“Kontinyen viv dapre gidans lespri sen.”​—GALAT 5:16.

KANTIK: 22, 75

1, 2. Ki en frer ti realize lo son prop lekor e ki i ti fer?

ROBERT ti batize ler i ti ankor en adolesan, me laverite pa ti sa keksoz pli enportan dan son lavi. I dir: “Mon pa ti zanmen fer okenn keksoz mal, me laverite ti’n zis vin en routin pour mwan. Mon ti paret for spirityelman akoz mon ti asiste tou bann renyon e fer pionye asistan detrwa fwa par an. Me i ti annan en keksoz ki manke.”

2 Robert pa ti konpran kwa ki manke ziska apre ki i ti’n marye. Par ler li ek son madanm ti demann kanmarad bann kestyon lo Labib konman en pti zwe. Son madanm ti konn Labib byen e i ti kapab reponn bann kestyon fasilman. Me souvandfwa Robert pa ti konn larepons bann kestyon e i ti santi li anbarase. I dir: “I ti konmsi mon pa ti konn nanryen. Mon ti dir dan mwan menm, ‘Si mon pou sef spirityel mon madanm, mon bezwen fer en parman.’” Sanmenm ki i ti fer. I dir: “Mon ti etidye Labib, apre mon ti etidye ankor en pe plis e apre mon ti etidye plis ankor e keksoz ti konmans fer sans. Mon ti ganny konprenezon e pli enportan, mon ti devlop en bon relasyon avek Zeova.”

3. (a) Ki nou kapab aprann avek zistwar Robert? (b) Ki bann pwen enportan nou pou diskite aprezan?

 3 Nou kapab aprann bann leson enportan avek zistwar Robert. I kapab ki nou annan serten konnesans lo Labib, nou asiste renyon regilyerman e al predikasyon ase souvan, me sa pa vedir ki nou en dimoun spirityel. Oubyen petet nou’n travay dir pour vin pli spirityel, me ler nou egzamin nou lekor, nou vwar lezot fason ki nou kapab amelyore. (Filipyen 3:16) Dan sa lartik, nou pou reponn trwa kestyon enportan: (1) Kwa ki pou ed nou konnen si nou en dimoun spirityel? (2) Ki mannyer nou kapab vin pli for spirityelman? (3) Ler nou for spirityelman, ki mannyer sa i ed nou dan nou lavi toulezour?

KI MANNYER POUR KONNEN SI NOU EN DIMOUN SPIRITYEL?

4. Avek ki sa konsey dan Efezyen 4:23, 24 i aplike?

4 Ler nou ti fek konmans servi Bondye, nou ti fer bann sanzman ki ti annan en lefe lo tou laspe nou lavi. Ler nou ti batize, nou pa ti aret fer sanzman. Labib i dir: “Kontinyen renouvle zot fason panse.” (Efezyen 4:23, 24) Vi ki nou enparfe, nou bezwen kontinyen fer bann sanzman. Menm si nou’n servi Zeova pour plizyer lannen, nou bezwen gard nou relasyon avek li for.​—Filipyen 3:12, 13.

5. Ki kestyon ki kapab ed nou konnen si nou en dimoun spirityel?

5 Ki swa nou zenn oubyen aze, nou bezwen egzamin nou lekor onnetman. Nou kapab demann nou lekor: ‘Eski mon remarke ki mon pe vin pli spirityel? Eski mon pe vin pli parey Kris? Ki mon latitid ek konportman dan renyon i montre? Ki mon bann konversasyon i montre lo sa ki mon vreman anvi dan lavi? Ki mon bann labitid pour etidye, fason sanze ek laparans e lafason ki mon reazir ler mon ganny konseye, i montre lo mwan? Ki mannyer mon reazir ler mon ganny tante pour fer en keksoz mal? Eski mon’n vin en Kretyen matir?’ (Efezyen 4:13) Sa bann kestyon i kapab ed nou konnen ki kantite nou’n devlope spirityelman.

