Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 17

“Kontinyen fer progre dan zot lafwa ki tre sen”

“Kontinyen fer progre dan zot lafwa ki tre sen”

“Kontinyen fer progre dan zot lafwa ki tre sen. . . . Reste dan lanmour Bondye.”​—ZID 20, 21.

1, 2. Ki proze konstriksyon ou enplike ladan e akoz kalite nou travay i enportan?

OU PE travay dir lo proze konstriksyon en batiman. Sa travay in ganny fer pour en pe letan e i pou kontinyen alavenir. Sa travay i satisfezan, menm si ziska aprezan i pa’n enn ki fasil. Nenport kwa i kapab arive, me ou ou’n determinen pour pa bes lebra oubyen ralanti parski sa travay ki ou pe fer pou annan lefe lo ou lavi e menm lo ou lavenir. Akoz? Akoz ou menm ou sa batiman ki pe ganny konstrir!

2 Disip Zid ti met lanfaz lo sa travay konstriksyon ki nou bezwen fer lo nou lekor. Kan i ti ankouraz bann Kretyen pour “reste dan lanmour Bondye,” i ti osi endike ki mannyer zot ti pou kapab fer sa dan son verse presedan. I ti dir: “Kontinyen fer progre [oubyen “batir lo,” NW] zot lafwa ki tre sen.” (Zid 20, 21) Ki serten fason ou kapab kontinyen progrese e ranforsi ou lafwa pour ki ou ava kapab reste dan lanmour Bondye? Annou egzamin trwa domenn dan nou proze konstriksyon spirityel ki kapab ed nou fer sa.

KONTINYEN BATIR LAFWA DAN LALWA DRWAT ZEOVA

3-5. (a) Ki pwennvi Satan ti pou kontan nou annan konsernan bann lalwa Zeova? (b) Ki pwennvi nou devret annan lo bann lalwa Bondye e ki lefe sa pou annan lo nou santiman? Donn en legzanp.

3 Premyerman, nou devret ranforsi nou lafwa dan bann lalwa drwat sorti kot Bondye. Pandan ki ou’n etidye sa liv,  sirman ou’n remark bokou lalwa drwat Zeova konsernan nou kondwit. Ki ou pwennvi konsernan sa bann lalwa? Satan i definitivman anvi fer ou krwar ki bann lalwa, prensip ek standar Zeova i en fardo e ki i pe priv ou bann bon keksoz. Sa taktik ti efikas depi o konmansman an Edenn e Satan i ankor pe servi li. (Zenez 3:1-6) Eski son taktik pou marse lo ou? Bokou pou depan lo ou latitid.

4 Pour donn en legzanp: Anmezir ki ou mars dan en zoli zarden ou remark en gran baraz solid ki bar akse avek lot kote sa landrwa. Sa peizaz lot kote sa baraz i vreman atiran. Premye kou ou kapab panse ki sa baraz i limit ou liberte. Me, apre ki ou get byen atraver sa baraz ou vwar en gro lyon feros pe sas en zannimo pour li manze! Aprezan ou konpran akoz sa baraz i la, i pour ou prop proteksyon. Eski i annan en predater danzere ki pe tay deryer ou la konmela? Parol Bondye i averti: “Reste vizilan e vey byen. Zot lennmi, dyab pe pas partou konman en lyon ki kriye, pe rode ki i pou devore.”​—1 Pyer 5:8.

5 Satan i en predater vreman visye. Vi ki Zeova pa ti a kontan nou ganny devore par Satan, alor i’n etablir bann lalwa pour protez nou kont “tou bann riz Dyab.” (Efezyen 6:11) Alor, sak fwa nou medit lo bann lalwa Bondye, nou devret vwar zot konman en fason ki nou Papa ki dan lesyel i demontre son lanmour pour nou. Si nou vwar zot dan sa fason, lalwa Bondye pou vin en sours sekirite ek lazwa pour nou. Disip Zak ti ekrir: “Me sa ki egzamin byen lalwa parfe, lalwa laliberte e ki persevere, . . . Bondye pou beni li dan tou son laktivite.”​—Zak 1:25.

