“Nou zanmi in tonm dormi, me mon pe al lev li.”​—ZAN 11:11.

KANTIK: 142, 129

1. Ki Mart ti asire ti pou arive avek son frer? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

MART, en bon zanmi ek disip Zezi, ti dan en gran sagrinasyon. Son frer Lazar ti’n mor. Eski i ti pou kapab ganny konsole? Wi. Zezi ti promet li: “Ou frer pou resisite.” Byensir, sa bann parol pa ti kapab fer li aret sagren konpletman. Me Mart ti annan konfyans dan promes Zezi e i ti dir: “Mon konnen i pou resisite dernyen zour.” (Zan 11:20-24) I ti asire ki i ti pou annan en rezireksyon dan lavenir. Me apre, Zezi ti fer en mirak. I ti resisit Lazar sa menm zour menm.

2. Akoz ou ti a kontan annan menm konviksyon parey avek Mart?

2 Nou napa okenn rezon pour ekspekte ki Zezi oubyen son Papa pou resisit bann dimoun ki nou’n perdi dan lanmor la konmela. Me parey Mart, eski ou osi ou asire ki bann dimoun ki ou kontan pou resisite a lavenir? Petet ou’n perdi ou msye, ou madanm, ou manman, ou papa, en granparan ki ou ti kontan oubyen menm en zanfan byenneme. Ou enpasyan pour may li, koz ek li e  riy ansanm avek li. Erezman, parey Mart, ou annan bon rezon pour dir: ‘Mon konnen ki sa dimoun ki mon kontan pou resisite.’ Me kantmenm sa, i ti a bon ki nou tou nou reflesir lo akoz nou annan en tel konviksyon.

3, 4. Ki Zezi ti’n fer pa bokou letan avan e ki mannyer sa ti ranforsi konfyans Mart?

3 Mart ti reste pros Zerizalenm, alor petet i pa ti’n vwar Zezi resisit garson en vev pros avek lavil Nain, Galile. Par kont, i tre probab ki i ti’n tann koz lo la. Deplis, i tre probab ki i ti’n osi tande ki Zezi ti’n resisit fiy Zairis. Tou dimoun kot lakour sa fiy “ti konnen ki sa fiy ti’n mor.” Kantmenm sa, Zezi ti atrap lanmen sa fiy e dir: “Pti fiy, leve!” Deswit i ti leve. (Lik 7:11-17; 8:41, 42, 49-55) Mart ek son ser Mari ti konnen ki Zezi ti kapab geri bann dimoun malad. Alor, zot ti krwar ki si Zezi ti’n la, Lazar pa ti pou’n mor. Me la ki Lazar ti’n mor, ki Mart ti ekspekte pou arive? Note ki i ti dir ki Lazar ti pou reganny lavi “dernyen zour,” andotmo a lavenir. Akoz i ti sitan asire? Akoz ou ou kapab asire ki dan lavenir i pou annan en rezireksyon kot bann ki ou kontan pou kapab ganny resisite?

4 I annan bann bon rezon pour annan lafwa dan rezireksyon. Annou diskit lo serten sa bann rezon. Anfet, petet ou kapab vwar bann pwen dan Parol Bondye ki ou pa mazin lo la souvan, me sa i kapab ranforsi ou lafwa ki ou pou vwar bann ki ou kontan ankor.

BANN LEVENNMAN KI DONN NOU LESPWAR!

5. Akoz Mart ti asire ki Lazar ti pou resisite?

5 Remarke ki Mart pa ti dir: ‘Mon annan lespwar ki mon frer pou resisite.’ I ti dir: “Mon konnen i pou resisite.” Akoz Mart ti sitan asire ki sa ti pou arive? Parski i ti konn lo bann rezireksyon ki ti’n arive dan lepase. I tre probab ki i ti’n aprann sa kot lakour e osi kot sinagog ler i ti ankor zanfan. Aprezan, nou pou egzamin trwa parmi sa bann rezireksyon ki Labib i koz lo la.

