Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

“Reste dan lanmour Bondye”

 SAPIT 15

Vwar rezilta ou travay dir

Vwar rezilta ou travay dir

“Tou zonm i devret . . . vwar rezilta akoz i’n travay dir.”​—EKLEZYAST 3:13.

1-3. (a) Ki mannyer bokou dimoun i santi anver zot travay? (b) An rapor avek travay, ki pwennvi Labib i ankouraz nou pour annan e ki kestyon nou pou egzaminen dan sa sapit?

BOKOU dimoun dan sa lemonn pa trouv okenn plezir dan travay ki zot fer. Zot travay dir pour en kantite erdtan dan en louvraz ki zot menm zot pa sitan kontan e zot pa anvi al travay tou le zour. Ki mannyer bann ki annan sa kalite latitid i kapab ganny motive pour pran en lentere personnel ouswa trouv satisfaksyon dan zot louvraz?

2 Labib i ankouraz nou pour annan en bon pwennvi lo travay dir. I dir ki travay ek rezilta en bon travay i en benediksyon. Salomon ti ekrir: “Tou zonm i devret manze, bwar e vwar rezilta akoz i’n travay dir. Sa i en kado sorti kot Bondye.” (Eklezyast 3:13) Zeova, sa enn ki kontan nou e ki annan tou nou byennet aker, i anvi ki nou trouv satisfaksyon dan nou travay e rezwir bon rezilta ki nou gannyen akoz nou’n travay dir. Pour reste dan son lanmour, nou devret viv an armoni avek son pwennvi ek prensip konsernan travay.​—Eklezyast 2:24, 5:18.

3 Dan sa sapit nou pou egzamin kat kestyon: Ki mannyer nou kapab vwar rezilta ler nou’n travay dir? Ki kalite travay bann vre Kretyen pa pou fer? Ki mannyer nou kapab balans nou travay ek bann keksoz spirityel? E lekel sa travay pli enportan nou kapab fer? Me premyerman annou egzamin legzanp sa de pli gran travayer dan liniver e sa i Zeova ek Zezi Kri.

 SA PLI GRAN TRAVAYER EK SA ZOUVRIYE ABIL

4, 5. Ki mannyer Labib i montre ki Zeova i en travayer ki prodwir en kantite keksoz?

4 Zeova i sa pli Gran Travayer. Zenez 1:1 i dir: “O konmansman, Bondye ti kree lesyel ek later.” Apre ki Bondye ti’n fini avek travay kreasyon lo later, an rezilta i ti dir ki tou ti “tre bon.” (Zenez 1:31) Andotmo, i ti vreman satisfe avek tou sa travay ki i ti’n fer lo later. San dout, Zeova “sa Bondye ere” ti trouv lazwa konman en travayer ki prodwir en kantite keksoz.​—1 Timote 1:11, NW.

5 Nou Bondye ki travay dir pa zanmen aret travay. En bon pe letan apre ki later ek tou sa ki lo la ti’n fini ganny kree, Zezi ti dir: “Mon Papa i touzour pe travay.” (Zan 5:17) Ki i ti pe fer? Kot i ete dan lesyel, sirman i touzour pe gid e pran swen avek bann imen. I’n fer “en kreasyon nouvo” e sa i bann Kretyen swazir ki pou finalman dirize ansanm avek Zezi dan lesyel. (2 Korentyen 5:17) I’n travay pour ki son plan pour bann imen i ganny akonplir, setadir kot tou dimoun ki kontan li pou ganny lavi eternel dan nouvo lemonn. (Romen 6:23) Sirman Zeova i vreman kontan rezilta sa travay. Plizyer milyon dimoun in byen reazir anver sa mesaz lo Rwayonm, zot pe ganny atire ver Bondye e zot pe fer bann azisteman dan zot lavi pour zot kapab reste dan son lanmour.​—Zan 6:44.

6, 7. Ki repitasyon Zezi ti annan konsernan travay dir?

