Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

“Reste dan lanmour Bondye”

 SAPIT 16

Reziste Dyab ek tou son bann riz

Reziste Dyab ek tou son bann riz

“Reziste kont Dyab e i ava sov lwen.”​—ZAK 4:7.

1, 2. Lekel ki zwaye pandan batenm?

SI POUR plizyer lannen ou pe servi Zeova, i tre probab ki ou’n antann plizyer diskour batenm dan nou bann diferan lasanble. Me pourtan, menm si plizyer fwa ou’n prezan pour sa lokazyon, petet ou ankor santi ou touse sak fwa ki ou vwar bann ki asiz dan premye ranze lasal lasanble, debout e prezant zot lekor pour ganny batize. Pandan sa moman, lodyans i senserman eksprim zot lakontantman par en aplodisman. Kan ou vwar ankor en lot group dimoun ki’n pran kote avek Zeova, i kapab ki larm i marse dan ou lizye. Pa nou vreman annan en gran lazwa dan sa bann moman!

2 Nou nou kapab obzerv batenm zis detrwa fwa dan en lannen dan nou rezyon, bann lanz zot zot annan sa privilez pour vwar li pli souvan. Eski ou kapab mazin sa kantite “lazwa dan lesyel” kan bann lanz i vwar plizyer mil dimoun dan lemonn antye rasanble sak semenn pour form parti avek lorganizasyon vizib Zeova? (Lik 15:7, 10) Sirman bann lanz i vreman kontan kan zot vwar sa ogmantasyon!​—Agai 2:7.

DYAB “PE PAS PARTOU KONMAN EN LYON KI KRIYE”

3. Akoz Satan pe pas partou konman en “lyon ki kriye” e ki i anvi fer?

3 De lot kote i annan ki pa kontan kan zot get batenm.  Satan ek son bann demon i ankoler kan zot vwar ki bokou dimoun pe rezet sa lemonn koronpi. Apre tou, Satan ti dir ki personn pa servi Zeova akoz i vreman kontan li e ki personn pa pou reste fidel anba bann gro leprev. (Zob 2:4, 5) Satan i ganny prouve en manter sak fwa ki en dimoun i dedye son lavi avek Zeova. I konmsi tou le semenn dan en lannen Satan i ganny plizyer kalot dan son figir. I pa drol alor ki i “pas partou konman en lyon ki kriye, pe rode ki i pou devore”! (1 Pyer 5:8) Sa “lyon” i vreman anvi devor nou spirityelman afen ki nou relasyon avek Bondye i ava afeblir oubyen ganny detrir.​—Psonm 7:1, 2; 2 Timote 3:12.

Satan i ganny prouve konman en manter, sak fwa en dimoun i dedye son lavi avek Zeova e batize

4, 5. (a) Ki sa de fason enportan ki Zeova in limit lenfliyans Satan? (b) Ki lasirans en vre Kretyen i kapab annan?

4 Nou pa devret per menm si nou pe fer fas avek en  lennmi feros. Akoz? Parski Zeova in limit lenfliyans sa “lyon ki kriye” dan de fason. Ki mannyer? Premyerman, Zeova in predir ki “en gran lafoul” bann vre Kretyen pou sirviv sa “gran ladetres” ki pe vini. (Revelasyon 7:9, 14, NW) Bann profesi ki Bondye i predir i touzour ganny akonplir. Se pour sa rezon ki Satan i devret konnen ki i pa pou zanmen reisi ganny pouvwar lo tou serviter Bondye.

5 Sa dezyenm fason ki Zeova in limit lenfliyans Satan i evidan dan parol ki en ansyen serviter fidel Bondye ti dir. Profet Azarya ti dir Lerwa Aza: “Zeova pou avek ou tan ki ou ou prouve ki ou avek li.” (2 Kronik 15:2; 1 Korentyen 10:13) Bokou legzanp ki’n ganny rikorde i montre ki dan letan pase Satan pa’n reisi devor okenn serviter Bondye ki ti reste pros avek Bondye. (Ebre 11:4-40) Denozour, en Kretyen pou reisi opoz oubyen menm ranport laviktwar lo Dyab si i reste pros avek Zeova. Anfet, Parol Bondye i asir nou: “Reziste kont Dyab e i ava sov lwen avek zot.”​—Zak 4:7.

