“Tousala pou arive si ou vreman obei [Zeova] ou Bondye.”​—ZEKARYA 6:15.

KANTIK: 61, 22

1, 2. Ki ti sityasyon bann Zwif dan Zerizalenm ler setyenm vizyon ki Zekarya ti gannyen ti fini?

LER setyenm vizyon ki Zekarya ti gannyen ti fini, i ti annan bokou pour li reflesir lo la. Sa promes Zeova pour pini bann dimoun dezonnet ti’n bezwen fer li ganny plis kouraz. Me nanryen pa ti’n vreman sanze. Plizyer dimoun ti ankor pe fer bann keksoz move e dezonnet e rekonstriksyon tanp Zerizalenm pa ti ankor fini. Akoz bann Zwif ti’n vitman abandonn sa travay ki Zeova ti’n donn zot? Eski zot ti’n retourn Zerizalenm zis pour annan en pli meyer lavi?

2 Zekarya ti konnen ki bann Zwif ki ti retourn Zerizalenm ti bann adorater Zeova. Zot ti sa bann “ki Bondye ti’n enspir zot avek sa dezir” pour kit zot lakour ek biznes, Babilonn. (Ezra 1:2, 3, 5) Zot ti kit en landrwa ki zot ti konn byen pour al reste dan en landrwa kot laplipar zot  pa ti’n zanmen vwar. Vi ki rekonstriksyon tanp Zeova ti vreman enportan pour sa bann Zwif, zot ti pare pour fer sa traze apepre 1,600 kilomet menm si sa ti danzere e difisil.

3, 4. Ki defi bann Zwif ki ti’n retournen ti fer fas avek?

3 Imazin sa gran vwayaz sorti Babilonn pour al Zerizalenm. Bann dimoun ti annan bokou letan pour reflesir e koz lo zot fitir lakour. Bann ki ti pli aze ti’n rakont zot ki mannyer Zerizalenm ek tanp ti vreman zoli. (Ezra 3:12) Si ou ti pe vwayaz avek zot, ki mannyer ou ti pou’n santi ler ou vwar Zerizalenm pour premye fwa? Eski ou ti pou’n sagren pour vwar debri bann batiman ki ti kouver avek zerb e bann restan miray ki’n demolir avek bann gran trou kot bann baro lavil ek bann latour ti ete? Petet ou ti pou’n konpar sa bann miray ki’n ganny demolir avek sa gro miray solid Babilonn. Me bann Zwif pa ti dekouraze. Akoz non? Parski Zeova ti’n ed zot e protez zot tou dilon sa gran vwayaz. Dek ki zot ti ariv Zerizalenm, zot ti konstri en lotel kot tanp ti ete avan e konmans ofer bann sakrifis pour Zeova toulezour. (Ezra 3:1, 2) Zot ti ranpli avek devouman e zot ti pare pour travay. I ti paret ki nanryen pa ti pou kapab dekouraz zot.

4 An menm tan ki zot ti pe rekonstri tanp, bann Zwif ti bezwen rekonstri zot bann lavil ek lakaz. Zot ti bezwen plante pour zot kapab ganny manze pour zot fanmir. (Ezra 2:70) I ti paret ki zot ti annan en kantite travay pour zot fer. Pa bokou letan apre, zot bann lennmi ti vini e esey fer zot aret travay. Sa lopozisyon ti dire pour 15 an e dousman dousman bann Zwif ti konmans dekouraze. (Ezra 4:1-4) En lot defi ti vini dan lannen 522 ler lerwa Pers ti donn lord ki tou konstriksyon Zerizalenm i arete. I ti paret ki sa lavil pa ti pou zanmen fini ganny rekonstrir.​—Ezra 4:21-24.

5. Ki mannyer Zeova ti ed son pep?

5 Zeova ti konnen ki son pep ti bezwen lafors ek kouraz. I ti donn Zekarya en dernyen vizyon pour reasir sa pep ki I ti kontan zot e apresye zot zefor pour servi li. I ti promet pour protez zot si zot rekonmans sa travay ki i ti’n donn zot. Zeova ti dir sa konsernan rekonstriksyon tanp: “Tousala pou arive si ou vreman obei [Zeova] ou Bondye.”​—Zekarya 6:15.

