Skip to content

Al lo konteni

Laverite “pa . . . anmenn lape me lepe”

Laverite “pa . . . anmenn lape me lepe”

“Pa krwar ki mon’n vin anmenn lape lo later, mon pa’n vin anmenn lape me lepe.”​—MATYE 10:34.

KANTIK: 123, 128

1, 2. (a) Ki kalite lape nou kapab annan ozordi? (b) Akoz i pa ankor posib pour nou annan lape total? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

NOU tou nou anvi viv anpe e san traka. Alor nou vreman rekonesan ki Zeova i donn nou “lape Bondye.” Sa lape i en trankilite ki kapab protez nou kont bann panse ek santiman troublan. (Filipyen 4:6, 7) Parski nou’n dedye nou lavi avek Zeova, nou osi “anpe avek Bondye.” Sa i vedir ki nou annan en bon relasyon avek li.​—Romen 5:1.

2 Par kont, i pa ankor ler pour Bondye anmenn lape total lo later. Nou pe viv dan bann dernyen zour, alor i annan plizyer problenm ki fer nou trakase. Par egzanp, i annan en kantite dimoun vyolan partou lo later. (2 Timote 3:1-4) Nou osi bezwen lager kont Satan ek bann fo lansennyman ki i propaze. (2 Korentyen 10:4, 5) Me sa ki kapab fer nou pli trakase i lopozisyon ki sorti kot nou bann  manm fanmir ki pa servi Zeova. Serten parmi zot i kapab boufonn nou akoz nou krwayans oubyen akiz nou konmkwa nou pe anmenn divizyon dan fanmir. Zot menm kapab dir ki si nou pa aret servi Zeova, nou pa pou kapab form par lafanmir. Alor, ki nou devret fer si nou fanmir i opoz nou? Ki mannyer nou kapab gard lape ler sa i arive?

KI NOU DEVRET FER SI NOU FANMIR I OPOZ NOU?

3, 4. (a) Ki lefe bann lansennyman Zezi i annan? (b) Kan ki i ti pou sirtou difisil pour swiv Zezi?

3 Zezi ti konnen ki pa tou dimoun ki ti pou aksepte son lansennyman. I ti osi konnen ki son bann disip ti pou bezwen annan kouraz parski serten dimoun ti pou opoz zot. Sa kalite lopozisyon ti kapab afekte lape dan zot fanmir. Zezi ti dir: “Pa krwar ki mon’n vin anmenn lape lo later, mon pa’n vin anmenn lape me lepe. Mon’n vin anmenn divizyon, garson kont son papa, fiy kont son manman e belfiy kont son belmer. Vreman, lennmi en dimoun pou dan son prop lakour.”​—Matye 10:34-36.

4 Ki Zezi ti oule dir ler i ti dir “Pa krwar ki mon’n vin anmenn lape”? I ti oule ki dimoun i konnen ki i ti pou annan bann konsekans si zot vin son bann disip. Byensir, Zezi ti vin lo later pour ansenny dimoun laverite lo Bondye e non pa pour anmenn divizyon dan fanmir. (Zan 18:37) Me son bann disip ti bezwen aprann ki i pa ti pou toultan fasil pour swiv li, sirtou si zot zanmi ek manm fanmir pa ti aksepte laverite.

5. Ki bann disip Zezi in pas atraver?

5 Zezi ti dir ki lopozisyon fanmir i enn bann keksoz ki son bann disip i bezwen pare pour andire. (Matye 10:38) Pour fer plezir Zezi, son bann disip in andire ler zot fanmir in boufonn oubyen menm rezet zot. Me zot in ganny bokou plis ki sa ki zot in perdi.​—Lir Mark 10:29, 30.

6. Ki nou devret rapel si nou bann manm fanmir i opoz nou?

6 Menm si nou manm fanmir i opoz nou akoz nou ador Zeova, nou ankor kontan zot. Par kont, nou pa devret oubliye ki nou lanmour pour Bondye ek Kris i bezwen pli for ki nou lanmour pour nenport ki lezot dimoun. (Matye 10:37) Nou osi bezwen rekonnet ki Satan i kapab servi lanmour pour nou fanmir pour fer nou kas nou fidelite avek Zeova. Annou diskit lo serten sityasyon difisil e vwar ki mannyer nou kapab andire.

