Malgre persekisyon, kongregasyon Kretyen i vitman ogmante

LANNEN 33 N.L., dis zour apre ki Zezi ti’n mont dan lesyel, apepre 120 son disip ti rasanble dan en lakaz Zerizalenm zour Lafet Lapannkot bann Zwif. En sel kou, en tapaz konmsi en gro labriz ti ranpli sa lakaz. Dan en fason mirakile bann disip ti konmans koz dan bann langaz ki zot pa ti konnen. Ki ti’n arive? Bondye ti’n donn sa bann disip son lespri sen.

Deor ti annan en lafoul akoz bann viziter sorti dan lezot pei ti’n vini pour sa lafet. Zot ti etonnen pour tann bann disip Zezi koz byen zot langaz. Pour eksplik sa ki ti’n arive, Pyer ti refer avek profesi profet Yoel ki dir ki Bondye ti pou “devid” son lespri sen e bann ki ti pou ganny li ti pou ganny bann don mirakile. (Yoel 2:28, 29) Atraver levidans pouvwar lespri sen, sa ti montre klerman ki en sanzman vreman enportan ti’n arive: Sa kongregasyon Kretyen ki ti’n fek ganny formen ti pe ganny laprouvasyon Bondye dan plas Izrael. Bann ki ti anvi aksepte pour servi Bondye aprezan ti pou bezwen vin bann disip Kris.

Antretan, persekisyon ti pe entansifye e bann lennmi ti met bann disip dan prizon. Me pandan lannwit, lanz Zeova ti ouver laport prizon e dir bann disip kontinyen prese. Granmaten zot ti fer sanmenm. Zot ti antre dan tanp e konmans pres sa bon nouvel lo Zezi. Bann opozan relizye ti byen ankoler e ordonn zot pour aret prese. San okenn lafreyer bann zapot ti reponn: “Nou devre obei Bondye plito ki zonm.”—Akt 5:28, 29.

Persekisyon ti kontinyen entansifye. Serten Zwif ti akiz Etyenn ki ti en disip konmkwa i ti pe blasfenm e saboul li avek ros ziska i ti mor. Sol sorti Tars ti en zenn onm e i ti temwanny sa mert avek laprouvasyon. Apre sa i ti al Damas pour aret okenn dimoun ki ti pe swiv Kris. Dan semen, en lalimyer briyan sorti dan lesyel ti klere otour Sol e en lavwa ti dir li: “Sol, Sol, akoz ou persekit mwan?” Sa lalimyer ti fer li pa vwar kler e Sol ti demande: “Ou lekel Senyer?” E lavwa ti reponn, “Mwan, Zezi.”—Akt 9:3-5.

Trwa zour pli tar, Zezi ti anvoy enn son disip ki ti apel Ananyas pour geri Sol lefet ki i ti aveg. Sol ti ganny batize e i ti konmans pres avek lardyes lo Zezi. Sol ti plitar ganny rekonnet konman zapot Pol e i ti vin en manm devoue dan kongregasyon Kretyen.

Bann disip Zezi ti pe anons sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye zis avek bann Zwif ek Samariten. La aprezan en lanz ti aparet avek Korney, en zofisye larme Romen ki ti annan lakrent pour Bondye e dir li anvoy apel zapot Pyer. Ansanm avek lezot, Pyer ti pres avek Korney ek son fanmir. Pandan ki Pyer ti ankor pe koze, lespri sen ti vin lo sa bann krwayan ki pa ti Zwif e sa zapot ti demande ki zot ganny batize onon Zezi. Aprezan bann dimoun sorti dan tou nasyon ti annan sa loportinite pour ganny lavi eternel. Bann manm kongregasyon ti pare pour pres sa bon nouvel partou kote.

—Baze lo Akt 1:1–11:21.