EN LARME LANZ PWISAN

6. (a) Ki mannyer wityenm vizyon ki Zekarya ti gannyen ti konmanse? (Vwar portre o konmansman sa lartik.) (b) Akoz sa bann seval ti diferan kouler?

6 Sa wityenm e dernyen vizyon ki Zekarya ti gannyen i probableman sa enn ki pli batir nou lafwa. (Lir Zekarya 6:1-3.) Esey imazin sa ki Zekarya ti vwar. I ti annan bann seval ki pe trenn kat saret “pe vini sorti ant de montanny” ki ti an kwiv. Sa bann seval ti diferan kouler ki ti fer li fasil pour disteng bann kavalye. Zekarya ti demande: “Kisisa tousala?” (Zekarya 6:4) Nou osi nou anvi konnen parski sa vizyon i annan pour fer avek nou.

7, 8. (a) Ki sa de montanny i reprezante? (b) Akoz sa bann montanny i ganny fer avek kwiv?

 7 Dan Labib, bann montanny i kapab reprezant bann rwayonm ouswa gouvernman. Sa bann montanny ki Zekarya ti vwar i parey avek sa de montanny ki ganny dekrir dan profesi Danyel. Enn parmi sa bann montanny i reprezant dominasyon iniversel e eternel Zeova e sa lot i reprezant Rwayonm dirize par Kris konman Lerwa. (Danyel 2:35, 45) Depi lotonn 1914 ler Zezi ti vin Lerwa, tou le de montanny in vin an egzistans e zot in annan en rol spesyal dan lakonplisman plan Bondye pour later.

Zeova i ankor pe servi son bann lanz pour protez e ankouraz son pep

8 Akoz sa bann montanny i ganny fer avek kwiv? Kwiv i en metal ki annan bokou valer e ki vreman klate. Anfet, Zeova ti demann bann Izraelit pour servi kwiv ler zot ti konstri tabernak e pli tar tanp Zerizalenm. (Egzod 27:1-3; 1 Lerwa 7:13-16) Lefet ki sa bann montanny in ganny fer avek kwiv, sa i montre sa gran valer ki souvrennte Zeova ek sa Rwayonm dirize par Kris i annan, ki pou fer bann imen santi zot an sekirite e fer zot ganny bokou benediksyon.

9. Lekel sa bann kavalye ki lo sa bann saret e ki responsabilite zot annan?

9 Ki sa bann saret ek zot kavalye i reprezante? Sa bann kavalye i bann lanz e i tre probab ki zot diferan group lanz. (Lir Zekarya 6:5-8.) * (Vwar not.) Zot sorti “devan Senyer later antye” avek en responsabilite spesyal. Sa bann lanz i ganny anvoye dan bann landrwa spesifik pour protez pep Bondye, sirtou avek Babilonn ki “dan direksyon Nor.” Avek sa vizyon, Zeova ti fer son pep konnen ki zot pa ti pou zanmen vin lesklav Babilonn ankor. Zis mazinen ki mannyer sa ti rekonfort bann ki ti pe rekonstri tanp Zerizalenm dan letan Zekarya! Zot ti konnen ki zot bann lennmi pa ti pou kapab aret zot.

10. Ki mannyer sa profesi ki Zekarya ti gannyen konsernan bann saret ek zot bann kavalye i ed nou ozordi?

10 Ozordi, Zeova i ankor pe servi son bann lanz pour protez e ankouraz son pep. (Malaki 3:6; Ebre 1:7, 14) Depi 1919, ler pep Zeova ti ganny libere an egzil senbolik Gran Babilonn, zot bann lennmi in esey fer tou sa ki zot kapab pour anpes vre ladorasyon ogmante. (Revelasyon 18:4) Me zot pa’n reisi fer sa. Vi ki bann lanz pe protez lorganizasyon Zeova, nou pa devret per ki pep Zeova pou vin lesklav fo larelizyon ankor. (Psonm 34:7) O kontrer, nou pou kontinyen dan lazwa e byen okipe anmezir ki nou ador Zeova. Sa profesi ki Zekarya ti gannyen i  ed nou pour konpran ki nou an sekirite e ki nou pe ganny proteze par sa de montanny.

