Dennmark

Taywann

Venezwela

Lenn

Konbyen Temwen Zeova ou konnen ou? Petet serten i ou vwazen, koleg travay ouswa kanmarad lekol. Ouswa petet nou’n koz avek ou lo Labib. Lekel nou e akoz nou koz lo nou krwayans avek lezot dimoun?

Nou bann senp dimoun. Nou sorti dan diferan ras ek ran sosyal. Serten parmi nou ti dan en lot larelizyon avan sa e lezot pa ti ni menm krwar dan Bondye. Me, avan vin Temwen Zeova, nou tou nou’n pran letan pour etidye bann lansennyman Labib o profon. (Akt 17:11) Nou’n aksepte sa ki nou’n aprann e apre nou’n fer sa swa personnel pour ador Zeova, nou Bondye.

Nou letid Labib i benefisye nou. Parey nenport ki, nou bezwen fer fas avek bann problenm ek nou bann febles. Me, kan nou’n aplik bann prensip Labib dan nou lavi tou le zour, nou lavi in amelyore. (Psonm 128:1, 2) Sa i en rezon akoz nou kontan pour partaz bann bon keksoz ki nou’n aprann dan Labib.

Nou viv dapre bann prensip Bondye. Sa bann prensip ki ganny ansennyen i sorti dan Labib, i amelyor nou lavi, i fer nou annan respe pour lezot e i ed nou devlop bann kalite parey lonnekte ek labonte. Sa bann prensip i ed nou pour vin bann sitwayen travayan e an bonn sante. I ini bann fanmir e i ankouraz nou pour annan bann bon valer moral. Vi ki nou konvenki ki “Bondye pa fer preferans pour personn,” nou konsider kanmarad konman bann frer ek ser spirityel dan lemonn antye. Napa okenn baryer rasyal e politik parmi nou. Menm si nou bann senp dimoun, nou en pep inik.​—Akt 4:13; 10:34, 35.

  • Dan ki sans Temwen Zeova i parey lezot dimoun?

  • Ki prensip Temwen Zeova in aprann ler zot in etidye Labib?