Skip to content

Al lo konteni

Demontre ki ou fidel avek Zeova

Demontre ki ou fidel avek Zeova

“Ki Zeova i vin ant mwan ek ou e ant ou desandans ek mon desandans pour touzour.”1 SAMYEL 20:42.

KANTIK: 125, 62

1, 2. Akoz pour Yonatann vin en zanmi pros David i en legzanp fidelite ki remarkab?

DAVID ti en zenn garson ranpli avek kouraz e sa ti sirman enpresyonn Yonatann. David ti’n touy sa zean Golyat e anmenn “latet sa Filisten” pour Sail, lerwa Izrael, ki ti papa Yonatann. (1 Samyel 17:57) Yonatann ti napa dout ki Bondye ti avek David e depi sa zour, Yonatann ek David ti vin de bon zanmi. Zot ti promet pour reste touzour fidel avek kanmarad. (1 Samyel 18:1-3) Pour larestan son lavi, Yonatann ti fidel avek David.

2 Yonatann ti reste fidel avek David kantmenm Zeova ti’n swazir David, me pa li, pour vin prosen lerwa Izrael. Ler Sail ti pe esey touy David, Yonatann ti enkyet pour son zanmi. I ti konnen ki David ti dan dezer Ores, alor Yonatann ti al laba pour ankouraz li pour kontinyen depan lo Zeova. Yonatann ti dir avek David: “Pa bezwen  per, parski mon papa Sail pa pou trouv ou, ou ki pou vin lerwa Izrael e mwan mon pou vin sa enn dezyenm apre ou.”1 Samyel 23:16, 17.

3. Kwa ki ti pli enportan pour Yonatann ki son fidelite avek David e ki mannyer nou konnen? (Vwar portre lo paz 14.)

3 Normalman nou admir bann dimoun ki fidel. Me eski nou admir Yonatann zis akoz i ti fidel avek David? Non, sa ki ti pli enportan dan lavi Yonatann, ti son fidelite avek Bondye. Anfet, sa i rezon ki i ti fidel avek David e i pa ti zalou li, kantmenm David ti pou vin lerwa dan son plas. Yonatann ti menm ed David pour depan lo Zeova. Tou le de zonm ti reste fidel avek Zeova e avek kanmarad. Zot ti gard sa promes ki zot ti’n fer: “Ki Zeova i vin ant mwan ek ou e ant ou desandans ek mon desandans pour touzour.”1 Samyel 20:42.

4. (a) Kwa ki pou fer nou vreman ere e satisfe? (b) Ki nou pou vwar dan sa lartik?

4 Nou osi nou devret fidel avek nou fanmir, zanmi ek nou bann frer ek ser dan kongregasyon. (1 Tesalonisyen 2:10, 11) Me nou fidelite avek Zeova i devret sa ki pli enportan. I sa Enn ki’n donn nou lavi! (Revelasyon 4:11) Ler nou fidel avek li, nou vreman ere e satisfe. Me nou konnen ki nou devret fidel avek Bondye menm dan letan difisil. Dan sa lartik, nou pou vwar ki mannyer legzanp Yonatann i kapab ed nou pour reste fidel avek Zeova dan kat sityasyon: (1) ler nou santi ki en dimoun ki annan lotorite pa merit nou respe, (2) ler nou annan pour swazir avek lekel nou devret fidel, (3) ler en frer ki pe dirize i mal konpran nou ouswa pa tret nou dan en fason zis e (4) ler nou santi ki i difisil pour gard en promes.

LER NOU SANTI KI EN DIMOUN KI ANNAN LOTORITE PA MERIT NOU RESPE

5. Letan Sail ti lerwa, akoz i ti difisil pour bann Izraelit fidel avek Bondye?

5 Yonatann ek bann Izraelit ti dan en sityasyon difisil. Lerwa Sail, papa Yonatann, ti’n vin dezobeisan e Zeova ti rezet li. (1 Samyel 15:17-23) Me Zeova ti kontinyen permet Sail pour dirize pour plizyer lannen. Alor i ti difisil pour bann dimoun fidel avek Bondye ler sa lerwa ki ti’n ganny swazir pour asiz lo “tronn Zeova” ti pe fer sa ki mal.1 Kronik 29:23.

