“Parski sa pep i volonter, loue Zeova!”ZIZ 5:2, NWT.

KANTIK: 150, 10

1, 2. (a) Ki Elifaz ek Bildad ti dir lo lafason ki Bondye i vwar nou servis? (b) Ki Zeova ti dir lo sa size?

PLIZYER lannen pase, trwa zonm ti al koz avek en serviter fidel Bondye ki ti apel Zob. Enn parmi sa bann zonm ti Elifaz ki sorti Temann. I ti demann Zob detrwa kestyon enteresan: “Eski en zonm i kapab itil pour Bondye? Eski lasazes en zonm i itil pour li menm? Eski i en plezir pour Bondye Tou pwisan si ou drwat oubyen ki profi i gannyen si ou gard ou lentegrite?” (Zob 22:1-3, NWT) I kler ki Elifaz ti panse ki larepons ti non. En lot parmi sa bann zonm ti Bildad ki sorti Soua. I ti azoute ki i enposib pour bann imen ganny konsidere konman drwat par Bondye.Lir Zob 25:4, NWT. * (Vwar not.)

Nenport ki bon kalite ouswa abilite ki nou annan i sorti kot Bondye e i remarke ki mannyer nou servi li

2 Elifaz ek Bildad ti esey fer Zob santi ki son zefor pour servi Zeova pa ti vo nanryen. Sa bann zonm ti anvi ki Zob i krwar ki pour Bondye, nou napa pli gran valer ki en  bigay, en moutouk ouswa en lever. (Zob 4:19; 25:6, NWT) Eski zot ti pe dir sa akoz zot ti annan limilite? (Zob 22:29) I vre ki Zeova i vreman gran e ki nou vreman pti konpare avek li. Si nou anler lo en montanny ouswa dan en avyon pe get anba, nou ganny en konpran ki degre nou ptipti e pa enportan. Me eski i koumsa ki Zeova i santi anver nou zefor pour servi li e pour travay dir pour son Rwayonm? Pa ditou! Zeova ti dir Elifaz, Bildad e sa trwazyenm zonm, Zofar, ki zot ti pe koz manti. Apre sa, Bondye ti dir ki i ti kontan Zob e i ti apel li “mon serviter.” (Zob 42:7, 8) Alor nou kapab asire ki bann imen enparfe i kapab “itil pour Bondye.”

“KI OU DONN LI?”

3. Ki Eliou ti dir konsernan nou zefor pour servi Zeova? Ki i ti pe sey dir?

3 En zenn onm ki ti apel Eliou ti pe ekout konversasyon ant Zob ek sa trwa zonm. Ler konversasyon ti fini, Eliou ti demann avek Zob konsernan Zeova: “Si ou [drwat], ki ou donn li? Oubyen, ki i gannyen avek ou?” (Zob 35:7) Eski Eliou osi ti pe sey dir ki nou zefor pour servi Bondye pa vo nanryen? Pa ditou. Zeova pa ti koriz Eliou, parey i ti’n fer avek lezot. Eliou ti pe donn en diferan lopinyon. I ti pe dir ki Zeova pa bezwen nou pour ador li e ki Zeova i konplet. Napa nanryen nou kapab fer ki pou fer li vin pli ris ouswa pli for. Anfet, nenport ki bon kalite ouswa abilite ki nou annan i sorti kot Bondye e i remarke ki mannyer nou servi sa abilite.

4. Ki mannyer Zeova i santi ler nou zantiy anver lezot?

4 Ler nou demontre lanmour fidel anver bann ki ador Zeova, i vwar nou bann aksyon konmsi zot in ganny fer anver li personnelman. Dan Proverb 19:17, nou lir: “Sa enn ki donn en pov, i pret [Zeova]; i ava ganny rekonpanse pour tou.” Zeova i remarke sak fwa nou demontre pitye anver lezot. Kantmenm i Kreater liniver, Zeova i vwar sa bann aksyon konman en lón ki nou donn li, ki an retour i rekonpans nou avek bann zoli kado. Zezi, ki garson Bondye ti konfirm sa.Lir Lik 14:13, 14.