NOU “PE LIT KONT . . . POUVWAR MOVE LESPRI”

6. Ki mannyer Satan i atak bann Kretyen endividyelman?

6 Dan sa batay senbolik, Satan pa kapab ranport laviktwar me i kapab fer nou ditor endividyelman si nou pa reste vizilan. I konnen ki i kapab devor nou si i reisi afeblir nou relasyon avek Zeova. Ki mannyer Satan i esey fer sa? I fer sa par entansifye son latak, personnelman e avek riz. Annou egzamin sa bann taktik ki Satan i souvan servi.

7. Akoz Satan pe entansifye son latak kont pep Zeova?

7 I entansifye latak. Zapot Zan ti dir: “Lemonn antye i dan pouvwar dyab.” (1 Zan 5:19) Sa parol i en lavertisman pour tou vre Kretyen. Vi ki Satan in fini devor bann move dimoun dan sa lemonn, i aprezan kapab konsantre e entansifye son latak kont pep Zeova, andotmo bann ki reziste li. (Mika 4:1; Zan 15:19; Revelasyon 12:12, 17) I  vreman ankoler akoz i konnen ki i napa bokou letan, alor i entansifye son latak. Denozour, nou pe fer fas avek son bann dernyen latak ki kriyel e ki annan pour bi, detrir nou relasyon avek Zeova. Alor, plis ki zanmen oparavan, nou devret “rekonnet letan pour konnen ki [nou] devret fer.”​—1 Kronik 12:32.

8. Ki zapot Pol ti oule dir kan i ti dir ki nou bezwen “lit” kont bann move lespri?

8 Lalit personnel. Zapot Pol ti averti son bann frer ek ser Kretyen ki zot “pe lit kont . . . bann pouvwar move lespri dan ler.” (Efezyen 6:12) Akoz Pol ti servi sa mo ‘lite’? Akoz sa mo i donn sa lide ki nou pe lager dan en konba kot nou lalit fas a fas. Par servi sa mo, Pol ti pe montre ki nou tou nou bezwen lite personnelman kont bann move lespri. Ki swa nou viv dan en pei kot krwayans dan move lespri i popiler oubyen non, nou pa devret oubliye ki ler nou dedye nou lavi avek Zeova, nou pe sot lo sa nat konba pour konmans nou konba senbolik. Apre dedikasyon, bann Kretyen pa kapab evit sa konba. I pa drol alor ki Pol ti servi trwa fwa sa mo “tenir ferm” dan langaz Grek pour ankouraz bann Kretyen Efez.​—Efezyen 6:11, 13, 14.

9. (a) Akoz Satan ek son bann demon i servi diferan “riz”? (b) Akoz Satan i esey enfliyans nou panse e ki mannyer nou kapab reziste son zefor? (Vwar bwat “ Fer atansyon bann trik Satan!”) (c) Ki riz nou pou egzaminen aprezan?

9 Bann trik rize. Pol ti ankouraz bann Kretyen pour tenir ferm kont “bann riz Dyab.” (Efezyen 6:11) Remarke, Pol ti servi sa mo “bann” pour endike ki i annan plizyer. Bann demon pa servi zis en kalite riz e zot annan bon rezon pour sa. Avek letan ki pase, serten krwayan ki ti tenir ferm anba en kalite leprev i tonbe kan zot fer fas avek en lot kalite. Deplis, Dyab ek son bann demon i regard atantivman latitid sakenn parmi nou pour vwar nou bann pwen feb. Apre sa, zot pran lavantaz lo nenport ki pti febles ki nou annan spirityelman. Me erezman Labib i ed nou pour idantifye  serten metod ki Dyab i servi. (2 Korentyen 2:11) Pli boner dan sa piblikasyon, nou ti diskit lo bann trik ki i servi parey, tay deryer keksoz materyel, move frekantasyon ek limoralite seksyel. Aprezan annou vwar en lot riz ki Satan i servi e sa se bann pratik demonyak.

PRATIK DEMONYAK I EN TRAIZON

10. (a) Ki si sa pratik demonyak? (b) Ki mannyer Zeova i vwar pratik demonyak e ki mannyer ou vwar li?

10 Si en dimoun i enplike dan bann pratik demonyak setadir bann pratik ki annan pour fer avek demon, i pe fer kontak direk avek bann move lespri. Devinen, mazik, move sor, rod kontak avek dimoun mor, grigri, bonnonm dibwa, tousala i tonm dan bann pratik demonyak. Parey nou deza konnen, pratik demonyak i en “keksoz degoutan” devan lizye Zeova. (Deterononm 18:10-12; Revelasyon 21:8) Vi ki nou osi nou devret “deteste sa ki mal,” nou pa merit rod fason pour annan kontak avek bann demon. (Romen 12:9) Pa i pou vreman en traizon anver Zeova, nou Papa ki dan lesyel si nou pratik sa!