6. Kwa ki montre ki Yonatann ti reste fidel avek Zeova?

6 Yonatann ti reste fidel avek Zeova. Mazin sa ki Yonatann ti fer deswit apre ki Sail ti’n konmans dezobei Bondye. (1 Samyel 13:13, 14) Sa letan, en gran larme Filisten ti vin atak Izrael avek 30,000 saret. Sail ti annan zis 600 solda e zis li avek Yonatann ki ti annan lekipman lager. Me Yonatann pa ti per. I ti rapel parol profet Samyel: “Zeova pa pou zanmen abandonn son pep akoz son gran non.” (1 Samyel 12:22) Yonatann ti dir avek en lot solda: “Napa nanryen ki kapab anpes Zeova servi plizyer oubyen ptigin dimoun pour sov nou.” Alor li ek sa solda ti atak en group Filisten e touy apepre 20 parmi zot. Yonatann ti annan lafwa dan Zeova e Zeova ti beni li. Zeova ti fer en tranblemandter e bann Filisten ti per. Apre zot ti atak e touy kanmarad e  bann Izraelit ti ganny laviktwar.1 Samyel 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Ki mannyer Yonatann ti tret son papa?

7 Kantmenm Sail ti kontinyen dezobei Zeova, Yonatann ti kontinyen obei son papa kan i ti posib. Par egzanp, zot ti lager kot a kot pour defann pep Zeova.1 Samyel 31:1, 2.

8, 9. Ki mannyer nou pe demontre nou fidelite avek Bondye ler nou annan respe pour bann ki annan lotorite?

8 Parey Yonatann, nou kapab fidel avek Zeova par obei gouvernman nou pei ler i posib. Zeova i permet sa bann “lotorite ki gouvernen” pour annan lotorite lo nou e i demann nou pour respekte zot. (Lir Romen 13:1, 2.) Sa i rezon akoz nou devret tret en zofisye gouvernman avek respe menm ler i pa onnet e nou santi ki i pa merit nou respe. Anfet, nou devret respe tou bann ki Zeova in donn lotorite.1 Korentyen 11:3; Ebre 13:17.

En fason ki nou reste fidel avek Zeova i ler nou tret nou msye oubyen madanm avek respe, menm si i pa servi Zeova (Vwar paragraf 9)

9 Olga, en ser ki reste Sid Lanmerik, ti montre son fidelite avek Zeova par respe son mari menm si i ti maltret li. [1] (Vwar lezot not.) Parfwa son mari pa ti oule koz avek li ouswa i ti dir li bann move keksoz zis akoz i ti en Temwen Zeova. I ti menm dir ki i ti pou kit li e anmenn bann zanfan avek li. Me Olga pa ti “rann mal pour mal.” I ti fer son mye pour vin en bon madanm. I ti kwi manze pour son  msye, lav son lenz e okip lezot manm son fanmir. (Romen 12:17) Ler i ti kapab, i ti al avek son msye pour vizit son bann fanmir ek zanmi. Par egzanp, ler son msye ti anvi al dan en lot lavil pour lanterman son papa, Olga ti prepar tou keksoz ki zot ti bezwen pour sa vwayaz. Kot lanterman, i ti esper li an deor legliz. Apre plizyer lannen, Olga ti konmans ganny trete pli byen avek son msye parski Olga ti’n demontre pasyans e touzour annan respe pour li. Ozordi son msye i ankouraz li pour al son bann renyon e i menm anmenn li laba. Par ler i menm asiste renyon avek li.1 Pyer 3:1.

LER NOU BEZWEN DESIDE AVEK LEKEL NOU DEVRET FIDEL

10. Ki mannyer Yonatann ti konnen avek lekel i devret reste fidel?

10 Ler Sail ti dir ki i pe al touy David, Yonatann ti annan en desizyon difisil pour fer. I ti anvi fidel avek son papa, me osi fidel avek David. Yonatann ti konnen ki Bondye ti avek David me pa avek Sail, alor i ti swazir pour fidel avek David. I ti averti David pour al kasyet e apre i ti dir Sail akoz ki i pa devret touy David.Lir 1 Samyel 19:1-6. [2] (Vwar lezot not.)

