Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  February 2016

 BIOGRAFI

Zeova in fer mwan reisi dan son servis

Zeova in fer mwan reisi dan son servis

Mon ti dir avek sa zofisye ki mon’n deza al dan prizon akoz mon pa ti anvi lager. Mon ti demann li, “Eski ou pou fer mwan pas atraver sa ankor?” Sa ti dezyenm fwa ki mon ti ganny demande pour antre dan Larme Leta-z-ini.

MON ti ne Crooksville, Ohio, Leta-z-ini, an 1926. Mon Papa ek mon Manman pa ti bann dimoun relizye, me zot ti fer nou tou le wit zot zanfan al lanmes. Mon ti al Legliz Metodis. Letan mon ti annan 14 an, pret ti donn mwan en pri akoz pandan enn an mon ti’n al legliz tou le Dimans.

Margaret Walker (dezyenm ser lo kote gos) ti ed mwan aprann laverite

Pandan sa letan, en vwazen ki ti apel Margaret Walker, ki ti en Temwen Zeova, ti konmans vizit mon manman e koz lo Labib avek li. En zour mon ti deside vin ekout zot. Manman ti krwar ki mon ti pou enteronp son letid, alor i ti fer mwan al deor. Me mon ti kontinyen esey ekout sa ki zot ti pe dir. Apre detrwa vizit, Margaret ti demann mwan, “Eski ou konn non Bondye?” Mon ti dir li, “Be sa tou dimoun i konnen, i apel Bondye.” I ti dir mwan, “Pran ou Labib e get dan Psonm 83:18.” Mon ti gete e la mon ti trouve ki non Bondye i Zeova. Mon ti tay kot mon bann zanmi e dir zot, “Letan zot ariv kot zot tanto, get dan Psonm 83:18 dan Labib e zot a vwar non Bondye.” Ou kapab dir ki deswit mon ti konmans prese.

Mon ti etidye Labib e batize an 1941. En pti pe letan apre mon ti ganny demande pour kondwir en letid liv kongregasyon. Mon ti ankouraz mon manman ek mon bann frer ek ser pour vini e zot tou zot ti konmans asiste letid liv ki mon ti pe kondwir. Me Papa li, i pa ti enterese.

LOPOZISYON KOT LAKOUR

Mon ti ganny plis responsabilite dan kongregasyon e mon ti fer en koleksyon plizyer liv ki ti’n ganny pibliye par Temwen Zeova. En zour, Papa ti montre ledwa lo mon bann liv e dir: “Ou vwar tou sa bann zafer? Mon anvi ou tir tou dan mon lakaz e ou osi ou kapab ale si ou anvi.” Mon ti kit lakour e al reste Zanesville, Ohio, ki pa ti tro lwen, me mon ti ale vini dan lakour pour ankouraz mon fanmir.

Papa ti esey anpes Manman asiste bann renyon. Parfwa ler Manman ti pe ale, i ti tay deryer Manman e redi li anndan dan lakaz. Me Manman ti zis pas par lot laport e al son renyon. Mon ti dir Manman:  “Pa trakase. I pou fatige tay deryer ou li.” Avek letan, Papa ti les Manman trankil e i ti kapab al tou son bann renyon.

Ler Lekol Minister Teokratik ti konmanse an 1943, mon ti konmans fer prezantasyon dan mon kongregasyon. Bann konsey ki mon ti gannyen apre mon bann partisipasyon dan lekol, ti ed mwan pour vin en pli bon orater.

PA PRAN KOTE DAN LAGER

An 1944, pandan Dezyenm Lager Mondyal, mon ti ganny demande pour antre dan larme. Mon ti al Fort Hayes, Columbus, Ohio, fer en tes medikal e ranpli bann form. Mon ti osi dir avek bann zofisye ki mon pa pou vin en solda. Zot ti les mwan retourn dan lakour. Me detrwa zour pli tar, en zofisye ti vin kot mwan e dir mwan, “Corwin Robison, mon annan en warant pour aret ou.”

De semenn pli tar an kour, ziz ti dir: “Si i ti depan lo mwan, mon ti pou kondann ou lavi prizon. Eski ou annan keksoz pour dir?” Mon ti reponn: “Onorab, mon ti devret ganny gete konman en pret. Mon pipit i devan laport tou dimoun e mon’n pres bon nouvel lo Rwayonm avek bokou dimoun.” Sa ziz ti dir avek ziri: “Zot pa la pour deside si sa zenn onm i en pret ouswa non. Zot la pour deside si i ti antre dan larme ouswa non.” Dan mwens ki en demi erdtan ziri ti vwar mwan koupab. Sa ziz ti kondann mwan senk an prizon Ashland, Kentucky.