11. Akoz i pou en gran laviktwar pour Satan si i reisi fer nou pratik bann keksoz demonyak? Donn en legzanp.

11 Parkont, lefet ki Satan i konnen ki mel dan bann pratik demonyak i en traizon anver Zeova, alor i determinen pour fer serten parmi nou tonm dan sa latrap. Sak fwa ki Satan i reisi fer en Kretyen enplike dan bann pratik demonyak, i ranport en gran laviktwar. Akoz? Reflesir lo sa konparezon: En komandan larme lennmi ti pou vreman kontan si i ti reisi persyad en solda dan younit lennmi pour zwenn son latroup larme. E i ti pou menm donn loner oubyen parade avek sa solda konman en pri pour ki i kapab ensilte ansyen komandan sa solda. Pareyman, si en Kretyen i enplike dan bann pratik demonyak, i pou volonterman pe rezet Zeova e pe met son lekor direkteman anba dominasyon Satan.  Pa i pou en plezir pour Satan parade avek sa pri, setadir sa Kretyen ki’n kit Zeova! Eski i annan enn parmi nou ki ti a kontan donn Dyab sa kalite laviktwar? Byensir non! Nou pa bann tret.

SOULEV KESTYON POUR KREE DOUT

12. Ki metod Satan i servi pour enfliyans nou pwennvi lo bann pratik demonyak?

12 Tan ki nou deteste bann pratik demonyak, Satan pa pou reisi servi li pour tronp nou. Alor, i rekonnet ki i bezwen sanz nou fason panse. Dan ki fason? I esey rod fason pour tronp bann Kretyen ziska ki zot krwar ki “sa ki byen i mal e sa ki mal i byen.” (Izai 5:20) Pour fer sa, Satan i souvan depan lo enn parmi bann metod ki i’n servi pour bokou letan e sa se soulev kestyon pour kree bann dout.

13. Ki mannyer Satan in servi sa metod soulev kestyon pour kree dout?

13 Remarke ki mannyer Satan ti servi sa metod dan lepase. Dan zarden Edenn i ti demann Ev: “Eski i vre ki Bondye in dir zot pa manz fri dan tou pye dibwa sa zarden?” Dan letan Zob, pandan en renyon avek bann lanz dan lesyel, Satan ti soulev sa kestyon: “Eski i pour nanryen ki Zob i annan lakrent pour Bondye?” E o konmansman minister Zezi lo later Satan ti esey met Zezi dan leprev par dir: ‘Si ou Garson Bondye donn lord ki sa bann ros a vin dipen.’ Mazinen, menm dan ka Zezi, Satan pa ti ezite pour monk Zeova par servi sa menm parol ki Zeova ti’n dir sis semenn pli boner: ‘Sa mon Garson byenneme, ki donn mwan bokou lazwa.’​—Zenez 3:1; Zob 1:9; Matye 3:17; 4:3.

14. (a) Ki mannyer Satan in servi son taktik pour senm dout, an rapor avek bann pratik demonyak? (b) Ki nou pou egzaminen aprezan?

14 Denozour, Dyab i servi preski menm taktik an rapor avek bann pratik demonyak dan son zefor pour kree bann dout konmkwa i pa en keksoz ki mal. Malerezman i’n reisi senm dout dan lespri serten krwayan. Zot in konmans  kestyonnen pour vwar si vreman serten sa bann pratik demonyak i sitan move. An realite zot demande: ‘Eski i vre?’ (2 Korentyen 11:3) Ki mannyer nou kapab ed sa bann dimoun pour sanz zot pwennvi? Ki mannyer nou kapab fer sir ki bann riz Satan pa reisi enfliyans nou? Pour reponn sa bann kestyon, annou egzamin de domenn dan lavi kot Satan in kontamin bann keksoz avek bann pratik demonyak dan en fason rize. E sa i dan domenn divertisman ek lasante.

I PROFIT LO NOU DEZIR EK BEZWEN

15. (a) Ki mannyer bokou dimoun dan serten pei i vwar bann pratik demonyak? (b) Ki mannyer serten Kretyen in ganny enfliyanse par pwennvi lemonn lo bann pratik demonyak?

