“Imit sa bann ki par lafwa ek pasyans i erit bann promes Bondye.”​—EBRE 6:12.

1, 2. Ki mannyer en sirveyan ti vwar bann personnaz fidel dan Labib e akoz zot ti pou bann bon zanmi pour nou?

“I KOZ lo bann personnaz Labib konmsi zot ti son bann bon zanmi.” Sa i parol ki en ser Kretyen ti dir apre ki i ti’n tann en diskour ki en sirveyan ki vizit bann kongregasyon ti’n fer. Sa i akoz pour plizyer lannen, sa frer ti’n telman lir e ansenny Labib, ki aprezan i ti paret konmsi sa bann zonm ek fanm dan Labib ki ti annan lafwa ti son bann bon zanmi ki lontan i konn zot.

2 Eski pa sa bann personnaz Labib ti pou bann bon zanmi pour ou? Eski zot reel pour ou? Zis mazinen ki mannyer ou ti pou santi si ou ti ganny sans pour fer en pti marse avek zot, pran en pe letan pour konn zot, koz koz avek bann dimoun parey Noe, Abraam, Rit, Eliya ek Ester. Esey mazinen ki lenfliyans zot ti pou annan lo ou lavi, sa bann bon konsey ek lankourazman ki zot ti pou kapab donn ou!​—Lir Proverb 13:20.

3. (a) Ki mannyer nou kapab benefisye avek lafwa bann zonm ek fanm dan Labib? (b) Ki kestyon nou pou egzaminen?

3 Byensir, ‘kan bann bon konman move dimoun pou resisite,’ nou pou ganny sa sans pour vin zot zanmi. (Akt 24:15) Anfet, ozordi menm, nou kapab benefisye avek lafwa sa bann zonm ek fanm. Ki mannyer sa i posib? Zapot Pol ti donn sa larepons pratik: “Imit sa bann ki par lafwa ek pasyans i erit bann promes Bondye.” (Ebr. 6:12) Anmezir nou konmans etidye lo lafwa sa bann zonm ek fanm, annou vwar detrwa kestyon ki Pol i fer nou mazinen: Ki si sa lafwa e akoz nou bezwen li? Ki mannyer nou kapab imit lafwa bann personnaz dan Labib?

Ki si sa lafwa e akoz nou bezwen li?

4. Ki bokou dimoun i panse lo lafwa e akoz zot pe fer en gro fot?

4 Lafwa i en zoli kalite atiran ki tou sa bann zonm ek fanm ki nou pou al koz lo la dan sa liv ti annan e apresye. Bokou dimoun ozordi pa konnen ki savedir vre lafwa, zot panse ki i zis en krwayans san okenn laprev oubyen levidans. Me, zot tronpe. Lafwa pa zis vedir krwar dan nenport kwa, i pa zis en santiman e i plis ki zis krwar. Zis krwar dan nenport kwa i danzere, en santiman i kapab fasilman sanze e  menm zis pour krwar pa ase pour Bondye, akoz “bann demon osi i krwar e zot tranble.”​—Zak 2:19.

5, 6. (a) Ki sa de keksoz ki nou pa vwar ki nou lafwa i ed nou krwar ladan? (b) Ki kantite solid nou lafwa i devret ete? Donn legzanp.

5 Vre lafwa i bokou plis ki tou sa la. Rapel ki mannyer Labib i dekrir vre lafwa. (Lir Ebre 11:1.) Pol ti dir ki lafwa se ler nou krwar dan de kalite keksoz ki nou pa kapab vwar. Premyerman, bann keksoz reel ki nou ‘pa vwar.’ Par egzanp, nou lizye fizik pa kapab vwar sa ki pe deroule dan lesyel parey, Zeova, son Garson, oubyen sa Rwayonm ki pe rennyen dan lesyel. Dezyenmman, lafwa se ler nou krwar dan bann ‘keksoz ki nou pe espere,’ me ki pa ankor arive. I vre ki la nou pa vwar nouvo lemonn Bondye. Me, eski sa i vedir ki nou lafwa dan sa bann keksoz napa okenn fondasyon solid?