11, 12. Ki mannyer nou lanmour pour Bondye i ed nou swazir avek lekel ki nou pou fidel?

11 Alice, en ser sorti Lostrali, ti bezwen deside avek lekel i pou fidel. Ler i ti pe etidye Labib, i ti koz lo sa ki ti pe aprann avek son fanmir. I ti osi dir zot ki i pa pou selebre Nwel avek zot e eksplik zot akoz. O konmansman son fanmir ti dezapwente, me pli tar zot ti pran en gran lakoler avek li. Zot ti santi ki Alice ti nepli enterese avek zot. Apre son manman ti dir li ki i pa zanmen anvi vwar li ankor. Alice ti dir: “Mon ti soke e sa ti bles mwan en kantite akoz mon ti vreman kontan mon fanmir. Kantmenm sa, mon ti deside pour met Zeova ek son Garson premye dan mon leker e mon ti batize dan sa lasanble ki ti swiv.”Matye 10:37.

12 Nou pa devret les okenn keksoz ki nou fidel avek, parey en lekip sportif, lekol ouswa en pei, vin pli enportan pour nou ki nou fidelite avek Zeova. Par egzanp, Henry ti kontan zwe chess avek lekip son lekol e i ti anvi ganny en sanpyonna pour son lekol. Me vi ki i ti zwe chess tou le wikenn, i ti napa ase letan pour predikasyon ouswa renyon. Henry ti dir ki son fidelite pour son lekol ti’n vin pli enportan ki son fidelite avek Bondye. Alor i ti deside pour aret zwe chess pour son lekol.Matye 6:33.

13. Ki mannyer nou fidelite avek Bondye i ed nou fer fas avek problenm fanmir?

13 Parfwa, i kapab difisil pour fidel avek diferan manm nou fanmir an menm tan. Par egzanp, Ken i dir: “Mon ti anvi vizit mon vye manman regilyerman e pour fer li reste avek nou tanzantan. Me mon manman ek mon madanm pa manz disel.” I kontinyen: “Mon pa ti kapab fer plezir enn san depler lot.” Ken ti reflesir lo sa ki Labib i dir e realize ki dan sa sityasyon i ti bezwen fer plezir son madanm e fidel avek li. Alor i ti trouv en solisyon ki son madanm ti dakor avek. Apre i ti eksplik son madanm akoz ki i devret zantiy avek son manman. I ti osi eksplik son manman akoz i devret respe son madanm.Lir Zenez 2:24; [3] (Vwar lezot not.) 1 Korentyen 13:4, 5.

 LER EN FRER I MAL KONPRAN NOU OUSWA PA TRET NOU DAN EN FASON ZIS

14. Ki mannyer Sail ti tret Yonatann dan en fason enzis?

14 Nou osi kapab fidel avek Zeova si en frer ki pe dirize pa tret nou dan en fason zis. Lerwa Sail ti’n ganny apwente par Bondye, pourtan i pa ti tret byen son prop garson. I pa ti ganny en konpran akoz Yonatann ti kontan David. Alor letan Yonatann ti pe esey ed David, i ti pran en gran lakoler e i ti fer son garson kanmi devan en kantite dimoun. Me Yonatann ti kontinyen demontre respe pour son papa. An menm tan, i ti reste fidel avek Zeova e avek David ki ti’n ganny swazir par Bondye pour vin sa prosenn lerwa Izrael.1 Samyel 20:30-41.

15. Si en frer i tret nou dan en fason ki pa zis, ki mannyer nou devret reakte?

15 Ozordi dan nou kongregasyon, bann frer ki pe dirize i esey tret tou dimoun dan en fason zis. Me sa bann frer zot enparfe. Alor, i posib ki zot pa ganny en konpran akoz nou’n fer en keksoz. (1 Samyel 1:13-17) Si i arive ki nou ganny mal zize ouswa en dimoun pa’n konpran nou, annou touzour reste fidel avek Zeova.