6. Ki sa pli bon fason pour batir lafwa dan bann lalwa ek prensip drwat Bondye? Donn en legzanp.

6 Pli meyer fason pour batir nou lafwa dan sa Enn ki donn lalwa e dan lasazes ki par deryer son bann lalwa i kan nou viv an armoni avek bann komannman Bondye. Par egzanp, “lalwa Kris” i enplik sa lord ki Zezi ti donnen  pour ansenny lezot “tou sa ki [i’n] konmande.” (Galat 6:2; Matye 28:19, 20) Bann Kretyen i osi pran o serye sa lord pour reini ansanm dan ladorasyon e pour ankouraz lezot. (Ebre 10:24, 25) Komannman Bondye i osi enplik sa konsey pour priy Zeova regilyerman, wi souvan e senserman. (Matye 6:5-8; 1 Tesalonisyen 5:17) Anmezir ki nou viv dapre sa bann komannman, nou pou vwar pli klerman ki zot vreman bann gidans ki’n ganny donnen avek lanmour. Si nou obeir zot nou pou ganny lazwa ek satisfaksyon ki nou pa ti pou zanmen gannyen okenn par dan sa lemonn boulverse. Anmezir ou medit lo byenfe ki ou menm ou’n gannyen par viv an armoni avek lalwa Bondye, eski pa ou konfyans dan son lalwa i vin pli for?

7, 8. Ki mannyer Parol Bondye i asir bann ki enkyet pangar avek letan zot pa ava reisi swiv sa semen drwat?

7 Parler serten i panse ki i pou difisil pour obeir tou bann lalwa Zeova anmezir ki letan i pase, alor zot konmans enkyet. Zot per ki zot pa pou reisi. Si zanmen ou santi koumsa, gard sa parol antet: “Mwan Zeova, mon ou Bondye, sa Enn ki pe ansenny ou pour ou prop byenfe, sa  Enn ki pe fer ou mars dan sa semen ki ou devret marse. Si selman ou byen atantif anver mon bann komannman! Alor ou lape pou vin zis parey en larivyer e ou ladrwatir parey bann laroul dan lanmer.” (Izai 48:17, 18) Eski ou’n deza asize e medit lo sa parol ankourazan?

8 Dan sa verse, Zeova pe rapel nou ki si nou obeir li nou pou ganny bokou byenfe. I promet pour donn nou de benediksyon. Premyerman, nou lape pou vin zis parey en larivyer, ki kalm, annabondans e kontinyen koule. Dezyenmman, nou ladrwatir pou parey laroul dan lanmer. Si ou debout lo en lans e get laroul ale vini enn deryer lot, sirman ou pou santi ki sa i en keksoz ki pa pou zanmen fini. Ou konnen ki bann laroul pou kontinyen vini e kraze lo lans pour ankor en kantite lannen. Zeova i dir ki ou ladrwatir setadir ou bann bon aksyon pou parey sa laroul. Tan ki ou fer ou mye pour reste fidel avek li, Zeova pa pou zanmen les ou tonbe! (Psonm 55:22) Eski pa sa bann promes senser i batir ou lafwa dan Zeova e dan son bann lalwa drwat?

“ANNOU AVANSE POUR ARIV DAN EN MATIRITE”

9, 10. (a) Akoz matirite spirityel i sa pli meyer lobzektif pour bann Kretyen? (b) Ki mannyer en pwennvi spirityel i anmenn lazwa?

9 Dezyenm laspe ou proze konstriksyon i ganny revele dan sa parol enspire: “Annou avanse pour ariv dan en matirite.” (Ebre 6:1) Matirite i en lobzektif remarkab pour en Kretyen. Lekontrer avek perfeksyon ki pour le moman nou pa kapab atenn li, matirite spirityel i en lobzektif ki nou kapab atenn. Deplis, anmezir zot vin pli matir, bann Kretyen i ganny bokou lazwa ler zot servi Zeova. Akoz sa?

