“Mon bann garson, . . . ekout disiplin pour ou vin saz.”​—PROVERB 8:32, 33, NWT.

KANTIK: 56, 89

1. Ki mannyer nou kapab ganny lasazes e ki mannyer i pou ed nou?

LASAZES i sorti kot Zeova e i pare pour partaz li avek lezot. Dan Zak 1:5 nou lir: “Si enn parmi zot i mank lasazes, i devret kontinyen demann Bondye . . . parski Bondye i donn tou dimoun avek zenerozite san fer okenn repros.” En fason ki nou ganny lasazes se par aksepte disiplin Bondye. Sa i parey en proteksyon akoz i anpes nou fer bann keksoz mal e ed nou pour reste pros avek Zeova. (Proverb 2:10-12) Nou pou osi annan sa zoli lespwar pour ganny lavi eternel.​—Zid 21.

2. Ki mannyer nou kapab aprann kontan disiplin Bondye?

2 Par ler i vreman difisil pour aksepte disiplin oubyen vwar li konman en bon keksoz akoz nou enparfe oubyen akoz lafason ki nou’n ganny elve. Me ler nou eksperyans bann byenfe ki disiplin Bondye i anmennen dan nou lavi, nou arive konpran ki kantite i kontan nou. Proverb 3:11, 12 (NWT) i dir nou: “Mon garson, pa rezet disiplin Zeova.” Sa verse i osi dir: “Parski Zeova i reprimann sa bann ki i kontan.” Nou kapab asire ki Zeova i anvi sa ki pli bon pour nou. (Lir Ebre 12:5-11.) Vi ki Bondye i konn nou telman  byen, son disiplin i toultan apropriye e i egzakteman sa ki nou bezwen. Dan sa lartik, nou pou diskit kat laspe disiplin: (1) disiplin lo nou lekor, (2) disiplin ki bann paran i devret donn zot zanfan, (3) disiplin ki nou gannyen dan kongregasyon e (4) en keksoz ki pli pir ki okenn douler nou gannyen ler nou ganny disiplinen.

AKOZ I SAZ POUR NOU DISIPLIN NOU LEKOR?

3. Ki mannyer en zanfan i devlop kontrol lo son lekor? Donn en legzanp.

3 Si nou annan disiplin lo nou lekor, nou kontrol lafason ki nou konport nou ek nou fason panse. Nou pa’n ne avek sa abilite pour annan disiplin lo nou lekor, me nou bezwen aprann pour devlop li. Par egzanp, ler en zanfan i aprann mont bisiklet, normalman enn son paran i tenir son bisiklet pour ed li gard son lekilib. Me avek letan, sa zanfan i aprann ki mannyer pour gard son lekilib e son paran i kapab larg li pour detrwa segonn a lafwa. Ler sa paran i asire ki sa zanfan pa pou tonbe, i kapab aret tenir sa bisiklet net. Pareyman, ler bann paran i demontre pasyans e form zot zanfan “dapre disiplin ek gidans Zeova,” zot pe ed zot zanfan pour devlop lasazes ek disiplin lo zot lekor.​—Efezyen 6:4.

4, 5. (a) Akoz disiplin lo nou lekor i en laspe enportan dan “sa nouvo personnalite”? (b) Akoz nou pa devret dekouraze menm si nou fer en fot?

4 I menm parey avek bann dimoun ki aprann konn Zeova ler zot in fini vin adilt. Menm si petet zot annan en serten mezir disiplin lo zot lekor, zot pa ankor vin bann Kretyen matir. Me ler zot konmans devlop “sa nouvo personnalite” e esey vin parey Kris, zot vin pli matir. (Efezyen 4:23, 24) Disiplin lo nou lekor i ed nou aprann “pour rezet bann kondwit ki dezonor Bondye ek bann dezir sa lemonn. I osi form nou pour viv dan en fason drwat, avek bon zizman ek devosyon pour Bondye dan sa lemonn, konmela.”​—Tit 2:12.

5 Par kont, nou tou nou fer pese. (Eklezyast 7:20) Alor si nou fer en fot, eski sa i vedir ki nou napa ase disiplin lo nou lekor oubyen ki nou napa ditou? Pa neseserman. Dan Proverb 24:16 nou aprann: “Sa enn ki zis i kapab tonm set fwa, me i pou touzour leve.” Kwa ki pou ed nou “touzour leve”? Nou pa kapab fer li avek nou prop lafors, me avek lespri sen Bondye. (Lir Filipyen 4:13.) Fri lespri sen i enkli kontrol lo nou lekor, ki en pe parey avek disiplin lo nou lekor.

