Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i dir?

 SAPIT DIZNEF

Reste pros avek Zeova

Reste pros avek Zeova

1, 2. Kote nou kapab santi nou an sekirite ozordi?

FER krwar ki ou pe marse deor e en sel kou letan i sanze. Lesyel i vin sonm, i annan zekler ek loraz. En gro lapli i konmans tonbe. Ou sey rod en landrwa kasyet. Pa ou pou santi ou bokou pli byen ler ou trouv en landrwa kot ou kapab kasyet lapli!

2 Nou sityasyon ozordi i en pe parey. Sityasyon lemonn pe vin deplizanpli pli pir. Petet ou demann ou lekor, ‘Kote mon kapab santi mwan an sekirite?’ Dan Labib, ekriven en psonm ti dir: “Ou menm mon labri e mon fortres; ou menm mon Bondye dan ki mon’n met mon konfyans.” (Psonm 91:2) Wi, Zeova i kapab soulaz nou avek bann problenm ki nou annan la konmela e i donn nou en zoli lespwar pour lavenir.

3. Ki mannyer nou kapab ganny proteze par Zeova?

3 Ki mannyer Zeova i kapab protez nou? I kapab ed nou fer fas avek okenn problenm ki nou annan e i bokou pli for ki okenn dimoun ki kapab esey fer nou ditor. Menm si i ariv en keksoz mal avek nou, nou kapab asire ki Zeova pou repar sa domaz a lavenir. Labib i ankouraz nou: “Reste dan lanmour Bondye.” (Zid 21) Nou bezwen reste pros avek Zeova pour ganny son led dan letan difisil. Me ki mannyer nou kapab fer sa?

KONTAN BONDYE PAREY I KONTAN NOU

4, 5. Ki mannyer Zeova in montre ki i vreman kontan nou?

4 Pour reste pros avek Zeova, nou bezwen realize ki  kantite i kontan nou. Mazin tou sa ki Zeova in fer pour nou. I’n donn nou en zoli later kot i annan tou sort kalite plant ek zannimo ekstraordiner. I’n osi donn nou bann bon manze ek delo prop pour bwar. I’n donn nou Labib e nou’n aprann konn son non ek son bann kalite merveye. Me par lao tousala, i’n montre ki i vreman kontan nou ler i’n anvoy Zezi, son Garson byenneme lo later pour ki nou kapab ganny lavi eternel. (Zan 3:16) Gras a sa sakrifis, nou annan en zoli lespwar pour lavenir.

5 Zeova in met an plas en Rwayonm ki ganny dirize par Kris. Byento, sa Rwayonm oubyen gouvernman dan lesyel pou retir tou soufrans lo later. I pou fer later vin en paradi, kot tou dimoun pou viv anpe e dan lazwa pour touzour. (Psonm 37:29) En lot fason ki Zeova in demontre son lanmour se par montre nou konman pour viv dan sa pli bon fason la konmela. I osi envit nou pour priy li e i touzour pare pour ekout nou lapriyer. Pa Zeova in montre ki i vreman kontan sakenn ant nou!

6. Ki ou devret fer pour montre ki ou apresye lanmour Zeova?

6 Ki ou pou fer pour montre ki ou apresye lanmour Zeova? Montre li ki ou apresye tou sa ki i’n fer pour ou. Malerezman, bokou dimoun ozordi i mank lapresyasyon. I ti parey ler Zezi ti lo later. En fwa, Zezi ti geri dis lepre, me zis enn ki ti dir li mersi. (Lik 17:12-17) Nou anvi fer parey sa msye ki ti remersye Zezi. Nou oule touzour montre nou rekonesans anver Zeova.

7. Ki kantite nou devret kontan Zeova?

7 Nou osi nou bezwen montre ki nou kontan Zeova.  Zezi ti dir son bann disip ki zot bezwen kontan Zeova avek tou zot leker, tou zot nanm e tou zot lespri. (Lir Matye 22:37.) Ki sa i vedir?

8, 9. Ki mannyer nou kapab montre Zeova ki nou kontan li?

8 Eski i ase pour zis dir ki nou kontan Zeova? Non. Si nou kontan Zeova avek tou nou leker, nanm ek lespri, nou pou montre sa atraver nou bann aksyon. (Matye 7:16-20) Labib i klerman montre ki si nou kontan Bondye, nou pou obei son bann komannman. Eski i difisil pour fer sa? Non, parski “bann komannman [Zeova] pa en fardo.”​—Lir 1 Zan 5:3.

