Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  February 2016

Aprann avek bann serviter fidel Zeova

Aprann avek bann serviter fidel Zeova

“Ki Zeova pe demann ou an retour? Zis pour demontre lazistis, kontan fidelite e mars dan en fason modes avek ou Bondye!”MIKA 6:8.

KANTIK: 63, 43

1, 2. Ki mannyer David ti demontre ki i fidel avek Bondye? (Vwar portre anler.)

SAIL ek son 3,000 solda ti pe rod David dan dezer Zida pour touy li. Me en zour swar, David ek son bann zonm ti trouv sa landrwa kot Sail ek son bann solda ti pe kanpe. Zot tou zot ti pe dormi, alor David ek Abisai ti pas trankil o bor bann solda e vwar Sail. Abisai ti dir avek David dousman: “Les mwan pik li ater avek mon lans en sel kou e mon pa pou bezwen fer li en dezyenm fwa.” Me David pa ti pou les li touy Sail. I ti dir Abisai: “Pa fer li ditor, akoz lekel ki kapab lev son lanmen kont sa enn ki Zeova in swazir e reste inosan?” Apre David ti dir: “I enposib dapre pwennvi Zeova pour mwan lev mon lanmen kont sa enn ki Zeova in swazir!”1 Samyel 26:8-12.

2 David ti konpran sa ki i ti bezwen fer pour fidel avek Zeova. I ti konnen ki i devret annan respe pour Sail e i  pa ni ti menm mazin pour fer li ditor. Akoz? Parski Bondye ti’n swazir Sail pour vin lerwa Izrael. Ozordi, parey dan lepase, Zeova i anvi ki son bann serviter i fidel avek li e respe sa bann ki i’n permet pour annan lotorite.Lir Mika 6:8. [1] (Vwar lezot not.)

3. Ki mannyer Abisai ti fidel avek David?

3 Abisai ti annan respe pour David parski i ti konnen ki Bondye ti’n swazir David pour vin lerwa. Par kont, apre ki i ti’n vin lerwa, David ti komet bann pese grav. I ti annan relasyon seksyel avek madanm Ouriya e apre i ti dir avek Yoab fer sir ki Ouriya i ganny touye dan lager. (2 Samyel 11:2-4, 14, 15; 1 Kronik 2:16) Yoab ti frer Abisai, alor i kapab ki Abisai ti’n tann lo sa ki David ti’n fer, me i ti kontinyen annan respe pour David. An plis, Abisai ti en sef larme e i ti’n kapab servi son lotorite pour fer li menm vin lerwa, me i pa ti fer sa. O kontrer, i ti servi David e protez li kont son bann lennmi.2 Samyel 10:10; 20:6; 21:15-17.

4. (a) Ki mannyer David ti en legzanp fidelite avek Bondye? (b) Ki lezot legzanp nou pou vwar?

4 David ti fidel avek Zeova tou son lavi. Ler i ti ankor zenn, i ti touy sa zean Golyat, ki ti pe ensilte Zeova ek bann Izraelit. (1 Samyel 17:23, 26, 48-51) Ler David ti lerwa, Natann, profet Zeova, ti bezwen koriz li pour bann pese ki i ti’n fer. Deswit, David ti admet son pese e i ti repantir. (2 Samyel 12:1-5, 13) Pli tar, ler David ti’n vye, i ti donn bokou keksoz valer pour ede konstrir tanp Zeova. (1 Kronik 29:1-5) I kler ki menm si David ti’n fer bann fot grav dan son lavi, i pa ti zanmen aret fidel avek Zeova. (Psonm 51:4, 10; 86:2) Dan sa lartik, nou pou vwar legzanp David e lezot ki ti viv dan sa letan e nou pou aprann ki mannyer nou kapab montre nou fidel avek Zeova plis ki avek lezot. Nou pou osi vwar bann lezot kalite ki pou ed nou fer sa.

ESKI OU POU FIDEL AVEK ZEOVA?

