Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i dir?

 SAPIT DOUZ

Ki mannyer ou kapab vin zanmi Bondye?

Ki mannyer ou kapab vin zanmi Bondye?

1, 2. Nonm serten zanmi Zeova.

LEKEL ki ou ti a kontan i vin ou zanmi? En dimoun ki ou kontan. En dimoun ki ou koz byen avek e ki li osi i koz byen avek ou. En dimoun ki annan en zoli personnalite ek bann kalite ki ou apresye.

2 Zeova i swazir serten imen pour vin son bann zanmi. Par egzanp, Abraam ti enn parmi bann zanmi Zeova. (Izai 41:8; Zak 2:23) Zeova ti osi kontan David. I ti dir ki David ti ‘en zonm ki fer li plezir.’ (Akt 13:22) Zeova ti osi “kontan” profet Danyel.​—Danyel 9:23.

3. Akoz Abraam, David ek Danyel ti zanmi Zeova?

3 Ki mannyer Abraam, David ek Danyel ti vin zanmi Zeova? Zeova ti dir Abraam: “Ou’n ekout mon lavwa.” (Zenez 22:18) Zeova i vin zanmi avek bann ki annan limilite e ki obei li. Menm en pep ti kapab vin son zanmi. Zeova ti eksplik nasyon Izrael: “Obei mwan. Konmsa, mon ava [vin] zot Bondye e zot ava [vin] mon pep.” (Zeremi 7:23) Alor ou osi ou bezwen obei Zeova si ou vreman anvi vin son zanmi.

ZEOVA I PROTEZ SON BANN ZANMI

4, 5. Ki mannyer Zeova i protez son bann zanmi?

4 Labib i dir ki Zeova pe rod fason “pour soutenir bann ki zot leker i konpletman atase avek li.” (2 Kronik 16:9) Dan Psonm 32:8, Zeova i promet son bann  zanmi: “Mon pou ansenny ou. Mon pou montre ou ki semen ou pou swiv. Mon pou konsey ou; mon lizye pa pou kit ou.”

5 I annan en lennmi pwisan ki anvi fer nou gat nou lanmitye avek Bondye. Me Zeova i anvi protez nou. (Lir Psonm 55:22.) Vi ki Zeova i nou zanmi, nou servi li avek tou nou leker. Nou reste fidel avek li menm dan difikilte. Nou annan konfyans dan Zeova parey sa psalmis ki ti ekri lo Zeova: “I touzour prezan devan mwan. Mon pa pou tonbe.” (Psonm 16:8; 63:8) Ki mannyer Satan i esey fer nou gat nou lanmitye avek Bondye?

LAKIZASYON SATAN

6. Ki Satan ti dir konsernan bann imen?

6 Dan Sapit 11 nou ti aprann ki Satan ti fer bann fo lakizasyon lo Zeova e i ti dir ki Zeova i koz manti e ki i enzis akoz i pa ti permet Adan ek Ev desid pour zot menm sa ki byen e sa ki mal. Dan Labib, liv Zob i montre nou ki Satan i osi akiz bann imen ki anvi vin zanmi avek Bondye. Satan i dir ki zot servi Bondye zis akoz sa ki Bondye i kapab donn zot, pa akoz zot kontan Li. Satan i menm dir ki i kapab fer nenport dimoun vir kont Bondye. Annou vwar ki nou kapab aprann avek Zob e ki mannyer Zeova ti protez li.

7, 8. (a) Ki pwennvi Zeova ti annan lo Zob? (b) Ki Satan ti dir lo Zob?

7 Lekel Zob? I ti en bon dimoun ki ti viv apepre 3,600 an pase. Zeova ti dir ki sa letan i ti napa en lot dimoun parey li lo later. Zob ti annan en gran respe pour Bondye e i ti ay lemal. (Zob 1:8) Zob ti en vre zanmi Zeova.

 8 Satan ti dir ki Zob ti servi Bondye pour bann rezon egois. Satan ti dir avek Zeova: “Pa ou’n protez li, son lakaz, son fanmir ek tou sa ki i posede? Ou’n telman beni tou sa ki i’n antreprann, ki son bann troupo i kouver pei. Me zis esey tous tou sa ki i posede. Mon asire ki i pou modi ou dan ou figir.”​—Zob 1:10, 11.

9. Ki Zeova ti permet Satan fer?

9 Satan ti dir ki Zob ti pe servi Zeova zis akoz sa ki i kapab gannyen. Satan ti osi dir ki i ti kapab fer Zob aret servi Zeova. Zeova pa ti dakor avek sa ki Satan ti dir, me I ti permet Satan teste Zob pour montre ki Zob ti son zanmi akoz i ti vreman kontan Li.

