BOMATEN

 • 9:30 Lanmizik

 • 9:40 Kantik No. 77 ek lapriyer

 • 9:50 Akoz i difisil pour fer sa ki byen?

 • 10:05 Diskour an kat parti: Pa senm pour fer plezir ou lekor enparfe

  • Servi byen rezo sosyal

  • Swazir bann bon divertisman

  • Lalit avek sa tandans pour vin groker

  • Anmas pour zot menm bann trezor dan lesyel

 • 11:05 Kantik No. 45 ek lanons

 • 11:15 Kontinyen fer sa ki byen anver tou dimoun

 • 11:30 Dedikasyon ek batenm

 • 12:00 Kantik No. 63

 APREMIDI

 • 1:10 Lanmizik

 • 1:20 Kantik No. 127 ek lapriyer

 • 1:30 Diskour piblik: Dan ki fason nou kapab anbet Bondye?

 • 2:00 Rezimen Latour Veyer

 • 2:30 Kantik No. 59 ek lanons

 • 2:40 Diskour an trwa parti: Senm pour fer plezir lespri sen

  • Devlop en bon labitid pour etidye

  • Servi prensip Labib dan ou bann desizyon

  • “Pa arete”

 • 3:40 Benediksyon ki nou pou gannyen si nou pa abandonnen

 • 4:15 Kantik No. 126 ek lapriyer