5. Ki leson nou aprann avek fot Abisai?

5 Ler Abisai ti anvi touy Sail, i ti pe esey fidel avek David. Me parski David ti konnen ki i ti pou mal pour fer ditor “sa enn ki Zeova in swazir,” i pa ti les Abisai touy sa lerwa. (1 Samyel 26:8-11) Sa i ansenny nou en leson enportan: Ler nou bezwen swazir lekel ki nou pou fidel avek premye, nou bezwen mazinen ki prensip Labib ki kapab ed nou dan sa sityasyon.

I pli enportan fidel avek Zeova ki avek lezot

6. Kantmenm i normal pour fidel avek nou fanmir ek zanmi, akoz nou bezwen fer atansyon?

6 I normal pour fidel avek en dimoun ki nou kontan, parey en zanmi ouswa en manm fanmir. Me parski nou enparfe, nou santiman i kapab tronp nou. (Zeremi 17:9) Alor si en dimoun ki nou kontan pe fer en keksoz mal e kit laverite, nou bezwen rapel ki i pli enportan fidel avek Zeova ki avek lezot.Lir Matye 22:37.

7. Ki mannyer en ser ti reste fidel avek Bondye dan en sityasyon difisil?

 7 Si en dimoun dan ou fanmir in ganny ekskli dan kongregasyon, ou kapab montre Zeova ki ou fidel avek Li. Par egzanp, en zour manman Anne ki ti’n ganny ekskli, ti telefonn Anne pour dir li ki i ti anvi vizit li. [2] (Vwar lezot not.) Manman Anne ti dir ki i vreman tris ki son fanmir pa oule koz avek li. Sa ti fer Anne sagren e i ti promet pour ekri li en let. Avan Anne ti ekri sa let, i ti medit lo serten prensip Labib. (1 Korentyen 5:11; 2 Zan 9-11) Apre, dan sa let, i ti zantiman eksplike ki son manman ti sa enn ki ti’n kit zot fanmir ler i ti’n fer pese e refize repantir. Anne ti dir avek son manman sel fason ki i pou trouv lazwa ankor ti si i retourn kot Zeova.Zak 4:8.

8. Ki kalite ki pou ed nou fidel avek Bondye?

8 Bann serviter fidel Bondye dan letan David osi ti zantiy, annan limilite ek kouraz. Annou vwar ki mannyer sa bann kalite i kapab ed nou pour fidel avek Zeova.

NOU DEVRET ANNAN LIMILITE

9. Akoz Abner ti esey touy David?

9 Yonatann, garson Sail ek komandan larme Izrael, Abner, ti vwar David anmenn latet Golyat kot Lerwa Sail. Yonatann ti vin zanmi David e reste fidel avek li. (1 Samyel 17:57–18:3) Me pa Abner. Anfet, pli tar i ti menm ed Sail, ki ti anvi touy David. (1 Samyel 26:1-5; Psonm 54:3) Yonatann ek Abner tou le de ti konnen ki Bondye ti anvi ki David i vin prosen lerwa Izrael. Me apre lanmor Sail, Abner pa ti siport David. O kontrer, i ti esey fer Isboset, garson Sail, vin lerwa. Pli tar, i posib ki Abner li menm i ti anvi vin lerwa, petet sa i rezon akoz i ti annan relasyon seksyel avek enn bann madanm Lerwa Sail. (2 Samyel 2:8-10; 3:6-11) Akoz santiman Yonatann ek Abner ti diferan konsernan David? Parski Yonatann ti fidel avek Zeova e i ti annan limilite, me pa Abner.

10. Akoz Absalonm pa ti fidel avek Bondye?

10 Absalonm, garson Lerwa David, pa  ti fidel avek Bondye akoz i ti napa limilite. I ti anvi vin lerwa, alor i ti rod “en saret, bann seval ek 50 zonm pour tay par devan li.” (2 Samyel 15:1) I ti osi konvenk plizyer Izraelit pour fidel avek li. I ti menm esey touy son papa, kantmenm i ti konnen ki Zeova ti’n fer David lerwa Izrael.2 Samyel 15:13, 14; 17:1-4.