LER I VREMAN DIFISIL POUR GARD NOU PROMES

16. Dan ki sityasyon nou devret fidel avek Bondye e pa egois?

16 Sail ti anvi Yonatann ki vin prosenn lerwa dan plas David. (1 Samyel 20:31)  Me Yonatann ti kontan Zeova e i ti fidel avek li. Alor olye vin egois, Yonatann ti vin zanmi David e gard son promes avek li. Anfet, sa enn ki kontan Zeova e fidel avek li “pa [pou] kas son promes, menm ler i pa dan son lavantaz.” (Psonm 15:4) Parski nou fidel avek Bondye, nou gard nou promes. Par egzanp, si nou fer en lagreman pour biznes, nou pou fer sa ki nou’n agree menm si i vin difisil pour fer li. Si nou annan problenm dan nou maryaz, nou pour demontre nou lanmour pour Zeova par reste fidel avek nou msye ouswa nou madanm.Lir Malaki 2:13-16. [4] (Vwar lezot not.)

Si nou fer en lagreman pour biznes, nou pou fer sa ki nou’n agree pour fer parski nou fidel avek Bondye (Vwar paragraf 16)

17. Ki mannyer sa lartik in ed ou?

17 Nou anvi fidel avek Bondye, menm ler nou pas atraver bann sityasyon difisil parey Yonatann ti pas atraver. Alor annou reste fidel avek nou frer ek ser ler zot dezapwent nou. Koumsa, nou pou fer leker Zeova rezouir e se sa ki fer nou ere. (Proverb 27:11) Nou kapab asire ki i pou touzour fer sa ki pli byen pour nou e pran swen avek nou. Dan sa lot lartik, nou pou vwar ki nou kapab aprann atraver serten dan letan David ki ti fidel e bann ki pa ti fidel.

^ [1] (paragraf 9) Serten non in ganny sanze.

^ [2] (paragraf 10) 1 Samyel 19:1-6: Pli tar Sail ti koz avek son garson Yonatann e avek tou son bann serviter lo son lentansyon pour touy David. Vi ki Yonatann, garson Sail, ti kontan David, Yonatann ti dir David: ‘Mon papa Sail i anvi ou ganny touye. Silvouple fer atansyon bomaten e al dan en landrwa sekre e reste kasyet. Mon pou sorti e al debout akote mon papa dan bwa kot ou pou ete. Mon pou koz lo ou avek mon papa e si mon tann okenn keksoz, mon pou fer sir mon dir ou.’ Yonatann ti koz an byen lo David avek son papa Sail. I ti dir li: ‘Lerwa pa devret fer en pese kont son serviter David, parski i pa’n fer en pese kont ou e ou’n benefisye avek sa ki i’n fer pour ou. I ti riske son lavi pour touy sa Filisten, ki ti fer Zeova donn Izrael en gran laviktwar. Ou ti vwar sa e ou ti byen kontan. Alor akoz ou pou fer en pese kont disan en inosan par fer David ganny touye san okenn rezon?’ Sail ti ekout Yonatann e Sail ti fer en serman: ‘Osi lontan ki Zeova i vivan, i pa pou ganny met amor.’”

^ [3] (paragraf 13) Zenez 2:24: “Se pour sa rezon ki en zonm pou kit son papa ek son manman e i pou atase avek son madanm e zot pou vin en sel laser.”

^ [4] (paragraf 16) Malaki 2:13-16: “‘13 I annan en lot keksoz ki zot fer, ki fer ki lotel Zeova i ganny kouver avek zot larm, zot plere e plennyen, se pour sa ki i nepli pran plezir dan zot bann lofrann oubyen aksepte nanryen ki sorti dan zot lanmen. 14 Zot in demande: “Pour ki rezon?” Parski Zeova i temwen ant ou ek madanm ou zenn tan ki ou’n trai kantmenm i ou konzwen e sa madanm ki ou’n fer promes avek. 15 I ti annan enn ki pa ti fer sa, akoz li i ti ankor annan lespri sen. Ki sa enn ti pe rode? Desandans Bondye. Alor vey byen zot leta lespri e pa trai madanm ou zenn tan. 16 Parski mon ay divors,’ Zeova Bondye Izrael i dir e Zeova bann larme i dir: ‘Parski mon ay sa enn ki azir dan en fason vyolan.’ ‘Zot devret vey zot leta lespri e zot pa merit komet traizon.’”