10 En Kretyen matir i en dimoun ki spirityel. I egzamin keksoz dapre pwennvi Zeova. (Zan 4:23) Pol ti ekrir: “Bann ki viv selon zot prop natir, zot sel preokipasyon i sa ki zot natir i demann zot, me bann ki viv selon Lespri  zot preokipasyon i ganny kontrole par sa ki Lespri i demande.” (Romen 8:5) En dimoun ki mazin zis son bann dezir pa pou ganny bokou lazwa akoz i plizoumwen konsantre lo son prop lentere, i mazin zis ozordi e i met lanfaz lo keksoz materyel. Me en dimoun ki mazin bann keksoz spirityel li i annan lazwa akoz i konsantre lo Zeova “sa Bondye ere.” (1 Timote 1:11, NW) En dimoun ki spirityel i senserman anvi fer plezir Zeova e i zwaye menm si i rankontre leprev. Akoz? Parski leprev i donn li sa loportinite pour prouve ki Satan i en manter e i batir son lentegrite e sa i fer plezir nou Papa ki dan lesyel.​—Proverb 27:11; Zak 1:2, 3.

11, 12. (a) Ki Pol ti dir konsernan abilite en Kretyen pour “konn fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal” e ki i ti anvi dir kan i ti servi sa lekspresyon “ganny antrennen” oubyen formen? (b) Ki lantrennman nou lekor i devret pas atraver pour ki nou vin pli matir spirityelman e pli kalipa fizikman?

11 Spirityalite ek matirite i vin atraver formasyon. Egzamin sa verse: “Me nouritir solid i pour bann adilt ki par leksperyans zot [“in ganny antrennen pour,” NW] konn fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal.” (Ebre 5:14) Dan langaz Grek kan Pol ti pe dir “ganny antrennen” ouswa formen pour konn fer diferans ant sa ki byen ek mal, i ti pe refer avek en lekspresyon ki ti renonmen parmi bann atlet zimnastik Lagres dan premye syek, andotmo i ti kapab pe dir, ‘zot in ganny antrennen parey en zimnas pour konn fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal.’ Aprezan mazin sa ki sa lantrennman oubyen formasyon i enplike.

Lekor en zimnas i ganny formasyon apre en kantite lantrennman

12 Kan nou ti ne, nou lekor pa ti ankor ganny antrennen. Par egzanp, en pti baba pa tro konnen ki pozisyon son lebra ek lipye i ete. Alor i zis lev son lanmen dan ler e parfwa i menm tap son figir e sa i sirprann li e i pa kontan. Ptitapti, avek leksperyans, son lekor i ganny antrennen. En pti baba i mars katpat, epi i mars debout e plitar i  taye. * Me en zimnas alor? Kan ou vwar en tel atlet pe sote e devire dan lezer dan en fason presi e vreman zoli, san okenn dout ou panse ki nou lekor i parey en masin ki’n byen ganny regle. Abilite sa zimnas pa’n vin par azar, i’n bezwen fer en kantite sesyon lantrennman. Labib i dir ki sa kalite legzersis fizik “i bon, me i napa en gran valer.” Alor, pa nou lantrennman spirityel pour konn fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal i annan plis valer ki sa!​—1 Timote 4:8.

13. Ki mannyer nou kapab form nou abilite pour fer diferans ant sa ki byen ek mal?

13 Dan sa liv, nou’n diskit bokou lo bann keksoz ki kapab ed nou pour form nou abilite pour konn fer diferans ant byen ek mal pour ki nou kapab reste fidel avek Zeova konman en dimoun spirityel. Kan ou annan bann desizyon pour fer dan lavi tou le zour, egzamin bann prensip sorti kot Bondye dan lapriyer. Dan tou desizyon ki ou bezwen fer, demann ou lekor: ‘Ki prensip ouswa lalwa dan Labib ki relye avek sa sitiasyon? Ki mannyer mon kapab aplik zot? Ki desizyon ki pou fer plezir mon Papa ki dan lesyel?’ (Proverb 3:5, 6; Zak 1:5) Si ou fer bann desizyon baze lo sa bann kestyon ou pou kapab form ou abilite pour fer diferans ant sa ki byen ek mal. Sa kalite formasyon pou ed ou pour vin e reste en dimoun matir spirityelman.

14. Ki kalite lanvi nou bezwen annan pour ki nou kapab devlope spirityelman, pourtan ki lavertisman nou devret gard antet?