SATAN I ATAK ZOB

10. Ki mannyer Satan ti atak Zob e ki mannyer Zob ti reazir?

10 Premyerman, Satan ti vol oubyen touy tou bann zannimo Zob. Apre Satan ti touy laplipar bann serviter Zob. Zob ti perdi tou sa ki i ti annan. Dan en dernyen latak, Satan ti touy tou le dis zanfan Zob dan en tanpet. Me Zob ti reste fidel avek Zeova. “Dan tousala, Zob pa ti fer pese. I pa ti dir nanryen kont Bondye.”​—Zob 1:12-19, 22.

Zeova ti rekonpans Zob akoz i ti reste son zanmi fidel

11. (a) Kwa ankor ki Satan ti fer avek Zob? (b) Ki mannyer Zob ti reazir?

11 Satan pa ti aret la. I ti dir Bondye: “Zis lev ou lanmen e tous son lezo ek son laser. Mon asire ki i pou modi ou dan ou figir!” Satan ti frap Zob avek en maladi vreman fermal. (Zob 2:5, 7) Ankor enn fwa, Zob ti reste fidel avek Zeova. I ti dir: “Ziska mon lanmor, mon pou reste fidel avek Bondye!”​—Zob 27:5NWT.

12. Ki mannyer Zob ti prouve ki lakizasyon Satan ti fo?

12 Zob pa ti konn nanryen konsernan lakizasyon  Satan ouswa akoz i ti telman pe soufer. I ti krwar ki Zeova ki ti par deryer tousala. (Zob 6:4; 16:11-14) Me kantmenm sa, Zob ti reste fidel avek Zeova. Sa ti montre klerman ki Zob pa ti egois. I ti zanmi Bondye akoz i ti kontan Li. Tou bann lakizasyon Satan ti fo!

13. Vi ki Zob ti fidel, ki ti arive?

13 Menm si Zob pa ti konnen ki ti pe arive dan lesyel, i ti reste fidel avek Bondye e i ti prouve ki Satan ti en move lanz. Zeova ti rekonpans Zob akoz i ti reste fidel konman son zanmi.​—Zob 42:12-17.

FASON KI SATAN I AKIZ OU

14, 15. Ki Satan i dir lo tou dimoun?

14 Ou kapab tir bann leson enportan dan sa ki ti arive avek Zob. Ozordi, Satan i dir ki nou pe servi Zeova zis akoz sa ki I kapab donn nou. Dan Zob 2:4, Satan ti dir: “En zonm [pou] donn tou sa ki i posede pour li sov son lavi.” (Nou ki’n met an gro lekritir nwanr.) Alor Satan pa ti pe dir ki zis Zob ki ti egois, me tou dimoun. Plizyer santenn lannen apre ki Zob ti’n mor, Satan ti ankor pe ensilte Zeova e akiz son bann serviter. Par egzanp, dan Proverb 27:11 (NWT) nou lir: “Mon garson, vin saz e fer mon leker kontan, pour ki mon a kapab reponn sa enn ki provok [oubyen ensilte] mwan.”

15 Ou kapab swazir pour obei Zeova e vin Son zanmi fidel, koumsa ou pou montre ki Satan i en manter. Menm si ou bezwen fer bann gro sanzman dan ou lavi pour vin zanmi Bondye, sa i sa pli bon desizyon ki ou kapab fer! Sa i en desizyon vreman serye. Satan i dir ki ou pa pou reste fidel avek Bondye ler ou pas dan  problenm. I esey anbet nou pour ki nou vin enfidel avek Bondye. Dan ki sans?

16. (a) Ki bann diferan metod Satan i servi pour esey fer dimoun aret servi Zeova? (b) Ki mannyer Satan i kapab esey fer ou personnelman aret servi Zeova?

16 Satan i esey servi en kantite diferan metod pour esey fer nou gat nou lanmitye avek Bondye. I atak nou “parey en lyon ki pe kriye pe rode lekel i pou devore.” (1 Pyer 5:8) Pa bezwen sirprann ler ou zanmi, fanmir ouswa lezot i esey fer ou aret etidye Labib e fer sa ki byen. Petet ou kapab santi ki ou pe ganny atake. * (Zan 15:19, 20) Satan i osi degiz son lekor konman “en lanz lalimyer.” Alor petet i kapab esey anbet nou pour ki nou dezobei Zeova. (2 Korentyen 11:14) En lot metod ki Satan i servi pour esey fer nou aret servi Zeova se pour fer nou krwar ki nou pa pou zanmen kapab servi Bondye.​—Proverb 24:10.

