Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Labib—Ki son mesaz?

 SEKSYON 3

Limanite i sirviv Deliz

Limanite i sirviv Deliz

Bondye i detrir en move lemonn, me i prezerv Noe ek son fanmir

ANMEZIR ki bann imen ti miltipliye, pese ek mesanste ti propaze vitman lo later. Enok, sel profet sa letan ti averti ki en zour Bondye ti pou detrir sa lemonn ki ti elwannyen avek Li. Kantmenm sa, sa ki mal ti kontinyen propaze lo later e i ti menm vin pli pir. Serten lanz ti rebel kont Zeova par abandonn zot plas dan lesyel, pran laform imen, vin lo later e pran bann fiy imen konman zot madanm. Atraver sa kalite relasyon, bann zanfan ki ti ne ti en ras melanze. Zot ti ganny apele bann Nefilim, bann zean ki ti profit lo bann ki feb e ki ti entansifye vyolans ek versman disan dan sa lemonn. Bondye ti santi li vreman blese pour vwar ki son bann Kreasyon lo later ti pe ganny detrir.

Apre lanmor Enok, en lot zonm osi ti diferan avek lezot dimoun sa letan. I ti apel Noe. Ansanm avek son fanmir, zot ti esey fer sa ki drwat devan lizye Bondye. Kan Bondye ti deside pour detrir bann move dimoun dan sa lemonn, i ti anvi protez Noe ek bann zannimo lo later. Alor Bondye ti dir li konstrir en lars, en gran bato dan laform en rektang. Noe ek son fanmir, ensi ki bann zannimo diferan lespes ti pou kapab ganny proteze dan sa lars, kan sa deliz mondyal ki ti pe vini ti pou arive. Noe ti obeir Bondye. Anmezir ki i ti pas plizyer lannen pour konstrir lars, Noe ti osi en “predikater lazistis.” (2 Pyer 2:5) I ti averti bann dimoun konsernan sa Deliz ki ti pe vini, me zot ti inyor li. Sa moman ti arive pour Noe ek son fanmir antre dan lars avek bann zannimo. Bondye ti ferm laport lars par deryer zot. Lapli ti tonbe.

Lapli ti tonm vreman for pour 40 zour e 40 nwit, ziska ki later antye ti kouver avek delo. Bann move dimoun ti’n disparet. Detrwa mwan plitar, anmezir ki nivo delo ti desann, lars ti poz lo en montanny. Sa bann pasaze ti’n pas en lannen antye dan lars avan ki zot ti kapab debarke sen e sof. Pour remersye Zeova, Noe ti prezant en lofrann. Pour reponn Noe, Bondye ti asir li ek son fanmir ki I pa ti pou zanmen anmenn ankor en deliz lo later pour detrir tou lavi ki lo la. Konman en garanti, Bondye ti servi en larkansyel vizib konman en rapel pour sa promes rekonfortan.

Apre Deliz, Bondye ti osi donn bann imen serten nouvo komannman. I ti donn zot permisyon pour manz lavyann bann zannimo. Parkont, i ti defann zot pour manz disan. I ti osi ordonn bann desandans Noe pour pa reste en sel landrwa lo later, me serten parmi zot ti dezobeir. Anba en dirizan ki ti apel Nimrod, bann dimoun ti ini ansanm pour konmans konstrir en gran latour dan lavil Babel, ki pli tar ti ganny apele Babilonn. Zot pa ti oule obeir lord Bondye pour eparpiye e viv partou lo later. Me Bondye ti anpes zot plan reisi par anpes zot koz en sel langaz e fer zot koz diferan langaz. Zot pa ti kapab kominike alor zot ti abandonn zot proze e bouz lezot landrwa.

—Baze lo Zenez sapit 6 a 11; Zid 14, 15.