6. Kwa ki kapab ed nou konnen si nou en dimoun spirityel?

6 Par ler lezot i bezwen ed nou pour vwar si nou en dimoun spirityel. Zapot Pol ti eksplike ki en dimoun ki pa spirityel, pa konpran ki son fason viv pa fer plezir Bondye. Me en dimoun spirityel i konpran lafason ki Bondye i vwar keksoz. I konnen ki Zeova pa aksepte en fason viv ki pa spirityel. (1 Korentyen 2:14-16; 3:1-3) Bann ansyen ki konn fason panse Kris i vit pour remarke ler bann frer ek ser i konmans azir dan en fason ki pa spirityel e zot esey ed zot. Si bann ansyen i esey ed nou, eski nou  pou aksepte zot led e fer bann sanzman neseser? Si nou fer sa, nou pou montre ki nou vreman anvi vin pli for spirityelman.​—Eklezyast 7:5, 9.

VIN PLI FOR SPIRITYELMAN

7. Ki mannyer nou konnen ki en dimoun spirityel pa zis en dimoun ki annan konnesans lo Labib?

7 Konnesans lo Labib pa ase pour fer nou vin en dimoun spirityel. Lerwa Salomon ti konn bokou lo Zeova e serten parmi son bann parol saz i menm form parti Labib. Me pli tar, son relasyon avek Zeova ti afebli e i pa ti reste fidel. (1 Lerwa 4:29, 30; 11:4-6) Alor, apard ki konnesans lo Labib, kwa ankor ki nou bezwen? Nou bezwen kontinyen ranforsi nou lafwa. (Kolosyen 2:6, 7) Ki mannyer nou fer sa?

8, 9. (a) Kwa ki pou ed nou fer nou lafwa vin for? (b) Ki nou lobzektif ler nou etidye e medite? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

8 Dan premye syek, Pol ti ankouraz bann Kretyen pour “fer zefor pour vin bann dimoun matir.” (Ebre 6:1) Ki mannyer nou kapab aplik sa konsey ozordi? En fason enportan se pour etidye sa liv “Reste dan lanmour Bondye.” Sa pou ed ou konpran ki mannyer pour servi bann prensip Labib dan ou lavi. Si ou’n deza etidye sa liv, i annan lezot piblikasyon ki ou kapab etidye ki pou ed ou fer ou lafwa for. (Kolosyen 1:23) Nou osi bezwen medit lo sa ki nou aprann e demann Zeova pour ed nou vwar ki mannyer pour aplik li.

9 Ler nou etidye e medite, nou lobzektif i devret pour nou devlop en gran dezir pour obei e fer plezir Zeova. (Psonm 40:8; 119:97) Nou osi bezwen rezet okenn keksoz ki pou anpes nou devlope spirityelman.​—Tit 2:11, 12.

10. Ki bann zenn i kapab fer pour vin pli for spirityelman?

10 Si ou en zenn, eski ou annan bann lobzektif spirityel? Souvandfwa en frer ki servi dan Betel i koz avek bann zenn ki pe al batize dan lasanble e demann zot konsernan zot bann lobzektif spirityel. I kapab vwar ki bokou zot in reflesi seryezman lo ki mannyer zot anvi  servi Zeova a lavenir. Serten i annan plan pour servi Zeova a plen tan oubyen pour al servi dan en landrwa kot i annan en bezwen pour plis proklanmater. Me serten zenn pa konnen ki mannyer pour reponn son kestyon. Eski sa i kapab vedir ki zot pa vwar li neseser pour annan bann lobzektif spirityel? Si ou en zenn, demann ou lekor: ‘Eski mon al renyon ek predikasyon zis akoz mon paran i anvi mon fer li? Oubyen eski mon annan mon prop lanmitye avek Bondye?’ Byensir, ki swa nou zenn oubyen aze, nou tou nou devret annan bann lobzektif spirityel. Sa bann lobzektif pou ed nou vin pli for spirityelman.​—Eklezyast 12:1, 13.

