Bondye i anvi ou vin son zanmi. Eski ou’n deza panse ki ou kapab vin zanmi sa pli gran Personn dan liniver? Abraam, ki ti viv byen lontan, ti ganny apele zanmi Bondye. (Zak 2:23) Lezot ki ganny mansyonnen dan Labib, ti osi trouv plezir dan lanmitye ki zot ti annan avek Bondye e zot ti resevwar gran benediksyon. Ozordi, dimoun partou dan lemonn in vin zanmi Bondye. Ou osi ou kapab vin zanmi Bondye.

Vin zanmi Bondye i pli bon ki vin zanmi nenport ki imen. Bondye pa zanmen dezapwent son bann zanmi fidel. (Psonm 18:25) I meyer pour vin zanmi Bondye ki annan larises. Kan en dimoun ris i mor, son larzan i al pour lezot. Parkont, bann ki kontan lanmitye avek Bondye i annan en trezor ki personn pa kapab pran.—Matye 6:19.

Serten dimoun i kapab sey fer ou aret aprann konn Bondye. Menm serten ou bann zanmi ek fanmiy i kapab fer sa. (Matye 10:36, 37) Si lezot i riy ou oubyen menas ou, demann ou lekor, ‘Lekel ki mon anvi fer plezir—imen oubyen Bondye?’ Reflesir: Si en dimoun i dir ou aret manze, eski ou ti a obeir li? Ditou! Ou bezwen manze pour viv. Me Bondye i kapab fer ou viv pour touzour! Alor pa zanmen les personn aret ou aprann konman ou kapab vin zanmi Bondye.—Zan 17:3.