5. Ki bann kestyon ki nou pou diskit lo la aprezan?

5 Dan letan lontan, Zeova ti envit profet Izai pour reprezant li e servi li dan en fason ki spesyal. (Izai 6:8-10) Izai ti volonterman aksepte sa lenvitasyon e dir: “La mon la! Anvoy mwan!” Ozordi osi, Zeova i donn bann imen fidel sa loportinite pour travay avek li. Plizyer milye serviter Zeova pe montre ki zot annan menm latitid ki Izai. Zot pare pour aksepte bann responsabilite  pour servi Zeova dan plizyer diferan fason ek landrwa. Zot osi pare pour fer fas avek bann sirkonstans difisil ek bann defi. Me en dimoun i kapab dir dan li menm: ‘Mon apresye sa loportinite pour volonter dan servis Zeova, me eski sa ki mon fer personnelman i vreman vo lapenn? Eski Zeova pa pou fer sir ki son travay i ganny fer, avek oubyen san mwan?’ Eski ou’n deza santi koumsa? Annou diskit lo ki mannyer serten levennman dan lavi de serviter Zeova dan lepase, Debora ek Barak, i kapab ed nou pour reponn sa bann kestyon.

BONDYE I TRANSFORM LAFREYER POUR VIN KOURAZ

6. Akoz i ti paret ki larme Zabin ti pou kapab fasilman defet bann Izraelit?

6 Barak ti en gerye Izraelit e Debora ti en madanm profet. Pour 20 an, bann Izraelit in ganny ‘maltrete’ avek Zabin, lerwa Kananeen. Larme Zabin ti telman feros e kriyel ki bann Izraelit ki ti pe viv dan bann vilaz ti menm per pour sorti an deor zot lakour. Larme Zabin ti annan 900 saret lager ki dan bout laks sak larou ti annan bann kouto feray parey fosiy ki kapab koupay tou sa ki dan son semen. Bann Izraelit zot, zot ti napa bon lekipman lager ouswa boukliye pour defann zot lekor avek.Ziz 4:1-3, 13; 5:6-8.

7, 8. (a) Ki bann premye lenstriksyon Zeova ti donn Barak? (b) Ki mannyer Izrael ti defet larme Zabin? (Vwar portre o konmansman sa lartik.)

7 Konpare avek larme Zabin, bann Izraelit ti paret fay e fasil pour eliminen. Me Zeova ti donn lord Barak atraver profet Debora: “Al dan direksyon montanny Tabor. Pran avek ou 10,000 zonm sorti tribi [Naftali] e dan tribi [Zeboulonn]. Mon ava fer Sisera, zeneral larme Zabin, vin kot ou kot larivyer Kisonn, avek son bann saret lager ek son bann troup. Alor, mon ava livre li dan ou lanmen.”Ziz 4:4-7.

8 Sa demann pour volonter ti ganny pase e 10,000 zonm ti ralye kot Montanny Tabor. Apre sa, Barak ek son bann zonm ti al lager kont larme lennmi dan en landrwa ki apel Taanak. (Lir Ziz 4:14-16.) Eski Zeova ti ed bann Izraelit? Wi. En lapli toransyel ti tonbe en sel kou e sa landrwa sek kot zot ti pe lager ti vin labou. Sa ti dan lavantaz bann Izraelit. Barak ti tay deryer larme Sisera pour 24 kilomet ziska en landrwa ki apel Aroset. Ler Sisera ti pe sove, larou son saret ti pri dan labou. I ti kit son saret e taye ziska Zanaim, ki tre probab ti pre avek Kedes. Laba, Sisera ti al kasyet anba latant en madanm ki apel Zael. Sisera ti’n fatige e i ti tonm dan en profon sonmey. Pandan ki i ti pe dormi, avek kouraz Zael ti touy li. (Ziz 4:17-21) Zeova ti donn bann Izraelit laviktwar lo zot bann lennmi! * (Vwar not.)

DIFERAN LATITID KONSERNAN SERVIS VOLONTER

9. Ki nou aprann dan Ziz 5:20, 21 konsernan sa lager kont Sisera?

9 Nou aprann plis konsernan sa bann levennman dan Ziz sapit 4 ler nou lir  sa lot sapit ki swiv. Ziz 5:20, 21 i dir nou: “Bann zetwal dan lesyel ti konbat; depi zot larout, zot in konbat kont Sisera. Larivyer Kisonn ti balye zot.” Eski sa i vedir ki bann lanz ti ed bann Izraelit pandan sa batay oubyen eski i vedir ki ti annan bann ros ki ti tonbe parey lapli? Labib pa eksplike. Me i paret pli rezonnab pour krwar ki Zeova ti sov son pep par fer gro lapli tonbe zis dan sa landrwa e a sa moman, pour fer ki sa 900 saret pa ti kapab bouz fasilman. Dan Ziz 4:14, 15, trwa fwa nou lir ki Zeova ki ti fer zot ganny laviktwar. Napa personn parmi sa 10,000 volonter Izraelit ki ti kapab dir ki zot ki’n fer sa.