11. Ki mannyer legzanp Abner, Absalonm ek Barouk i kapab ed nou?

11 Ler en dimoun napa limilite e i anvi annan plis lotorite, i difisil pour li reste fidel avek Bondye. Byensir, nou kontan Zeova e nou pa anvi vin egois e move parey Abner ek Absalonm. Me nou bezwen fer byen atansyon ki nou pa konmans anvi annan bokou larzan ouswa en travay ki fer nou santi ki nou enportan. Sa pou gat nou relasyon avek Zeova. Pour en pe letan, Barouk ki ti sekreter Zeremi, ti anvi en keksoz ki i ti napa e i ti nepli annan lazwa dan servis Bondye. Apre Zeova ti dir avek Barouk: “Gete! Sa ki mon’n konstri mon pe demolir e sa ki mon’n plante mon pe derasinen, sa pei antye. Ou pe rod bann gran keksoz pour ou menm. Aret rod sa bann keksoz.” (Zeremi 45:4, 5) Barouk ti ekout Zeova. Nou osi nou bezwen ekout li, parski byento i pou detri sa move lemonn.

Ler ou dir en frer ki i devret rod led avek bann ansyen, ou reste fidel avek Zeova e an menm tan ou zantiy avek ou frer

12. Montre akoz nou pa kapab fidel avek Bondye letan nou egois.

12 Daniel, en frer Meksik, ti bezwen swazir avek lekel i pou fidel. I ti anvi marye avek en fiy ki pa ti ador Zeova. Daniel i dir: “Mon ti kontinyen ekrir sa fiy menm apre ki mon ti’n pran servis pionye.” Me apre i ti realize ki i ti pe zis satisfer son dezir egois. I pa ti pe demontre son fidelite avek Zeova e i ti bezwen annan limilite. Alor i ti koz avek en ansyen eksperyanse konsernan sa fiy. Daniel i dir: “I ti ed mwan pour vwar ki pour reste fidel avek Bondye, mon ti pou bezwen aret ekrir sa fiy. Apre bokou lapriyer ek larm, sanmenm ki mon ti fer. Pa bokou letan apre, mon lazwa dan servis  ti ogmante.” Aprezan Daniel i annan en madanm ki kontan Zeova e i pe servi konman en sirveyan rezyonal.

FIDELITE AVEK BONDYE I FER NOU ZANTIY

Si ou’n aprann ki ou zanmi in fer en pese grav, eski ou pou koz avek li e fer sir ki i ganny led avek bann ansyen? (Vwar paragraf 14)

13. Ki mannyer Natann ti reste fidel avek Bondye ek David ler David ti fer pese?

13 Letan nou fidel avek Zeova, nou osi kapab fidel avek lezot e ed zot dan sa pli bon fason. Profet Natann ti reste fidel avek Zeova e i ti osi fidel avek David. Apre ki David ti’n pran madanm en zonm e touy sa zonm, Zeova ti anvoy Natann pour konsey li. Natann ti annan kouraz e i ti obei Zeova. Me i ti osi azir saz e i ti koz byen zantiy avek David. I ti anvi fer David konpran ki son pese ti vreman grav. Alor i ti rakont en zistwar lo en zonm ris ki ti vol sa sel pti mouton ki en zonm pov ti annan. Ler David ti tann sa, i ti vreman ankoler avek sa ki sa zonm ris ti’n fer. Apre Natann ti dir li: “Ou menm sa zonm!” David ti realize ki i ti’n fer pese kont Zeova.2 Samyel 12:1-7, 13.

14. Ki mannyer ou kapab fidel avek Zeova e osi avek ou zanmi oubyen fanmir?

14 Ou osi ou kapab fidel avek Zeova premye e fidel avek lezot par vin zantiy avek zot. Par egzanp, ou kapab annan laprev ki en frer in fer en pese grav. Ou anvi reste fidel avek li, espesyalman si i en zanmi pros ouswa en manm fanmir. Me ou osi konnen ki i pli enportan pour fidel avek Zeova. Alor, parey Natann, obei Zeova me reste zantiy avek ou frer. Dir li ki i devret rod led avek bann ansyen e ki i devret fer li pli vit posib. Si i pa oule, ou devret dir bann ansyen ou menm. Par fer sa, ou reste fidel avek Zeova. An menm tan, ou zantiy avek ou frer parski bann ansyen i kapab ed li pour reganny son bon relasyon avek Zeova. Zot pou ed li dan en fason ki kalm e zantiy.Lir Levitik 5:1; [3] (Vwar lezot not.) Galat 6:1.