ZEOVA TI PROTEZ MWAN DAN PRIZON

Mon ti pas mon premye de semenn dan en prizon Columbus, Ohio e mon premye zour laba mon ti reste dan mon kaso. Mon ti priy Zeova: “Mon pa kapab reste dan en kaso pour senk an. Mon pa konnen ki mon pour fer.”

Son landmen bann gard ti tir mwan dan kaso. Mon ti al kot en gran prizonnyen byen miskle e nou ti debout o bor kanmarad e get deor par lafnet. I ti dir mwan, “Ptipti, ki ou’n fer pour ou la?” Mon ti dir, “Mon en Temwen Zeova.” I ti dir, “Vre? Be akoz ou la?” Mon ti dir, “Temwen Zeova pa partisip dan lager pour touy dimoun.” I ti dir, “Zot in met ou dan prizon akoz ou pa oule touy dimoun. Zot met lezot dimoun dan prizon akoz zot touy dimoun. Eski sa i fer sans?” Mon ti dir, “Non, i pa fer sans.”

Apre i ti dir, “Pour 15 an mon ti dan en lot prizon kot mon’n lir serten zot bann piblikasyon.” Ler mon ti tann sa, mon ti priye, “Zeova, ed mwan fer sa zonm pran mon kote.” A sa moman, sa prizonnyen ki ti apel Paul, ti dir: “Si enn parmi sa bann prizonnyen i tous ou, zis kriye. Zot pou konnen ki mwan.” Alor letan ki mon ti laba, mon pa ti ganny okenn problenm avek sa 50 prizonnyen ki ti dan sa seksyon.

Mon ti parmi bann Temwen dan prizon Ashland, Kentucky ki ti ganny anprizonnen pour pa pran kote dan lager

 Ler bann zofisye ti transfer mwan prizon Ashland, mon ti zwenn serten frer matir ki ti deza laba. Zot ti ed mwan avek lezot pour reste pros avek Zeova. Zot ti donn nou en progranm lektir Labib lasemenn e nou ti prepar bann kestyon ek larepons pour bann renyon ki nou ti apel Bible Bees. Nou ti dan en gran kaso ki ti annan bann lili toultour avek miray. I ti annan en frer ki ti organiz nou teritwar. I ti dir mwan: “Robison, ou ou responsab lili en tel ek en tel. Nenport ki dimoun ki vin lo sa plas i ou responsabilite. Fer sir ou pres avek li avan i ale.” Sa i fason ki nou travay predikasyon ti ganny byen organize.

SA KI MON TI DEKOUVER AN DEOR PRIZON

An 1945 Dezyenm Lager Mondyal ti fini, me mon ti reste dan prizon pour en pe letan apre sa. Mon ti enkyet pour mon fanmir parski Papa ti’n dir mwan, “Si mon kapab met en lord avek ou, lezot pa pou en problenm pour mwan.” Apre ki mon ti’n ganny large, mon ti ganny en zoli sirpriz. Set manm mon fanmir ti pe asiste renyon e enn parmi mon bann ser ti’n batize, malgre lopozisyon Papa.

Pe al predikasyon avek Demetrius Papageorge, en frer swazir ki ti konmans servi Zeova an 1913

Ler Lager Kore ti deklare an 1950, mon ti ganny lord pour antre dan larme pour en dezyenm fwa. Mon ti ganny demande pour raport Fort Hayes ankor. Apre ki mon bann abilite ti’n ganny teste, en zofisye ti dir mwan, “Ou parmi sa bann ki’n ganny pli bon rezilta dan ou group.” Mon ti dir, “Sa i byen, me mon pa pe al dan larme.” Mon ti sit 2 Timote 2:3 e dir, “Mon deza en Solda Kris.” Apre en gran silans i ti dir, “Ou kapab ale.”

Pa lontan apre, mon ti asiste renyon pour bann ki enterese antre Betel dan en lasanble Cincinnati, Ohio. Frer Milton Henschel ti dir nou ki i annan en bezwen dan Betel pour bann frer ki anvi travay dir pour Rwayonm. Mon ti fer laplikasyon pour servis Betel e mon ti ganny aksepte. An Out 1954, mon ti konmans servi dan Betel Brooklyn e ziska ozordi mon ankor la.

Mon’n toultan annan en ta travay dan Betel. Pour plizyer lannen, mon ti travay lo bann boiler dan lenprimri e dan bann batiman kot i annan bann lofis. Mon ti travay lo bann masin e repar bann lok. Mon ti osi travay kot bann Lasal Lasanble dan Lavil New York.