11. (a) Ki nou bezwen fer pour vin en dimoun spirityel? (b) Legzanp lekel dan Labib nou kapab imite?

11 Apre ki nou’n vwar kote nou kapab amelyore, nou bezwen konmans fer bann sanzman. Sa i sitan enportan ki i annan en lefe lo si nou pou viv oubyen mor. (Romen 8:6-8) Zeova pa ekspekte ki nou parfe e i donn nou son lespri sen pour ed nou. Kantmenm sa, nou menm nou nou bezwen travay dir. En fwa, Frer John Barr, ki ti servi konman en manm Konsey Direkter, ti fer komanter lo Lik 13:24 e dir: “En kantite dimoun pa reisi akoz zot pa fer ase zefor pour vin for.” Nou bezwen vin parey Zakob, ki ti lager avek en lanz e ki  pa ti abandonnen ziska ler i ti ganny en benediksyon. (Zenez 32:26-28) Menm si i kapab en plezir pour etidye Labib, nou pa devret ekspekte ki lir Labib pou gou parey ler nou lir en liv fiksyon. Nou bezwen fer zefor pour trouv bann laverite presye ki pou ed nou.

12, 13. (a) Kwa ki pou ed nou aplik Romen 15:5? (b) Ki mannyer legzanp ek konsey Pyer i kapab ed nou? (c) Ki ou kapab fer pour vin pli for spirityelman? (Vwar sa bwat “ Ki ou kapab fer pour devlope spirityelman?”)

12 Ler nou fer zefor pour devlope spirityelman, lespri sen pou ed nou sanz nou fason panse. Ptitapti, nou kapab aprann pour mazin parey Kris. (Romen 15:5) Lespri sen i kapab ed nou rezet bann move dezir e devlop bann kalite ki fer plezir Bondye. (Galat 5:16, 22, 23) Si nou vwar ki nou pe konsantre lo bann keksoz materyel oubyen bann plezir, nou pa devret abandonnen. Nou bezwen kontinyen demann Zeova son lespri sen pour ed nou konsantre lo bann keksoz ki bon. (Lik 11:13) Rapel sa ki ti arive avek zapot Pyer. I pa ti toultan mazin parey Kris. (Matye 16:22, 23; Lik 22:34, 54-62; Galat 2:11-14) Me i pa ti abandonnen e Zeova ti ed li. Ptitapti, Pyer ti aprann pour mazin parey Kris. Nou osi nou kapab fer parey.

13 Pli tar, Pyer ti mansyonn bann kalite spesifik ki pou ed nou. (Lir 2 Pyer 1:5-8.) Nou bezwen travay dir pour devlop kontrol lo nou lekor, landirans, lafeksyon pour kanmarad parey bann frer ek ser ek lezot bon kalite ankor. Toulezour nou kapab demann nou lekor, ‘Ki kalite mon kapab travay lo la ozordi ki pou ed mwan vin pli for spirityelman?’

APLIK BANN PRENSIP LABIB TOULEZOUR

14. Si nou en dimoun spirityel, ki lefe sa pou annan lo nou lavi?

14 Si nou annan menm fason panse avek Kris, i pou annan en lefe lo lafason ki nou konport nou dan travay oubyen kot lekol, lo lafason ki nou koze e lafason ki nou fer bann desizyon toulezour. Nou bann desizyon pou montre ki nou pe esey imit Kris. Konman bann dimoun spirityel, nou pa anvi fer okenn keksoz ki pou gat nou relasyon avek Zeova. Ler nou ganny tante pour fer en keksoz mal, nou spirityalite pou ed nou reziste sa tantasyon. Avan ki nou fer en desizyon, nou pou arete e demann nou lekor: ‘Ki bann prensip Labib ki kapab ed mwan? Ki Kris ti pou fer dan sa sityasyon? Kwa ki pou fer plezir Zeova?’ Nou bezwen fer li en labitid pour mazin koumsa. Alor annou diskit serten sityasyon ki ti kapab arive. Pour sak sa bann sityasyon, nou pou get en prensip Labib ki kapab ed nou fer en bon desizyon.

