Sa Enn “ki’n fer lesyel ek later” i anvi ekout nou lapriyer.​—Psonm 115:15

1, 2. Akoz ou krwar lapriyer i en kado spesyal e akoz nou bezwen konnen ki Labib i dir lo lapriyer?

LER nou konpar later avek liniver, nou vwar ki later i vreman ptipti. Ler Zeova i get later, bann nasyon i parey en pti gout delo dan en seo. (Psonm 115:15; Izai 40:15) Menm si nou vreman ptipti konpare avek liniver, Psonm 145:18, 19 i dir: “[“Zeova,” NWT] i pre avek tou dimoun ki apel li; tou dimoun ki apel li avek senserite. I realiz dezir tou dimoun ki annan respe pour li. I osi ekout zot kan zot apel son sekour e i sov zot.” Pa sa i en gran privilez! Zeova, nou Kreater tou pwisan i oule vin pros avek nou e i oule ekout nou bann lapriyer. Priy Bondye i en gran loner, i en kado spesyal ki Zeova in donn nou tou.

2 Me Zeova pou ekout nou si selman nou koz avek li dan en fason ki i aprouve. Ki mannyer nou kapab fer sa? Annou vwar ki Labib i dir lo lapriyer.

AKOZ OU DEVRET PRIY ZEOVA?

3. Akoz ou devret priy Zeova?

3 Zeova i oule ki ou priy li ouswa koz avek li. Ki mannyer nou konnen? Silvouple lir Filipyen 4:6, 7. Reflesir en pti kou lo sa zoli lenvitasyon. Zis mazinen, sa Enn ki diriz liniver i enterese avek ou, i anvi ki ou dir li ou problenm e sa ki ou santi.

4. Ki mannyer ou lanmitye avek Zeova i vin pli for ler ou priy li souvan?

 4 Lapriyer i ed nou devlop en bon lanmitye avek Zeova. Ler de zanmi i abitye koz avek kanmarad konsernan sa ki zot panse, zot santiman ek problenm, zot lanmitye i vin pli for. I en pe parey ler ou priy Zeova. Dan Labib, Zeova i dir ou son bann panse ek santiman e i dir ou ki i pou fer a lavenir. Ou kapab dir li ou bann santiman pli profon ler ou koz avek li souvan. Anmezir ki ou fer sa, ou lanmitye avek Zeova pou vin pli for.​—Zak 4:8.

KI NOU BEZWEN FER POUR BONDYE EKOUT NOU?

5. Ki mannyer nou konnen ki Zeova pa ekout tou lapriyer?

5 Eski Zeova i ekout tou lapriyer? Non. Pandan lepok Izai, Zeova ti dir bann Izraelit: “Menm si zot fer bokou lapriyer, mon pa pou ekoute; zot lanmen i ranpli avek disan.” (Izai 1:15) Alor si nou pa fer byen  atansyon, i kapab arive ki nou fer bann keksoz ki Zeova pa kontan e akoz sa i pa pou ekout nou lapriyer.

6. Akoz i sitan enportan pour annan lafwa? Ki mannyer ou montre ki ou annan lafwa?

6 Si nou anvi Zeova i ekout nou lapriyer, nou bezwen annan lafwa dan li. (Mark 11:24) Zapot Pol ti eksplike: “San lafwa i enposib pour vreman fer plezir Bondye, parski sa ki ador Bondye i devret krwar ki i egziste e ki i sa enn ki rekonpans sa bann ki pe vreman rod li.” (Ebre 11:6) Me i pa ase pour zis dir ki nou annan lafwa. Nou bezwen obei Zeova toulezour pour demontre nou lafwa.​—Lir Zak 2:26.

7. (a) Akoz nou devret abes nou e koz avek respe ler nou priy Zeova? (b) Ki mannyer nou kapab montre ki nou senser ler nou priye?

7 Nou devret abes nou e koz avek respe ler nou priy Zeova. Akoz? Si nou ti koz avek en prezidan ouswa en minis, nou ti pou koz avek respe. Zeova i sa Bondye Tou Pwisan, alor pa nou devret montre li bokou plis respe e abes nou ler nou koz avek li? (Zenez 17:1; Psonm 138:6) Deplis, nou devret senser e koz avek Zeova avek tou nou leker. Nou pa devret pe zis lir oubyen repet menm parol toultan.​—Matye 6:7, 8.

8. Ler nou priy pour en keksoz, kwa ankor ki nou devret fer?

8 Finalman, ler nou priy pour en serten keksoz, nou bezwen fer tou sa ki nou kapab pour azir an armoni avek nou lapriyer. Par egzanp, si nou priy Zeova pour bann keksoz ki nou bezwen toulezour, nou pa kapab fer pares e zis ekspekte ki Zeova pou donn nou tou keksoz ler nou ti kapab travay pour ganny li. Nou bezwen travay dir e aksepte nenport travay ki nou kapab fer. (Matye 6:11; 2 Tesalonisyen 3:10) En lot legzanp se  si nou priy Zeova pour ed nou aret fer en keksoz mal, nou bezwen evit tou sityasyon ki ti kapab tant nou. (Kolosyen 3:5) Aprezan annou reponn detrwa kestyon ki souvan ganny demande konsernan lapriyer.