9 Ler nou obei Zeova, nou lavi pou gou e nou pou ere. (Izai 48:17, 18) Me kwa ki pou ed nou reste pros avek Zeova? Annou vwar.

KONTINYEN VIN PLI PROS AVEK ZEOVA

10. Akoz ou devret kontinyen aprann lo Zeova?

10 Ki mannyer ou’n vin zanmi Zeova? Ler ou’n etidye Labib, ou’n aprann konn Zeova pli byen e ou’n vin son zanmi. Sa lanmitye avek Bondye i parey en dife ki ou pa oule i tennyen. Zis parey en dife i bezwen dibwa pour kontinyen brile, ou bezwen kontinyen aprann plis lo Zeova pour gard sa bon lanmitye avek li.​—Proverb 2:1-5.

Zis parey dife i bezwen dibwa pour kontinyen brile, nou bezwen fer zefor pour ki nou kontinyen kontan Zeova

11. Ki lefe bann lansennyman Labib pou annan lo ou?

11 Anmezir ki ou kontinyen etidye Labib, ou pou aprann bann keksoz ki vreman tous ou leker. Gete ki mannyer de disip Zezi ti santi anmezir ki Zezi ti pe eksplik zot bann profesi Labib. Zot ti dir: “Pa nou leker ti pe brile ler i ti pe koz avek nou dan semen, ler i ti pe eksplik nou Lekritir?”​—Lik 24:32.

12, 13. (a) Kwa ki kapab arive avek nou lanmour pour Bondye? (b) Ki mannyer nou kapab kontinyen kontan Zeova?

 12 Zis parey leker bann disip ti ganny touse ler zot ti konpran Labib, petet ou osi ou ti resanti menm lazwa ler ou ti konmans konpran Labib. Sa ti ed ou aprann konn Zeova e kontan li. Ou pa anvi aret kontan Zeova.​—Matye 24:12.

13 Ler ou’n vin zanmi Bondye, ou bezwen travay dir pour gard sa bon lanmitye avek li. Ou bezwen kontinyen aprann lo li ek Zezi e kontinyen reflesir lo sa ki ou pe aprann e konman ou kapab met li an pratik dan ou lavi. (Zan 17:3) Ler ou lir ouswa etidye Labib, demann ou lekor: ‘Ki sa i montre mwan lo Zeova? Akoz mon devret kontan Zeova avek tou mon leker?’​—1 Timote 4:15.

14. Ki mannyer lapriyer i ed nou pour kontinyen kontan Zeova en kantite?

 14 Ler ou annan en bon zanmi, ou koz avek li souvan e sa i ede gard ou bon lanmitye avek li. Dan menm fason, ler nou koz avek Zeova regilyerman dan lapriyer, sa i fer nou kontinyen kontan li. (Lir 1 Tesalonisyen 5:17.) Lapriyer i en zoli kado ki nou Papa dan lesyel in donn nou. Nou devret toultan dir li sa ki i annan dan nou leker. (Psonm 62:8) Nou pa devret repet bann lapriyer ki nou’n aprann parker, me nou devret vreman senser ler nou koz avek Zeova. Si nou kontinyen etidye Labib e priy li avek tou nou leker, nou pou kontinyen kontan Zeova en kantite.

KOZ AVEK LEZOT LO ZEOVA

15, 16. Ki mannyer ou vwar sa travay predikasyon?

15 Si nou anvi reste pros avek Zeova, nou osi bezwen koz avek lezot lo nou lafwa. I en gran privilez pour koz avek lezot lo Zeova. (Lik 1:74) I osi en responsabilite ki Zezi ti donn tou vre Kretyen. Nou tou nou devret anons sa bon nouvel Rwayonm Bondye. Eski ou pe deza fer sa?​—Matye 24:14; 28:19, 20.

16 Predikasyon ti vreman enportan pour zapot Pol. I ti dir ki sa travay i en “trezor.” (2 Korentyen 4:7) Koz avek lezot lo Zeova ek son plan i sa travay pli enportan ki ou kapab fer. Sa i en fason pour ou servi Zeova. Deplis Zeova i apresye sa ki ou fer pour li. (Ebre 6:10) Predikasyon i kapab benefisye ou ek bann ki ekout ou akoz zot kapab vin pros avek Zeova e ganny lavi eternel. (Lir 1 Korentyen 15:58.) Eski i annan okenn lezot travay ki kapab donn ou sa menm satisfaksyon?