6 Ditou! Pol ti dir ki lafwa i annan en fondasyon solid. Ler i ti dir ki lafwa i “sertitid” keksoz ki ou pa vwar, i ti servi en mo ki osi kapab ganny tradwir, lafwa i en “dokiman an ekri.” Meton en dimoun i deside pour donn ou en lakaz. Sa dimoun i kapab donn ou en dokiman an ekri e dir ou: “La ou nouvo lakaz.” Byensir, sa pa vedir ki ou pou reste lo sa bout papye, me i vedir ki sa dokiman i fer sa lakaz vin pour ou. Pareyman, i telman annan en kantite levidans pour soutenir nou lafwa, ki pour en dimoun ki annan en lafwa senser se konmsi i’n vwar sa bann keksoz ki i krwar ladan.

7. Vre lafwa i enplik kwa?

7 Alor, vre lafwa i enkli en konviksyon solid ek en konfyans total dan nou krwayans dan Zeova. Lafwa i fer nou vwar li konman nou Papa lanmour e annan konfyans ki tou son bann promes pou vin vre. Me vre lafwa i enplik plis ki sa. Parey en keksoz ki vivan, i bezwen ganny nouri pour li viv. I devret ganny demontre an aksyon, si non i pou mor.​—Zak 2:26.

8. Akoz lafwa i vreman enportan?

8 Akoz lafwa i vreman enportan? Pol i donn en larepons ki motiv nou. (Lir Ebre 11:6.) Nou pa kapab apros Zeova ni menm fer li plezir si nou napa lafwa. Alor, lafwa i en kalite vreman enportan pour nou tou, si nou oule glorifye e apros avek Zeova, nou Papa dan lesyel.

9. Ki mannyer Zeova i montre ki i konnen nou bezwen lafwa?

9 Zeova i konnen ki kantite nou bezwen lafwa, alor i donn nou bann legzanp pour ansenny nou lo konman pour fortifye e demontre nou lafwa. I’n beni kongregasyon Kretyen par donn zot legzanp bann zonm fidel ki pran swen avek  son pep. Son Parol i dir nou: “Imit zot lafwa.” (Ebr. 13:7) I’n donn nou plis ki sa. Pol ti koz lo en “gro nyaz temwen,” andotmo bann zonm ek fanm dan letan lontan ki’n kit en bon legzanp pour nou. (Ebr. 12:1) Lalis bann zonm ek fanm fidel ki Pol ti donnen dan Ebre sapit 11 i pa konplet. Dan Labib, i annan resi bokou zonm ek fanm, zenn konman vye, diferan sirkonstans lavi, ki ti demontre lafwa dan zot lavi e ki kapab ansenny nou dan sa bann moman difisil kot dimoun napa lafwa.

Ki mannyer nou kapab imit lafwa lezot?

10. Ki mannyer nou letid personnel i kapab ed nou imit sa bann zonm ek fanm fidel dan Labib?

10 Ou pa kapab imit en dimoun tan ki ou pa’n obzerv li atantivman. Anmezir ki ou lir sa liv, ou pou remarke ki bokou resers in ganny fer pour ki ou kapab etidye lafwa sa bann zonm ek fanm. Akoz ou osi ou pa fer plis resers lo ou menm? Dan ou letid personnel, fouy dan Labib avek bann zouti resers ki ou annan. Anmezir ki ou medit lo sa ki ou pe etidye, esey mazinen ki mannyer sa landrwa ti ete e ki mannyer lavi oubyen sirkonstans sa dimoun ti ete dan sa letan. Esey vwar sa landrwa, ekout bann son, santi sa bann bon loder konmsi ou ti la. Pli enportan ankor, esey konpran santiman sa bann dimoun ki enplike ladan. Anmezir ki ou pou esey fer sa, sa bann zonm ek fanm fidel pou vin pli reel pour ou, ou pou vin pli pros avek zot e i pou konmsi serten in vin bann bon zanmi pour ou.

