Nou bann frer ek ser byenneme,

Dan premye edisyon Latour Veyer piblik le 1 Zanvye 2008 an Angle, en nouvo seri lartik vreman enteresan avek tit “Imit zot lafwa” ti konmans ganny pibliye. Depi sa letan, tou le trwa mwan, nou’n vreman apresye pour lir en lartik dan sa nouvo seri.

Eski dimoun in kontan sa bann lartik? Apre ki i ti’n fini lir lartik lo Mart, en lekter ti dir: “Mon ti riye ler mon ti lir li akoz mon ti santi ki mon parey li. Mon toultan pe fer tou pour byen resevwar lezot kot mwan, ki mon oubliye ki mwan osi mon bezwen apresye lasosyasyon mon bann zanmi.” En fiy adolesan ti tonm lo sa konklizyon apre ki i ti’n lir sa lartik lo Ester: “Mon kapab konpran ki par ler nou anvi byen abiye e swiv dernyen lanmod. Nou devret byen pennyen . . . me nou pa devret egzazere.” I ti azoute: “Zeova i pli kontan sa ki nou ete anndan.” En lartik ki ti pe koz lo Pyer in fer en ser dir sa avek lantouzyasm: “Mon ti totalman antre dan sa lartik. I ti konmsi mon ti la mwan osi pe vwar e pe tann sa ki ti pe arive menm si Labib pa donn tou detay!”

Sa bann lekter ek lezot ki’n ekri nou pour eksprim zot lapresyasyon pour sa seri i konfirm sa ki zapot Pol ti ekri bokou letan pase: “Tou sa ki’n ganny ekri dan lepase in ganny ekri pour nou lansennyman.” (Rom. 15:4) Wi, Zeova i servi sa bann resi ki sorti dan Labib pour ansenny nou bann leson enportan. Nou tou, nenport ki kantite letan nou konn laverite, nou kapab aprann avek sa bann lartik.

Nou ankouraz ou pour lir sa liv deswit. Enkli li dan ou progranm Ladorasyon Fanmir, bann zanfan pou vreman kontan! Kan sa liv pe al ganny etidye dan Letid Labib Kongregasyon, fer sir ou pa mank ni en renyon! Pran tou ou letan e lir li dousman dousman. Servi ou limazinasyon, gete, ekoute, santi e touse, sa pou fer sa bann resi vin pli reel pour ou. Esey santi parey sa bann personnaz Labib ti santi e esey vwar sa ki zot ti vwar. Konpar zot fason azir avek lafason ki ou ou ti pou azir dan sa sityasyon.

Nou vreman kontan pour met sa liv a ou dispozisyon. Nou swete ki sa i vin en benediksyon pour ou ek ou fanmir. Avek bokou lanmour, nou swet ou tou de bon,

Konsey Direkter Temwen Zeova