6. Ki mannyer nou kapab vin bann pli bon etidyan Parol Bondye? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

6 Ler nou priye, etidye Labib e medite, sa osi pou ed nou devlop disiplin lo nou lekor. Me ki ou kapab fer si ou vwar li difisil pour etidye Labib oubyen si ou pa kontan etidye? Pa bezwen dekouraze. Si ou permet Zeova, i pou ed ou “devlop sa dezir” pour son Parol. (1 Pyer 2:2) Demann Zeova pour ed ou disiplin ou lekor pour ki ou trouv letan pour etidye Labib. Petet ou kapab konmans par etidye pour zis detrwa minit sak fwa. Ptitapti, ou pou vwar li pli fasil e pli gou pour etidye. Ou pou kontan sa bann moman trankil ki ou pase pour medit lo bann panse Zeova ki annan bokou valer.​—1 Timote 4:15.

7. Ki mannyer disiplin lo nou lekor i kapab ed nou atenn nou bann lobzektif dan servis Zeova?

 7 Disiplin lo nou lekor i ed nou atenn bann lobzektif dan servis Zeova. Par egzanp, en papa ti santi ki i ti pe perdi son devouman, alor i ti fikse sa lobzektif pour vin en pionye ordiner. Ki mannyer disiplin lo son lekor ti ed li? I ti lir bann lartik dan nou bann magazin ki koz lo servis pionye e i ti priy lo la. Sa ti fer son relasyon avek Zeova vin pli for. I ti osi fer pionye asistan ler i ti kapab. I pa ti les nanryen anpes li, o kontrer, i ti reste konsantre lo son lobzektif. Apre en pe letan, i ti vin en pionye ordiner.

ELVE OU ZANFAN DAPRE DISIPLIN ZEOVA

Ler bann zanfan i ne zot pa konn diferans ant sa ki byen ek sa ki mal, alor zot bezwen ganny formen (Vwar paragraf 8)

8-10. Kwa ki kapab ed bann paran pour elve zot zanfan pour servi Zeova? Donn en legzanp.

8 Zeova in donn bann paran sa responsabilite pour elve zot zanfan “dapre disiplin ek gidans Zeova.” (Efezyen 6:4) I vreman difisil pour fer sa ozordi dan sa lemonn ki nou pe viv ladan. (2 Timote 3:1-5) Ler bann zanfan i ne, zot pa konn diferans ant sa ki byen ek sa ki mal e zot konsyans pa ankor ganny antrennen. Alor zot bezwen disiplin pour antrenn zot konsyans. (Romen 2:14, 15) En spesyalis Labib ti eksplike ki sa mo Grek ki’n ganny tradwir konman “disiplin” i  osi kapab vedir “devlopman zanfan” oubyen elve en zanfan pour vin en adilt responsab.

9 Ler bann paran i disiplin zot zanfan avek lanmour, zot zanfan i santi zot an sekirite. Zot aprann ki laliberte i annan bann limit e ki tou keksoz ki zot fer dan lavi i annan son konsekans. Alor i vreman enportan pour bann paran Kretyen depan lo lasazes Zeova ki pou ed zot elve zot zanfan. Bann nide konsernan ki mannyer pour elve zanfan i vreman diferan depandan lo kote en dimoun i reste e sa bann nide pe kontinyen sanze. Par kont, bann paran ki ekout Bondye pa bezwen esey trouv solisyon lo zot menm oubyen depan lo leksperyans ouswa nide bann imen.

10 Nou kapab aprann avek legzanp Noe. Ler Zeova ti demann li pour konstri en lars, Noe pa ti konnen ki mannyer pour fer sa lars. I ti bezwen depan lo Zeova e nou lir ki i ti “fer tou” sa ki Zeova ti demann li. (Zenez 6:22) Ki rezilta sa ti anmennen? Sa lars ti sov lavi Noe ek son fanmir! Noe ti reisi konman en paran. Akoz? Akoz i ti annan konfyans dan lasazes Bondye. Noe ti ansenny son zanfan byen e i ti en bon legzanp pour zot. Sa pa ti fasil pour fer parski zot ti pe viv dan sa letan avan Deliz kot en kantite dimoun ti pe fer sa ki mal.​—Zenez 6:5.