NOU BEZWEN KOURAZ POUR FIDEL AVEK BONDYE

15, 16. Akoz Ousay ti bezwen kouraz pour fidel avek Bondye?

15 Ousay ti enn parmi bann zanmi fidel Lerwa David. Letan bann dimoun ti anvi fer Absalonm vin lerwa, Ousay ti bezwen bokou kouraz pour reste fidel avek David e avek Bondye. I ti konnen ki Absalonm ti’n vin Zerizalenm avek son bann solda e ki David li ti’n sove. (2 Samyel 15:13; 16:15) Me ki Ousay ti fer? Eski i ti abandonn David e siport Absalonm? Non. Kantmenm David ti’n vye bokou dimoun ti anvi touy li, me Ousay ti reste fidel avek li parski Zeova ki ti’n apwent David konman  lerwa. Alor Ousay ti al zwenn David lo Montanny Pye Zoliv.2 Samyel 15:30, 32.

16 David ti demann Ousay pour retourn Zerizalenm e pour fer krwar avek Absalonm ki i son zanmi pour ki i kapab konvenk Absalonm pour ekout son konsey, olye pour Aitofel. Ousay ti byen kouraze e i ti riske son lavi pour obei David e reste fidel avek Zeova. David ti priye ki Zeova i ed Ousay e sanmenm ki ti arive. Absalonm ti ekout Ousay olye Aitofel.2 Samyel 15:31; 17:14.

17. Akoz nou bezwen kouraz pour fidel?

17 Nou bezwen kouraz pour fidel avek Zeova e obei li olye fer sa ki nou fanmir, koleg travay ouswa bann lotorite gouvernman i anvi nou fer. Par egzanp, depi ki Taro, ki reste Zapon, ti en pti garson, i ti fer tou sa ki i ti kapab pour fer son paran kontan. I ti obei zot e i ti fidel avek zot, pa zis akoz i ti bezwen fer li, me akoz i ti kontan zot. Me ler i ti konmans etidye avek bann Temwen Zeova, son paran ti anvi ki i arete. Sa ti fer li sagren e i ti difisil pour li dir avek zot ki i’n deside pour al renyon. Taro i dir: “Telman zot ti ankoler ki pour plizyer lannen mon pa ti ganny drwa al vizit zot dan lakour. Mon ti priye pour ganny kouraz pour pa sanz mon desizyon. Aprezan, zot latitid anver mwan in sanze e tanzantan mon kapab vizit zot.”Lir Proverb 29:25. [4] (Vwar lezot not.)

18. Ki mannyer ou’n benefisye avek sa lartik?

18 Parey David, Yonatann, Natann ek Ousay, nou osi nou kapab ganny sa satisfaksyon ki nou gannyen letan nou fidel avek Zeova. Nou pa zanmen anvi vin parey Abner ek Absalonm ki pa ti fidel. I vre ki nou enparfe e nou fer bann fot. Me annou montre Zeova ki nou fidelite avek li i sa keksoz pli enportan dan nou lavi.

^ [1] (paragraf 2) Mika 6:8: “O zonm, i’n dir ou sa ki bon. Ki Zeova pe demann ou an retour? Zis pour demontre lazistis, kontan fidelite e mars dan en fason modes avek ou Bondye!”

^ [2] (paragraf 7) Serten non in ganny sanze.

^ [3] (paragraf 14) Levitik 5:1: “Si en dimoun in antann en malediksyon an piblik e i en temwen, oubyen i’n vwar e i okouran sa malediksyon, me i pa raporte, i pe fer en pese. Alor i bezwen rann kont pour son fot.”

^ [4] (paragraf 17) Proverb 29:25: “Tranble devan zonm i en latrap, me sa enn ki met konfyans dan Zeova pou ganny proteze.”