6 Zezi i annan repitasyon konman enn ki’n travay dir pour en bon pe letan. Avan Zezi ti vin lo later pour viv konman en imen, Bondye ti servi li konman son “zouvriye abil” ler i ti pe kree tou keksoz ki “dan lesyel ek lo later.” (Proverb 8:22-31; Kolosyen 1:15-17) Kan i ti lo later Zezi ti kontinyen travay dir. I ti aprann en metye dan konstriksyon byen boner dan son lavi e i ti ganny  rekonnet konman “sa sarpantye.” * (Mark 6:3) Sa metye ti enplik en kantite lafors ek diferan abilite, sirtou dan sa letan, vi ki i pa ti ankor annan bann landrwa kot i vann dibwa ki’n fini koupe, laboutik ki vann materyo ek zouti elektrik. Eski ou kapab mazin Zezi pe al rod son prop dibwa, petet menm pe koup pye dibwa e trenn sa dibwa ziska kot i pe travay? Eski ou kapab mazin li pe konstrir bann lakaz setadir prepar sevron pour twa lakaz e met bann materyo neseser an plas, fer laport e menm aranz bann meb? San dout Zezi in personnelman konn sa satisfaksyon ki annan kan ou travay dir e fer en bon travay.

7 Zezi ti travay vreman dir kan i ti akonplir son minister. Pour trwa-z-an edmi i ti toultan okipe dan sa travay vreman enportan. Vi ki i ti anvi zwenn plis dimoun posib, i pa ti gaspiy letan, i ti lev boner dan bomaten e travay ziska tar aswar. (Lik 21:37, 38; Zan 3:2) I ti vwayaz “dan plizyer lavil ek vilaz pour pres Bonn Nouvel Rwayonm Bondye.” (Lik 8:1) Anfet, Zezi ti kouver plizyer santenn kilomet apye lo bann semen ranpli avek lapousyer pour anons sa bon nouvel avek bann dimoun.

8, 9. Ki mannyer Zezi ti vwar rezilta ler i ti’n travay dir?

8 Eski Zezi ti vwar rezilta son travay dan minister? Wi! I ti senm lagrenn laverite lo Rwayonm e kit deryer bann plantasyon ki ti’n pare pour rekolt. Fer lavolonte son Papa ti telman donn Zezi lafors ki i ti menm pa manze pour ki travay Bondye i ganny fer. (Zan 4:31-38) Mazin sa satisfaksyon ki i ti gannyen a lafen son minister lo later kot i ti kapab dir son Papa: “Mon’n glorifye ou lo later. Mon’n fini sa travay ki ou’n donn mwan pour fer.”​—Zan 17:4.

 9 Sirman Zeova ek Zezi i sa de pli bon legzanp an rapor avek bann ki ti vwar rezilta zot travay dir. Nou lanmour pour Zeova i pous nou pour “fer tou parey li.” (Efezyen 5:1) Nou lanmour pour Zezi i motiv nou pour byen “swiv” son legzanp. (1 Pyer 2:21) Aprezan annou egzaminen ki mannyer nou osi nou kapab vwar rezilta ler nou’n travay dir.

KONMAN POUR VWAR REZILTA LER NOU’N TRAVAY DIR

Aplik bann prensip Labib i kapab ed ou pour vwar rezilta ler ou’n travay dir

10, 11. Kwa ki kapab ed nou pour devlop en latitid pozitif anver nou travay?

10 Bann vre Kretyen osi i bezwen travay dan sa lemonn. Nou anvi trouv satisfaksyon e ganny serten lazwa dan nou travay, me sa pou vreman difisil si nou pe fer en travay ki nou pa tro kontan. Dan en tel sirkonstans, ki mannyer i posib pour nou vwar rezilta nou travay?

11 Devlop sa bon latitid. Nou pa touzour kapab sanz nou sirkonstans, me nou kapab sanz nou latitid. Medit lo bann keksoz pozitif i kapab ed nou pour devlop sa bon latitid anver nou travay. Par egzanp, si ou en sef fanmir, nenport ki kalite travay ou fer, reflesir lo lefet ki sa pou ed ou fourni bann keksoz ki ou fanmir i bezwen lo kote materyel. Deplis, pran swen avek ou fanmir pa en pti zafer dan lizye Bondye. Son Parol i dir ki si en dimoun pa reisi pran swen avek son fanmir “i pli pir ki en [“dimoun ki’n rezet Zeova,” not dan NW].” (1 Timote 5:8) Kan ou rekonnet ki sa travay ki ou pe fer i en mwayen ki ed ou desarz en responsabilite sorti kot Bondye, sa i kapab ed ou pour ganny serten satisfaksyon ek en bi dan ou travay ki lezot anplwaye napa.