 14 Menm si nou kapab arive atenn staz matirite, nou pou touzour kapab devlop plis spirityelman. Nou depan lo manze pour grandi. Pol ti ekrir: “Nouritir solid i pour bann adilt.” Pran nouritir solid i en lakle pour batir nou lafwa. Lasazes i kan ou konn byen aplik sa ki ou aprann e Labib i dir: “Lasazes i en keksoz prensipal.” Alor, nou bezwen devlop en lanvi senser pour sa laverite presye ki nou Papa i donn nou. (Proverb 4:5-7; 1 Pyer 2:2) Byensir, ganny konnesans ek lasazes sorti kot Bondye pa vedir ki nou devret fyer e panse ki nou pli konnen ki lezot. Nou devret egzamin nou lekor regilyerman pour vwar si nou pa pe les lorgey oubyen lezot febles devlope e pran rasin dan nou leker. Pol ti demann nou pour kontinyen ‘egzamin nou lekor pour war si nou pe gard nou lafwa. Teste nou lekor’ pour vwar sa ki nou vreman ete.​—2 Korentyen 13:5.

15. Akoz lanmour i enportan dan devlopman ek spirityalite en Kretyen?

15 Konstriksyon lo en lakaz i kapab fini, me i touzour annan travay pour fer. Antretyen ek reparasyon i neseser e anmezir sirkonstans i sanze petet i pou neseser pour fer serten lazout avek sa lakaz. Ki nou bezwen pour vin matir e gard nou spirityalite? Premyerman, lanmour. Nou bezwen kontinyen devlop lanmour pour Zeova e pour nou bann frer ek ser Kretyen. Si nou napa lanmour, tou nou konnesans ek travay pou anven, i pou zis parey en ta tapaz dan vid. (1 Korentyen 13:1-3) Avek lanmour nou kapab atenn matirite Kretyen e kontinyen devlope spirityelman.

GARD OU LESPRI FIKSE LO LESPWAR KI ZEOVA I DONNEN

16. Ki kalite fason panse Satan i promote e ki proteksyon Zeova in donn nou?

16 Annou egzamin en lot laspe dan nou proze konstriksyon. Pour ki ou kapab batir ou lekor konman en vre disip  Kris, ou bezwen egzamin ou fason panse. Satan, dirizan sa lemonn i en sef dan fer trik pour ki en dimoun i devlop en santiman negatif kot zot dekouraze, enkyet, napa konfyans e dezespere. (Efezyen 2:2) Sa kalite fason panse i danzere pour en Kretyen zis parey bann dibwa pouri dan en batiman an bwa. Erezman Zeova i protez son pep atraver en kalite esansyel e sa se lespwar.

17. Ki mannyer Labib i montre lenportans lespwar?

17 Labib i mansyonn diferan parti en lekipman batay ki nou bezwen pour lager kont Satan ek son lemonn. En eleman enportan dan sa lekipman i sa kas proteksyon ki donn nou “lesperans dan delivrans.” (1 Tesalonisyen 5:8) En solda dan letan Labib ti konnen ki i pa ti pour sirviv dan en batay si i ti napa son kas. Sa kas ti souvan ganny fer an metal e anndan ti annan lapo oubyen latwal velour e sa kas ti protez son latet pour ki nanryen pa fer li ditor. Parey en kas i protez latet, lespwar oubyen lesperans i kapab protez ou lespri ek ou fason panse.

18, 19. Ki kalite legzanp Zezi in kite konsernan gard nou lafwa e ki mannyer nou kapab imit li?

18 Zezi ti kit sa pli bon legzanp an rapor avek gard lespwar. Mazin sa ki i ti pas atraver dernyen swar son lavi lo later. Enn son zanmi pros ti trai li pour larzan. En lot ti dir i pa konn li. Lezot ti abandonn li e sove. Son bann konpatriyot ti vir kont li e kriye pour ki larme Romen i fer li sibir en lanmor martir. Ou pou dakor ki Zezi ti fer fas avek bann leprev ki nou menm nou pa pou zanmen pas atraver. Kwa ki ti ed li? Ebre 12:2 i donn larepons: “[Akoz] lazwa ki i ti merite, i’n sibir lanmor lo [en “poto martir,” NW] san pran kont laont e la i’n asiz dan kote drwat tronn Bondye.” Zezi ti reste konsantre lo sa lazwa ki Bondye ti met devan li.

