“Zeova i disiplin sa bann ki i kontan.”​—EBRE 12:6.

KANTIK: 123, 86

1. Ki mannyer Labib i dekrir disiplin?

KI OU mazinen ler ou tann sa mo “disiplin”? Pour en kantite dimoun sa i fer zot mazin pinisyon, me disiplin i enplik bokou plis ki sa. Labib i dir ki disiplin i bon pour nou e par ler i mansyonn disiplin ansanm avek konnesans, lasazes, lanmour ek lavi. (Proverb 1:2-7, NWT; 4:11-13, NWT) Sa i akoz disiplin Bondye i laprev ki i kontan nou e ki i anvi nou viv pour touzour. (Ebre 12:6) Menm si par ler disiplin Bondye i osi enkli pinisyon, son disiplin pa zanmen kriyel oubyen fer nou dimal. Anfet, nide pli enportan dan sa mo “disiplin” i enplik ledikasyon, parey sa ledikasyon ki en paran i donn son zanfan ki i kontan.

2, 3. Ki mannyer disiplin i kapab enkli lansennyman ek pinisyon? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

2 Mazin lo sa legzanp. En pti garson ki apel Johnny ti pe zwe avek son boul dan lakaz. Son manman ti dir li: “Johnny, ou konnen ou pa devret pe zwe boul anndan! Taler ou a kas en keksoz.” Me i pa ti ekout son manman e kontinyen zwe avek son boul. Sa boul ti tap en po fler e sa po  ti kraze! Ki manman Johnny ti fer pour disiplin li? I ti ansenny li par eksplik li akoz sa ki i ti’n fer i mal. I ti oule ki Johnny i realize ki i bon pour li obei son paran e ki son paran ti bezwen met bann lareg e ki sa bann lareg i rezonnab. Pour ed Johnny aprann sa leson, i ti deside ki i ti pou osi apropriye pour pran son boul avek li pour en pe letan konman en pinisyon. Sa pa ti gou pour Johnny, me i ti ed li pour rapel ki i ti pou annan konsekans si i dezobei son paran.

3 Konman Kretyen, nou form par fanmir Bondye. (1 Timote 3:15) Nou Papa Zeova, i annan drwa pour deside kwa ki byen e kwa ki mal e osi pour disiplin nou ler nou dezobei li. Deplis, si nou bann aksyon i anmenn bann move konsekans, disiplin ki Zeova i donn nou avek lanmour i kapab ed nou pour rapel ki kantite i enportan pour nou obei li. (Galat 6:7) Bondye i kontan nou en kantite e i pa oule ki nou soufer.​—1 Pyer 5:6, 7.

4. (a) Ki mannyer Zeova i oule nou form lezot? (b) Ki nou pou diskite dan sa lartik?

4 Ler nou donn disiplin baze lo Labib, nou kapab ed en zanfan oubyen en etidyan Labib pour vin en disip Kris. Nou servi Labib pour ansenny nou bann etidyan sa ki byen ek sa ki mal e osi pour ed zot konpran e ‘obei tou sa ki Zezi in donn nou lord pour fer.’ (Matye 28:19, 20; 2 Timote 3:16) Sa i lafason ki Zeova i oule zot ganny formen pour ki zot osi zot kapab ed lezot pour vin en disip Kris. (Lir Tit 2:11-14.) Aprezan annou diskit trwa kestyon enportan: (1) Ki mannyer disiplin Bondye i prouve ki i kontan nou? (2) Ki nou kapab aprann avek legzanp bann dimoun ki ti ganny disiplinen par Bondye? (3) Ki mannyer nou kapab imit lafason ki Zeova ek son Garson i donn disiplin?

BONDYE I DISIPLIN AVEK LANMOUR

5. Ki mannyer disiplin sorti kot Zeova i prouve ki i kontan nou?

5 Zeova i koriz, edik e form nou akoz i kontan nou. I oule ki nou reste pros avek li e viv pour touzour. (1 Zan 4:16) I pa zanmen ensilte nou oubyen fer nou santi ki nou pa vo nanryen. (Proverb 12:18) O kontrer, Zeova i konsantre lo nou bann bon kalite e i permet nou pour annan liberte pour swazir. Eski ou kapab vwar ki mannyer sa disiplin ki nou gannyen atraver Labib, nou bann piblikasyon, nou paran oubyen bann ansyen i prouve ki Zeova i kontan nou? Anfet, ler bann ansyen i demontre ladouser ek lanmour e esey koriz nou avan ki nou realize ki nou’n fer en keksoz mal, zot vreman pe imit lanmour ki Zeova i annan pour nou.​—Galat 6:1.

