1. Zeova i kree Adan ek Ev avek lespwar pour viv eternelman dan en Paradi. Satan i sali non Bondye e kestyonn Son drwa pour dirize. Adan ek Ev i zwenn Satan dan sa rebelyon e sa i anmenn pese ek lanmor lo zot ensi ki lo zot desandans

  2. Zeova i pas santans lo sa bann rebel e promet ki en Sover ouswa Desandans pou leve, i pou kraz Satan e retir rezilta rebelyon ek pese

  3. Zeova i promet Abraam ek David ki zot pou vin zanset sa Desandans ouswa Mesi ki pou dirize konman Lerwa pour touzour

  4. Zeova i enspir bann profet pour predir ki Mesi pou anmenn gerizon pour pese ek lanmor. Ansanm avek lezot ki pou rennyen avek li, i pou dirize konman Lerwa dan Rwayonm Bondye ki pou elimin lager, maladi e menm lanmor

  5. Zeova i anvoy son Garson lo later e idantifye Zezi konman sa Mesi. Zezi i pres lo Rwayonm Bondye e donn son lavi konman en sakrifis. Apre sa, Zeova i resisit li konman en lespri

  6. Zeova i kouronn son Garson konman Lerwa dan lesyel e sa i donn en siny ki bann dernyen zour sa lemonn mesan i konmanse. Zezi i gid son bann disip lo later anmezir zot pres lo Rwayonm Bondye dan lemonn antye

  7. Zeova i donn lord son Garson pour diriz lo later. Sa Rwayonm i elimin tou bann move gouvernman, etablir Paradi e fer bann imen fidel vin parfe. Drwa Zeova pour dirize i ganny zistifye e son non i ganny sanktifye pour touzour