LIK 17:11-19

  • ZEZI I GERI DIS ZONM KI ANNAN LALEP

Zezi i al lavil Efraim ki dan nordes Zerizalenm pour li kapab sov bann manm Sannedren ki pe fer konplo pour touy li. I reste laba avek son bann disip, lwen avek son bann lennmi. (Zan 11:54) Par kont, lafet Lapak lannen 33 i pros, alor pa bokou letan apre Zezi i bezwen deplase. I al dan direksyon nor, pas atraver Samari e al Galile. Sa i dernyen fwa ki i vizit sa landrwa avan i mor.

O konmansman son vwayaz, ler Zezi pe pas dan bann vilaz, laba i rankontre dis zonm ki annan lalep. Sa maladi lapo i annan diferan staz kot ptitapti laser, ledwa, pous lipye oubyen zorey i ganny manz manze. (Nonm 12:10-12) Lalwa Bondye i demande ki en dimoun ki annan lalep i kriye “Enpir! Enpir!” e ki i reste dan en landrwa izole.​—Levitik 13:45, 46.

I pour sa rezon ki sa bann lepre i gard zot zistans avek Zezi. Par kont, zot kriye: “Ansenyan, Zezi, pran pitye pour nou!” Ler Zezi i vwar zot, i dir zot: “Al kot bann pret pour zot ganny egzaminen.” (Lik 17:13, 14) Dan sa fason i demontre respe pour Lalwa Bondye, ki donn bann pret lotorite pour deklare si bann lepre in ganny geri. Apre sa, zot pou kapab viv parmi bann dimoun ki an bonn sante.​—Levitik 13:9-17.

Sa dis lepre i annan konfyans ki Zezi i kapab fer bann mirak. Zot al kot bann pret, menm si zot pa ankor ganny geri. Ler zot pe ale, zot lafwa dan Zezi i ganny rekonpanse. Zot konmans remarke e santi ki zot in reganny zot lasante!

Nef parmi sa dis lepre i kontinyen zot semen, me enn parmi zot ki en Samariten i retournen pour koz avek Zezi. Akoz? Sa zonm i vreman rekonesan pour sa ki Zezi in fer. Sa zonm ki ti en lepre avan pe “glorifye Bondye avek en lavwa for” akoz i realize ki an realite se Bondye ki’n redonn li son lasante. (Lik 17:15) Ler i vwar Zezi, i tonm azenou devan li e remersye li.

Zezi i dir avek bann ki otour li: “Pa tou le dis zonm in ganny geri? Me alor, oli sa nef lezot? Eski napa personn ankor ki’n vin rann glwar Bondye eksepte sa zonm sorti dan en lot nasyon?” Apre Zezi i dir sa Samariten: “Leve, ale, ou lafwa in fer ou byen.”​—Lik 17:17-19.

Zezi in geri sa dis lepre, sa i montre ki i annan laprouvasyon Bondye. Enn parmi sa dis zonm in ganny geri me aprezan i osi kapab ganny lavi eternel. Nou pa pe viv dan en lepok kot Bondye pe servi Zezi pour fer sa bann gerizon. Par kont, ler nou demontre lafwa dan Zezi, nou osi nou kapab ganny lavi eternel. Parey sa zonm Samariten, eski nou montre ki nou rekonesan pour sa loportinite pour ganny lavi eternel a lavenir?