6. Ki mannyer disiplin i montre ki Bondye i kontan nou, menm ler i vedir ki en dimoun i nepli kalifye pour en responsabilite?

 6 Par ler, disiplin i enplik plis ki zis ganny konseye. Si en dimoun in fer en pese grav, i pou nepli kalifye pour ganny serten responsabilite dan kongregasyon. Menm ler sa i arive, sa disiplin i montre ki Bondye i kontan li. Par egzanp, i kapab ed li pour vwar ki kantite i enportan pour pas plis letan pour etidye Labib, medite e priye. Ler i fer sa bann keksoz, sa i kapab fer son relasyon avek Zeova vin pli for. (Psonm 19:7) Anmezir ki letan i pase, petet i kapab reganny bann responsabilite oubyen privilez ki i ti’n perdi. Menm ler en dimoun i ganny ekskli dan kongregasyon, sa i prouve ki Zeova i kontan nou parski sa i protez kongregasyon kont bann move lenfliyans. (1 Korentyen 5:6, 7, 11) Deplis, vi ki disiplin Zeova i toultan zis, sa i ed sa dimoun ki’n ganny ekskli dan kongregasyon pour konpran gravite son pese. Sa i kapab pous li pour repantir.​—Akt 3:19.

DISIPLIN ZEOVA I POUR NOU PROP DIBYEN

7. Lekel Sebna e ki move kalite i ti devlope?

7 Pour konpran lenportans disiplin, aprezan nou pou diskit lo de dimoun ki Zeova ti disiplinen. Enn i en Izraelit ki apel Sebna ki ti viv pandan letan Lerwa Ezekya. Sa lot i en frer dan nou letan ki apel Graham. Sebna ti “sef dan pale lerwa,” aparaman pale Lerwa Ezekya e i ti annan bokou lotorite. (Izai 22:15) Me Sebna ti vin orgeye e i ti anvi fer lezot krwar ki i ti enportan. I ti menm fer en latonm byen ser pour li menm e i ti mont “bann kales lager ki [ti son] lafyerte.”​—Izai 22:16-18.

Si nou annan limilite e pare pour aziste nou latitid, Bondye pou beni nou (Vwar paragraf 8-10)

8. Ki mannyer Zeova ti disiplin Sebna e ki ti arive?

8 Vi ki Sebna ti esey rod laglwar pour li menm, Bondye ti donn son responsabilite avek en zonm ki apel Elyakim.  (Izai 22:19-21) Sa ti ariv ler Lerwa Senakerib sorti Lasiri ti plàn pour atak Zerizalenm. Pli tar, Senakerib ti anvoy en group zofisye ek en gran larme pour fer bann Zwif per e fer Lerwa Ezekya rann lekor. (2 Lerwa 18:17-25) Ezekya ti anvoy Elyakim ek de lezot zonm pour al zwenn sa bann zofisye. Enn parmi sa bann zonm ti Sebna, ki ti en sekreter aprezan. Sa i montre nou ki i tre probab ki Sebna ti’n devlop limilite e ki i pa ti santi li ofanse oubyen dan lapenn. I ti pare pour aksepte en pozisyon ki ti mwen enportan. Annou vwar trwa leson ki nou kapab aprann avek sa ki ti arive avek Sebna.

9-11. (a) Ki bann leson enportan nou kapab aprann avek Sebna? (b) Ki mannyer ou santi konsernan lafason ki Zeova ti tret Sebna?

9 Premyerman, lefet ki Sebna ti perdi son pozisyon i fer nou rapel ki “lorgey i vin avan dezas.” (Proverb 16:18) I kapab ki nou annan bann responsabilite spesyal dan kongregasyon e petet lezot i krwar ki nou enportan. Si sa i leka, eski nou pou kontinyen annan limilite? Eski nou pou gard antet ki tou abilite ki nou annan e tou bon keksoz ki nou fer i selman gras a Zeova? (1 Korentyen 4:7) Zapot Pol ti averti: “Mon dir zot tou ki la pour pa annan en tro gran lopinyon lo zot prop lekor, me pour annan en lopinyon rezonnab lo zot prop lekor.”​—Romen 12:3.

