Zapot Pol i vwayaz lo later ek lo lanmer pour prese

APRE ki i ti’n konverti, zapot Pol ti determinen pour anons sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye, me li ki oparavan ti persekit lezot ti aprezan pe ganny persekite severman. Sa zapot ki ti touzour an mouvman ti fer plizyer vwayaz pour prese, i ti vwayaz bann gran zistans pour anons partou sa bon nouvel konsernan sa Rwayonm ki pou akonplir plan orizinal Bondye pour bann imen.

Pandan son premye vwayaz Lis, zapot Pol ti geri en zonm ki ti bwete depi son nesans. Lafoul ti konmans kriye e dir ki zapot Pol ek son konpanyon Barnabas ti bann bondye. I pa ti fasil pour sa de zonm anpes bann dimoun ofer zot bann sakrifis. Parkont, avek lenfliyans sorti kot bann lennmi zapot Pol, sa menm lafoul ti plitar saboul zapot Pol avek ros ziska ki zot ti krwar i ti’n mor. Zapot Pol ti sirviv sa kou e avek letan i ti retourn dan sa lavil pour fortifye bann disip avek bann parol ankourazan.

Serten Zwif Kretyen ti pe argimante konmkwa bann ki pa ti Zwif ti devret obeir serten porsyon dan Lalwa ki ti ganny donnen avek Moiz. Zapot Pol ti prezant sa problenm devan bann zapot ek ansyen ki ti Zerizalenm. Apre ki zot ti’n egzamin byen Lekritir e avek gidans lespri sen Bondye, sa bann zonm ti ekrir bann kongregasyon e konsey zot pour pa pratik idolatri, pa manz disan ouswa lavyann ki pa’n sennyen e pa pratik bann aksyon seksyel imoral. Sa bann komannman ti “neseser” me i pa ti neseser ki en dimoun i swiv Lalwa Moiz.—Akt 15:28, 29.

Lo son dezyenm vwayaz misyonner, Pol ti vizit Bere ki konmela i dan Lagres. Bann Zwif ki ti reste laba ti aksepte sa mesaz avek lantouzyasm, zot ti egzamin Lekritir tou le zour pour verifye si sa ki i ti ansennyen ti vre. Ankor enn fwa, lopozisyon ti fors li pour kit sa landrwa e safwasi i ti al Atenn. Devan bann Atenyen byen edike, Pol ti donn en diskour ki’n kit en bon legzanp lo bon zizman, disernman ek fasilite koze.

Apre en trwazyenm vwayaz pour pres sa bon nouvel, zapot Pol ti al Zerizalenm. Kan i ti vizit tanp laba, serten Zwif ti konmans en rayot e anvi touy li. Bann solda Romen ti entervenir e kestyonn zapot Pol. Konman en sitwayen Romen i ti plitar defann son lekor devan Feliks ki ti gouverner Romen. Bann Zwif pa ti kapab donn okenn levidans an rapor avek zot sarz kont li. Pour anpese ki Festis, en lot gouverner Romen i anmenn li devan bann Zwif, zapot Pol ti dir: “Mon fer rapel devan Sezar.” Festis ti reponn: “Alor ou ava al devan Sezar.”—Akt 25:11, 12.

Apre sa, zapot Pol ti ganny anmennen dan bato pour al Itali kot i ti pou pas ankour. Bato ti kraze lo sa vwayaz, i ti bezwen reste lo zil Malt e pas liver laba. Finalman, kan i ti ariv Ronm, i ti reste laba pour de-z-an dan en lakaz lwe. Menm si en solda ti pe vey li, sa zapot ki ti pli devoue ankor ti kontinyen pres lo Rwayonm Bondye avek tou bann ki ti vizit li.

—Baze lo Akt 11:22–28:31.