KESTYON KI SOUVAN GANNY DEMANDE LO LAPRIYER

9. Avek ki nou devret priye? Dapre Zan 14:6, ki nou aprann lo lapriyer?

9 Avek ki nou devret priye? Zezi ti ansenny son bann disip pour priy avek “nou Papa ki dan lesyel.” (Matye 6:9) I ti osi dir: “Mwan menm semen, laverite ek lavi. Napa personn ki ariv kot mon Papa san pas par mwan.” (Zan 14:6) Alor, nou devret priy zis avek Zeova o non Zezi. Ki savedir priy o non Zezi? Pour Zeova aksepte nou lapriyer, nou bezwen aksepte sa pozisyon spesyal ki Zeova in donn Zezi. Parey nou ti aprann, Zezi ti vin lo later pour sov nou dan pese ek lanmor. (Zan 3:16; Romen 5:12) Zeova ti osi apwent Zezi konman Granpret ek Ziz.​—Zan 5:22; Ebre 6:20.

Ou kapab priy nenport ki ler

10. Eski nou bezwen dan en pozisyon spesifik ler nou priye? Eksplike.

10 Eski nou bezwen dan en pozisyon spesifik ler nou priye? Non, Zeova pa demann nou pour azenou, asize oubyen debout ler nou priye. Labib i montre ki nou kapab koz avek Zeova dan nenport pozisyon ki respektab. (1 Kronik 17:16, NWT; Neemya 8:6; Danyel 6:10; Mark 11:25) Sa ki pli enportan pour Zeova se pa nou pozisyon ler nou priye, me ki nou annan en bon latitid. Nou kapab priy aotvwa ouswa dan nou leker, nenport ki kote nou ete e nenport ki ler dan lazournen ouswa aswar. Ler nou priy Zeova, nou kapab asire ki i  pou ekout nou menm si lezot pa ekout nou.​—Neemya 2:1-6.

11. Ki serten keksoz nou kapab koz lo la avek Zeova?

11 Ki nou kapab priy lo la? Nou kapab priy lo tou sa ki akseptab pour Zeova. Labib i dir: “Nenport kwa ki nou demann li ki an armoni avek son lavolonte, i pou ekout nou.” (1 Zan 5:14) Eski nou kapab priy lo bann keksoz personnel? Wi. Ler nou priy Zeova i devret konmsi nou pe koz avek en bon zanmi. Nou kapab dir Zeova tou sa ki dan nou lespri ek leker. (Psonm 62:8) Nou kapab priye pour ki i donn nou son lespri sen ki pwisan ki pou ed nou fer sa ki byen. (Lik 11:13) Nou osi kapab priye ki Zeova i donn nou lasazes pour fer bann bon desizyon e priye ki i donn nou lafors pour fer fas avek bann difikilte. (Zak 1:5) Nou devret demann Zeova pour pardonn nou nou bann pese. (Efezyen 1:3, 7) Nou devret osi priy pour lezot, parey nou fanmir ek nou bann frer ek ser dan kongregasyon.​—Akt 12:5; Kolosyen 4:12.

12. Kwa ki devret pli enportan dan nou lapriyer?

12 Kwa ki devret pli enportan dan nou lapriyer? Zeova ek son lavolonte. Nou devret dir Zeova mersi avek tou nou leker pour tou sa ki i’n fer pour nou. (1 Kronik 29:10-13) Nou konn sa parski ler Zezi ti lo later, i ti montre son bann disip konman pour priye. (Lir Matye 6:9-13.) I ti dir ki premyerman zot devret priye ki non Bondye i ganny sanktifye. Sa i vedir priye ki non Bondye i ganny konsidere konman sakre oubyen sen. Apre sa, Zezi ti montre ki nou devret priye ki Rwayonm Bondye i vini e ki lavolonte Zeova i ganny fer partou lo later. Zezi ti dir ki i selman apre ki nou’n  priy pour sa bann keksoz vreman enportan ki nou kapab priy pour bann keksoz personnel. Ler nou met Zeova ek son lavolonte premye dan nou bann lapriyer, sa i montre sa ki pli enportan pour nou.

13. Konbyen letan nou devret priye?

13 Konbyen letan nou devret priye? Labib pa dir. Dan serten sityasyon nou kapab fer en lapriyer kourt ouswa dan en lot sityasyon nou kapab pas plis letan  pour priye. Par egzanp, zis avan nou manze nou fer en lapriyer kourt me ler nou pe remersye Zeova ouswa pe koz avek li lo nou traka, nou kapab pas plis letan pour priye. (1 Samyel 1:12, 15) Nou pa anvi fer bann gran gran lapriyer zis pour enpresyonn lezot parey serten ti fer dan letan Zezi. (Lik 20:46, 47) Sa bann kalite lapriyer pa enpresyonn Zeova. Sa ki enportan pour Zeova se ki nou priy senserman avek tou nou leker.