10 Dezyenmman, sa konsey ferm ki Zeova ti donn Sebna i kapab montre ki Zeova ti krwar ki Sebna ti pou nobou sanze. (Proverb 3:11, 12) Sa i en leson pour bann ki’n perdi en responsabilite spesyal. Olye pran lakoler e ganny ofanse, zot kapab kontinyen donn Zeova zot meyer. Zot kapab swazir pour vwar sa disiplin konman laprev ki Zeova i kontan zot. Rapel ki en zour nou Papa pou rekonpans bann ki kontinyen abes zot oubyen ki kontinyen demontre limilite. (Lir 1 Pyer 5:6, 7.) Si nou annan limilite e nou parey larzil ki mou, sa disiplin ki Zeova i donn nou avek lanmour i kapab form nou.

11 Trwazyenmman, nou aprann en leson enportan avek lafason ki Zeova ti tret Sebna. Menm si lafason ki Zeova i disiplinen i montre ki i ay pese, i osi montre ki i kontan sa dimoun ki’n fer pese. Zeova i rod sa ki bon dan dimoun. Si ou en paran oubyen en ansyen, eski ou pou imit lafason ki Zeova i donn disiplin?​—Zid 22, 23.

12-14. (a) Ki mannyer serten i reakte ler zot ganny disiplin sorti kot Zeova? (b) Ki mannyer Parol Bondye ti ed en frer pour sanz son latitid e ki ti arive apre?

12 Malerezman, serten dimoun i sitan dan lapenn ler zot ganny disiplinen ki zot elwanny zot avek Bondye ek kongregasyon. (Ebre 3:12, 13) Eski sa i vedir ki personn pa kapab ed zot? Non! Annou pran legzanp Graham ki ti ganny ekskli dan kongregasyon e ki ti revin en Temwen Zeova pli tar. Par kont, apre sa i ti aret al prese e aret asiste renyon. En ansyen ti fer zefor pour vin zanmi Graham e avek letan, Graham ti demann sa ansyen pour etidye Labib avek li.

13 Sa i ansyen i rakonte: “Graham ti annan en problenm lorgey. I ti kritik bann ansyen ki ti’n enplike ler i ti’n ganny ekskli dan kongregasyon. Alor pour sa detrwa prosen letid, nou ti  diskit lo bann verse Labib ki koz lo lorgey e lefe ki i annan. Graham ti konmans vwar byen ki kalite dimoun i ete dapre Labib ki parey en laglas e i pa ti kontan sa ki i ti vwar! Sa ti fer en bon lefe lo li! Apre ki i ti’n aksepte ki i pa ti pe vwar kler akoz lorgey ti parey en ‘plans’ dan son lizye e ki son latitid pour kritike ti son problenm, vitman i ti konmans fer bann sanzman pour amelyore. I ti konmans asiste bann renyon regilyerman, etidye Labib pli seryezman ki avan e fer li en labitid pour priye toulezour. I ti osi aksepte son responsabilite konman sef spirityel son fanmir, ki ti fer son madanm ek zanfan vreman kontan.”​—Lik 6:41, 42; Zak 1:23-25.

14 Sa ansyen ti azoute: “En zour, Graham ti dir mwan en keksoz ki ti tous mon leker. I ti dir: ‘Mon’n konn laverite pour plizyer lannen e mon’n menm servi konman en pionye. Me fransman, zis aprezan ki mon kapab dir ki mon kontan Zeova.’” I pa ti pran bokou letan avan ki Graham ti ganny demande pour ede pas mikro pandan renyon e i ti byen kontan pour ganny sa responsabilite. Sa ansyen ti dir: “Son legzanp ti montre mwan ki ler en dimoun i abes li devan Bondye par aksepte disiplin, bann benediksyon i zis devers lo li!”

IMIT BONDYE EK KRIS LER OU DONN DISIPLIN

15. Ki nou bezwen fer pour ki nou disiplin i efikas?

Ler lezot i vwar ki ou annan limilite, i pou pli fasil pour zot aksepte konsey ki ou donn zot

15 Si nou anvi vin bann bon ansenyan, premyerman nou bezwen vin bann bon etidyan. (1 Timote 4:15, 16) Pareyman, si ou en dimoun ki Zeova i servi pour disiplin lezot, ou bezwen kontinyen demontre limilite e les Zeova gid ou dan lavi. Ler lezot i vwar ki ou annan limilite, zot pou annan respe pour ou e i pou pli fasil pour zot aksepte bann sizesyon oubyen konsey ki ou donn zot. Nou kapab aprann avek legzanp Zezi.