10, 11. Ki Meroz ti ete? Akoz i ti ganny modi?

10 Alor annou egzamin en keksoz vreman enteresan. Apre laviktwar Izrael, Debora ek Barak ti sant bann louanz pour Zeova. Zot ti sante: “‘Modi Meroz,’ sa ki lanz Zeova ti dir, ‘wi, modi son bann zabitan, parski zot pa’n vin ed Zeova, zot pa’n vin ed Zeova parmi bann zonm for.’”Ziz 5:23, NWT.

11 Ki Meroz ti ete egzakteman? Nou pa tro asire. Me sa malediksyon lo Meroz ti mars telman byen ki tou son latras in disparet. I kapab ki Meroz ti en lavil ki son pep pa ti volonter pour zwenn ansanm avek Barak pour lager. Vi ki, 10,000 zonm ti volonter pour lager kont bann Kananeen, bann dimoun Meroz ti’n sirman tann sa lapel pour volonter. Meroz ti osi kapab en lavil ki Sisera ti traverse ler i ti pe esey sov Barak. Petet bann dimoun Meroz ti annan sans pour kaptir Sisera me zot pa ti fer li. Imazin zot, pe get sa gerye kriyel pe pase an tayan dan zot semen pour sov son lavi! Zot ti kapab fer en bon keksoz pour siport plan Zeova. Si zot ti’n fer sa, Zeova ti pou’n rekonpans zot. Me ler zot ti annan loportinite pour fer en keksoz pour Zeova, zot pa ti fer nanryen. I paret ki bann dimoun Meroz ti vreman diferan avek Zael ki ti azir avek kouraz.Ziz 5:24-27.

Nou osi nou bezwen egzamin nou prop latitid anver servis Bondye

12. Ki diferans i annan dan latitid bann dimoun ki nou trouve dan Ziz 5:9, 10? Ki lefe sa i devret annan lo nou?

12 Dan Ziz 5:9, 10 (NWT) nou vwar ki latitid sa 10,000 volonter ti vreman diferan avek sa bann ki pa ti volonter. Debora ek Barak ti felisit “bann komandan Izrael, ki ti al avek sa pep volonterman.” Zot ti vreman diferan avek sa bann “ki mont bann bourik gri pal,” ki ti santi ki zot ti tro enportan pour servis volonter. Sa bann dimoun i ganny dekrir konman bann “ki asiz lo bann tapi elegan” e “ki mars lo semen” pe profit en lavi konfortab. Sa i tou lekontrer avek bann volonter ki ti al avek Barak pour lager dan bann montanny Tabor e dan vale Kisonn kot i ti annan lanmar. Sa bann ki ti anvi en lavi fasil ti ganny dir: “Reflesir!”  Zot ti bezwen port latansyon e mazin lo bann loportinite ki zot in manke parski zot pa’n volonter pour travay Zeova. Ozordi, nou osi nou bezwen egzamin nou prop latitid anver servis Bondye.

13. Ki mannyer latitid tribi Ribenn, Dann ek Azer ti diferan avek sa ki pour Zeboulonn ek Naftali?

13 Sa 10,000 volonter ti annan sa loportinite pour vwar pour zot menm ki mannyer Zeova i azir konman Souvren Senyer. Zot ti kapab koz lo la avek lezot ler zot koz lo “bann aksyon pour lazistis ki [Zeova] in fer.” (Ziz 5:11) Kontrerman avek sa bann volonter, tribi Ribenn, Dann ek Azer ti pli enterese avek zot prop larises tel parey zot bann troupo, bato ek por plis ki travay Zeova. (Ziz 5:15-17) Me, pa tou bann tribi ki ti koumsa. Tribi Zeboulonn ek Naftali ti “riske zot lavi ziska lanmor,” pour siport Debora ek Barak. (Ziz 5:18, NWT) Nou kapab aprann en leson enportan avek sa bann diferan latitid anver servis volonter.

“LOUE ZEOVA!”