Pe travay lo bann boiler dan bann batiman kot i annan bann lofis Betel Brooklyn

Mon kontan bann progranm Betel, parey Ladorasyon Bomaten ek letid Latour Veyer ki nou fer an fanmir e osi predikasyon avek kongregasyon. Ler ou mazin lo la, sa i bann keksoz ki tou fanmir Temwen Zeova i devret pe fer regilyerman. Ler bann paran ek zanfan i diskit teks pour lazournen ansanm,  fer Ladorasyon Fanmir regilyerman, partisip dan bann renyon kongregasyon e devoue pour pres sa bon nouvel, i tre probab ki tou manm fanmir pou reste pros avek Zeova.

Mon’n fer bokou zanmi dan Betel e dan kongregasyon. Serten ti bann Kretyen swazir ki’n fini al dan lesyel e lezot non. Me tou serviter Zeova zot enparfe, enkli bann Betelit. Si mon ganny en problenm avek en frer e nou dispit, mon toultan esey fer lape. Mon mazin Matye 5:23, 24 e ki mannyer nou devret regle nou bann dezakor. I pa fasil pour dir “Eskize,” me laplipar dezakor i ganny rezourd dan sa fason.

BANN BON REZILTA DAN MON SERVIS

Ozordi mon annan difikilte pour pres portanport akoz laz ki mon’n arive, me mon pa’n bes lebra. Mon’n aprann en ptigin langaz Sinwan Mandarin e mon kontan koz avek bann Sinwan lo semen. Parfwa dan bomaten mon plas 30 ouswa 40 magazin avek bann ki enterese.

Pe pres avek bann Sinwan an Brooklyn, New York

Mon’n menm fer en retourn vizit Lasin! En zour, en zenn fiy byen zantiy ti sourir avek mwan anmezir ki i ti pe donn bann pti liv ki donn lenformasyon konsernan en landrwa ki vann fri. Mon ti sourir e donn li bann Latour Veyer ek Awake! dan langaz Sinwan. I ti pran e i ti dir mwan ki i apel Katie. Apre sa, a sak fwa ki Katie ti vwar mwan i ti vin koz avek mwan. Mon ti dir li non bann fri ek legim an Angle e i ti repet bann mo apre mwan. Mon ti osi koz lo Labib avek li e i ti aksepte sa liv Ki Labib i dir. Me apre detrwa semenn, mon pa ti vwar li ankor.

Detrwa mwan pli tar, mon ti donn magazin avek en lot fiy ki ti pe fer menm travay ki Katie ti fer e i ti aksepte. Son semenn apre, i ti donn mwan son telefonn e dir, “En dimoun Lasin i oule koz avek ou.” Mon ti dir, “Mon pa konn personn Lasin.” Me i ti ensiste, alor mon ti pran telefonn e dir, “Alo, Robison ki pe koze.” Sa dimoun ti reponn e dir, “Robby, Katie sa. Mon’n retourn Lasin.” Mon ti dir, “Lasin?” Katie ti reponn, “Wi. Robby ou konn li sa fiy ki’n donn ou telefonn? Mon ser sa. Ou’n ansenny mwan bokou bon keksoz. Montre li sa ki ou’n montre mwan silvouple.” Mon ti dir, “Mon pou fer tou sa ki mon kapab Katie. Mersi pour fer mwan konnen kot ou ete.” Pa lontan apre mon ti koz avek ser Katie dernyen fwa. Nenport landrwa kot sa de fiy i kapab ete ozordi, mon espere ki zot aprann konn plis lo Zeova.

Mon’n servi Zeova pour 73 an e mon kontan ki i’n ed mwan pour pa pran okenn kote dan lager e pour reste fidel dan prizon. Mon bann frer ek ser osi i dir mwan ki letan mon ti fer fas avek lopozisyon Papa san abandonnen, sa ti vin en lankourazman pour zot. Pli tar, mon manman e sis parmi mon bann frer ek ser ti batize. Menm latitid Papa ti sanz en pe e i ti asiste enn de renyon avan i mor.

Si i lavolonte Bondye, bann manm mon fanmir ek zanmi ki’n mor pou resisite dan nouvo lemonn. Zis mazin sa lazwa letan nou pou ador Zeova ansanm avek bann ki nou kontan pour touzour! *—Vwar not.

^ par. 32 Frer Corwin Robison ti mor fidel avek Zeova anmezir ki sa lartik ti pe ganny prepare.