Skip to content

Al lo konteni

Larg tou zot traka lo Zeova

Larg tou zot traka lo Zeova

“Larg tou zot traka lo [Zeova] parski i enterese avek zot.”​—1 PYER 5:7.

KANTIK: 60, 23

1, 2. (a) Akoz nou pran traka? (Vwar portre anler.) (b) Ki nou pour vwar dan sa lartik?

OZORDI, Satan pe “ale vini parey en lyon ki pe kriye pe rode lekel i pou devore.” (1 Pyer 5:8; Revelasyon 12:17) Sa i fer ki nou strese e menm bann serviter Bondye i fer fas avek traka. Bann serviter Bondye dan lepase osi ti annan bann moman kot zot ti trakase. Par egzanp, Labib i dir ki Lerwa David par ler ti pran traka. (Psonm 13:2) Zapot Pol ti dir: “Mon osi trakase akoz mon enkyet pour tou bann kongregasyon.” (2 Korentyen 11:28) Ki nou kapab fer ler nou annan tro bokou traka?

2 Nou Papa dan lesyel ki vreman kontan nou, ti ed son bann serviter dan lepase pour soulaz zot avek zot bann traka e i anvi fer parey avek nou ozordi. Labib i ankouraz nou pour: ‘Larg tou nou traka lo li parski i enterese avek nou.’ (1 Pyer 5:7) Alor ki mannyer ou kapab fer sa? Nou pou vwar kat fason. Ou kapab (1) priye, (2) lir e medit lo Parol Bondye, (3) les lespri sen Zeova ed ou e (4) koz avek en dimoun ki ou annan konfyans ladan, lo  ki mannyer ou santi. Anmezir ki nou egzamin sa kat fason, esey vwar kote ou ti a kontan amelyore.

“LARG OU FARDO LO ZEOVA”

3. Ki mannyer ou kapab “larg ou fardo lo Zeova”?

3 Premye fason pour larg nou fardo lo Zeova i atraver lapriyer senser. Ler ou dan traka, ou Papa ranpli avek lanmour dan lesyel i anvi ki ou eksprim ou bann santiman profon avek li. Psalmis David ti sipliy Zeova: “O Bondye, ekout mon lapriyer.” Dan sa menm psonm, David ti osi dir: “Larg ou fardo lo Zeova e i pou soutenir ou.” (Psonm 55:1, 22, NWT) Apre ki ou’n fer tou sa ki ou ti kapab pour rezourd en problenm, olye enkyet, demann Zeova dan en lapriyer senser pour ed ou. Me ki mannyer lapriyer i kapab fer sa? Ki mannyer lapriyer i kapab ed nou evite ganny anvair avek traka?​—Psonm 94:18, 19.

4. Akoz i vreman enportan pour priye ler nou dan traka?

4 Lir Filipyen 4:6, 7. Ki mannyer Zeova i reazir ler nou persevere dan lapriyer senser? I kapab ed nou pour santi nou kalm e evit bann panse ek santiman negatif. Dan plas dan traka ek lafreyer, Bondye i ed nou ganny en profon lape lespri. Laplipar nou bann frer ek ser in kapab santi sa kalite lape lespri. Ou osi ou kapab eksperyans sa. “Lape Bondye” i kapab ed ou sirmont nenport defi. Ou kapab annan konfyans total dan sa promes Zeova: “Pa bezwen enkyet, akoz mwan menm ou Bondye. Mon pou rann ou for, mon pou ed ou.”​—Izai 41:10.

PAROL BONDYE I DONN LAPE LESPRI

5. Ki mannyer parol Bondye i kapab ed ou ganny lape lespri?

5 En dezyenm fason pour ganny lape lespri i par lir e medit lo bann verse Labib. Akoz sa i enportan? Parski Labib i Parol Bondye. I annan bann konsey saz e pratik sorti kot nou Kreater. Nenport ki ler ou santi ou trakase ou kapab mazin lo bann panse Bondye e medit lo ki mannyer son konsey i kapab fortifye ou. Sa i kapab ed ou sirmont, diminyen e menm evit bann traka. Zeova ti fer en lyen ant lir son Parol avek reste “for e pran kouraz,” ek “pa per pa tranble.”​—Zozye 1:7-9.

Ler nou annan lafwa dan Zeova sa pou ed nou annan konfyans ki i pou donn nou sa ki nou bezwen avek lanmour

6. Ki byenfe nou gannyen avek parol Zezi?

6 Dan Parol Bondye, nou aprann ki mannyer Zezi ti koz avek bann dimoun. Zot ti kontan ekout li akoz son parol ti rekonfortan e donn soulazman espesyalman bann ki ti feb oubyen dan depresyon. (Lir Matye 11:28-30.) Zezi ti vreman enterese avek santiman bann dimoun. (Mark 6:30-32) Zis parey Zezi ti promet pour ed  bann zapot ki ti swiv li, i pou ed nou ozordi. Nou pa bezwen avek Zezi pour nou ganny bann byenfe. Zezi konman nou Lerwa dan lesyel, i kontinyen demontre ki i kontan nou. Alor ler ou trakase, ou kapab asire ki i pou la pour ed ou dan sa moman apropriye. Zezi i donn nou lespwar ek kouraz ki ed nou pour sirmont nou bann traka.​—Ebre 2:17, 18; 4:16.

