Zeova pa pou permet bann dimoun mesan rin Paradi. Zis son bann zanmi ki pou abit ladan. Ki pou arive avek dimoun mesan? Pour konn larepons, mazin vre zistwar Noe. Noe ti viv plizyer milye lannen pase. I ti en bon dimoun ki touzour sey son mye pour fer lavolonte Zeova. Me lezot dimoun lo later ti fer bann move keksoz. Alor Zeova ti dir Noe ki I ti pe al anmenn en deliz pour detrir tou sa bann dimoun mesan. I ti dir Noe konstri en lars afen ki li ek son fanmiy pa ava mor kan Deliz i vini.—Zenez 6:9-18.

Noe ek son fanmiy ti konstri lars. Noe ti averti bann dimoun ki Deliz ti pe vini, me zot pa ti ekout li. Zot ti kontinyen fer bann move keksoz. Apre ki lars ti’n konplete, Noe ti anmenn bann zannimo dan lars, e li osi ek son fanmiy ti antre anndan. Apre Zeova ti anmenn en gran tanpet. Lapli ti tonm pour 40 zour ek 40 nwit. Delo ti inond later antye.—Zenez 7:7-12.

 Bann dimoun mesan ti perdi zot lavi, me Noe ek son fanmiy ti ganny sove. Zeova ti fer zot travers Deliz sen e sof, e anmenn zot lo en later debarase avek mesanste. (Zenez 7:22, 23) Labib i dir ki letan pe vini kot ankor enn fwa Zeova pou detrir bann ki refize fer sa ki drwat. Bann dimoun bon pa pou ganny detrir. Zot pou viv pour touzour dan Paradi teres.—2 Pyer 2:5, 6, 9.

Ozordi en kantite dimoun pe pratik bann move keksoz. Lemonn i ranpli avek problenm. Zeova i anvoy son bann Temwen ankor e ankor, pour averti bann dimoun me laplipar zot pa anvi ekout parol Zeova. Zot pa anvi sanz zot fason viv. Zot pa oule aksepte sa ki Bondye i dir konsernan sa ki byen ek sa ki mal. Ki pou arive avek sa bann dimoun? Eski zot pou sanze en zour? Bokou pa pou zanmen sanze. Letan pe vini kot dimoun mesan pou ganny detrir e pa pou zanmen viv ankor.—Psonm 92:7.

Later pa pou ganny detrir; i pou ganny transformen dan en paradi. Bann ki vin zanmi Bondye pou viv pour touzour dan Paradi lo later.—Psonm 37:29.