EN KONZWEN KI PA TEMWEN

7. Ki mannyer ou devret vwar ou sityasyon si ou konzwen pa servi Zeova?

7 Labib i averti nou ki bann ki marye “pou ganny problenm dan zot lavi.” (1 Korentyen 7:28) Si ou’n marye avek en dimoun ki pa servi Zeova, sa i kapab azout plis stres ek traka dan ou lavi maryaz. Me ou devret vwar ou sityasyon parey Zeova. I dir ki nou pa kapab separe oubyen divorse zis akoz nou konzwen pa servi Zeova. (1 Korentyen 7:12-16) Si ou msye pa servi  Zeova e i pa pe diriz lafanmir dan kad vre ladorasyon, ou ankor bezwen annan respe pour li konman sef fanmir. Si ou madanm pa servi Zeova, ou devret kontan li e pran swen avek li.​—Efezyen 5:22, 23, 28, 29.

8. Ki serten kestyon ou kapab demann ou lekor si ou konzwen i esey met bann restriksyon dan ou ladorasyon?

8 Ki ou devret fer si ou konzwen i esey met bann restriksyon dan ou ladorasyon? Msye en ser ti dir li ki i kapab al predikasyon zis serten zour dan lasemenn. Si ou dan en sityasyon parey, demann ou lekor: ‘Eski mon konzwen pe demann mwan pour aret servi Zeova konpletman? Si non, eski mon kapab fer sa ki i pe demann mwan?’ Si ou en dimoun rezonnab, ou pou annan mwens problenm dan ou maryaz.​—Filipyen 4:5.

9. Ki mannyer en Kretyen i kapab ansenny son zanfan pour onor son paran ki pa Temwen?

9 I kapab difisil pour elve ou zanfan si ou konzwen pa servi Zeova. Par egzanp, ou bezwen ansenny ou zanfan pour obei sa komannman ki dan Labib: “Onor ou papa ek ou manman.” (Efezyen 6:1-3) Me ki ou devret fer si ou konzwen pa swiv bann standar Labib? Ou kapab donn ou zanfan en bon legzanp par onor ou konzwen. Mazin lo son bann bon kalite e dir li ki ou apresye tou bann bon keksoz ki i fer. Pa bezwen dir bann keksoz negatif lo ou konzwen devan ou zanfan. O kontrer, eksplik zot ki sak dimoun i bezwen swazir si i pou servi Zeova ouswa non. Si ou ansenny ou zanfan pour onor zot paran ki pa Temwen, petet zot bon legzanp pou fer ou konzwen anvi aprann lo Zeova.

Ansenny ou zanfan lo Labib otan ki posib (Vwar paragraf 10)

10. Ki mannyer bann paran Kretyen i kapab ansenny zot zanfan pour kontan Zeova?

10 Serten konzwen ki pa Temwen i kapab anvi ki zot zanfan i selebre bann lafet payen oubyen aprann bann fo lansennyman relizye. Serten msye i  osi kapab anpes zot madanm Kretyen pour ansenny zot zanfan lo Labib. Me menm dan en tel sityasyon, en madanm pou fer tou sa ki i kapab pour ansenny son zanfan laverite. (Akt 16:1; 2 Timote 3:14, 15) Par egzanp, i kapab ki en msye ki pa Temwen pa anvi ki son madanm i fer letid Labib avek zot zanfan oubyen anmenn zot renyon. Menm si i respekte desizyon son msye, i ankor kapab koz lo son krwayans avek son zanfan kan i posib. Dan sa fason, zot kapab aprann lo Zeova ek son standar lo sa ki byen ek sa ki mal. (Akt 4:19, 20) A lafen dizour, bann zanfan pou bezwen deside si zot pou servi Zeova. * (Vwar not.)​—Deterononm 30:19, 20.

BANN MANM FANMIR KI OPOZ VRE LADORASYON

11. Kwa ki kapab kree en problenm ant ou ek ou bann manm fanmir ki pa servi Zeova?

11 Ler nou ti fek konmans etidye Labib avek Temwen Zeova, petet nou pa ti dir nou fanmir. Me anmezir ki nou lafwa ti vin pli for, nou ti realize ki nou ti bezwen dir zot ki nou anvi servi Zeova. (Mark 8:38) Ou fidelite anver Bondye in kapab kree en problenm ant ou ek ou fanmir. Annou vwar serten keksoz ki ou kapab fer pour gard lape e an menm tan reste fidel avek Zeova.