OBEI BANN KOMANNMAN ZEOVA

17. Akoz nou obei Zeova?

17 Ler nou obei Zeova, nou montre ki Satan i en manter. Kwa ki pou ed nou obei Zeova? Labib i dir: “Ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm, avek tou ou lespri e avek tou ou lafors.” (Mark 12:30) Nou obei Zeova akoz nou kontan li. Anmezir ki nou lanmour pour Zeova i vin pli for, nou pou anvi fer tou sa ki i demann nou pour fer. Zapot Zan ti ekri: “Kontan Bondye i vedir obei son  bann komannman e pourtan son bann komannman pa en fardo.”​—1 Zan 5:3.

18, 19. (a) Ki serten keksoz ki Zeova i dir i mal? (b) Ki mannyer nou konnen ki Zeova pa pe demann nou pour fer en keksoz ki nou pa kapab?

18 Ki serten keksoz ki Zeova i dir i mal? I annan serten legzanp dan sa bwat “ Ay sa ki Zeova pa kontan.” Petet premye kou, ou pa pou vwar nanryen mal avek serten sa bann keksoz. Me ler ou lir sa bann verse Labib e reflesir byen lo zot, ou pou konpran akoz i saz pour obei bann lalwa Zeova. Petet ou pou realize ki ou bezwen fer serten sanzman dan ou lavi. Menm si par ler i kapab difisil pour ou fer sa bann sanzman, ou pou kapab ganny lape ek lazwa parski ou pou’n vin en zanmi fidel Bondye. (Izai 48:17, 18) Ki mannyer nou konnen ki i posib pour fer sa bann sanzman?

 19 Zeova pa zanmen demann nou pour fer en keksoz ki nou pa kapab fer. (Deterononm 30:11-14) Bondye i en vre Zanmi pour nou e i konn nou pli byen ki nou konn nou prop lekor. I konn nou bann pwen for e nou bann pwen feb. (Psonm 103:14) Zapot Pol i dir nou: “Bondye i fidel e i pa pou permet ki zot ganny tante plis ki zot kapab siporte. Me ler zot ganny tante, i pou osi donn zot semen sorti pour ki zot kapab andire.” (1 Korentyen 10:13) Nou kapab asire ki Zeova pou toultan donn nou lafors pour fer sa ki byen. I pou donn ou “lafors ki . . . pli pwisan ki nou prop lafors” e sa pou ed ou andir bann sityasyon difisil. (2 Korentyen 4:7) Apre ki Pol ti’n ganny led Zeova dan bann sityasyon difisil, i ti kapab dir: “Parski dan tou sirkonstans, mon annan lafors gras a sa enn ki donn mwan son pwisans.”​—Filipyen 4:13.

 APRANN KONTAN SA KI BONDYE I KONTAN

20. Ki bann kalite ou devret imite e akoz?

20 Si nou anvi vin zanmi Zeova, nou bezwen aret fer bann keksoz ki Zeova i dir i mal, me nou bezwen fer plis ki sa. (Romen 12:9) Bann zanmi Bondye i kontan sa ki Bondye i kontan. Nou kapab vwar serten sa bann keksoz ki Bondye i kontan dan Psonm 15:1-5. (Lir.) Bann zanmi Zeova i imit son bann kalite e zot demontre “lanmour, lazwa, lape, pasyans, labonte, fer sa ki byen, lafwa, ladouser, kontrol lo [zot] lekor.”​—Galat 5:22, 23.

21. Ki mannyer ou kapab devlop bann kalite ki Bondye i kontan?

21 Ki mannyer ou kapab devlop sa bann zoli kalite? Ou bezwen lir e etidye Labib regilyerman pour aprann kwa ki Zeova i kontan. (Izai 30:20, 21) Anmezir ki ou fer sa, ou lanmour pour Zeova pou vin pli for e anmezir ki ou lanmour i vin pli for, ou pou anvi obei li.

22. Ki pou arive si ou obei Zeova?

22 Nou kapab konpar bann sanzman ki ou bezwen fer dan ou lavi avek ler en dimoun i tir en vye lenz lo li pour met en lenz nef. Labib i dir ki ou bezwen “debaras [ou] avek sa vye personnalite” e met “sa nouvo personnalite” lo ou. (Kolosyen 3:9, 10) Menm si i pa toultan fasil, ler nou fer sa bann sanzman e obei Zeova, i promet pour donn nou en “gran rekonpans.” (Psonm 19:11) Alor swazir pour obei Zeova e prouve ki Satan i en manter. Servi Zeova pa akoz ou pou ganny en rekonpans a lavenir, me akoz ou kontan li senserman. Koumsa ou pou vin en vre zanmi Bondye!

^ par. 16 Sa pa vedir ki Satan pe kontrol bann dimoun ki pe esey fer ou aret etidye Labib. Me Satan i “bondye sa lemonn” e “lemonn antye i anba [son] kontrol.” Alor nou pa sirprann ler serten dimoun i esey fer nou aret servi Zeova.​—2 Korentyen 4:4; 1 Zan 5:19.