BANN KALITE KI LESPRI SEN BONDYE I DONNEN

7. Ki byenfe nou gannyen avek lespri sen Bondye?

7 Zezi ti promet ki nou Papa pour donn nou lespri sen ler nou demande. (Lik 11:10-13) Ki mannyer sa trwazyenm fason pour redwir traka pour ed nou? Lespri sen Bondye oubyen son lafors aktif i ed nou devlop bann bon kalite ki nou Bondye tou pwisan i annan. (Kolosyen 3:10) Dan Labib sa bann kalite i apel “fri lespri sen.” (Lir Galat 5:22, 23.) Ler nou devlop sa bann bon kalite, nou lanmitye avek lezot pou amelyore e nou pou evit bann sityasyon ki kapab fer nou trakase. Annou vwar ki mannyer fri lespri sen pou ed nou dan bann fason spesifik.

8-12. Ki mannyer fri lespri sen Bondye i kapab ed ou?

8 “Lanmour, lazwa, lape.” Ler ou tret lezot avek respe, ou pou remarke ki ou annan mwens traka. Ki mannyer sa? Ler ou montre ki ou kontan kanmarad parey bann frer ek ser, annan lafeksyon e onor zot, ou pou souvan kapab evit bann sityasyon ki kapab fer ou annan bann santiman negatif tel parey lakoler, fristrasyon ek stres. Sa pou fer li pli fasil pour gard lape avek lezot.​—Romen 12:10.

Ler nou devlop bann bon kalite, nou lanmitye avek lezot pou amelyore

9 “Pasyans, labonte, fer sa ki byen.” Labib i dir: “Zot devret bon avek kanmarad, annan konpasyon ek tandres, pardonn kanmarad volonterman.” (Efezyen 4:32) Ler nou swiv sa konsey nou pou anpe avek lezot e nou pou evit bann sityasyon ki kapab fer nou trakase. An plis, i pou pli fasil pour fer fas avek bann problenm ki nou gannyen akoz nou enparfe.

10 “Lafwa.” Ozordi, nou souvan trakase konsernan larzan ek bann keksoz materyel. (Proverb 18:11) Ki mannyer nou kapab evit sa kalite traka? Nou devret swiv konsey zapot Pol ki dir “kontant zot avek sa ki zot annan.” Ler nou annan lafwa dan Zeova, sa pou ed nou annan konfyans ki i pou donn nou sa ki nou bezwen avek lanmour. I’n promet: “Mon pa pou zanmen kit ou e mon pa pou zanmen abandonn ou.” Sanmenm sa nou kapab dir parey Pol ti dir: “Zeova i mon led, mon pa pou per. Ki dimoun i kapab fer mwan?”​—Ebre 13:5, 6.

 11 “Ladouser, kontrol lo son lekor.” Mazinen ki kantite dibyen ou ti pou fer si ou demontre ladouser ek kontrol lo ou lekor. Sa bann kalite pou anpes ou fer oubyen dir bann keksoz ki pou fer ou trakase e ou pou benefisye par evit “tou sort rankin, lakoler, firer, kriye ek lensilt.”​—Efezyen 4:31.

12 Ou bezwen annan limilite pour annan konfyans dan sa “Bondye pwisan” e pour ‘larg tou ou traka lo li.’ (1 Pyer 5:6, 7) Si ou annan limilite Zeova pou siport e pran swen avek ou. Ler ou rekonnet kwa ki ou kapab ouswa pa kapab fer, ou pa pou depan lo ou prop lekor. Ou pou annan mwens traka parski ou pou depan lo Bondye.​—Mika 6:8.

‘PA ZANMEN TRAKASE’

13. Ki Zezi ti pe dir ler i ti dir: ‘Pa zanmen trakase’?

13 Dan Matye 6:34 (lir), nou trouv konsey saz Zezi: ‘Pa zanmen trakase.’ Sa konsey i kapab paret enposib pour nou aplike. Ki Zezi ti pe esey dir? Nou’n aprann ki David ek Pol ti trakase par ler. Zezi pa ti pe dir ki en serviter Bondye pa ti pou zanmen trakase. O kontrer, Zezi ti pe ed son bann disip pour konpran ki bann traka ki pa neseser oubyen ekstrenm, pa rezourd bann problenm. Toulezour pou annan defi, alor bann Kretyen pa devret azout traka par mazin lo problenm lepase oubyen bann ki pou vini a lavenir. Ki mannyer konsey Zezi i kapab ed ou pour pa pran bokou traka?