11. Akoz bann paran i devret fer bokou zefor pour form zot zanfan?

11 Si ou en paran, ki mannyer ou kapab “fer tou” sa ki Zeova i demande? Ekout Zeova. Les li ed ou elve ou zanfan. Servi bann konsey ki nou gannyen dan son Parol e avek son lorganizasyon. Pli tar, i tre probab ki ou zanfan pou dir ou mersi pour fer sa! En frer ti ekri: “Mon vreman rekonesan pour lafason ki mon paran ti elve mwan. Zot ti fer zot mye pour tous mon leker.” I dir ki son paran ki ti ed li vin pros avek Zeova. Byensir, menm ler bann paran i fer tou sa ki zot kapab pour ansenny zot zanfan, i kapab arive ki zot zanfan i kit Zeova. Me en paran ki’n fer son mye, pou annan en konsyans kler e i kapab swete ki en zour son zanfan pou retourn kot Zeova.

12, 13. (a) Si en zanfan i ganny ekskli dan kongregasyon, ki mannyer bann paran i montre ki zot obei Bondye? (b) Ki mannyer en fanmir ti benefisye akoz bann paran ti’n obei Zeova?

12 Pour serten paran, enn bann keksoz pli difisil ki teste zot lobeisans i ler zot zanfan i ganny ekskli dan kongregasyon. En ser ki son fiy ti kit lakour apre ki i ti’n ganny ekskli i admet: “Mon ti rod bann leskiz dan nou bann piblikasyon ki ti pou permet mwan pas letan avek mon fiy ek son pti fiy.” Me zantiman son msye ti ed li vwar ki zot ti nepli responsab pour zot fiy e ki zot ti bezwen reste fidel anver Zeova.

13 Detrwa lannen pli tar, son fiy ti revin en ser dan kongregasyon. Son manman i dir: “Aprezan preski toulezour i telefonn mwan oubyen teks mwan! I osi annan gran respe pour mwan ek mon msye parski i konnen ki nou’n obei Bondye. Nou annan en bon relasyon.” Si ou garson oubyen fiy in ganny ekskli dan kongregasyon, eski ou pou “met ou konfyans dan [Zeova] avek tou ou leker”? Eski ou pou montre Zeova ki ou “pa kont lo ou prop rezonnman”? (Proverb  3:5, 6) Rapel ki disiplin Zeova i montre nou ki kantite i saz e ki kantite i kontan nou. Pa zanmen oubliye ki i ti donn son Garson pour tou limanite e sa i enkli ou garson oubyen ou fiy. Bondye i oule ki tou dimoun i ganny lavi eternel. (Lir 2 Pyer 3:9.) Alor paran, kontinyen annan konfyans ki disiplin ek gidans Zeova i drwat, menm ler i difisil pour obei. Ekout disiplin Bondye e pa lager kont sa disiplin.

DAN KONGREGASYON

14. Ki mannyer nou benefisye avek lenstriksyon Zeova ki i donn nou atraver sa “administrater fidel”?

14 Zeova ti promet pour pran swen avek, protez e ansenny kongregasyon Kretyen. I fer sa dan plizyer fason. Par egzanp, i ti apwent son Garson pour pran swen avek kongregasyon e Zezi ti apwent en “administrater fidel” pour donn manze spirityel ki pou ed nou reste fidel. (Lik 12:42) Sa “administrater” i donn nou bann lenstriksyon oubyen disiplin ki annan bokou valer. I tre probab ki ou kapab mazin bann moman kot ou’n tann en diskour oubyen lir en lartik dan enn nou magazin ki ti ed ou sanz ou fason panse oubyen fason azir. Ou kapab ere ki ou ti fer sa bann sanzman parski i vedir ki ou pe permet Zeova disiplin ou.​—Proverb 2:1-5.

15, 16. (a) Ki mannyer nou kapab benefisye avek travay bann ansyen? (b) Ki mannyer nou kapab ed bann ansyen pour kontan pour fer zot travay?