11. Akoz nou pa devret per sa latak ki pe vin lo pep Bondye?

11 Tre byento bann pouvwar politik sa lemonn Satan pou zwenn ansanm pour esey detri pep Bondye. (Ezekyel 38:2, 10-12; Danyel 11:40, 44, 45; Revelasyon 19:19) Dan profesi Ezekyel, nou vwar sa bann pouvwar pe kouver later parey bann nyaz. Zot pe mont seval e zot pe vin avek en gran lakoler pour atak pep Bondye. (Ezekyel 38:15, 16) * (Vwar not.) Eski nou devret per zot? Non! Nou annan larme Zeova dan nou kote. Pandan gran ladetres, bann lanz Zeova pou protez son pep e pou detri nenport ki ki opoz dominasyon Bondye. (2 Tesalonisyen 1:7, 8) Pa sa pou en gran zour! Me lekel ki pou diriz larme Zeova ki dan lesyel?

ZEOVA I KOURONN SON LERWA EK PRET

12, 13. (a) Ki Zeova ti dir Zekarya fer apre? (b) Ki mannyer nou konnen ki sa zonm ki apel Bourzon i Zezi kri?

12 Zekarya ti sa sel dimoun ki ti vwar sa wit vizyon. Me apre i ti fer en keksoz ki lezot ti vwar e ki ti ankouraz bann ki ti pe rekonstri tanp. (Lir Zekarya 6:9-12.) Trwa zonm, Eldai,  Tobiya ek Zedaya ti arive sorti Babilonn. Zeova ti dir Zekarya kolekte larzan ek lor avek sa bann zonm e servi zot pour fer “en kouronn.” (Zekarya 6:11) Eski sa kouronn ti pour Gouverner Zorobabel ki ti sorti dan tribi Zida e ki ti en desandans David? Non. Zeova ti dir Zekarya met sa kouronn lo latet Zozye ki ti granpret. Sa ti’n bezwen sirprann tou dimoun ki ti pe gete.

13 Vi ki Granpret Zozye ti’n ganny kouronnen, eski sa ti fer li en lerwa? Non. Zozye pa ti en desandans David, alor i pa ti kalifye pour vin lerwa. Son kouronnman ti pe montre sa ki ti pou arive a lavenir avek en lerwa ek pret eternel ki apel Bourzon. Labib i eksplike ki sa Bourzon i Zezi Kri.​—Izai 11:1; Matye 2:23, not.

14. Konman Lerwa ek Gran Pret, ki travay Zezi i fer?

14 Zezi i Lerwa e an menm tan i Granpret. I diriz sa larme lanz Zeova e i travay dir pour fer pep Bondye santi zot an sekirite dan sa lemonn ranpli avek vyolans. (Zeremi 23:5, 6) Tre byento, Kris pou ranport laviktwar lo bann nasyon anmezir i siport dominasyon Bondye e defann pep Zeova. (Revelasyon 17:12-14; 19:11, 14, 15) Me avan sa zour, Zezi oubyen Bourzon, i annan en gran travay pour fer.

I POU KONSTRI TANP

15, 16. (a) Ki mannyer pep Bondye in ganny retablir e rafinen ozordi e par lekel? (b) Ki mannyer later pou ete apre Renny Mil An Kris?

15 Zezi konman Lerwa ek Granpret, ti osi ganny sa responsabilite pour “konstri tanp [Zeova].” (Lir Zekarya 6:13.) An 1919, i ti fer sa travay konstriksyon par liber pep Bondye anba lenfliyans Gran Babilonn, setadir fo larelizyon. Zezi ti retabli kongregasyon e apwent en “lesklav fidel e pridan.” Sa group frer swazir i diriz sa travay enportan ki pe ganny fer dan parti sa gran tanp spirityel ki lo later. (Matye 24:45) Zezi in osi rafin pep Bondye par ed zot pour ador Bondye dan en fason ki pir.​—Malaki 3:1-3.