17. Akoz travay predikasyon i irzan?

 17 I vreman irzan ki sa travay predikasyon i ganny fer. Nou devret “anons parol Bondye” e nou “pa [devret] tarde pour fer li.” (2 Timote 4:2) Bann dimoun i bezwen konnen ki Rwayonm Bondye pe dirize. Labib i dir: “Sa gran zour [“Zeova,” NWT] i pros; i tre pros, i pe arive byen vit.” Lafen pou arive “san tarde.” (Zefanya 1:14; Abakouk 2:3) Wi, tre byento, Zeova pou detri sa move lemonn Satan. Avan ki sa i arive, bann dimoun i bezwen ganny averti pour ki zot kapab swazir si zot pou servi Zeova.

18. Akoz nou devret ador Zeova avek lezot vre Kretyen?

18 Zeova i anvi ki nou ador li avek lezot vre Kretyen. Labib i dir: “Annou demontre en lentere senser dan lezot pour ki nou kapab ankouraz kanmarad pour demontre lanmour e fer bann bon aksyon. Annou pa aret rasanble ansanm, parey serten i annan labitid, me annou ankouraz kanmarad plis ankor la ki zot vwar sa zour pe aprose.” (Ebre 10:24, 25) Nou devret fer nou mye pour asiste tou bann renyon. Bann renyon i donn nou sa loportinite pour batir e ankouraz kanmarad.

19. Kwa ki pou ed nou kontan nou bann frer ek ser dan kongregasyon?

19 Ler ou asiste bann renyon, ou pou ganny bann bon zanmi ki pou ed ou ador Zeova. Ou pou zwenn diferan frer ek ser ki pe fer zot mye pour ador Zeova parey ou. Par kont zis parey ou, zot enparfe e zot fer fot. Ler sa i arive, ou devret pare pour pardonn zot. (Lir Kolosyen 3:13.) Toultan konsantre lo zot bann bon kalite, sa pou ed ou kontan zot e vin pli pros avek Zeova.

 SA VRE LAVI

20, 21. Kisisa “vre lavi”?

20 Zeova i anvi ki tou son bann zanmi i annan en lavi ki gou e ki zot vreman ere. Labib i ansenny nou ki a lavenir nou lavi pou konpletman diferan avek la konmela.

Zeova i anvi ki ou ganny sa “vre lavi.” Eski ou pou ganny li?

21 A lavenir, nou pa pou viv zis pour 70 ouswa 80 an, me nou pou viv pour touzour. Nou pou ganny “lavi eternel” kot nou pou an bonn sante, anpe e ere dan en zoli paradi. Sanmenm sa ki Labib i apel “vre lavi.” Zeova i promet pour donn nou sa vre lavi, me nou bezwen fer tou sa ki nou kapab pour “met tou [nou] konfyans dan sa lespwar.”​—1 Timote 6:12, 19.

22. (a) Ki mannyer nou kapab “met tou [nou] konfyans dan sa lespwar pour ganny sa vre lavi”? (b) Akoz nou pa vreman merit ganny lavi eternel?

22 Ki mannyer nou kapab “met tou [nou] konfyans dan sa lespwar pour ganny sa vre lavi”? Nou bezwen “fer sa ki byen” e “fer en kantite dibyen pour lezot.” (1 Timote 6:18) Sa i vedir ki nou bezwen met an pratik sa ki nou aprann dan Labib. Par kont, vre lavi pa depan zis lo nou prop zefor akoz lavi eternel i en kado ki Bondye i donn nou menm si nou pa vreman merite. Zeova i volonterman donn son bann serviter fidel sa kado akoz son “labonte ekstraordiner.” (Romen 5:15) Nou Papa dan lesyel i vreman anvi donn son bann serviter fidel sa kado.

23. Akoz ou bezwen fer bann bon swa la konmela?

23 Demann ou lekor, ‘Eski mon pe ador Bondye dan sa fason ki i aprouve?’ Si ou vwar ki ou bezwen fer serten sanzman, ou devret fer li deswit. Ler nou depan lo Zeova e fer tou sa ki nou kapab pour obei li, Zeova pou  toultan protez nou. I pou protez son pep fidel pandan bann dernyen zour sa move lemonn Satan. Apre Zeova pou fer sir ki nou viv dan Paradi pour touzour, zis parey i’n promet nou. Wi, ou kapab ganny vre lavi si ou fer bann bon swa la konmela!