“Malfeter pa konpran lazistis; me sa enn ki rod [Zeova] i konpran tou.”​—PROVERB 28:5.

KANTIK: 126, 150

1-3. (a) Kwa ki pou ed nou reste fidel avek Bondye pandan sa bann dernyen zour? (b) Ki nou pou aprann dan sa lartik?

OZORDI nou pe viv pros avek lafen bann dernyen zour. Deplizanpli, i annan plis move dimoun. Zot “pous parey move zerb.” (Psonm 92:7) Alor nou pa sirprann ki plizyer dimoun i rezet sa ki Bondye i dir i byen. Pol ti dir bann Kretyen: “Vin bann zanfan an sa ki konsern lemal,” me “rezonn parey bann adilt.” (1 Korentyen 14:20) Ki mannyer nou kapab fer sa?

2 Nou trouv larepons dan nou verse tenm pour sa lartik ki dir: “Sa enn ki rod [Zeova] i konpran tou.” (Proverb 28:5) Sa i vedir ki zot kapab konpran tou sa ki neseser pour fer plezir Zeova. Proverb 2:7, 9 i osi ansenny nou ki Zeova i donn lasazes bann ki fer sa ki drwat. Sa i fer ki zot kapab “konpran kisisa ladrwatir, lazistis ek lonnekte, tou bann semen ki kondwir ver boner.”

 3 Noe, Danyel ek Zob ti annan sa lasazes sorti kot Bondye. (Ezekyel 14:14) Pep Bondye ozordi i osi annan sa kalite lasazes. Me ou, eski ou annan lasazes sorti kot Bondye? Pour “konpran tou” sa ki ou bezwen pour fer plezir Zeova, ou bezwen konn li byen. Alor dan sa lartik, nou pou aprann (1) ki mannyer Noe, Danyel ek Zob ti aprann konn Bondye, (2) ki mannyer ler zot in konn Bondye sa in ed zot e (3) ki mannyer nou kapab devlop lafwa parey sa ki pour zot.

NOE TI MARS AVEK BONDYE DAN EN MOVE LEMONN

4. Ki mannyer Noe ti aprann konn Zeova e ki mannyer sa ti ed li?

Ler Noe ti obzerv kreasyon, i ti kapab aprann lo bann kalite ki Bondye i annan

4 Ki mannyer Noe ti aprann konn Zeova? Depi ki Adan ek Ev ti konmans annan zanfan, dimoun in aprann lo Zeova dan trwa fason: atraver son kreasyon, avek lezot serviter fidel e ler zot eksperyans bann byenfe apre ki zot in obei li. (Izai 48:18) Ler Noe ti obzerv kreasyon, i ti kapab vwar laprev ki Bondye i egziste e osi kapab aprann lo son bann kalite. Sa ti pou fer Noe konpran ki Zeova i pwisan e ki i sa sel vre Bondye. (Romen 1:20) Alor, Noe pa ti zis krwar dan Bondye me i ti osi devlop en lafwa for dan li.

5. Ki mannyer Noe ti aprann lo sa ki Bondye ti anvi pour limanite?

5 Labib i dir ki “en dimoun i ganny lafwa apre ki i’n tann mesaz.” Sa i vedir ki sa ki nou tande avek lezot i kapab ed nou pour annan lafwa. (Romen 10:17) I tre probab ki Noe ti tann konsernan Zeova avek son bann fanmir. Son papa Lamek ti annan lafwa dan Bondye e i ti ne avan ki Adan i mor. (Vwar portre o konmansman sa lartik.) Son granpapa ti Metousela e son aryer granper ti Zared, ki ti mor 366 lannen apre nesans Noe. * (Vwar not.) (Lik 3:36, 37) Petet sa bann zonm ek zot madanm ti ansenny Noe ki Zeova ti’n kree bann imen e ki I ti anvi ki zot ganny zanfan, ranpli later e servi Li. Noe ti pou’n osi aprann ki Adan ek Ev ti’n dezobei Zeova e i ti kapab vwar bann move rezilta zot desizyon. (Zenez 1:28; 3:16-19, 24) Noe ti kontan sa ki i ti aprann e sa ti motiv li pour servi Zeova.​—Zenez 6:9.

6, 7. Ki mannyer lespwar ti ranforsi lafwa Noe?

6 Lespwar i ranforsi lafwa. Imazin ki mannyer lafwa Noe ti ganny ranforsi ler i ti aprann ki son non, ki vedir “Repo” ouswa “Konsolasyon,” i enkli sa nide lespwar. (Zenez 5:29, not dan NWT) Zeova ti enspir Lamek pour dir konsernan son garson Noe: “I pou en  konsolasyon pour nou dan nou travay ek fatig lo sa later modi.” Alor Noe ti annan lespwar ki Bondye ti pou fer keksoz pli meyer. Parey Abel ek Enok, i ti annan lafwa ki en “desandans” ti pou kraz latet sa serpan.​—Zenez 3:15.