Si nou esey konpran santiman nou bann manm fanmir, sa i kapab ed nou konpran ki mannyer pour ansenny zot laverite

12. Akoz nou bann manm fanmir i kapab opoz nou, me ki mannyer nou kapab montre zot ki nou enterese avek sa ki zot santi?

12 Esey konpran ki mannyer ou bann manm fanmir ki pa Temwen i santi. Nou byen kontan ki nou konn laverite ki dan Labib. Par kont, nou bann manm fanmir i kapab krwar ki nou’n ganny anbete oubyen ki nou’n antre dan en larelizyon drol. Zot kapab panse ki nou nepli kontan zot akoz nou pa selebre bann lafet avek zot. Zot menm kapab per ki en keksoz mal pou arive avek nou apre ki nou mor. Nou bezwen esey konpran zot santiman e ekout byen sa ki zot dir pour nou konnen akoz zot konsernen avek nou. (Proverb 20:5) Zapot Pol ti esey konpran “tou sort kalite dimoun” pour li kapab ansenny zot sa bon nouvel. Si nou esey konpran nou bann manm fanmir, sa i kapab ed nou konpran ki mannyer pour ansenny zot laverite.​—1 Korentyen 9:19-23.

13. Ki mannyer nou devret koz avek nou bann manm fanmir ki pa Temwen?

13 Koz avek ladouser. Labib i dir, “Zot parol i devret touzour agreab.” (Kolosyen 4:6) Sa i kapab difisil pour fer. Nou kapab demann Zeova son lespri sen pour ed nou demontre  ladouser ek labonte anver nou bann manm fanmir. Nou pa devret esey argimant avek zot lo tou zot fo krwayans. Si zot bles nou santiman par sa ki zot dir ouswa fer, nou kapab imit bann zapot. Pol ti dir: “Kan nou ganny ensilte, nou beni, ler nou ganny persekite, nou andire avek pasyans, kan dimoun i kalonmnyen nou, nou reponn zantiman.”​—1 Korentyen 4:12, 13.

14. Ki byenfe nou gannyen ler nou annan en bon kondwit?

14 Gard en bon kondwit. Akoz sa i enportan? Menm si nou kapab gard lape avek nou fanmir ler nou koz dan en fason dous, nou bon kondwit i kapab annan en pli gran lefe. (Lir 1 Pyer 3:1, 2, 16.) Nou les nou fanmir vwar avek nou legzanp ki bann Temwen Zeova i annan en lavi maryaz ki ere, zot pran bon swen avek zot zanfan, zot viv dapre standar Labib e zot lavi i annan en vre sans. Menm si nou bann manm fanmir pa zanmen aksepte laverite, nou kapab annan lazwa parski nou konnen ki nou bon kondwit i fer plezir Zeova.

15. Ki mannyer nou kapab plàn davans pour ki nou pa argimante avek nou bann manm fanmir?

15 Plàn davans. Mazin lo bann sityasyon ki kapab lev bann largiman avek ou bann manm fanmir. Apre, deside ki ou pou fer. (Proverb 12:16, 23) Sanmenm sa ki en ser ki reste Lostrali ti fer. Son boper ti vreman opoz laverite e par ler i ti pran lakoler. Alor, avan li ek son msye ti telefonn li, zot ti demann Zeova pour ed zot pour pa reponn li avek lakoler. Zot ti mazin lo bann zoli topik pour koz lo la avek li. Pour evite fer bann gran konversasyon ki ti pou kapab fer zot argimante lo larelizyon, zot ti deside davans ki kantite letan zot ti pou pase lo telefonn.

