Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 111

En garson ti ganny sonmey

En garson ti ganny sonmey

KI PE arive la? Eski sa garson ki pe dormi la ater in ganny dimal? Gete! enn sa bann zonm ki pe sorti deor i Pol! Eski ou vwar Timote osi? Eski sa pti garson in tonm par lafnet?

Wi, se sa ki’n arive. Pol ti pe fer en diskour avek bann disip an Troas. I ti konnen ki i pa ti pou vwar zot ankor pour en bon pe letan akoz i ti bezwen ale lannmen. Alor i ti kontinyen koze ziska minwi.

Sa garson ki apel Etikis ti pe asiz obor lafnet, e i ti ganny sonmey. I ti baskile e tonbe sorti lo trwazyenm letaz! Alor ou kapab vwar akoz sa bann dimoun ti enkyet. Kan sa zonm ti anmas sa garson, i ti zis parey zot ti pe mazinen. I ti’n fini mor!

Kan Pol ti vwar ki sa garson ti’n mor, i ti dormi lo li e anmay li. Apre i ti dir: ‘Pa bezwen trakase. I ankor vivan!’ E i ti ankor vivan! Ti en mirak! Pol ti’n fer li reviv ankor! Tou dimoun ti vreman kontan.

Zot tou zot ti retourn anler ankor e manze. Pol ti kontinyen koze ziska lannmen bomaten. Me Etikis pa ti dormi ankor. Apre, Pol, Timote ek bann ki ti pe vwayaz avek zot ti anbark lo bato. Eski ou konnen kote zot ti pe ale?

Pol ti pe termin son trwazyenm vwayaz, e i ti pe al kot li. Pandan sa vwayaz Pol ti’n reste trwa an dan lavil Efez li tousel. Sa ti en pli gran vwayaz ki sa enn dezyenm.

Apre ki sa bato ti’n kit Troas i ti aret Mile pour en pe letan. Lefe ki Efez pa ti tro lwen, Pol ti anvoy sers bann ansyen dan kongregasyon pour vin Mile afen ki i kapab koz avek zot pour dernyen fwa. Apre sa, kan ti’n ariv ler pour bato kite, zot ti vreman sagren pour vwar Pol ale!

Alafen, bato ti retourn Sezare. Letan ki Pol ti pe reste la kot Filip, profet Agabis ti averti Pol ki i pou ganny met dan prizon letan i ariv Zerizalenm. E se sa ki ti arive. Apre ki i ti dan rizon pour de zan Sezare, Pol ti ganny anvoye Ronm pour ganny zize devan Sezar, ki ti dirizan Romen. Annou vwar ki ti arive pandan son vwayaz an Ronm.