12. Dan ki fason lonnekte dan travay e travay dir i kapab anmenn bon rezilta?

12 Travay dir e onnet. Ou kapab ganny byenfe si ou  travay dir e aprann ki mannyer pour fer ou travay pli byen. Bann anplwayer i souvan apresye bann anplwaye ki travay dir e ki annan bon abilite. (Proverb 12:24; 22:29) Konman vre Kretyen nou osi nou devret onnet dan nou travay, nou pa devret vol larzan, materyo ouswa letan nou anplwayer. (Efezyen 4:28) Parey nou ti vwar dan sapit oparavan, kan nou onnet nou ganny bokou byenfe. I fasil pour annan konfyans dan en anplwaye ki onnet. E ki swa nou anplwayer i rekonnet ki nou en anplwaye ki travay dir oubyen non, nou kapab annan sa satisfaksyon ki vin avek en “konsyans kler” e konsyan ki nou pe fer plezir sa Bondye ki nou kontan.​—Ebre 13:18; Kolosyen 3:22-24.

13. Ki rezilta nou bon kondwit i kapab annan dan landrwa kot nou travay?

 13 Rekonnet ki nou latitid i kapab glorifye Zeova. Kot nou travay sirman lezot pou remarke kan nou gard en standar onivo dan nou kondwit konman Kretyen. Avek ki rezilta? Nou kapab “fer loner lansennyman lo Bondye, nou Sover.” (Tit 2:9, 10) Wi, nou bon kondwit i kapab atir lezot ver nou ladorasyon e fer li pli atiran pour zot. Zis mazinen ki mannyer ou ti pou santi si enn ou kanmarad travay ti aksepte laverite akoz ou bon kondwit dan ou landrwa travay! Pli enportan ankor, reflesir lo sa pwen: Kwa ki pou donn ou plis satisfaksyon apard ki ler ou konnen ki ou bon kondwit i glorifye Zeova e i rezwir son leker?​—Proverb 27:11; 1 Pyer 2:12.

ANNAN DISERNMAN KAN PE SWAZIR EN TRAVAY

14-16. Kan nou annan bann desizyon pour fer an rapor avek en lanplwa, ki kestyon nou devret egzaminen?

14 Labib pa donn bann gran detay lo si en travay i akseptab ouswa pa akseptab. Sa pa vedir ki nou kapab aksepte nenport kalite lanplwa san pran kont sa ki i enplike. Parol Bondye i kapab ed nou pour swazir en travay ki prodiktif, onnet e ki pou fer plezir Zeova pandan ki nou rezet bann lanplwa ki pa pou fer li plezir. (Proverb 2:6) Kan nou pe deside ki lanplwa nou pou swazir, i annan de kestyon enportan nou devret demann nou lekor.

15 Eski sa louvraz i enplik bann aktivite ki Parol Bondye i direkteman pa aksepte? Parol Bondye i klerman pa aksepte vole, mansonz ek fabrikasyon bann zidol. (Egzod 20:4; Akt 15:29; Efezyen 4:28; Revelasyon 21:8) Nou pa pou aksepte okenn lanplwa ki enplik fer sa bann keksoz. Nou lanmour pour Zeova pa pou zanmen permet nou aksepte en louvraz ki enplik fer keksoz ki kont bann komannman Bondye.​—1 Zan 5:3.

 16 Eski mon pou enplike ouswa pe promot en move pratik si mon fer sa louvraz? Egzamin en legzanp. I pa mal pour travay konman en resepsyonnis. Me si en Kretyen ti ganny ofer sa kalite travay kot en klinik ki fer avortman? I vre dan sa louvraz i pa ti pou direkteman enplike dan avortman li menm. Me pourtan, eski pa son prezans regilye dan sa klinik ki fer zis avortman pou siport sa pratik, en pratik ki kont sa ki Parol Bondye i dir? (Egzod  21:22-24) Konman bann ki kontan Zeova, nou pa anvi asosye nou avek bann pratik ki pa baze lo Labib.

