Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Latour Veyer (Edisyon letid)  |  Desanm 2017

 BIOGRAFI

Kit keksoz deryer pour swiv nou Met

Kit keksoz deryer pour swiv nou Met

Ler mon ti annan 16 an, mon papa ti dir mwan: “Si ou al prese, pa tourn la ankor. Si ou retournen, mon pou kas ou lipye.” Alor mon ti deside kit lakour. Sa ti premye fwa ki mon ti kit keksoz deryer pour swiv nou Met Zezi.

AKOZ mon papa ti sitan ankoler? Les mwan eksplik zot. Mon ti ne le 29 Zilyet 1929 e grandi dan en vilaz dan provens Bulacan, Filipin. Nou ti napa bokou larzan e nou ti viv en lavi senp. Ler mon ti ankor zenn, larme Zaponnen ti atak Filipin e lager ti konmanse. Me vi ki nou ti reste dan en landrwa izole, sa lager pa ti afekte nou direkteman. Nou ti napa radyo, televizyon oubyen zournal, alor sel keksoz ki nou ti tande lo lager ti sa ki dimoun ti rakonte.

Mon ti annan set frer ek ser e ler mon ti annan wit an, mon granparan ti pran mwan pour reste avek zot. Menm si nou ti Katolik, mon granpapa ti pare pour koz lo larelizyon e i ti aksepte bann piblikasyon relizye ki son bann zanmi ti donn li. Mon rapel i ti montre mwan bann liv Protection, Safety ek Uncovered dan langaz Tagalog * (vwar not) e osi en Labib. Mon ti kontan lir Labib, espesyalman sa kat Levanzil. Ler mon ti lir sa kat Levanzil, sa ti fer mwan anvi swiv legzanp Zezi.​—Zan 10:27.

APRANN POUR SWIV NOU MET

Larme Zaponnen ti kit Filipin an 1945. Sa menm letan, mon paran ti demann mwan pour retourn dan lakour. Mon granpapa ti ankouraz mwan pour retournen, alor mon ti ale.

An Desanm 1945, Temwen Zeova sorti dan lavil Angat ti vin pres dan nou vilaz. Enn parmi zot ki ti aze ti vin kot nou lakaz e eksplik nou sa ki Labib i dir konsernan “bann dernyen zour.” (2 Timote 3:1-5) I ti envit nou pour asiste en letid Labib dan en vilaz ki pa tro lwen. Mon ti ale menm si mon paran pa ti vini. I ti annan apepre 20 dimoun e serten parmi zot ti demann kestyon lo Labib.

Mon pa ti tro konpran sa ki zot ti pe koz lo la, alor mon ti deside pour ale. Me zot ti konmans sant en kantik. Mon ti vreman kontan sa kantik, alor mon ti reste. Apre kantik ek lapriyer, nou tou  nou ti ganny envite pour asiste en renyon dan lavil Angat son Dimans apre.

Sa renyon ti ganny fer kot lakour lafanmir Cruz e serten nou ti bezwen mars apepre wit kilomet pour ariv laba. I ti annan apepre 50 dimoun ki ti vini e mon ti vreman enpresyonnen pour vwar menm bann pti manrmay pe reponn kestyon lo bann size difisil dan Labib. Apre ki mon ti’n asiste detrwa sa bann renyon, Damian Santos, en frer pionye aze ki ti en mer lavil avan, ti envit mwan pour dormi kot li en zour swar. Nou ti koz lo Labib preski lannwit antye.

Sa letan, dimoun ti batize pa bokou letan apre ki zot ti’n aprann bann lansennyman de baz dan Labib. Apre ki mon ti’n asiste zis detrwa renyon, bann frer ti demann mwan ek lezot dimoun, “Eski zot ti a kontan batize?” Mon ti reponn, “Wi, mon ti a kontan.” Mon ti konnen ki mon ti anvi vin “konman en lesklav” pour “servi [nou] Met, Kris.” (Kolosyen 3:24) Nou ti al kot en larivyer ki pa ti tro lwen e de nou ti batize le 15 Fevriye 1946.

Mon ti realize ki bann Kretyen ki’n batize i bezwen pres regilyerman parey Zezi ti fer. Mon papa ti panse ki mon ti tro zenn pour prese e ki i pa akoz mon’n batize ki sa i fer mwan en predikater. Mon ti eksplik li ki i lavolonte Bondye ki nou pres sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye. (Matye 24:14) Mon ti osi dir li ki mon bezwen gard sa promes ki mon’n fer avek Bondye. Lanmenm ler ki mon papa ti dir sa ki mon ti mansyonnen o konmansman. I ti determinen pour anpes mwan prese. Sa ti fer premye fwa ki mon ti bezwen kit keksoz deryer, andotmo fer sakrifis pour mwan servi Zeova.