16. Ki nou kapab aprann avek Zezi lo lafason pour disiplin e ansenny dan en fason ki efikas?

16 Zezi ti touzour obei son Papa, menm ler i ti vreman difisil pour li fer li. (Matye 26:39) I ti fer bann dimoun ki ti pe ekout li rapel ki son lansennyman ek lasazes ti sorti kot son Papa. (Zan 5:19, 30) Zezi ti annan limilite, i ti obeisan e sa ti ed li pour ansenny avek konpasyon. Bann dimoun senser ti kontan pas letan avek li. (Lir Lik 4:22.) Bann parol zantiy ki Zezi ti servi ti ankouraz bann ki ti’n dekouraze e bann ki ti santi zot feb. (Matye 12:20) I ti zantiman koriz son bann zapot avek lanmour, menm ler i ti’n kapab fasilman pran lakoler avek zot akoz zot ti pe argimante lo lekel ki pli gran parmi zot.​—Mark 9:33-37; Lik 22:24-27.

17. Ki bann kalite ki pou ed bann ansyen pran byen swen avek kongregasyon?

17 Nenport ki ler ki bann ansyen i  disiplin lezot baze lo bann prensip Labib, zot bezwen imit Kris. Dan sa fason, zot pou prouve ki zot anvi ganny gide par Bondye ek son Garson. Zapot Pyer ti ekri: “Konman bann berze, pran swen avek troupo Bondye ki anba zot responsabilite e vey byen lo li. Fer sa volonterman devan Bondye, pa akoz zot ganny forse. Fer li avek devouman, pa akoz zot rod zot prop lavantaz. Pa domin lo sa bann ki Bondye in konfye zot, me vin en legzanp pour troupo.” (1 Pyer 5:2-4) Bann ansyen ki kontan pour soumet avek Bondye ek Kris pou benefisye e bann ki zot pran swen avek pou osi benefisye.​—Izai 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Ki Zeova i ekspekte bann paran i fer? (b) Ki mannyer Bondye i ed bann paran?

18 Ki nou kapab dir konsernan disiplin ek formasyon dan lafanmir? Zeova i dir bann sef fanmir: “Pa bezwen irit zot zanfan, me kontinyen elve zot dapre disiplin ek gidans Zeova.” (Efezyen 6:4) Eski i vreman neseser pour donn formasyon ek disiplin? Dan Proverb 19:18 nou lir: “Koriz ou zanfan tan ki i annan lespwar; me pa ale ziska swet son lanmor.” Zeova i donn bann paran sa responsabilite pour disiplin zot zanfan. Si zot pa fer li, zot bezwen rann kont avek li! (1 Samyel 3:12-14) Me Zeova i donn bann paran sa lasazes ek lafors ki zot bezwen ler zot demann li pour son led dan lapriyer e depan lo son Parol ek lespri sen pour gid zot.​—Lir Zak 1:5.

APRANN KI MANNYER POUR VIV DAN LAPE POUR TOUZOUR

19, 20. (a) Ki bann benediksyon nou gannyen ler nou aksepte disiplin Bondye? (b) Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

19 Si nou aksepte disiplin sorti kot Bondye e imit lafason ki Zeova ek Zezi ti disiplin lezot, nou pou ganny en kantite benediksyon! I pou annan lape dan nou fanmir ek kongregasyon e tou dimoun pou santi ki lezot i kontan zot, apresye zot e ki zot an sekirite. Sa i zis en pti avangou sa lape ek lazwa ki nou pou annan a lavenir. (Psonm 72:7) Disiplin Zeova pe prepar nou pour viv ansanm konman en fanmir ki an pe e ini e ki annan Zeova konman nou Papa. (Lir Izai 11:9.) Si nou gard sa antet, nou pou vwar sa ki disiplin i vreman ete: en zoli fason ki Bondye i demontre son lanmour pour nou.

20 Dan sa lot lartik, nou pou aprann plis lo disiplin dan lafanmir e dan kongregasyon. Nou pou diskit lo ki mannyer nou kapab disiplin nou lekor e nou pou aprann ki mannyer nou kapab evit en keksoz ki pli fermal ki okenn disiplin ki nou kapab gannyen.