7 Noe pa ti tro konpran promes Bondye ki dan Zenez 3:15. Me i ti konpran ki sa profesi ti donn lespwar pour lavenir. Enok ti’n anons en mesaz parey ki dir ki Zeova pou detrir bann move dimoun. (Zid 14, 15) Sa profesi pou ganny akonplir konpletman pandan Armagedon. Sirman, mesaz Enok ti’n bezwen ranforsi lafwa ek lespwar Noe!

Lafwa ek lasazes sorti kot Bondye pou protez nou kont bann trik Satan e kont lenfliyans sa lemonn

8. Vi ki Noe ti konn Zeova, ki mannyer sa ti protez li?

8 Ki mannyer konnesans egzakt lo Bondye ti ed Noe? Vi ki Noe ti aprann konsernan Zeova, i ti devlop lafwa ek lasazes sorti kot Bondye. Sa ti protez li, espesyalman par anpes li fer okenn keksoz ki ti pou fer Zeova sagren. Ki mannyer sa? Noe ti anvi vin zanmi Bondye, alor i pa ti zanmi avek bann ki ti napa lafwa dan Zeova e ki ti rezet li. Kontrerman avek zot, Noe pa ti les li ganny anbete avek bann demon ki ti’n vin lo later. Dimoun ti enpresyonnen avek lafors sa bann demon e petet zot ti menm esey ador zot. (Zenez 6:1-4, 9) Noe ti osi konnen ki Zeova ti anvi ki bann imen i ganny zanfan e ranpli later. (Zenez 1:27, 28) Alor ler sa bann demon ti pran bann fiy konman zot madanm e fer zanfan avek zot, Noe ti konnen ki sa ti mal. I ti vin pli evidan ler sa bann zanfan ti vin pli gran e pli for ki tou lezot zanfan. Pour fini kont, Zeova ti dir Noe ki i ti pou anmenn en deliz pour detri tou bann move dimoun. Vi ki Noe ti annan lafwa dan lavertisman Zeova, i ti konstri lars e li ek son fanmir ti ganny sove.​—Ebre 11:7.

9, 10. Ki mannyer nou kapab devlop lafwa parey Noe?

9 Ki mannyer nou kapab devlop lafwa parey Noe? I enportan pour etidye Parol Bondye o profon, pour kontan sa ki nou pe aprann e pour servi li pour fer bann sanzman ek bann bon swa dan nou lavi. (1 Pyer 1:13-15) Ler nou fer sa, lafwa ek lasazes sorti kot Bondye pou protez nou kont bann trik Satan e kont lenfliyans sa lemonn. (2 Korentyen 2:11) En kantite dimoun dan sa lemonn i kontan vyolans ek imoralite seksyel e zot swiv zot bann move dezir. (1 Zan 2:15, 16) Zot pa pran kont ki nou pros avek lafen sa move lemonn Satan. Si nou lafwa pa for, nou kapab konmans mazin koumsa nou osi. Pa oubliye ki ler Zezi ti konpar nou letan avek letan Noe, i pa  ti koz lo vyolans ouswa imoralite seksyel, me lo sa nesesite pour pa les nou ganny distrer dan nou servis pour Bondye.​—Lir Matye 24:36-39.

10 Demann ou lekor: ‘Eski mon fason viv i montre ki mon vreman konn Zeova? Eski mon lafwa i motiv mwan pour fer sa ki Zeova i dir i byen e pour ansenny lezot lo sa ki Bondye i anvi zot fer?’ Ou larepons pour sa bann kestyon pou ed ou konnen si ou osi ou pe mars avek sa vre Bondye parey Noe ti fer.

DANYEL TI DEMONTRE LASAZES SORTI KOT BONDYE DAN BABILONN KI TI EN LAVIL PAYEN

11. (a) Ki nou aprann lo bann paran Danyel par son lanmour ki i ti annan pour Bondye ler i ti ankor zenn? (b) Ki enn parmi bann kalite ki Danyel ti annan ki ou ti ava kontan annan?

11 Ki mannyer Danyel ti aprann konn Zeova? I bezwen ki bann paran Danyel ti’n ansenny li pour kontan Zeova ek son Parol. Danyel ti fer sa tou son lavi. Menm ler i ti’n vin aze, i ti kontinyen etidye Lekritir o profon. (Danyel 9:1, 2) Danyel ti konn Zeova tre byen. I ti osi konn tou sa ki Zeova ti’n fer pour bann Izraelit. Nou vwar sa dan sa lapriyer senser ki Danyel ti fer avek limilite ki dan Danyel 9:3-19. Lir sa lapriyer e reflesi byen lo la. Demann ou lekor, ‘Ki sa lapriyer i ansenny mwan lo Danyel?’