Lafanmir Cruz ti envit mwan pour reste avek zot dan lavil Angat. Zot ti osi ankouraz mwan ek zot pli zenn fiy Nora pour konmans fer pionye. Nou tou le de nou ti konmans fer pionye le 1 Novanm 1947. Nora ti al fer pionye dan en lot lavil, me mwan mon ti reste dan lavil Angat.

EN LOT LOPORTINITE POUR KIT KEKSOZ DERYER

Apre ki mon ti’n fer pionye pour de-z-an, en frer sorti Betel ki apel Earl Stewart, ti fer en diskour avek plis ki 500 dimoun dan lavil Angat. I ti fer son diskour an Angle e apre mon ti fer en pti rezimen son diskour dan langaz Tagalog. Sa ti premye parmi bokou diskour ki mon’n tradwir diran bann lannen. Ki mannyer mon ti kapab fer sa? Menm si mon’n lekol zis pour set an, souvan mon bann ansenyan ti fer leson an Angle. Mon ti osi etidye bokou nou bann piblikasyon an Angle akoz i ti napa bokou piblikasyon baze lo Labib an Tagalog. Sa bann keksoz ti ed mwan pour konpran Angle ase byen pour mwan kapab tradwir bann diskour.

 Frer Stewart ti dir kongregasyon ki bann misyonner ti pe al asiste sa lasanble an 1950 ki annan pour tit Theocracy’s Increase ki ti pou ganny fer New York, Leta-z-ini. Alor, biro brans ti pe rod enn oubyen de pionye pour ede Betel. Mon ti enn parmi sa bann frer ki ti ganny envite. Ankor enn fwa, mon ti kit bann keksoz ki mon ti abitye avek deryer e safwasi pour al travay Betel.

Mon ti ariv Betel le 19 Zen 1950. Betel ti dan en gran lakaz vye, antoure avek bann gro pye dibwa lo en gran bout later 2.5 arpan. I ti annan apepre en douzenn frer selibater ki ti travay laba. Dan granmaten, mon ti ede dan lakwizin. Apre, ver ne-v-er mon ti dres bann lenz. Mon ti fer menm keksoz dan apremidi. Menm apre ki bann misyonner ti’n retournen sorti sa lasanble enternasyonal, mon ti kontinyen reste Betel. Mon ti fer nenport keksoz ki bann frer ti demann mwan pour fer. Mon ti anpakte bann magazin pou poste, travay avek bann labonnman e osi servi konman en resepsyonnis.

KIT FILIPIN POUR AL LEKOL GILEAD

An 1952, mwan ek sis lezot frer sorti Filipin ti ganny envite pour asiste ventyenm laklas Lekol Gilead. Mon ti vreman kontan! Letan nou ti Leta-z-ini, nou ti vwar e fer bokou nouvo keksoz. Lavi ti vreman diferan konpare avek mon lavi dan sa pti vilaz kot mon ti sorti.

Mwan ek lezot kot Lekol Gilead

Par egzanp, nou ti bezwen aprann servi bann lekipman pour netwaye e kwi manze ki nou pa’n zanmen vwar oparavan. Menm klima ti diferan! En zour bomaten ler mon ti leve, partou deor ti blan. Sa ti premye fwa ki mon ti vwar lanez. I ti zoli, me deswit mon ti aprann ki i ti fre!

Mon ti telman kontan sa formasyon ki mon ti pe gannyen dan Lekol Gilead ki sa bann sanzman pa ti fatig mwan. Bann enstrikter ti bann bon ansenyan e zot ti montre nou ki mannyer pour etidye e fer resers. Sa formasyon kot Lekol Gilead ti definitivman ed mwan pour fortifye mon relasyon avek Zeova.

Apre ki mon ti ganny mon diplonm, mon ti ganny anvoye tanporerman konman en pionye spesyal dan en landrwa dan lavil New York ki apel Bronx. Alor an Zilyet 1953, mon ti kapab asiste sa lasanble ki annan pour tit New World Society ki ti ganny fer Bronx. Apre sa lasanble mon ti reganny anvoye Filipin.

KIT SA LAVI KONFORTAB DAN LAVIL

Bann frer Betel ti apwent mwan konman en sirveyan rezyonal. Sa ti donn mwan plis loportinite pour imit Zezi ki ti vwayaze pour al dan bann lavil  ek vilaz lwen pour ed pep Zeova. (1 Pyer 2:21) Mon ti responsab pour vizit en gran parti dan rezyon santral lo zil Luzon ki sa pli gran zil Filipin. I ti enkli provens Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac ek Zambales. Pour al vizit serten bann lavil, mon ti bezwen travers bann montanny Sierra Madre kot i annan en ta ros. Vi ki i ti napa bis oubyen tren ki ti al dan sa bann landrwa, mon ti bezwen demann bann drayver kanmiyon si mon kapab asiz anler lo bann dibwa ki zot ti pe transporte. Souvan zot ti les mwan, me pa ti konfortab pour vwayaz koumsa.