15, 16. Ki mannyer mazin parey Kris i kapab ed nou fer en bon desizyon ler nou pe (a) swazir en konzwen? (b) swazir nou bann zanmi?

15 Swazir en konzwen. Sa prensip Labib i ganny trouve dan 2 Korentyen 6:14, 15. (Lir.) Pol ti fer li kler ki en dimoun spirityel pa vwar keksoz dan menm fason avek en dimoun ki pa spirityel. Ki mannyer sa prensip i kapab ed ou pour swazir en konzwen?

16 Swazir ou bann zanmi. Sa prensip Labib i ganny trouve dan 1 Korentyen  15:33. (Lir.) En dimoun spirityel pa pou zanmi avek bann dimoun ki ti kapab afebli son lafwa. Mazin lo ki mannyer ou kapab aplik sa prensip dan diferan sityasyon. Par egzanp, ki mannyer i kapab ed ou fer bann desizyon konsernan rezo sosyal? Ki mannyer i kapab ed ou deside si ou pou zwe avek bann dimoun ki ou pa konnen lo Enternet?

Eski mon bann desizyon pou ed mwan vin pli spirityel? (Vwar paragraf 17)

17-19. Si ou en dimoun spirityel, ki mannyer sa pou ed ou (a) evit bann aktivite initil? (b) annan bann bon lobzektif? (c) pour fer fas avek bann dezakor?

17 Bann aktivite ki gat nou spirityalite. I annan en lavertisman enportan dan Ebre 6:1. (Lir.) Kisisa sa “bann keksoz initil” ki nou devret evite? Sa i bann aktivite ki pa ed nou vin for spirityelman. Sa lavertisman lo bann keksoz initil i kapab ed nou pour reponn bann kestyon tel parey: ‘Eski sa aktivite pou benefisye mwan oubyen eski i initil? Eski mon devret envesti dan sa biznes? Akoz mon pa devret siport en group ki pe esey sanz bann kondisyon lemonn?’

Eski mon bann desizyon pou ed mwan fikse bann lobzektif spirityel? (Vwar paragraf 18)

18 Bann lobzektif spirityel. Dan Sermon lo Montanny, Zezi ti donn bann bon konsey konsernan bann lobzektif. (Matye 6:33) En dimoun spirityel i met Rwayonm premye dan son lavi. Sa prensip pou ed nou reponn bann kestyon tel parey: ‘Eski mon devret al liniversite apre ki mon’n fini mon ledikasyon de baz? Eski mon devret aksepte sa travay?’

Eski mon bann desizyon pou ed mwan annan lape avek lezot? (Vwar paragraf 19)

19 Bann dezakor. Sa konsey ki Pol ti donn bann Kretyen Ronm i kapab ed nou ler nou annan bann dezakor avek lezot. (Romen 12:18) Vi ki nou imit Kris, nou esey “viv anpe avek tou dimoun.” Ki mannyer nou reazir ler nou ganny bann dezakor avek lezot? Eski i difisil pour nou aksepte lopinyon en lot dimoun? Oubyen eski lezot i konn nou konman en dimoun ki esey fer lape?​—Zak 3:18.

20. Akoz ou anvi al annavan spirityelman?

20 Sa bann legzanp i montre ki mannyer bann prensip Labib i kapab ed nou fer bann desizyon ki montre ki lespri sen Bondye pe gid nou. Si nou en dimoun spirityel, nou pou annan en lavi ere e satisfezan. Robert, ki nou ti koz lo la avan, i dir: “Apre ki mon ti’n devlop en vre relasyon avek Zeova, mon ti en pli bon msye e en pli bon papa. Mon ti satisfe e ere.” Si nou fer tou sa ki nou kapab pour al annavan konman en dimoun spirityel, nou osi nou pou ganny bokou byenfe. Nou pou annan en lavi pli ere la konmela e a lavenir nou pou ganny “sa vre lavi.”​—1 Timote 6:19.