15 Kris in osi donn bann ansyen ki pran swen avek kongregasyon avek lanmour. Labib i apel sa bann frer bann “kado.” (Efezyen 4:8, 11-13) Ki mannyer nou kapab benefisye avek travay ki bann ansyen i fer? Nou kapab imit zot lafwa ek bon legzanp e nou kapab aplik bann konsey sorti dan Labib ki zot donn nou. (Lir Ebre 13:7, 17.) Bann ansyen i kontan nou e zot anvi ki nou vin pli pros avek Bondye. Si zot remarke ki nou pe mank renyon oubyen ki nou pe perdi nou devouman, vitman zot pou esey ed nou. Zot pou ekout nou e apre avek lanmour zot pou donn nou lankourazman ek konsey ki saz sorti dan Labib. Eski ou konsider zot led konman laprev ki Zeova i kontan ou?

16 Rapel ki petet i pa fasil pour bann ansyen donn nou konsey. Ki mannyer ou krwar profet Natan ti santi ler i ti bezwen koz avek Lerwa David apre ki sa lerwa ti’n esey kasyet son pese grav? (2 Samyel 12:1-14) Ki mannyer zapot Pol ti santi ler i ti bezwen donn Pyer, ki ti enn parmi sa 12 zapot, konsey akoz i ti’n tret bann Kretyen Zwif pli byen ki bann ki pa ti Zwif? I ti demann kouraz pour Pol fer sa. (Galat 2:11-14) Alor ki mannyer ou kapab fer li pli fasil pour bann ansyen donn ou konsey? Annan limilite, annan lapresyasyon e fer li fasil pour zot koz avek ou. Vwar zot led konman laprev ki Bondye i kontan ou. Ou pou benefisye e bann ansyen pou kontan pour fer zot travay.

17. Ki mannyer bann ansyen ti ed en ser?

17 En ser i dir ki bann keksoz ki ti ariv li dan lepase in fer li vreman difisil pour li kontan Zeova e i ti tonm dan depresyon. I dir: “Mon ti konnen ki mon ti bezwen koz avek bann ansyen. Zot pa ti dispit avek mwan oubyen kritik  mwan, me zot ti ankouraz mwan e donn mwan lafors. Apre sak renyon kot Lasal, menm si zot ti bizi, omwen enn parmi zot ti vin gete ki mannyer mon ete. Sa ki’n ariv mwan dan lepase in fer li vreman difisil pour mwan santi ki mon merit lanmour Bondye. Me plizyer fwa, Zeova in servi kongregasyon ek bann ansyen pour asir mwan ki i kontan mwan. Mon priye ki mon pa pou zanmen kit li.”

KWA KI PLI PIR KI OKENN DOULER KI NOU GANNYEN LER NOU GANNY DISIPLINEN?

18, 19. Kwa ki pli pir ki okenn douler ki nou kapab gannyen ler nou ganny disiplinen? Donn en legzanp.

18 I kapab fermal ler nou ganny disiplinen, me sa ki arive ler nou rezet disiplin Zeova i pli fermal ki sa. (Ebre 12:11) Nou kapab aprann avek move legzanp Kaen ek Lerwa Zedikya. Ler Bondye ti vwar ki Kaen ti ay son frer e anvi touy li, i ti averti Kaen: “Akoz ou ankoler e ou annan en lanmin lo ou figir? Si ou fer sa ki byen, ou ava refer, si ou pa fer sa ki byen, pese pou dormi devan ou laport. Me ou, fodre ou kontrol li.” (Zenez 4:6, 7) Kaen ti rezet disiplin Zeova, touy son frer e i ti sibir bann move konsekans leres son lavi. (Zenez 4:11, 12) Si Kaen ti’n ekout Bondye, i pa ti pou’n pas atraver tou sa soufrans.

19 Zedikya ti en move lerwa ki ti fasilman ganny enfliyanse par lezot. Ler i ti pe dirize, lepep Zerizalenm ti dan en move sityasyon. Plizyer fwa profet Zeremi ti averti Zedikya ki i bezwen sanze. Me i ti rezet disiplin Zeova e sa ki ti arive avek li i fer lapenn. (Zeremi 52:8-11) Zeova pa oule ki nou sibir sa bann gro soufrans ki pa neseser!​—Lir Izai 48:17, 18.

20. Ki pou arive avek bann dimoun ki aksepte disiplin Zeova e avek bann ki rezet son disiplin?

20 Ozordi, bokou dimoun dan lemonn i boufonn e inyor disiplin Bondye. Me byento, tou dimoun ki rezet disiplin Bondye pou sibir bann move konsekans. (Proverb 1:24-31) Alor annou “ekout disiplin pour [nou] vin saz.” Parey Proverb 4:13 (NWT) i dir, “tyonbo disiplin, pa les li ale. Gard li parski i ou lavi.”