Laplipar kongregasyon ti fek ganny formen e i ti napa bokou frer ek ser. Alor, bann frer ti byen kontan ler mon ti ed zot pour organiz bann renyon ek predikasyon.

Pli tar, mon ti ganny anvoye konman sirveyan rezyonal dan en lot landrwa ki kouver rezyon Bicol antye. Dan sa rezyon, i ti annan plizyer group izole kot bann pionye spesyal ti pe prese dan bann landrwa kot bann Temwen pa ti’n zanmen ale avan. Kot en lakaz, kabinen ti zis en trou dan later avek de bout dibwa ant son milye. Ler mon ti debout lo sa de bout dibwa, zot ti tonm dan sa trou e mwan osi mon ti tonm ladan. I ti pran mwan en ta letan pour netway mwan e met mwan pare pour brekfas!

Ler mon ti pe servi dan sa rezyon, mon ti konmans mazin Nora ki ti’n konmans fer pionye menm letan avek mwan. Me la i ti’n vin en pionye spesyal dan lavil Dumaguete e mon ti al vizit li. Apre sa, nou ti ekri kanmarad pour en pe letan e an 1956 nou ti marye. Premye semenn apre nou maryaz, nou ti al vizit en kongregasyon lo zil Rapu Rapu. Nou ti bezwen grenp bann montanny e mars bann gran zistans, me nou ti kontan pour pas letan ansanm e ed bann frer ek ser laba.

REGANNY ENVITE POUR SERVI BETEL

Apre ki nou ti’n fer travay rezyonal pour apepre kat-r-an, bann frer ti envit nou pour vin servi biro brans. Nou ti konmans travay laba Zanvye 1960. Pandan tou sa lannen ki nou’n servi kot Betel, mon’n aprann en kantite avek bann frer ki annan bann gro responsabilite dan lorganizasyon Zeova. Nora osi in kontan pour fer diferan travay kot Betel.

Pe fer en diskour dan en lasanble avek en frer ki pe tradwir dan langaz Cebuano

I en gran benediksyon pour vwar deplizanpli plis dimoun Filipin pe servi Zeova. Ler mon ti vin Betel konman en zenn frer selibater, i ti annan apepre 10,000 proklanmater dan sa pei antye. Konmela i annan plis ki 200,000 proklanmater Filipin e plizyer santenn frer ek ser pe travay Betel pour siport sa travay predikasyon.

Anmezir letan ti pase, nou ti bezwen plis lespas dan Betel pour travay. Alor, Konsey Direkter ti demann nou pour aste bann propriyete pour konstri en pli gran biro brans. Mwan avek sa frer ki ti okip lenprimri ti al kazankaz dan zalantour biro brans e nou ti demann bann dimoun si zot anvi vann zot propriyete. Personn pa ti oule. En dimoun ti menm dir nou: “Sinwan pa vann, nou aste.”

Pe tradwir en diskour pour Frer Albert Schroeder

Me bann keksoz ki nou pa ti ekspekte ti konmans arive. Enn nou vwazen ti pe al reste Leta-z-ini, alor i ti demann nou si nou ti pou kontan aste son propriyete. Apre, en lot vwazen ti deside vann son propriyete e i ti ankouraz lezot dimoun pour fer parey. Nou ti menm kapab aste propriyete sa zonm ki ti dir: “Sinwan pa vann.” Dan en pti lespas letan, propriyete biro brans ti vin trwa fwa pli gran. Mon asire ki sanmenm sa ki Zeova ti anvi.

An 1950, mon ti sa pli zenn dimoun ki ti travay Betel. Konmela, mwan ek mon madanm nou sa de dimoun pli vye. Mon napa en sou regre ki mon’n swiv Zezi nenport ki kote ki i’n diriz mwan. Menm si mon paran ti pous mwan kot zot, Zeova in donn mwan en gran fanmir ki kontan li. Mon vreman krwar ki Zeova i donn nou tou sa ki nou bezwen, nenport ki kalite travay ki nou fer dan son servis. Nou de Nora, nou vreman rekonesan anver Zeova pour tou sa ki i’n donn nou e nou ankouraz lezot osi pour teste Zeova.​—Malaki 3:10.

En fwa Zezi ti envit en kolekter taks ki ti apel Matye Levi pour vin son disip. Ki Matye ti fer? I “ti leve, kit tou keksoz deryer e konmans swiv li.” (Lik 5:27, 28) Mwan osi mon’n annan sa posibilite pour kit keksoz deryer pour swiv Zezi e mon ankouraz lezot osi pour fer parey e ganny bokou benediksyon.

Mon kontan pour kontinyen servi Filipin

^ par. 6 Pibliye par Temwen Zeova, me aprezan i nepli ganny enprimen.