15 Dan serten pei, bann dimoun pa vwar okenn danze dan bann pratik demonyak parey bann fenomenn misterye, sorsye ek lezot form. Pli ale bann film, liv, progranm televizyon ek zwe konpiter i fer sa bann pratik ki annan pour fer avek demon paret vreman gou, eksitan e napa okenn danze ladan. Serten film ek liv ki baze lo bann fenomenn misterye in vin sitan popiler ki bann siporter in organiz bann klib pour sa. I kler ki bann demon pe vreman reisi fer sa bann keksoz misterye paret pa sitan danzere. Eski sa bann pratik demonyak in annan en serten lenfliyans lo bann Kretyen? Wi, parski fason panse serten in ganny afekte. Dan ki fason? Pour donn en senp legzanp, apre ki en Kretyen ti get en film ki ti baze lo bann fenomenn misterye, i ti dir: “Mon’n get sa film, me mon pa ti pe pratik bann keksoz demonyak.” Akoz en tel rezonnman i danzere?

16. Akoz i danzere pour swazir bann divertisman ki annan pour fer avek bann fenomenn misterye?

16 Menm si i annan diferans ant pratik bann keksoz demonyak e get li, sa pa vedir ki napa danze dan get bann keksoz misterye. Akoz? Egzamin sa: Parol Bondye i dir ki  Satan ek son bann demon napa sa abilite pour lir nou panse. * Toudmenm, parey nou’n vwar pli boner, pour kapab konnen ki nou pe panse ouswa apersevwar okenn febles dan nou, bann demon i bezwen vey nou bann aksyon tre pros, enkli divertisman ki nou swazir. Kan latitid en Kretyen i montre ki i kontan bann film ek liv ki annan pour fer avek bonnonm dibwa, mazik, lenvokasyon ouswa bann lezot pratik ki annan pour fer avek demon, i pe pas en mesaz avek bann demon. Anfet, i pe fer zot konn son pwen feb! E an rezilta sa, bann demon i kapab entansifye zot konba avek sa Kretyen pour ki zot ava kapab profit lo son febles ki i’n revele e dan en sans ziska ki zot met li ater. Anfet, serten ki zot lentere dan bann pratik demonyak ti konmans atraver bann divertisman popiler ki santre lo bann fenomenn misterye in finalman arive pratik bann keksoz demonyak.​—Galat 6:7.

Byenfe ki sipor Zeova i anmennen kan nou malad

17. Atraver ki kalite riz Satan i kapab profit lo bann ki malad?

17 Satan pa zis profit lo nou dezir konsernan divertisman me i osi profit lo nou bezwen an rapor avek nou lasante. Ki mannyer? En Kretyen ki son lasante pe deteryore i kapab dezespere malgre i’n fer bokou zefor pour rod en gerizon pour son maladi. (Mark 5:25, 26) Sa i kapab donn Satan ek son bann demon en bon loportinite pour profit lo li. Zot konnen ki Parol Bondye i averti kont “bann ki ede pour pratik bann keksoz ki fer ditor.” (Izai 31:2) Pour fer en Kretyen pa swiv sa lavertisman, bann  demon i kapab tant en dimoun malad ki dezespere pour al rod bann tretman e swiv bann prosedir ki enplik servi “mazik” oubyen bann pratik demonyak, ki bann keksoz ki fer plis ditor. Si bann demon i reisi par servi sa riz, sa i kapab afeblir relasyon ki sa enn ki malad i annan avek Bondye. Dan ki fason?

18. Ki kalite prosedir medikal en Kretyen pa pou aksepte e akoz?

18 Zeova ti averti bann Izraelit ki ti pe pratik mazik: “Kan zot ouver zot lanmen, mon kasyet mon lizye avek zot. Kantmenm zot fer zot kantite lapriyer, mon pa pe ekoute.” (Izai 1:13, 15) Byensir, nou touzour anvi evit bann keksoz ki kapab vin en baryer pour nou lapriyer e diminyen sipor ki nou gannyen avek Zeova e sirtou dan bann moman ki nou malad. (Psonm 41:3) Alor, si nou remarke ki en tes oubyen tretman medikal ki annan pou fer avek nou maladi i relye avek bann pratik demonyak, en vre Kretyen pa devret aksepte. * (Matye 6:13) Dan sa fason, i pou asire ki i annan sipor Zeova. Vwar bwat “ Eski sa i en pratik demonyak?

KAN I ANNAN BOKOU ZISTWAR LO DEMON

19. (a) Ki Dyab in fer bokou dimoun krwar konsernan son pouvwar? (b) Ki zistwar bann vre Kretyen i merit evite?

