“Ou, O Izrael, ou mon serviter, ou, O Zakob, sa enn ki mon’n swazir, desandans Abraam mon zanmi.”IZAI 41:8.

KANTIK: 91, 22

1, 2. (a) Ki mannyer nou konnen ki bann imen i kapab vin zanmi avek Bondye? (b) Ki nou pou egzaminen dan sa lartik?

DEPI sa zour ki nou ne ziska sa zour ki nou mor, nou bezwen lanmour. I pa zis lanmour romantik ki nou bezwen, nou osi bezwen bann bon zanmi ki kontan nou. Me sa lanmour ki nou pli bezwen i sa enn ki sorti kot Zeova. Bokou dimoun pa krwar ki bann imen i kapab vin en bon zanmi avek Bondye e ki i kapab kontan zot parski i envizib e i tou pwisan. Me nou, nou konn laverite!

2 Nou lir dan Labib ki i annan bann imen ki’n vin zanmi avek Bondye. Nou devret aprann avek zot legzanp. Akoz? Parski vin zanmi avek Bondye i sa lobzektif pli enportan ki nou kapab annan dan lavi. Alor annou egzamin legzanp Abraam. (Lir Zak 2:23.) Ki mannyer i  ti vin zanmi avek Bondye? Abraam ti en bon zanmi avek Bondye akoz i ti annan lafwa e i ganny apele “papa tou sa ki kwar” oubyen annan lafwa. (Romen 4:11) Anmezir ki ou egzamin son legzanp, demann ou lekor, ‘Ki mannyer mon kapab imit lafwa Abraam e vin en pli bon zanmi avek Zeova?’

KI MANNYER ABRAAM TI VIN ZANMI AVEK BONDYE?

3, 4. (a) Dekrir sa ki ti petet pli gran tes lafwa Abraam? (b) Akoz Abraam ti pare pour sakrifye Izaak?

3 Esey mazin Abraam aze apepre 125 an pe mont en montanny dousman dousman. [1] (Vwar lezot not.) Son garson Izaak ki annan apepre 25 an i par deryer li. Izaak pe anmenn dibwa pour alim dife, Abraam li i pe anmenn en kouto e bann keksoz ki zot bezwen pour alim dife. Pa rode sa ti sa traze pli difisil ki Abraam ti’n fer. Me sa pa akoz i vye. I ankor for. Me sa traze i difisil parski Zeova in demann li pour sakrifye son garson!Zenez 22:1-8.

Abraam pa ti zis obei san reflesir

4 I tre probab ki sa ti pli gran tes lafwa Abraam. Serten dimoun i dir ki Bondye ti kriyel pour demann Abraam pour sakrifye son garson. Tandis ki lezot i dir ki Abraam ti pare pour fer sa akoz i pa ti kontan son garson. Dimoun i dir sa parski zot napa lafwa, zot pa konnen kisisa vre lafwa oubyen ki mannyer i ganny demontre. (1 Korentyen 2:14-16) Me Abraam pa ti zis obei san reflesir. I ti obei akoz i ti annan vre lafwa. I ti konnen ki Zeova pa ti pou zanmen demann li pour fer okenn keksoz ki ti pou fer li soufer pour touzour. Abraam ti konnen ki si i ti obei, Zeova ti pou beni li ek son garson. Ki Abraam ti bezwen pour annan en lafwa sitan for? I ti bezwen konnesans ek leksperyans.

5. Petet ki mannyer Abraam ti aprann konn Zeova e ki mannyer sa konnesans ti fer li santi?

5 Konnesans. Abraam ti grandi dan  en lavil ki apel Our. Bann dimoun dan sa lavil, enkli papa Abraam, ti ador bann fo bondye. (Zozye 24:2) Me ki mannyer Abraam ti aprann konn Zeova? Labib i dir ki garson Noe, Sem, ti fanmir Abraam. I ti viv ziska ki Abraam ti annan apepre 150 an. Sem ti en zonm ki ti annan bokou lafwa e i tre probab ki i ti koz avek son fanmir konsernan Zeova. Nou pa asire, me i posib ki Abraam ti aprann konn Zeova avek li. Sa ki Abraam ti aprann ti fer li kontan Zeova e sa konnesans ti ed li devlop lafwa.

6, 7. Ki mannyer bann leksperyans Abraam ti fer son lafwa vin pli for?

6 Leksperyans. Ki mannyer Abraam ti ganny leksperyans ki ti fer son lafwa dan Zeova vin pli for? Serten i dir ki sa ki ou mazinen i fer ou devlop bann santiman e ki bann santiman i pous ou pour azir. Sa ki Abraam ti aprann lo Bondye ti tous son leker e sa ti fer li devlop en gran respe pour “Zeova sa Bondye Tre O, sa Enn ki’n kree lesyel ek later.” (Zenez 14:22) Labib i apel sa kalite gran respe, “lafreyer pour Bondye.” (Ebre 5:7, NW) Pour annan en bon lanmitye avek Bondye, nou bezwen annan sa gran respe oubyen sa kalite lafreyer pour li. (Psonm 25:14) Sanmenm sa kalite ki ti pous Abraam pour obei Zeova.