12-14. (a) Ki mannyer Danyel ti demontre lasazes sorti kot Bondye? (b) Ki mannyer Zeova ti beni Danyel pour son kouraz ek fidelite?

12 Ki mannyer konnesans lo Bondye ti ed Danyel? I pa ti fasil pour en Zwif fidel servi Bondye dan Babilonn ki ti en lavil payen. Par egzanp, Zeova ti dir bann Zwif: “Travay pour fer lape dan lavil kot mon’n anvoy zot annegzil.” (Zeremi 29:7) Pourtan, i ti’n osi donn zot sa lord pour ador zis li avek tou zot leker. (Egzod 34:14) Ki mannyer Danyel ti kapab obei tou le de lord? Lasazes sorti kot Bondye ti ed Danyel pour konnen ki i ti bezwen obei Zeova premye e apre bann dirizan imen. Plizyer santenn lannen apre, Zezi ti ansenny sa menm prensip.​—Lik 20:25.

13 Mazin lo sa ki Danyel ti fer ler en lalwa ti dir ki pour 30 zour personn pa ti ganny drwa priy avek okenn bondye ouswa dimoun eksepte avek lerwa. (Lir Danyel 6:7-10.) I ti’n kapab fer bann leskiz e dir, ‘I zis pour 30 zour.’ O kontrer, Danyel ti refize les en lalwa imen vin pli enportan ki son ladorasyon pour Bondye. Danyel ti’n kapab priy Zeova dan en landrwa prive. Me i ti konnen ki plizyer dimoun ti abitye vwar li priye toulezour. Alor menm si i ti danzere, Danyel ti kontinyen priye kot dimoun ti vwar li akoz i pa ti anvi personn i krwar ki i ti’n aret servi Zeova.

14 Zeova ti beni Danyel pour son kouraz ek desizyon pour reste fidel. I ti fer en mirak e anpes bann lyon devor Danyel. An rezilta sa, dimoun partou dan Lanpir Med ek Pers ti aprann konsernan Zeova!​—Danyel 6:25-27.

15. Ki mannyer nou kapab devlop menm kalite lafwa ki Danyel ti annan?

 15 Ki mannyer nou kapab devlop menm kalite lafwa ki Danyel ti annan? Pour ganny en lafwa for, i pa ase pour zis lir Parol Bondye. Nou bezwen konpran sa ki nou lir. (Matye 13:23) Nou anvi konn pwennvi ek santiman Zeova dan tou sityasyon. Alor nou bezwen reflesi o profon lo sa ki nou lir. I osi vreman enportan pour priy souvan, espesyalman ler nou dan bann difikilte. Nou kapab annan lafwa ki Zeova pou zenere e donn nou sa lasazes ek lafors ki nou pe demann li dan lapriyer.​—Zak 1:5.

ZOB TI APLIK BANN PRENSIP BONDYE DAN BOTAN EK MOVETAN

16, 17. Ki mannyer Zob ti aprann konn Zeova?

16 Ki mannyer Zob ti aprann konn Zeova? Zob pa ti en Izraelit. Me Abraam, Izaak ek Zakob ti trouv en pti fanmir dan lwen avek li e Zeova  ti’n ansenny zot pour konn li e sa ki i ti anvi pour bann imen. Dan en fason ou en lot, Zob osi ti aprann en kantite sa bann laverite presye. (Zob 23:12) I ti dir avek Zeova: “Mon ti konn ou . . . par sa ki mon ti’n tande.” (Zob 42:5) Zeova li menm ti dir ki Zob ti dir lezot laverite lo Li.​—Zob 42:7, 8.

Nou lafwa i vin pli for ler nou obzerv kreasyon e aprann plis lo bann kalite Zeova (Vwar paragraf 17)

17 Zob ti osi aprann konsernan bann kalite Zeova par obzerv kreasyon. (Zob 12:7-9, 13) Tou le de Eliou ek Zeova ti servi kreasyon pour ansenny Zob ki degre imen i ptipti konpare avek Bondye. (Zob 37:14; 38:1-4) Bann parol Zeova ti annan en lefe lo Zob e avek limilite i ti dir Bondye: “Mon rekonnet ki ou konn tou keksoz; ou kapab fer tou sa ki ou deside.” I ti azoute: “Mon repanti dan lapousyer e dan lasann.”​—Zob 42:2, 6.

18, 19. Ki mannyer Zob ti montre ki i ti vreman konn Zeova?