17. (a) Ki fakter nou kapab konsidere kan nou pe fer bann desizyon lo ki lanplwa nou pou swazir? (Vwar bwat “ Eski mon pou aksepte sa louvraz?”) (b) Ki mannyer nou konsyans i kapab ed nou pour fer bann desizyon ki fer plezir Bondye?

17 Nou kapab reponn bokou kestyon lo lanplwa par byen analiz larepons sa de kestyon ki’n ganny demande dan paragraf 15 ek 16. Deplis i annan lezot fakter ki nou kapab konsidere kan nou pe fer bann desizyon konsernan en lanplwa. * Nou pa ekspekte ki lesklav fidel i etablir bann lareg ki pou kouver tou sitiasyon ki kapab leve. La i sa moman ki nou menm nou bezwen annan  disernman. Parey nou ti aprann dan Sapit 2, nou devret aprofondir nou konnesans e antrenn nou konsyans par etidye konman nou pou aplik Parol Bondye dan nou lavi tou le zour. Vi ki nou antrenn nou konsyans pour “konn fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal” “par leksperyans,” nou konsyans i ava kapab ed nou pour fer bann desizyon ki fer plezir Bondye e ed nou pour reste dan son lanmour.​—Ebre 5:14.

GARD EN LATITID BALANSE ANVER TRAVAY

18. Akoz i pa fasil pour gard en bon balans spirityel?

18 I pa fasil pour gard en balans dan domenn spirityel dan sa “bann dernyen zour” kot i “annan letan difisil.” (2 Timote 3:1) I difisil pour trouv e gard en travay. Konman vre Kretyen nou rekonnet lenportans pour travay dir e pran swen avek bezwen nou fanmir. Me si nou pa fer atansyon, presyon dan travay ouswa lespri materyalis dan sa lemonn i kapab enterfer avek nou bann lobzektif spirityel. (1 Timote 6:9, 10) Annou egzaminen ki mannyer nou kapab gard nou balans, sirtou dan “sa ki pli enportan.”​—Filipyen 1:10, NW.

19. Akoz Zeova i merite ganny tou nou konfyans e ki sa kalite konfyans i kapab ed nou pour evite?

19 Met tou ou konfyans dan Zeova. (Proverb 3:5, 6) Eski pa i merit nou konfyans? Apre tou, i enterese avek nou. (1 Pyer 5:7) I konn sa ki nou bezwen plis ki nou e napa nanryen ki enposib pour li. (Psonm 37:25) Alors i byen pour nou ekoute kan son Parol i rapel nou pour: “Pa les lanmour pour larzan domin zot lavi, me kontant zot avek sa ki zot annan, parski Bondye ti dir: ‘Mon pa pou zanmen negliz ou, mon pa pou zanmen abandonn ou.’” (Ebre 13:5) Bokou serviter aplentan i kapab prouve ki Zeova i annan sa abilite pour pran swen avek  sa ki nou bezwen dan lavi. Si nou annan konfyans total ki Zeova pou pran swen avek nou, nou pou evite enkyet pour nanryen lo konman pour pran swen avek nou fanmir. (Matye 6:25-32) Nou pa pou les nou travay fer nou negliz nou bann aktivite spirityel, parey pres sa bon nouvel e asiste renyon.​—Matye 24:14; Ebre 10:24, 25.

20. Ki savedir gard en lizye senp e ki mannyer ou kapab gard sa kalite latitid?

 20 Gard ou lavi senp. (Matye 6:22, 23) Annan en bon lizye oubyen literalman dan langaz Grek en lizye senp i vedir ki nou pa konplik nou lavi. En Kretyen ki annan en lizye senp i konsantre lo en sel bi; fer lavolonte Bondye. Si nou lizye i konsantre dan sa bon direksyon, nou pa pou zis tay deryer en louvraz prometan ek en lavi deliks. Ni menm tay deryer bann keksoz dernyen model ki son lalis pa zanmen fini ek keksoz materyel ki bann lavertisman i fer nou krwar nou bezwen pour nou ere. Ki mannyer ou kapab gard ou lizye senp? Evite fatig ou lekor avek bann det ki pa neseser. Pa konplik ou lavi avek en ta zafer ki pou pran tou ou letan ek latansyon. Obeir sa konsey dan Labib ki dir nou kontant nou avek “manze ek lenz.” (1 Timote 6:8) Fer ou mye pour touzour senplifye ou lavi.

