ANNOU vwar ki ti arive enn de lannen avan ki Ezra ti al Zerizalenm. Mordekai ek Ester ti de Izraelit pli enportan dan rwayonm Pers. Ester ti larenn, e son kouzen Mordekai ti dezyenm apre lerwa. Annou vwar konman ki sa ti arive.

Paran Ester ti mor letan i ti ankor pti pti, alor Mordekai ti pran swen avek li. Asweris, lerwa Pers, ti annan en pale dan lavil Siz, e Mordekai ti enn son serviter. Byen, en zour Vasti, madanm lerwa, pa ti obei li, alor lerwa ti swazir en lot madanm pour vin son larenn. Eski ou konnen lekel sa madanm ki i ti swazir. Wi, se Ester, sa zoli fiy.

Eski ou vwar sa zonm vantar ki bann dimoun pe salye li? Sa se Amann. I ti en zonm tre enportan an Pers. Amann ti oule ki Mordekai, ki ou kapab vwar li pe asize la, i salye li osi. Me Modekai pa ti oule fer sa. I ti santi ki i pa ti byen pour salye en move zonm parey Amann. Sa ti fer Amann vreman ankoler. Gete ki i ti fer.

Amann ti rakont lerwa en ta lalang lo bann Izraelit. ‘Zot bann move dimoun ki pa obei ou bann lalwa,’ i ti dir. ‘Zot devret ganny met amor.’ Asweris pa ti konnen ki son madanm, Ester, ti en Izraelit. Alor i ti ekout Amann, e i ti fer sorti en lalwa ki tel zour bann Izraelit ti pou ganny touye.

Kan Mordekai ti antann konsernan sa lalwa, i ti vreman enkyet. I ti anvoy en mesaz kot Ester: ‘Ou bezwen dir lerwa, e enplor li pour sov nou.’ Ti kont lalwa Pers pour al kot lerwa si ou pa ti’n ganny envite. Me Ester ti ale san ki i ti ganny envite. Lerwa ti avans son baton annor anver Ester, sa ti vedir ki i pa ti pou ganny touye. Ester ti envit lerwa ek Amann en gran repa. Pandan sa repa lerwa ti demann Ester ki faver ki i ti oule demann li. Ester ti dir ki i pou dir li si li ek Amann i vin en lot repa son lannmen.

Pandan sa repa Ester ti dir avek lerwa: ‘Mon pep ek mwan nou pe al ganny touye.’ Lerwa ti ankoler. ‘Lekel ki anvi fer sa?’ i ti demande.

‘Se sa move zonm, Amann!’ Ester ti dir.

Aprezan lerwa ti vreman ankoler. I ti donn lord pour touy Amann. Apre sa lerwa ti fer Mordekai vin dezyenm dan pouvwar apre li. Mordekai ti fer en nouvo lalwa ki ti permet bann Izraelit pour lager pour zot lavi sa zour ki zot ti sipoze ganny touye. Lefe ki Mordekai ti en zonm enportan aprezan, en kantite dimoun ti ed bann Izraelit, e zot ti sen e sof kont zot bann lennmi.

Liv Labib Ester 1-10.