19 Ki sa lazwa ki Zezi ti reste konsantre lo la? Anfet, i ti konnen ki atraver son landirans i ti pou annan en rol pour zwe dan sangtifikasyon non sen Zeova. I ti pou donn sa pli gran laprev ki Satan i vreman en manter. Napa en  lot lespwar ki ti kapab donn Zezi plis lazwa! I ti osi konnen ki Zeova ti pou rekonpans li en kantite si i ti reste fidel e devan li ti annan en letan kot i ti pou reini avek son Papa. Zezi ti gard sa lespwar merveye dan son lespri pandan bann moman pli difisil. Nou devret fer parey. Nou osi nou annan en lazwa ki nou kapab konsantre lo la. Zeova i donn nou tou sa privilez pour ede sanktifye son gran non. Nou kapab prouve ki Satan i en manter par swazir Zeova konman nou Souvren e protez nou lekor dan lanmour nou Papa, malgre nou rankontre tou sort leprev ek tantasyon.

20. Kwa ki kapab ed ou pour reste touzour pozitif e annan lespwar?

20 Zeova pa zis anvi rekonpans son bann serviter fidel, me i vreman enpasyan pour fer li. (Izai 30:18; Malaki 3:10) I kontan pour donn son bann serviter bann bon keksoz ki zot ti a kontan. (Psonm 37:4) Alor gard ou lespri fikse lo sa lespwar ki devan ou. Pa zanmen les bann panse negatif, degradan ki dan sa lemonn Satan enfliyans oubyen anbet ou. Si ou santi ki lespri sa lemonn pe konmans enfiltre dan ou lespri ek leker, sipliy Zeova atraver lapriyer pour ou ganny “lape Bondye ki depas tou konpreansyon imen.” Sa lape ki Bondye i donnen pou protez ou leker ek ou lespri.​—Filipyen 4:6, 7.

21, 22. (a) Ki lespwar merveye bann manm “gran lafoul” i apresye? (b) Ki bout dan lespwar en Kretyen ou pli kontan e ki ou rezolisyon?

 21 Pa sa i en lespwar ki ou devret konsidere! Si ou form parti sa “gran lafoul” ki pou sirviv “sa gran ladetres,” mazin sa lavi ki ou pou gannyen byento. (Revelasyon 7:9, 14, NW) Avek Satan ek son bann demon ki pou nepli egziste, ou pou santi en soulazman ki difisil pour konpran la konmela. Apre tou, lekel parmi nou ki’n deza eksperyans lavi san lenfliyans lemonn koronpi Satan? Avek sa kalite presyon ki pou nepli, pa i pou vreman en lazwa pour travay e transform sa later dan en paradi anba dominasyon Zezi ek sa 144,000 ki pou diriz avek li dan lesyel! Pa nou vreman kontan pour annan sa lespwar kot nou pou nepli vwar dimoun malad ouswa andikape e nou pou akey nou bann defen kot latonm e viv parey Bondye ti a kontan nou viv! Anmezir ki nou vin parfe, nou pou annan en pli gran rekonpans e sa i sa promes dan Romen 8:21 ki koz lo “laliberte . . . bann zanfan Bondye.”

22 Zeova i anvi ki nou atenn sa pli gran laliberte ki ou kapab mazinen. Sa semen ki anmenn ver laliberte i depan lo ou lobeisans. Eski pa i vo lapenn fer sa zefor de zour an zour pour obeir Zeova depi la konmela? Alor, kontinyen fer progre dan ou lafwa ki tre sen pour ki ou ava kapab reste dan lanmour Bondye pour touzour!

^ par. 12 Syantis i dir ki nou devlop en sans spesyal dan nou lekor kot nou kapab kontrol mouvman ek deplasman nou lebra ek lipye. Par egzanp, sa sans i ed ou pour bat lanmen avek lizye fermen. En madanm ki ti perdi sa sans pa ti kapab ni debout, marse oubyen menm asize.