14. Parey David, ki mannyer ou kapab diminyen ou bann traka?

14 Par ler dimoun i trakase akoz en fot ki in fer dan lepase. Zot santi zot vreman koupab pour sa ki zot in fer menm si sa in ganny fer bokou lannen pase. Par ler, Lerwa David ti vreman trakase pour bann fot ki i ti’n fer. I ti admet: “Mon ronfle avek douler dan mon leker.” (Psonm 38:3, 4, 8, 18) Dan sa sityasyon, David ti fer en keksoz vreman saz. I ti annan konfyans ki Zeova ti pou annan pitye pour li e  pardonn li. Alor, David ti kontan ler i ti konnen ki Bondye ti’n pardonn li.​—Lir Psonm 32:1-3, 5.

15. (a) Kwa ankor ki nou kapab aprann avek David? (b) Ki ou kapab fer pour diminyen traka? (Vwar sa bwat “ Serten konsey pratik pour redwir traka.”)

15 Par ler nou kapab trakas pour ozordi. Par egzanp, kan David ti ekrir Psonm 55 i ti per ki i ti pou ganny touye. (Psonm 55:2-5) Kantmenm sa, i pa ti les traka fer li perdi konfyans dan Zeova. David ti sipliy Zeova pour ed li dan son bann problenm, me i ti konnen ki i ti enportan pour li osi fer en keksoz konsernan son sityasyon. (2 Samyel 15:30-34) Ou kapab aprann en leson avek David. Dan plas les traka anvair ou, fer sa ki ou kapab pour rezourd sa problenm e annan konfyans ki Zeova pou pran swen avek ou.

16. Ki mannyer sinifikasyon non Bondye i kapab fortifye ou lafwa?

16 Par ler en Kretyen i kapab santi li trakase konsernan lavenir. Nou pa bezwen enkyet pour bann keksoz ki pa ankor arive. Akoz non? Parski souvan, keksoz pa ariv sitan mal parey nou ti pe mazinen. An plis, mazinen ki napa okenn sityasyon ki Bondye pa kapab kontrole. Son non i vedir “Mon pou vin sa ki mon swazir pour vini.” (Egzod 3:14, NWT) Alor nou pa bezwen trakase konsernan lavenir, parski non Bondye i montre ki tou son plan pour imen pou ganny akonplir. Ou kapab asire ki Bondye pou beni son bann serviter fidel e ed zot diminyen zot lenkyetid konsernan lepase, prezan e lavenir.

KOZ AVEK EN DIMOUN KI OU ANNAN KONFYANS LADAN

17, 18. Ki mannyer en konversasyon fran e onnet i kapab ed ou ler ou dan traka?

17 En katriyenm fason ou kapab ganny led ler ou pe trakase i par annan en konversasyon fran e onnet avek en dimoun ki ou annan konfyans ladan. Ou konzwen, en zanmi pros oubyen en ansyen dan kongregasyon i kapab ed ou konpran ou sityasyon pli byen. Labib i dir nou: “En leker  trakase i fer en zonm tonm dan depi, me en bon parol i donn li lazwa.” (Proverb 12:25) Labib i osi dir: “En proze pa reisi si nou pa demann konsey; me i reisi kan i annan bokou konseye.”​—Proverb 15:22.

18 Nou bann renyon kongregasyon i osi ede redwir nou bann traka. Dan renyon sak semenn, ou kapab pas letan avek ou bann frer ek ser ki enterese avek ou e oule ankouraz ou. (Ebre 10:24, 25) Ler lezot i “ankouraz” ou, sa pou fortifye ou e fer li pli fasil pour ou fer fas avek traka.​—Romen 1:12.

OU RELASYON AVEK BONDYE I OU PLI GRAN SIPOR

19. Akoz ou kapab asire ki ou lanmitye avek Zeova pou fer ou for?

19 En ansyen ki reste Kanada ti vwar lenportans pour larg son traka lo Zeova. Son travay konman en ansenyan e konseye bann etidyan, i fer li vreman strese. An plis ki sa, i annan en problenm lasante ki fer li trakase. Kwa ki’n ed li pour reste for? I travay dir pour fortifye son relasyon avek Zeova. Bann vre zanmi ki i annan in osi ed li pandan bann moman difisil e i annan bann konversasyon fran e onnet avek son madanm konsernan son bann santiman. An plis ki sa, lezot ansyen ek son sirveyan rezyonal in ed li pour vwar son sityasyon parey Zeova i vwar. En dokter ti osi eksplik sa frer son kondisyon medikal e sa frer ti aranz son progranm pour ki i fer letan pour li relaks e fer legzersis. Avek letan, i ti aprann kontrol son sityasyon ek son bann santiman. Ler i annan bann keksoz ki i pa kapab kontrole i depan lo Zeova pour ed li.

20. (a) Ki mannyer nou kapab larg nou traka lo Bondye? (b) Ki nou pou diskite dan sa lot lartik?

20 Dan sa lartik nou’n aprann lenportans pour larg nou fardo lo Bondye. Nou fer sa par priy avek Zeova, lir son Parol e medit lo la. Nou’n osi aprann lenportans pour les lespri sen Zeova ed nou, pour koz avek en dimoun ki nou annan konfyans ladan e asiste bann renyon. Dan sa lot lartik nou pou aprann ki mannyer Zeova i ed nou par donn nou sa lespwar pour en rekonpans.​—Ebre 11:6.