14. Ki mannyer nou montre ki nou pe siport dominasyon Zeova ozordi?

14 Ozordi nou pa al lager pour siport dominasyon Zeova. O kontrer, nou montre nou sipor ler nou pres avek kouraz e avek devouman. Plis ki zanmen oparavan, i annan en bezwen pour bann volonter dan travay Zeova. Plizyer milyon frer, ser ek bann zenn i volonter pour diferan kalite servis a plen tan. Par egzanp, plizyer pe fer pionye, travay kot Betel, konstrir bann Lasal Rwayonm e volonter kot bann lasanble. Serten ansyen pe travay dir dan bann Komite lyezon lopital e pour organiz bann lasanble. Nou kapab asire ki Zeova i apresye ki nou volonter pour servi li kot i annan en bezwen e ki  i pa pou oubliy nou bann zefor.Ebre 6:10.

Avan ki ou fer en desizyon mazin lo lefe ki sa pou annan lo ou fanmir ek kongregasyon (Vwar paragraf 15)

15. Ki mannyer nou kapab fer sir ki nou pa pe perdi nou devouman pour travay Zeova?

15 Nou bezwen egzamin nou prop latitid anver servis volonter. Nou kapab demann nou lekor: ‘Eski mon pe les lezot fer laplipar travay? Eski mon pli enterese avek ganny plis keksoz materyel plito ki servi Zeova? Ouswa eski mon pe imit lafwa ek kouraz Barak, Debora, Zael ek sa 10,000 volonter par servi sa ki mon annan pour servi Zeova? Eski mon pe mazin al dan en lot lavil ouswa pei pour ki mon kapab fer plis larzan e annan en meyer lavi? Si wi, eski mon pe priy Zeova konsernan lefe ki sa deplasman pour annan lo mon fanmir ek kongregasyon?’ * (Vwar not.)

16. Menm si Zeova i annan tou keksoz, ki nou kapab donn li?

16 Zeova i donn nou en gran loner par les nou siport son dominasyon. Depi letan Adan ek Ev, Dyab in anvi ki bann imen i pran son kote kont Zeova. Me ler nou siport dominasyon Zeova, nou klerman montre Satan dan ki kote nou ete. Nou lafwa ek fidelite i motiv nou pour volonter dan servis Zeova e sa i fer li vreman kontan. (Proverb 23:15, 16) Nou Bondye i kapab servi nou sipor fidel ek lobeisans pour reponn bann provokasyon Satan. (Proverb 27:11) Nou lobeisans i en keksoz presye ki nou kapab donn Zeova e ki donn li bokou lazwa.

17. Ki Ziz 5:31 i ansenny nou konsernan sa ki pou arive dan lavenir?

17 Byento, tou dimoun lo later pou prefer dominasyon Zeova ki lezot dominasyon. Pa nou enpasyan pour sa letan! Nou santi parey Debora ek Barak, ki ti sante: ‘[Zeova]! Fer ou bann lennmi disparet. Fer ou bann zanmi vin parey soley ler i leve dan tou son pwisans.’ (Ziz 5:31) Sa pou arive ler Zeova i detri sa move lemonn Satan. Ler lager Armagedon pou konmanse, Zeova pa pou bezwen bann volonter imen pour detri sa lennmi. O kontrer nou ‘pa pou bouze’ e nou pou ‘vwar konman Zeova pou delivre nou.’ (2 Kronik 20:17, NWT) Antretan, nou annan bann loportinite merveye pour siport dominasyon Zeova avek kouraz ek devouman.

18. Ki mannyer ou servis volonter i benefisye lezot?

18 Debora ek Barak ti konmans zot kantik laviktwar avek louanz pour Zeova, pa pour bann imen. Zot ti sante: “Parski sa pep i volonter, loue Zeova!” (Ziz 5:1, 2) Dan menm fason, ler nou servi Zeova kot i annan en bezwen, lezot i kapab ganny ankouraze pour “loue Zeova!”

^ par. 1 Zob 25:4 (NWT): “Ki mannyer zonm mortel i kapab annan rezon devan Bondye oubyen ki mannyer sa enn ki en fanm in donn nesans i kapab prop?”

^ par. 8 Ou kapab lir plis konsernan sa bann levennman eksitan dan sa lartik “‘Mon ti vin parey en manman pour pep Izrael’” dan Latour Veyer le 1 Septanm, 2015.

^ par. 15 Vwar sa lartik “Anxiety About Money” dan Latour Veyer le 1 Zilyet, 2015, an Angle.