Bann let zapot Pol i fortifye bann Kretyen dan premye syek

SA KONGREGASYON ki ti’n fek ganny formen ti pou zwe en gran rol pour akonplir plan Zeova. Me i pa ti tarde pour bann Kretyen dan premye syek ganny atake. Eski zot ti pou gard zot lentegrite anver Bondye malgre lopozisyon an deor kongregasyon ek lezot riz ki koz danze dan kongregasyon? Dan Lekritir Grek Kretyen i annan 21 let ki donn konsey ek lankourazman neseser.

Katorz parmi sa bann let, depi Romen ziska Ebre ti ganny ekrir par zapot Pol. Sa bann let ti ganny zot non dapre sa bann ki ti pe ganny adrese, ki swa en dimoun tousel ouswa bann manm en kongregasyon. Egzamin serten size ki ganny kouver dan let zapot Pol.

Konsey lo moralite ek kondwit. Bann ki pratik bann aksyon seksyel imoral, adilter ek lezot pese grav “pa pou erit Rwayonm Bondye.” (Galat 5:19-21; 1 Korentyen 6:9-11) Bann dimoun ki ador Bondye i devret ini ansanm malgre diferans nasyonalite. (Romen 2:11; Efezyen 4:1-6) Avek lazwa zot devret ed zot bann frer ek ser Kretyen ki dan bezwen. (2 Korentyen 9:7) Zapot Pol i demann bann Kretyen pour “priye tou letan.” Vreman bann adorater Bondye i ganny ankouraze pour devid zot leker avek Zeova dan lapriyer. (1 Tesalonisyen 5:17; 2 Tesalonisyen 3:1; Filipyen 4:6, 7) Pour Bondye ekout lapriyer, fodre sa lapriyer i ganny fer avek lafwa.—Ebre 11:6.

Kwa ki pou ed en fanmir reisi? Bann msye i devret kontan zot madanm parey zot prop lekor. Bann madanm i devret annan en profon respe pour zot msye. Bann zanfan i devret obeir zot paran akoz sa i fer plezir Bondye. I neseser ki bann paran i gid e elve zot zanfan avek lanmour par servi bann prensip dan Parol Bondye.—Efezyen 5:22–6:4; Kolosyen 3:18-21.

Led pour konpran plan Bondye. Plizyer laspe dan Lalwa ki ti ganny donnen avek Moiz ti protez e gid bann Izraelit ziska ki Kris ti arive. (Galat 3:24) Parkont bann Kretyen pa bezwen obzerv sa Lalwa pour ador Bondye. Ler i ti pe ekrir bann Ebre ki ti bann Kretyen Zwif, zapot Pol ti ed zot pour konpran sinifikasyon Lalwa e konman plan Bondye i ganny akonplir dan Kris. Zapot Pol ti eksplike ki diferan laspe dan Lalwa ti annan bann valer profetik. Par egzanp, sakrifis bann zannimo ti reprezant sakrifis lanmor Kris ki ti pou fer li posib pour ganny vre pardon pour bann pese. (Ebre 10:1-4) Atraver lanmor Zezi, Bondye ti aboli lalyans Lalwa akoz i ti nepli neseser.—Kolosyen 2:13-17; Ebre 8:13.

Gidans lo en bon laranzman dan kongregasyon. Bann zonm ki volonterman pare pour desarz responsabilite dan kongregasyon i bezwen annan en standar moral tre o nivo e annan bann kalite ki ganny dekrir dan Labib. (1 Timote 3:1-10, 12, 13; Tit 1:5-9) Bann adorater Zeova i devret reini ansanm avek lezot frer ek ser Kretyen regilyerman pour ankouraz kanmarad. (Ebre 10:24, 25) Bann renyon pour ladorasyon i devret fortifye lezot e enstriktif.—1 Korentyen 14:26, 31.

Ler zapot Pol ti ekrir son dezyenm let pour Timote, sa zapot ti’n retourn Ronm; i ti’n ganny anprizonnen e i ti pe esper son zizman. Zis detrwa dimoun kouraze ki ti pran sa risk pour vizit li. Zapot Pol ti konnen i ti napa bokou letan. I ti dir: “Mon’n konbat en bon konba, mon’n fini sa lakours, mon’n gard lafwa.” (2 Timote 4:7) I tre probab ki Pol ti ganny touye pour son lafwa en pti pe letan apre. Me son bann let i ankor pe gid bann vre adorater Bondye ziska nou letan.

—Baze lo Romen; 1 ek 2 Korentyen; Galat; Efezyen; Filipyen; Kolosyen; 1 ek 2 Tesalonisyen; 1 ek 2 Timote; Tit; Filemon; Ebre.