11, 12. (a) Ki mannyer ou kapab santi ou pli pros avek Abram ek Sarai? (b) Ki mannyer ou kapab benefisye avek legzanp Ana, Eliya oubyen Samyel?

11 Anmezir ou imit zot legzanp, ou pou vreman konn zot. Par egzanp, fer konmsi ou pe reflesir pour ganny en lot privilez dan servis Zeova. Dan lorganizasyon Zeova, ou souvandfwa ganny demande pour esey fer plis dan ou servis. Meton ou ganny demande pour al dan en teritwar kot i annan en bezwen pour plis proklanmater, ouswa ou ganny envite pour fer serten form predikasyon ki ou pa abitye fer oubyen ki pa fasil fer. Anmezir ki ou reflesir lo sa servis e priy lo la, akoz ou pa medit lo legzanp Abram? Abram ek Sarai ti pare pour kit zot lavi konfortab Our e sa ti anmenn bokou benediksyon pour zot. Anmezir ki ou swiv zot lepa, sirman ou pou santi ki ou pli byen konn zot aprezan.

12 Pareyman, meton en dimoun ki ou pros avek i mal azir anver ou e ou santi ou dekouraze ziska en degre ki ou pa ni anvi vin lasal. Si ou reflesir lo legzanp Ana e lafason ki i pa ti les Penina fer li aret servi  Zeova, sa pou ed ou fer sa bon desizyon e i konmsi Ana pou vin en bon zanmi pour ou. Pareyman, si ou santi ou dekouraze e ki ou napa valer, ou kapab santi ou atire anver Eliya ler ou mazin sityasyon difisil ki i ti ladan e lafason ki Zeova ti rekonfort li. Bann zenn ki annan en move lavi kot lekol i kapab met presyon lo ou zenn. Petet, ou kapab santi ou pli atire anver Samyel apre ki ou’n vwar ki mannyer i pa ti les li ganny enfliyanse par bann garson Eli kot tabernak.

13. Eski imit lafwa bann personnaz dan Labib i fer nou lafwa annan mwens valer? Eksplike.

13 Eski lefet ki nou pe imit legzanp lafwa sa bann dimoun dan Labib i montre ki nou pa sitan annan bokou valer pour Zeova? Ditou! Mazinen ki Parol Zeova i ankouraz nou pour imit sa bann dimoun ki ti annan lafwa. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tesa. 3:7, 9) De plis, serten personnaz ki nou pou etidye zot lavi ti pe swiv legzanp lafwa bann ki ti avan zot. Par egzanp, remarke ki dan Sapit 17 dan sa liv, Mari ti pe sit parol Ana e demontre klerman ki i ti vwar li konman en legzanp. Eski sa ti fer fidelite Mari annan mwens valer? Definitivman non, o kontrer, legzanp Ana ti ed Mari pour batir son prop lafwa pour ki li menm konman en endividi i kapab ganny rekonnet par Zeova.

14, 15. Ki serten keksoz ki’n ganny azoute dan sa liv e ki mannyer nou kapab byen servi li?

14 Sa liv in ganny pibliye pour fortifye ou lafwa. Sa bann sapit ki swiv i bann lartik ki sorti dan sa seri “Imit zot lafwa” dan bann Latour Veyer depi 2008 ziska 2013 an Angle. Toudmenm, bann nouvo lenformasyon in ganny azoute. Bann kestyon in ganny mete pour diskit lo sa bann sapit e fer laplikasyon. Bann zoli portre detaye in ganny azoute dan sa liv e bann ki ti deza egziste in ganny agrandi e amelyore. I osi annan laliny kronolozik ek map. Imit zot lafwa i en liv ki’n ganny fer pour letid personnel, an fanmir e avek kongregasyon. Bokou fanmir pou kontan zis lir sa bann zistwar aotvwa ansanm.

15 Nou swete ki sa liv pou ed ou imit lafwa bann serviter fidel Zeova dan lepase e ki i pou ed ou fortifye ou lafwa anmezir ou apros pli pre avek ou Papa, Zeova!