6. Ki mirak Mart ti’n definitivman tann koz lo la?

6 Premye rezireksyon ti ariv pandan en letan kot Bondye ti pe donn profet Eliya pouvwar pour fer bann mirak. Lo kote nor Izrael, dan en lavil Fenisyen ki ti apel Zarefat, i ti annan en pov vev ki ti demontre lospitalite anver sa profet. Apre sa, Zeova ti fer en mirak. I ti fer sir ki lafarin ek delwil sa vev pa ti fini pour ki li ek son garson ti reste vivan. (1 Lerwa 17:8-16) En pe letan apre, garson sa vev ti tonm malad e mor. Me Eliya ti ed li. Eliya ti tous sa garson e priy Zeova: “Bondye, mon sipliy ou, rann sa zanfan son souf lavi!” Sanmenm sa ki ti arive! Bondye ti ekout lapriyer Eliya e sa zanfan ti reganny lavi. Sa ti premye rezireksyon ki’n ganny rikorde dan Labib. (Lir 1 Lerwa 17:17-24.) Definitivman, Mart ti konn lo sa levennman ekstraordiner.

7, 8. (a) Ki mannyer Elisa ti rekonfort en manman ki ti dan sagrinasyon? (b) Ki sa mirak ki Elisa ti fer i prouve lo Zeova?

7 Sa dezyenm rezireksyon ki’n ganny  rikorde dan Labib ti ganny fer par profet Elisa. Dan lavil Sounenm, i ti annan en madanm Izraelit ki ti napa zanfan. Vi ki i ti demontre lospitalite anver Elisa, Zeova ti beni sa madanm ek son msye aze avek en garson. Me detrwa lannen pli tar sa garson ti mor. Zis mazinen ki kantite sa madanm ti sagren. I ti sitan sagren ki i ti vwayaz 30 kilomet pour al rod Elisa kot Montanny Karmel. Elisa ti anvoy son serviter Geazi pour al dan lavil Sounenm avan zot pour resisit sa garson. Me Geazi pa ti kapab resisit sa garson. Apre sa, sa madanm ek Elisa ti ariv kot lakour sa madanm.​—2 Lerwa 4:8-31.

Bondye ti prouve ki i annan sa abilite pour resisit bann mor

8 Elisa ti antre dan lakaz kot sa garson mor ti ete e i ti fer lapriyer. Zeova ti reponn lapriyer Elisa e par en mirak i ti redonn sa garson lavi. Ler sa manman ti vwar ki son garson i vivan, i ti vreman kontan! (Lir 2 Lerwa 4:32-37.) Petet i ti rapel lapriyer ki Ana ti fer. Ana pa ti kapab fer zanfan ziska ki Zeova ti beni li e donn li en garson ki i ti apel Samyel. Apre, Ana ti loue Zeova parski i “fer desann dan latonm e fer remonte.” (1 Samyel 2:6) Ler Bondye ti literalman fer remonte sa garson dan lavil Sounenm, sa ti prouve ki i annan sa abilite pour resisit bann mor.

9. Dekrir sa trwazyenm rezireksyon ki’n ganny rikorde dan Labib.

9 En lot levennman ekstraordiner ti arive apre lanmor Elisa. I ti’n servi konman profet pour plis ki 50 an e apre i ti “tonm malad. Son maladi ti . . . anmenn son lanmor.” Letan ti pase e zis son bann lezo ki ti reste. En zour, serten Izraelit ti pe anter en zonm. En sel kou zot ti vwar zot bann lennmi pe vini. Deswit sa bann Izraelit ti esey sove, alor zot ti anvoy sa lekor dan latonm Elisa. Labib i dir: “Koman i ti tous avek bann lezo [Elisa], i ti reviv, e i ti dres debout lo son de lipye.” (2 Lerwa 13:14, 20, 21) Sa bann resi ti montre Mart ki Bondye i annan pouvwar lo lanmor. Sa bann resi i devret osi konvenk ou ki pouvwar Bondye i vreman gran e san limit.

BANN LEVENNMAN DAN LETAN BANN ZAPOT

10. Ki mannyer Pyer ti ed en ser Kretyen ki ti’n mor?

10 Dan Lekritir Grek Kretyen i osi annan bann resi lo bann rezireksyon ki ti ganny fer par bann serviter fidel Bondye. Nou’n deza koz lo bann rezireksyon ki Zezi ti fer pros avek lavil Nain e kot lakour Zairis. En pe letan apre, zapot Pyer ti resisit Dorkas ki ti osi apel Tabita. Pyer ti antre dan lasanm kot lekor Dorkas ti ete, i ti fer lapriyer e apre i ti dir: “Tabita, leve!” Deswit i ti reganny lavi e Pyer ti “montre [lezot Kretyen ki ti la] ki Tabita ti vivan.” Sa levennman ti sitan  konvenkan ki en kantite dimoun dan sa lavil “ti vin disip Senyer.” Sa bann nouvo disip ti kapab rakont lezot sa bon nouvel konsernan Zezi e osi dir tou dimoun ki Zeova i annan sa abilite pour lev bann mor.​—Akt 9:36-42.