14. Ki kantite fwa nou devret priye e ki sa i montre nou lo Zeova?

14 Ki kantite fwa nou devret priye? Zeova i envit nou pour koz avek li regilyerman. Labib i dir ki nou devret “kontinyen priye,” “persevere dan lapriyer” e “toultan priye.” (Matye 26:41; Romen 12:12; 1 Tesalonisyen 5:17) Zeova i toultan pare pour ekout nou. Tou  le zour nou kapab remersye li pour son lanmour ek zenerozite. Nou osi kapab demann li pour gid nou, konsol nou e donn nou lafors. Si nou vreman apresye ki i en gran loner pour priy Zeova, nou pou servi tou loportinite ki nou gannyen pour koz avek li.

15. Akoz nou devret dir “amenn” a lafen sak lapriyer?

15 Akoz nou devret dir “amenn” a lafen sak lapriyer? Sa mo “amenn” i vedir “sirman” oubyen “dakor.” Sa i en fason pour montre ki nou senser konsernan sa ki nou’n dir dan sa lapriyer. (Psonm 41:13) Labib i osi dir ki i bon pour dir “amenn” swa dan nou leker ouswa aotvwa, apre ki en lapriyer in ganny fer an piblik pour montre ki nou dakor avek sa ki’n ganny dir.​—1 Kronik 16:36; 1 Korentyen 14:16.

KI MANNYER BONDYE I REPONN NOU LAPRIYER?

16. Eski Zeova i vreman reponn nou lapriyer? Eksplike.

16 Eski Zeova i vreman reponn nou lapriyer? Wi. Labib i apel li sa Enn ki ekout lapriyer. (Psonm 65:2) Zeova i ekout e reponn lapriyer senser plizyer milyon dimoun e i fer sa dan plizyer fason.

17. Ki mannyer Zeova i servi bann lanz ek son bann serviter lo later pour reponn nou lapriyer?

17 Zeova i servi bann lanz ek son bann serviter lo later pour reponn nou bann lapriyer. (Ebre 1:13, 14) I annan bokou dimoun ki ti priye pour ganny led pour konpran Labib e pa bokou letan apre en Temwen Zeova ti vizit zot. Labib i montre ki bann lanz i zwe en rol pour anons “bon nouvel” partou lo later. (Lir Revelasyon 14:6.) Deplis, i annan bokou parmi nou ki’n priy Zeova konsernan en problenm spesifik ouswa en keksoz ki  nou bezwen e apre nou’n ganny sa led ki nou bezwen avek en frer ouswa en ser.​—Proverb 12:25; Zak 2:16.

Zeova i kapab reponn nou lapriyer par servi lezot Kretyen pour ed nou

18. Ki mannyer Zeova i servi son lespri sen ek Labib pour reponn nou lapriyer?

18 Zeova i servi son lespri sen pour reponn nou lapriyer. Ler nou priy Zeova pour demann li led pour fer fas avek en problenm, i kapab servi son lespri sen pour gid nou e donn nou lafors. (2 Korentyen 4:7) Zeova i osi servi Labib pour reponn nou lapriyer e pour ed nou fer bann bon desizyon. Ler nou lir Labib, nou kapab vwar bann verse ki pou ed nou. Zeova i osi kapab motiv en dimoun pour dir sa ki nou bezwen tande dan son larepons pandan renyon. I kapab osi motiv en ansyen dan kongregasyon pour partaz en lenformasyon sorti dan Labib avek nou.​—Galat 6:1.

19. Akoz i kapab paret ki Zeova pa pe reponn nou lapriyer?

19 Me par ler nou kapab demande, ‘Akoz Zeova pa ankor reponn mon lapriyer?’ Pa bliye ki Zeova i konnen kan e ki mannyer pour reponn nou bann lapriyer. I konnen ki nou bezwen. I kapab ki nou bezwen kontinyen priye pour en pe letan pour montre ki nou vreman bezwen sa ki nou’n demande e pour montre li ki nou vreman annan lafwa dan li. (Lik 11:5-10) Par ler Zeova i reponn nou lapriyer dan en fason ki nou pa ekspekte. Par egzanp, i kapab ki nou priy lo en sityasyon difisil, me olye retir sa problenm, Zeova i kapab donn nou lafors pour andire.​—Lir Filipyen 4:13.

20. Akoz nou devret toultan priy Zeova?

20 Pa i en gran loner priy Zeova! Nou kapab asire ki i pou ekout nou. (Psonm 145:18) Pli nou priy Zeova avek tou nou leker, pli nou lanmitye avek li pou vin pli for.