21. Akoz nou bezwen etablir nou priyorite e kwa ki devret premye dan nou lavi?

21 Met keksoz spirityel premye e toultan kit zot an premye. Vi ki nou pa kapab fer tou keksoz dan lavi, nou bezwen etablir bann priyorite. Si non, bann keksoz ki pa enportan pou pran tou nou letan e pou etouf tou bann ki enportan. Kwa ki devret annan priyorite dan nou lavi? Bokou dimoun dan sa lemonn i met lanfaz lo pourswiv ledikasyon avanse pour ki zot a ganny en bon plas travay dan sa lemonn. Parkont, Zezi ti ankouraz son bann disip pour “rod plito Rwayonm Bondye.” (Matye 6:33) Wi, konman vre Kretyen nou met Rwayonm Bondye premye dan nou lavi. Nou lavi, setadir bann swa ki nou fer, bi ki nou etablir ek aktivite ki nou pourswiv i devret montre ki lentere Rwayonm ek lavolonte Bondye i sa keksoz pli enportan pour nou ki okenn keksoz materyel ek en travay prometan.

 TRAVAY DIR DAN MINISTER

Nou kapab demontre nou lanmour pour Zeova par fer travay predikasyon vin en priyorite dan nou lavi

22, 23. (a) Ki travay prensipal bann vre Kretyen i annan e ki mannyer nou kapab montre ki sa travay i enportan pour nou? (Vwar bwat “ Mon desizyon in anmenn lazwa ek satisfaksyon dan mon lavi.”) (b) Ki ou determinasyon an rapor avek lanplwa?

22 Nou konnen nou pe vreman viv dan letan lafen alor nou konsantre lo nou travay prensipal konman vre Kretyen e sa i prese e fer disip. (Matye 24:14; 28:19, 20) Parey Zezi, nou Legzanp, nou anvi reste okipe o maksimonm dan sa travay ki sov lavi. Ki mannyer nou kapab montre ki sa travay i enportan pour nou? Konman bann ­proklanmater dan kongregasyon, lamazorite pep Bondye i partisip en kantite dan sa travay avek tou zot leker. Serten in aranz zot progranm pour ki zot kapab servi konman pionye ouswa misyonner. Bokou paran ki rekonnet lenportans lobzektif spirityel in ankouraz zot zanfan pour fer servis aplentan konman en karyer. Eski bann proklanmater devoue i vwar rezilta zot travay dir ki zot fer dan minister? Byensir! Servi Zeova avek tou nou leker i sa sel mwayen ki pou anmenn en lavi ki ranpli avek ­lazwa, satisfaksyon ek en kantite byenfe.​—Proverb 10:22.

23 Bokou parmi nou i bezwen depans bokou letan dan travay dan sa lemonn pour pran swen avek nou fanmir lo plan materyel. Mazinen Zeova i anvi ki nou vwar bon rezilta pour nou bon travay. Si nou latitid ek aksyon i an armoni avek son pwennvi ek prensip, nou pou kapab trouv satisfaksyon dan nou travay. Me annou reste determinen pour pa zanmen les travay dan sa lemonn detourn nou latansyon lo anons sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye ki sa travay pli enportan. Si nou met sa travay pour anons bon nouvel konman priyorite dan nou lavi, nou pou demontre nou lanmour pour Zeova e alor nou pou reste dan son lanmour.

^ par. 6 Sa mo Grek ki ganny servi pour “sarpantye” i “en term zeneral pour en travayer ki travay avek dibwa, ki swa i travay lo lakaz, meb ouswa lezot keksoz ki ganny fer avek dibwa.”

^ par. 17 Pour plis lenformasyon lo bann fakter ki nou devret egzaminen konsernan lanplwa, vwar Latour Veyer le 15 Avril 1999 paz 28-30 e le 15 Zilyet 1982 paz 26 an Angle e le 15 Oktob 1982 paz 26 an Franse.