11. Ki dokter Lik ti dir konsernan sa zenn onm e ki lefe sa mirak ti annan lo lezot?

11 I ti osi annan dimoun ki ti vwar en lot rezireksyon. En zour zapot Pol ti dan en renyon ki ti pe ganny fer dan en lasanm anler, dan lavil Troas ki konmela i dan nor was Latirki. Pol ti koze ziska minwi. En zenn onm ki ti apel Etikis ti pe asize lo rebor lafnet pe ekoute. Me i ti tonm dormi e i ti sape anler lo trwazyenm letaz e tonm anba. Petet Lik ti sa premye dimoun pour ariv anba kot Etikis. Vi ki i ti en dokter, i ti konnen ki sa zenn onm pa ti’n zis ganny blese ouswa tonm san konnesans. I ti’n mor! Pol osi ti desann anba. I ti may Etikis e i ti sirprann tou dimoun par dir: “I vivan.” Sa mirak ti annan en gran lefe lo tou bann ki ti’n vwar sa ki ti’n arive. Vi ki zot ti konnen ki sa zenn onm ti’n mor e apre ganny resisite, zot “ti vreman kontan en kantite.”​—Akt 20:7-12.

EN VRE LESPWAR

12, 13. Baze lo bann rezireksyon ki nou’n koz lo la, ki bann kestyon nou kapab demande?

12 Sa bann rezireksyon ki nou’n koz lo la i devret donn ou menm konfyans ki Mart ti annan. Nou kapab annan konfyans ki nou Bondye, sa enn ki’n donn nou lavi i kapab redonn lavi en dimoun ki’n mor. I enteresan ki a sak sa bann rezireksyon, i ti annan en serviter fidel ki ti la, tel parey Eliya, Zezi oubyen Pyer. I osi enteresan ki sa bann rezireksyon ti ariv dan en letan kot Zeova ti pe fer bann mirak. Alor, ki pou arive avek bann ki ti mor dan en lepok kot sa bann mirak pa ti pe ganny fer? Eski bann zonm ek madanm fidel ti kapab ekspekte ki Bondye ti pou lev bann mor dan lavenir?  Eski zot ti kapab annan sa menm konfyans ki Mart ti annan ler i ti koz lo son frer e dir: “Mon konnen i pou resisite dernyen zour”? Akoz Mart ti kapab krwar ki i ti pou annan en rezireksyon dan lavenir e akoz ou osi ou kapab fer parey?

13 Plizyer resi dan Parol Bondye i montre ki bann serviter fidel Bondye ti konnen ki i ti pou annan en rezireksyon dan lavenir. Annou koz lo serten sa bann resi.

14. Ki sa resi lo Abraam i ansenny nou lo rezireksyon?

14 Mazin sa ki Zeova ti demann Abraam pour fer avek Izaak, son garson ki i ti’n esper sitan lontan pour gannyen. Zeova ti dir: “Pran ou garson, ou sel garson, sa enn ki ou kontan, Izaak. Al dan pei Moriya e ofer li koman en sakrifis.” (Zenez 22:2) Ki mannyer ou krwar Abraam ti santi ler i ti tann sa konmann? Zeova ti’n promet ki i atraver desandans Abraam ki tou nasyon ti pou ganny beni. (Zenez 13:14-16; 18:18; Romen 4:17, 18) Zeova ti osi dir ki sa benediksyon ti pou vin “par Izaak.” (Zenez 21:12) Me ki mannyer sa ti pou arive si Abraam ti ofer son garson konman sakrifis? Pol ti ganny enspire pour eksplike ki Abraam ti krwar ki Bondye ti pou kapab resisit Izaak. (Lir Ebre 11:17-19.) Par kont, Labib pa dir ki Abraam ti panse ki Izaak ti pou reganny lavi deswit, petet dan detrwa erdtan, dan en zour ouswa menm dan en semenn. Abraam pa ti kapab konnen kan son garson ti pou ganny resisite. Me i ti annan konfyans ki Zeova ti pou redonn Izaak lavi.