19 Nou’n vwar ki dan serten pei, dimoun pa vwar okenn danze avek pouvwar Satan, i tou lekontrer dan lezot parti  lemonn. Laba Dyab in fer bokou dimoun krwar ki i annan plis pouvwar ki i vreman annan. Serten dimoun i viv, manze, travay e dormi avek lafreyer move lespri. I annan bokou zistwar lo bann keksoz pwisan ki bann demon in fer. Sa bann zistwar i souvan ganny rakonte avek plezir e bokou i enpresyonnen avek zot. Eski nou merit ede propaz sa bann zistwar? Non, i annan de rezon enportan akoz bann serviter sa vre Bondye pa fer sa?

20. Ki mannyer en dimoun i kapab fann propagann Satan san annan lentansyon?

20 Premyerman, si en dimoun i rakont bann keksoz ekstraordiner ki bann demon in reisi fer, i pe ed Satan. Ki mannyer? Parol Bondye i konfirmen ki Satan i kapab fer bann travay pwisan, me i osi averti ki i servi “trik” pour “tronp” bann dimoun. (2 Tesalonisyen 2:9, 10) Vi ki Satan i en sef dan fer trik, i konnen ki mannyer pour anbet bann ki  ganny atire avek bann pratik demonyak e ki mannyer pour fer zot krwar dan bann keksoz ki pa vre. Sa bann dimoun i kapab senserman krwar ki zot in vwar e tann bann keksoz e zot kapab rakont zot leksperyans konman en keksoz ki vre. Avek letan, apre ki sa zistwar in ganny rakonte pour plizyer fwa, serten keksoz i ganny azoute avek. Si en Kretyen ti propaz sa zistwar, anfet i ti pou pe fer sa ki Dyab, “papa tou mansonz” i oule. I pou pe senm en propagann.​—Zan 8:44; 2 Timote 2:16.

21. Nou konversasyon i devret baze lo kwa?

21 Dezyenmman, menm si en Kretyen ti deza annan kontak avek bann move lespri dan lepase, i pou evite rakont lezot sa bann zistwar lo sa bann keksoz. Akoz? Nou ganny konseye: “Annou gard nou regar fikse lo Zezi, sa enn ki linisyater nou lafwa.” (Ebre 12:2) Wi, nou devret konsantre lo Zezi e non pa lo Satan. I enportan pour note ki kan i ti lo later, Zezi pa ti egey son bann disip avek bann zistwar konsernan bann demon, menm si i ti’n kapab dir en kantite keksoz lo sa ki Satan i kapab oubyen pa kapab fer. O kontrer, Zezi ti konsantre lo mesaz Rwayonm. Alor, vi ki nou pe imit Zezi ek son bann zapot, nou pou anvi koz avek lezot lo “bann mervey ki Bondye in fer.”​—Akt 2:11; Lik 8:1; Romen 1:11, 12.

22. Ki mannyer nou kapab ede pour kontinyen anmenn “lazwa dan lesyel”?

22 I vre Satan i servi diferan riz, enkli bann pratik demonyak pour li detrir nou relasyon avek Zeova. Parkont, si nou deteste sa ki move e atase avek sa ki bon, nou pa pou donn li okenn loportinite pour afeblir nou rezolisyon pour rezet bann pratik demonyak dan tou son form. (Efezyen 4:27) Pa i pou vreman annan en gran “lazwa dan lesyel” si nou kontinyen “reziste kont tou bann riz Dyab” ziska ki i nepli!​—Efezyen 6:11.

^ par. 16 Bann tit ki idantifye Satan (Opozan, Tronper, Dyab, Manter) pa donn okenn lide ki i annan sa abilite pour egzamin leker ek lespri. Parkont, Zeova li i ganny dekrir konman “sa enn ki egzamin leker” e Zezi konman sa enn ki “egzamin ronnyon ek leker.”​—Proverb 17:3; Revelasyon 2:23.

^ par. 18 Pour plis lenformasyon, vwar lartik “A Health Test for You?” (En tes medikal pour ou?) dan Latour Veyer le 15 Desanm 1994 paz 19-22 (Angle/Franse) ek lartik “The Bible’s Viewpoint: Your Choice of Medical Treatment—Does It Matter?” (Pwennvi Labib: Swa pour ou tretman medikal​—Eski i enportan?) dan Awake! le 8 Zanvye 2001. (Angle/Franse)