7 Bondye ti dir Abraam ek Sara kit lavil Our kot zot ti reste e al dan en lot pei. Laz ti pe antre e zot ti pou bezwen reste anba latant pour larestan zot lavi. Menm si Abraam ti konnen ki i ti pou annan bokou danze, i ti determinen pour obei Zeova. Vi ki i ti obei, Bondye ti beni e protez li. Par egzanp, de fwa Sara ti ganny pran avek Abraam parski i ti en zoli madanm, Abraam ti riske ganny touye, me atraver mirak Zeova ti protez zot tou le de. (Zenez 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Sa bann leksperyans ti fer lafwa Abraam vin pli for.

8. Ki mannyer nou kapab ganny konnesans ek leksperyans ki pou fer nou vin en pli bon zanmi avek Zeova?

8 Eski nou kapab vin en bon zanmi avek Zeova? Byensir nou kapab! Parey Abraam, nou bezwen aprann konn Zeova. Nou osi nou kapab ganny sa konnesans ek leksperyans ki  nou bezwen. Ozordi, nou annan bokou plis ki Abraam ti annan. (Danyel 12:4; Romen 11:33) Labib i ranpli avek konnesans lo “sa Enn ki’n kree lesyel ek later.” Sa ki nou aprann i fer nou kontan Zeova e ed nou pour annan en gran respe pour li. Sa lanmour ek respe pour Bondye i pous nou pour obei li. Ler nou fer sa, nou vwar ki mannyer i protez e beni nou e sa i donn nou leksperyans ki fer nou lafwa vin pli for. Nou pou ganny satisfaksyon, lape ek lazwa ler nou fer tou pour servi Zeova. (Psonm 34:8; Proverb 10:22) Pli nou ganny konnesans ek leksperyans, pli nou vin en pli bon zanmi avek li.

KI MANNYER ABRAAM TI RESTE ZANMI AVEK BONDYE?

9, 10. (a) Kwa ki neseser pour de dimoun vin pli bon zanmi? (b) Kwa ki montre ki Abraam ti kontan ki i ti zanmi avek Zeova e ki i ti fer sir ki i reste zanmi avek li?

9 En bon zanmi i parey en trezor ki annan bokou valer. (Lir Proverb 17:17.) [2] (Vwar lezot not.) I pa parey en vaz ser ki ganny servi zis pour dekorasyon. I pli parey en zoli fler ki bezwen delo ek swen pour fleri. Abraam ti kontan ki i ti zanmi avek Zeova e i ti fer sir ki i reste zanmi avek li. Ki mannyer i ti fer sa?

En zoli fler i bezwen delo ek swen pour fleri, i menm parey avek en zanmi

10 Abraam ti kontinyen devlop plis sa gran respe pour Bondye e kontinyen obei li. Par egzanp, ler i ti al Kanaan avek son fanmir ek serviter, i ti kontinyen les Zeova gid li dan nenport ki desizyon ki i ti annan pour fer. Ler Abraam ti annan 99 an, enn an avan ki Izaak ti ne, Zeova ti dir li sirkonsi tou mal dan son fanmir. Eski Abraam ti annan dout oubyen rod leskiz pour pa fer sa ki Zeova ti’n demann li? Non, i ti annan konfyans dan Zeova e obei li “sa menm zour menm.”Zenez 17:10-14, 23.

11. Akoz Abraam ti enkyet konsernan destriksyon Sodonm ek Gomor e ki mannyer Zeova ti ed li?

11 Vi ki Abraam ti toultan obei Zeova menm dan bann pti keksoz, zot ti vin bann pli bon zanmi. I ti santi ki i ti kapab koz avek Zeova lo nenport kwa, menm ler i ti annan bann kestyon ki ti paret difisil pour demande. Par egzanp, ler Zeova ti dir ki i ti pou detri lavil Sodonm ek Gomor, Abraam ti enkyet. Akoz? I ti per ki bann bon dimoun ti pou mor ansanm avek bann move dimoun. I tre probab i ti enkyet pour son neve Lot ek son fanmir, ki ti reste Sodonm. Abraam ti annan konfyans dan Zeova, “Ziz lo later antye,” alor avek limilite i ti koz avek Zeova konsernan son bann lenkyetid. Zeova ti demontre pasyans anver son zanmi e montre li ki I annan konpasyon. Zeova ti eksplike ki menm ler i anmenn zizman,  i rod bann bon dimoun e sov zot.Zenez 18:22-33.

12, 13. (a) Ki mannyer konnesans ek leksperyans ki Abraam ti annan ti ed li pli tar? (b) Kwa ki montre ki Abraam ti annan konfyans dan Zeova?

12 I kler ki tou sa konnesans ek leksperyans ki Abraam ti’n gannyen ti ed li pour reste en bon zanmi avek Zeova. Alor, pli tar ler Zeova ti demann Abraam pour sakrifye son garson, i ti konnen ki Zeova ti’n toultan protez li, ki i ti kapab annan konfyans dan li e ki i annan pasyans ek konpasyon. Abraam ti asire ki Zeova pa ti’n vin kriyel en sel kou! Ki mannyer nou konnen?