16 Zezi ek son 144,000 lerwa ek pret, pou diriz pour mil an. Pandan sa letan, zot pou ed bann dimoun fidel pour vin parfe. Ler sa bann lerwa ek pret pou’n  fini zot travay, zis bann vre adorater Zeova ki pou reste lo later. Finalman, vre ladorasyon pou ganny retablir konpletman!

PARTISIP DAN SA TRAVAY KONSTRIKSYON

17. Ki mannyer Zeova ti reasir bann Zwif e ki lefe son mesaz ti annan lo zot?

17 Ki lefe mesaz Zekarya ti annan lo bann Zwif sa letan? Zeova ti’n promet pour ed e protez zot pour ki zot kapab fini konstri tanp. Sa promes ti donn zot lespwar. Me petet zot ti’n mazinen ki mannyer sa ptigin dimoun ti pou kapab fer sa kantite travay. Alor Zekarya ti dir zot en keksoz ki ti pou retir zot lafreyer ek dout. Apard ki Eldai, Tobiya ek Zedaya ki ti’n vini pour ede, Zeova ti dir ki i annan ankor bokou ki pou “vin ede dan konstriksyon tanp [Zeova].” (Lir Zekarya 6:15.) Bann Zwif ti asire ki Zeova ti pe siport zot travay. Avek kouraz zot ti repran travay pour rekonstri tanp, menm si lerwa Pers ti’n met en bàn ofisyel lo sa travay. Sa bàn ti parey en gro montanny dan zot semen, me Zeova pa ti tarde pour retir li. Finalman, zot ti fini rekonstri tanp an 515 avan Kris. (Ezra 6:22; Zekarya 4:6, 7) Par kont, sa bann parol Zeova i osi dekrir en keksoz bokou pli gran ki pe arive ozordi.

Zeova pa pou zanmen oubliy sa lanmour ki nou’n demontre pour li! (Vwar paragraf 18, 19)

18. Ki mannyer Zekarya 6:15 pe ganny akonplir ozordi?

18 Ozordi, plizyer milyon dimoun i ador Zeova. Zot kontan pou donn li zot “bann keksoz valer,” parey zot letan, lenerzi ek resours materyel. Dan sa fason, zot siport sa gran tanp spirityel Zeova. (Proverb 3:9, NWT) Nou kapab asire ki Zeova i apresye nou sipor fidel. Rapel ki Eldai, Tobiya ek Zedaya ti anmenn larzan ek lor e ki Zekarya ti fer en kouronn avek. Sa kouronn ti “en memoryal” oubyen en rapel pour kontribisyon ki zot ti’n fer pour vre ladorasyon. (Zekarya 6:14) Zeova pa pou zanmen oubliy sa travay ki nou fer e sa lanmour ki nou demontre pour li.​—Ebre 6:10.

Nou ere pour form parti en lorganizasyon ki stab, an sekirite e ki dir pour touzour

19. Ki lefe bann vizyon ki Zekarya ti gannyen i devret annan lo nou?

19 Dan sa bann dernyen zour, pep Zeova in reisi fer en gran travay. Sa in posib gras a benediksyon Zeova ek gidans Kris. Nou ere pour form parti en lorganizasyon ki stab, an sekirite e ki dir pour touzour. Nou osi konnen ki plan Zeova pour ki i annan en ladorasyon pir pou vin vre. Alor apresye ou plas parmi pep Zeova e “obei [Zeova] ou Bondye.” Koumsa ou ava kapab ganny proteze avek nou Lerwa ek Granpret e avek bann lanz. Fer tou sa ki ou kapab pour siport vre ladorasyon. Zeova pou protez ou ziska lafen sa lemonn e pour touzour!

^ par. 9 Zekarya 6:5 (NWT): “Sa lanz ti reponn mwan: ‘Sa i sa kat lespri ki dan lesyel ki pe sorti apre ki zot in pran zot plas devan Senyer later antye.’”

^ par. 11 Pour plis lenformasyon vwar “Kestyon Lekter” dan Latour Veyer le 15 Me 2015 paz 29-30.