Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 108

Zot esey met Zezi dan pyez

Zot esey met Zezi dan pyez

MATYE 22:15-40 MARK 12:13-34 LIK 20:20-40

  • RANN SA KI POUR SEZAR AVEK SEZAR

  • ESKI DIMOUN POU MARYE APRE REZIREKSYON?

  • PLI GRAN KOMANNMAN

Bann lennmi Zezi i ankoler avek li. I fek servi bann legzanp ki montre ki zot bann move dimoun. Aprezan, bann Farizyen i fer konplo pour esey met li dan pyez. Zot esey fer li dir en keksoz ki zot kapab servi kont li pour anmenn li kot gouverner Romen e zot pey serten zot bann dimoun pour fer sa.​—Lik 6:7.

Zot dir: “Ansenyan, nou konnen ki ou koz e ansenny laverite, ou pa fer lapreferans me ou ansenny sa ki vre konsernan lavolonte Bondye: Dapre lalwa, eski i byen pour pey taks Sezar oubyen non?” (Lik 20:21, 22) Zezi pa les li ganny anbete par sa bann flatri akoz i konnen ki zot bann ipokrit ki pe esey trik li. Si i dir, ‘Non, i pa byen pour pey sa taks,’ zot kapab akiz li konmkwa i kont gouvernman Romen. Me si i dir, ‘Wi, pey sa taks,’ bann dimoun ki pa kontan dominasyon Romen i kapab mal konpran li e vir kont li. Alor ki mannyer Zezi i reponn?

I dir: “Ipokrit, akoz zot oule met mwan dan en pyez? Montre mwan sa pyes larzan ki zot pey taks avek.” Zot donn li en denye e i demann zot: “Figir ek tit lekel ki lo la?” Zot reponn: “Sezar.” Alor avek bokou lasazes, Zezi i donn zot lenstriksyon: “Rann sa ki pour Sezar avek Sezar, me sa ki pour Bondye avek Bondye.”​—Matye 22:18-21.

 Bann dimoun i etonnen ler zot tann sa. Vi ki zot napa nanryen pour dir, zot ale. Me lazournen pa ankor fini, zot pou esey trik li ankor. Menm si bann Farizyen pa’n reisi, bann sef en lot group relizye i vin kot Zezi.

Bann Sadiseen ki pa krwar dan rezireksyon i demann en kestyon konsernan rezireksyon ek maryaz bofrer. Zot demande: “Ansenyan, Moiz ti dir: ‘Si en zonm i mor san zanfan, son frer i devret marye avek son madanm pour ki son frer ki’n mor i ganny en desandans.’ Aprezan, i ti annan set frer isi parmi nou. Premye ti marye e i ti mor san okenn zanfan, son frer ti marye avek son madanm. Menm zafer ti ariv avek sa enn dezyenm, sa trwazyenm e avek tou le set. Finalman, sa madanm ti mor. Alor, ler zot pou resisite, i pou madanm lekel parmi sa set frer? Parski i ti madanm tou le set.”​—Matye 22:24-28.

Bann Sadiseen i aksepte bann liv Moiz, alor Zezi i servi sa pour reponn zot. I dir: “Eski pa sanmenm sa rezon ki zot dan lerer, parski zot pa konn ni Lekritir ni pwisans Bondye? Parski ler dimoun pou resisite, bann zonm pa pou marye e bann madanm pa pou ganny donnen an maryaz, me zot pou parey bann lanz dan lesyel. Me konsernan bann mor ki pou resisite, zot pa’n lir dan liv Moiz, dan sa resi lo sa brousay kot Bondye ti dir li: ‘Mwan mon Bondye Abraam, mon Bondye Izaak ek Bondye Zakob’? I pa Bondye bann mor, me Bondye bann vivan. Zot vreman dan lerer.” (Mark 12:24-27; Egzod 3:1-6) Lafoul i etonnen ler zot tann sa larepons.

Zezi in fer bann Farizyen ek bann Sadiseen reste trankil. La aprezan zot zwenn ansanm pour esey teste li ankor. En profeser lalwa i demande: “Ansenyan, lekel sa komannman dan Lalwa ki pli enportan?”​—Matye 22:36.

Zezi i reponn: “Premye se, ‘Ekoute O Izrael, Zeova nou Bondye i en sel Zeova, ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm, avek tou ou lespri e avek tou ou lafors.’ Dezyenm se, ‘Ou devret kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor.’ Napa en lot komannman pli gran ki sa de.”​—Mark 12:29-31.

Ler sa profeser lalwa i tann son larepons, i dir: “Ansenyan, ou’n byen koze, i vre sa ki ou’n dir. ‘Bondye i en sel e napa en lot apard ki li.’ Kontan li avek tou ou leker, avek tou ou lentelizans, avek tou ou lafors e kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor i annan bokou plis valer ki tou lofrann brile ek sakrifis.” Ler Zezi i remarke ki sa profeser lalwa in byen reponn, i dir li: “Ou pa lwen avek Rwayonm Bondye.”​—Mark 12:32-34.

I fer trwa zour (le 9, 10 ek 11 Nizan) depi ki Zezi pe ansennyen kot tanp. Serten, parey sa profeser lalwa in kontan pour ekout li. Me i pa le ka avek bann sef relizye e aprezan zot napa “kouraz pour demann li ankor okenn kestyon.”