13 Avan ki Abraam ti kit son bann serviter i ti dir: “Reste la avek sa bourik zot, me mwan ek sa garson nou ava al laba pour nou adore e apre retourn kot zot.” (Zenez 22:5) Ki Abraam ti pe esey dir? Eski i ti pe koz manti ler i ti dir ki i pou retourn avek Izaak, ler i ti konnen ki i ti pou sakrifye li? Non. Labib i dir ki Abraam ti konnen ki Zeova ti kapab resisit Izaak. (Lir Ebre 11:19.) Abraam ti konnen ki Zeova ti’n fer ki li ek Sara ti kapab annan en garson menm si zot ti en bon pti laz. (Ebre 11:11, 12, 18) Alor i ti realize ki i ti napa nanryen ki enposib pour Zeova. Abraam pa ti konnen ki ti pou arive sa zour. Me i ti annan lafwa ki si son garson ti mor, Zeova ti pou resisit li pour ki tou bann promes Bondye i vin vre. Sanmenm sa Abraam i ganny apele, “papa tou sa ki kwar” oubyen annan lafwa!

Abraam ti annan lafwa ki si son garson ti mor, Zeova ti pou resisit li pour ki tou bann promes Bondye i vin vre

14. Ki difikilte ou gannyen pour servi Zeova e ki mannyer legzanp Abraam i kapab ed ou?

14 Ozordi Zeova pa demann nou pour sakrifye nou zanfan, me i demann nou pour obei son bann lord. Par ler nou kapab pa konpran akoz sa bann lord i ganny donnen oubyen i kapab ki nou trouv li difisil pour obei zot. Eski ou’n deza santi koumsa? Serten i vwar li difisil pour prese. Petet zot timid e vwar li difisil pour koz avek dimoun ki zot pa konnen. Lezot i per pour diferan avek lezot kot zot travay oubyen kot lekol. (Egzod 23:2; 1 Tesalonisyen 2:2) Ler ou ganny demande pour fer en keksoz difisil, mazin legzanp lafwa ek kouraz Abraam. Ler nou medit lo legzanp bann msye ek madanm fidel, sa i kapab pous nou pour imit zot e vin pli pros avek nou Zanmi, Zeova.Ebre 12:1, 2.

VIN ZANMI AVEK BONDYE I ANMENN BENEDIKSYON

15. Akoz nou kapab asire ki Abraam pa ti zanmen regrete ki i ti’n fidelman obei Zeova?

15 Eski pli tar Abraam ti regrete ki  i ti’n obei bann lord Zeova? Labib i dir ki Abraam “ti mor en bon pti laz, vye e satisfe.” (Zenez 25:8) Ler i ti annan 175 an, Abraam ti kapab mazin lo tou sa letan ki i’n viv e i ti satisfe. Akoz? Parski vin zanmi avek Zeova ti toultan sa keksoz pli enportan pour li. Par kont, ler nou lir ki Abraam ti “vye e satisfe,” sa pa vedir ki i pa ti anvi viv.

16. Ki lazwa Abraam pou gannyen dan Paradi?

16 Labib i dir ki Abraam “ti pe esper sa lavil avek fondasyon solid, ki Bondye i limenm arsitek e konstrikter.” (Ebre 11:10) Abraam ti krwar ki en zour i pou vwar sa lavil, setadir Rwayonm Bondye, pe diriz later e i pou vwar li! Zis mazinen ki kantite Abraam pou kontan pour viv dan en paradi lo later e pour kontinyen vin en pli bon zanmi avek Bondye. I pou kontan pour konnen ki son legzanp lafwa in ed bann serviter Bondye pour plizyer milye lannen! Dan Paradi i pou aprann ki sa sakrifis lo Montanny Moriya ti reprezant en pli gran keksoz. (Ebre 11:19) I pou osi aprann ki mannyer son soufrans pour prepare pour sakrifye son garson in ed plizyer milyon serviter fidel pour konpran soufrans Zeova ler i ti donn son Garson Zezi Kri, konman en ranson pour limanite. (Zan 3:16) Legzanp Abraam in ed nou tou pour pli apresye ranson, sa pli gran akt lanmour ki’n deza ganny demontre!

17. Ki ou determinen pour fer e ki nou pou vwar dan sa lot lartik?

17 Nou tou annou determinen pour imit lafwa Abraam. Parey li, nou bezwen konnesans ek leksperyans. Anmezir ki nou kontinyen aprann lo Zeova e obei li, nou pou vwar ki mannyer i beni e protez nou. (Lir Ebre 6:10-12.) Ki Zeova i vin nou Zanmi pour touzour! Dan sa lartik ki swiv, nou pou vwar legzanp trwa lezot serviter fidel ki ti vin bann bon zanmi avek Bondye.

^ [1] (paragraf 3) Abraam ek Sara ti apel Abram ek Sarai. Me dan sa lartik nou pou servi sa non ki Zeova ti donn zot pli tar.

^ [2] (paragraf 9) Proverb 17:17: “En vre zanmi i demontre ki i kontan ou toultan e i en frer ki’n ne pour letan ladetres.”