15. Ki lespwar Zob ki ti en zonm fidel ti annan?

15 Zob ki ti en zonm fidel ti osi konnen ki i ti pou annan en rezireksyon dan lavenir. I ti konnen ki si en pye dibwa i ganny koupe, i kapab repouse e vin parey en nouvo pye dibwa. Me zonm pa koumsa. (Zob 14:7-12; 19:25-27) Si en zonm i mor, i pa kapab  revin vivan lo li menm. (2 Samyel 12:23; Psonm 89:48, NWT) Byensir, sa pa vedir ki Bondye pa kapab resisit en dimoun. Anfet, Zob ti krwar ki Zeova ti pou rapel li. (Lir Zob 14:13-15.) * (Vwar not.) Zob pa ti kapab konnen kan ki sa ti pou arive dan lavenir. Kantmenm sa, Zob ti annan konfyans ki Kreater lavi imen ti kapab rapel li e resisit li e ki i ti pou fer li.

16. Ki mannyer en lanz ti ankouraz Danyel?

16 Mazin Danyel ki ti en lot zonm fidel. I ti en serviter Zeova ki ti reste fidel tou son lavi e Zeova ti siport li. En fwa, en lanz ti apel Danyel “en zonm ki vreman presye” e dir li “ganny lape” e “reste for.”​—Danyel 9:22, 23; 10:11, 18, 19, NWT.

17, 18. Ki Zeova ti promet Danyel?

17 Ler Danyel ti pros pour ganny 100 an e pros pour mor, petet i ti’n mazinen ki ti pou arive avek li. Eski Danyel ti ekspekte ki i pou viv ankor? Definitivman! Dan finisyon liv Danyel, nou lir sa ki Bondye ti promet li: “Me ou, kontiny ou semen ziska lafen. Ou ava pran ou repo.” (Danyel 12:13) Danyel ti konnen ki bann mor pe repoze e ki napa “ni rezon, ni konnesans, ni lasazes dan lemonn lanmor,” kot i ti pou ale byento. (Eklezyast 9:10) Me sa pa ti vedir ki Danyel ti pou reste dan Latonm pour touzour. Zeova ti donn li en promes merveye pour lavenir.

18 Lanz Zeova ti dir li: “Ou ava leve pour resevwar ou rekonpans dan letan lafen.” Danyel pa ti konnen kan ki sa ti pou arive. I ti konnen ki i ti pou mor e apre repoze. Me ler Danyel ti tann sa promes, “Ou ava leve pour resevwar ou rekonpans,” i ti konpran ki i ti pou resisite dan lavenir. Sa ti pou ariv “dan letan lafen,” setadir byen lontan apre son lanmor. Oubyen parey Jerusalem Bible i dir: “Ou pou leve pour ou par a lafen letan.”

Parey Mart, ou kapab annan konfyans ki i pou annan en rezireksyon (Vwar paragraf 19, 20)

19, 20. (a) Ki bann levennman ki nou’n diskit lo la i annan pour fer avek sa ki Mart ti dir avek Zezi? (b) Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

19 I kler ki Mart ti annan bann bon rezon pour asire ki Lazar, son frer fidel ti pou “resisite dernyen zour.” Promes ki Zeova ti fer avek Danyel, ensi ki sa lafwa for ki Mart ti annan pour en rezireksyon dan lavenir, i devret fer nou osi annan konfyans ozordi. I pou annan en rezireksyon.

20 Nou’n aprann lo bann vre rezireksyon ki ti arive dan lepase. Sa i prouve ki bann mor i kapab viv ankor. Nou’n osi vwar ki bann zonm ek madanm ki ti servi Bondye fidelman ti ekspekte ki i pou annan en rezireksyon dan lavenir. Par kont, eski i annan okenn levidans ki en rezireksyon i kapab arive en bon pe letan apre ki i ti’n ganny promet? Si wi, sa pou donn nou plis rezon ankor pour esper en rezireksyon dan lavenir avek enpasyans. Me kan ki sa letan pou arive? Nou pou diskit lo sa bann pwen dan sa lot lartik.

^ par. 15 Zob 14:13-15: 13 Mon ti ava kontan ou kasyet mwan dan lemonn lanmor; kasyet mwan la ziska ki ou lakoler i pase. Ou ava fikse en letan kan ou pou mazin mwan. 14 Eski en dimoun mor, i kapab reviv? Mwan mon pou espere tou letan ki fodre, ziska ki [“mon soulazman i arive,” NWT]. 15 Ou ava apel mwan e mon ava reponn ou. Ou ava rode kote mon ete, mwan ki ou’n kree.”