Ou fidelite avek Zeova i devret pli for ki ou lanmour pour ou fanmir

16. Ler i annan bann dezakor, ki mannyer ou kapab sirmont sa santiman ki ou ki koupab?

16 Byensir, ou pa kapab evit tou dezakor avek ou bann manm fanmir ki pa Temwen. Alor, ler i annan en dezakor, petet ou santi ou koupab akoz ou kontan ou fanmir e ou anvi fer zot plezir. Me gard antet ki ou fidelite avek Zeova i devret pli for ki ou lanmour pour ou fanmir. Ler ou bann manm fanmir i realiz sa, zot kapab konpran ki kantite i enportan pour ou servi Zeova. Ou pa kapab fors personn pour aksepte laverite. Par kont, ou kapab les lezot vwar ki ou’n benefisye ler ou’n fer keksoz mannyer Zeova i oule. Apre tou, Zeova i ofer zot menm loportinite ki i’n ofer ou, setadir swazir pour servi li.​—Izai 48:17, 18.

SI EN MANM FANMIR I KIT ZEOVA

17, 18. Kwa ki kapab ed ou si enn ou manm fanmir i kit Zeova?

17 Ler en manm fanmir i ganny ekskli dan kongregasyon oubyen i dezasosye son lekor avek kongregasyon, sa i  kapab en sityasyon vreman difisil pour siporte. I kapab sitan fermal ki ou a krwar en dimoun pe pik ou avek en lepe. Ki mannyer ou kapab siport sa douler?

18 Kontinyen konsantre lo ou servis pour Zeova. Ler ou annan sa kalite douler, ou bezwen batir ou lafwa. Lir ou Labib regilyerman, prepar byen pour ou bann renyon e asiste zot, kontinyen prese e priy Zeova pour donn ou lafors pour andire. (Zid 20, 21) Me ki ou kapab fer si sa douler pa arete menm si ou pe fer tousala? Pa abandonnen! Kontinyen konsantre lo ou servis pour Zeova. Avek letan, sa pou ed ou kontrol ou bann panse ek santiman. Sanmenm sa ki ti arive avek sa ekriven Psonm 73. Dan en serten moman dan son lavi, i ti vwar li difisil pour kontrol son bann panse ek santiman. Me son ladorasyon pour Zeova ti ed li pour vwar keksoz dan sa bon fason ankor enn fwa. (Psonm 73:16, 17) Menm keksoz i kapab arive avek ou.

19. Ki mannyer ou kapab respekte lafason ki Zeova i disiplin son pep?

19 Respekte disiplin Zeova. Bondye i konnen ki son disiplin pou benefisye tou dimoun, enkli sa enn ki’n ganny ekskli dan kongregasyon. Menm si i vreman fermal ler en dimoun ki nou kontan i ganny disiplinen, sa i kapab ed li pour retourn kot Zeova pli tar. (Lir Ebre 12:11.) Ziska ki i retourn kot Zeova, nou devret respekte lord Zeova pour “aret frekant” sa enn ki’n ganny ekskli dan kongregasyon. (1 Korentyen 5:11-13) Sa pa fasil ditou. Me nou pa devret annan okenn kontakt ki pa neseser avek zot ni par telefonn, teks, let, imel ouswa rezo sosyal.

Nou kontinyen annan lespwar ki bann ki nou kontan pou retourn kot Zeova

20. Dan kwa ki nou devret kontinyen annan lespwar?

20 Pa zanmen perdi lespwar! Lanmour “i toultan annan lespwar,” alor nou kontinyen annan lespwar ki bann ki nou kontan pou retourn kot Zeova. (1 Korentyen 13:7) Si ou vwar ki latitid en fanmir pros pe amelyore, ou kapab priy pour li pour ki i ganny lankourazman ki dan Labib e aksepte lenvitasyon Zeova ki dir: “Retourn kot mwan.”​—Izai 44:22.

21. Ki ou devret fer si ou fanmir i opoz ou akoz ou pe swiv Zezi?

21 Zezi ti dir ki nou devret kontan li plis ki nenport imen. I ti osi asire ki son bann disip ti pou annan sa kouraz pour reste fidel avek li menm si zot fanmir ti opoz zot. Alor, si ou fanmir i opoz ou akoz ou pe swiv Zezi, depan lo Zeova. Demann li pour ed ou reisi andire. (Izai 41:10, 13) Ou pou ganny bokou lazwa ler ou konnen ki ou fidelite i fer plezir Zeova ek Zezi e ki zot pou rekonpans ou.

^ par. 10 Pour plis lenformasyon lo ki mannyer pour elve zanfan ler i annan zis en paran ki servi Zeova, vwar “Questions From Readers” dan Latour Veyer le 15 Out 2002 an Angle.