18 Ki mannyer konnesans lo Bondye ti ed Zob? Zob ti konpran tre byen bann prensip Bondye. I ti vreman konn Zeova e sa ti motiv li pour azir dan sa bon fason. Par egzanp, Zob ti konnen ki i pa ti kapab dir ki i kontan Bondye si i pa ti zantiy avek lezot. (Zob 6:14) I pa ti krwar ki i pli meyer ki lezot, o kontrer, i ti tret lezot konmsi zot ti son prop fanmir ki swa zot ti ris ouswa pov. Zob ti dir: “Menm Bondye ki ti kre mwan, i’n osi kre” lezot. (Zob 31:13-22) Menm ler Zob ti ris e pwisan, i pa ti vin arogan e vwar lezot konman pli enferyer ki li. Sa i vreman diferan avek lafason ki plizyer dimoun ris e pwisan i azir konmela.

19 Zob pa ti anvi ki nanryen, enkli bann keksoz materyel, i vin pli enportan pour li ki Zeova. I ti konnen ki si sa i arive, i ti pou rezet “Bondye dan lesyel.” (Lir Zob 31:24-28.) Zob ti osi vwar maryaz konman en promes sakre ki en msye ek madanm in fer avek kanmarad. I ti menm fer en promes avek son lekor ki i pa ti pou get en madanm avek dezir imoral. (Zob 31:1) Sa i vreman enpresyonan, parski Zob ti viv dan en letan ler Zeova ti permet bann zonm pour annan plis ki en madanm. Alor Zob ti’n kapab annan en dezyenm madanm si i ti anvi. Me i ti bezwen konnen ki sa premye maryaz ki Zeova ti fer ti ant en zonm ek en madanm e Zob ti swazir pour viv dan sa fason. * (Vwar not.) (Zenez 2:18, 24) Anfet, apepre 1600 lannen pli tar, Zezi ti ansenny sa menm prensip, ki sèks ek maryaz i devret zis ant en msye ek son madanm.​—Matye 5:28; 19:4, 5.

20. Ki mannyer konn Zeova ek son bann standar pou ed nou swazir bann bon zanmi ek divertisman?

20 Ki mannyer nou kapab annan menm kalite lafwa ki Zob ti annan? Ankor en fwa, nou bezwen konn Zeova byen e les sa konnesans enfliyans tou sa ki nou fer. Par egzanp, Labib i dir ki Zeova i “ay nenport ki ki kontan  vyolans” e ki nou pa devret pas letan avek bann dimoun ki kasyet laverite. (Lir Psonm 11:5; * 26:4.) (Vwar not.) Aprezan demann ou lekor: ‘Ki sa de verse i dir mwan konsernan lafason ki Zeova i panse? Ki lefe sa i devret annan lo sa ki mon konsider pli enportan dan mon lavi? Ki lefe sa i devret annan lo sa ki mon gete lo Enternet, lo lekel ki mon swazir pour fer zanmi avek e lo sa ki mon swazir konman divertisman?’ Ou bann larepons i kapab ed ou konnen ki degre ou konn Zeova. Nou pa anvi ganny enfliyanse par sa move lemonn. Alor nou bezwen antrenn nou “abilite pour zize,” ki vedir nou devret aprann konn diferans ant sa ki byen ek sa ki mal e ant sa ki saz ek sa ki bet.​—Ebre 5:14; Efezyen 5:15.

21. Kwa ki pou ed nou pour “konpran tou” sa ki nou bezwen pour fer plezir Zeova?

21 Vi ki Noe, Danyel ek Zob ti fer tou sa ki zot ti kapab pour aprann konn Zeova byen, i ti ed zot pour “konpran tou” sa ki ti neseser pour fer li plezir. Zot legzanp i prouve ki ler nou fer keksoz dan lafason ki Zeova i anvi, nou reisi dan lavi. (Psonm 1:1-3) Alor demann ou lekor, ‘Eski mon konn Zeova byen parey Noe, Danyel ek Zob ti konn li?’ Anfet, ozordi nou kapab konn Zeova pli byen ki sa bann serviter fidel, parski i’n donn nou bokou plis lenformasyon lo li. (Proverb 4:18) Alor etidye Labib o profon. Reflesir byen lo la. Priye pour ganny lespri sen. Apre sa, sa move lemonn pa pou enfliyans ou. O kontrer, ou pou azir avek lasazes sorti kot Bondye e vin pli pros avek ou Papa ki dan lesyel.​—Proverb 2:4-7.

^ par. 5 Enok, granper Noe ti osi “mars avek Bondye tou son lavi.” Me i ti mor 69 an avan ki Noe ti ne.​—Zenez 5:23, 24.

^ par. 19 Noe ti fer parey. I ti annan zis en madanm, menm si zonm ti’n konmans pran plis ki en madanm pa lontan apre ki Adan ek Ev ti’n fer pese.​—Zenez 4:19.

^ par. 20 Psonm 11:5 (NWT): “Zeova i egzamin sa dimoun drwat ek sa dimoun move. I ay nenport ki ki kontan vyolans.”