Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 59

Akoz David ti bezwen sove

Akoz David ti bezwen sove

APRE ki David ti’n touy Golyat, sef larme Izrael Abner ti anmenn li kot Sail. Sail ti vreman dakor avek David. Sail ti fer David vin en sef dan son larme e i ti anmenn li reste dan son lakaz.

Plitar, kan bann Izraelit ti retournen sorti lager kont bann Filisten, bann madanm ti sante: ‘Sail in touy milye e David dizenn milye.’ Sa ti fer Sail zalou, akoz David ti pe ganny plis loner ki li. Me garson Sail, Yonatann, pa ti zalou. I ti kontan David en kantite, e David ti kontan Yonatann li osi. Alor Yonatann ek David ti fer en promes avek kanmarad ki zot pou reste zanmi pour touzour.

David ti zwe byen laarp, e Sail ti kontan lanmizik ki David ti zwe. Me en zour Sail ti telman zalou ki i ti fer en keksoz terib. Pandan ki David ti pe zwe laarp, Sail ti pran son lans e anvoy li, an dizan: ‘Mon pou klout David avek miray!’ Me David ti dekile, e lans ti mank li. Plitar Sail ti mank David ankor avek son lans. Aprezan David ti konnen ki i ti pou bezwen fer atansyon.

Eski ou mazin sa promes ki Sail ti fer? I ti dir ki i ti pou donn son fiy pour vin madanm sa zonm ki touy Golyat. Finalman Sail ti dir avek David ki i kapab pran son fiy Mikal, me avan i ti pou bezwen touy 100 Filisten. Zis mazin sa! Sail ti pe vreman swete ki bann Filisten i touy David. Me zot pa ti touy li, alor Sail ti donn son fiy David pour vin son madanm.

En zour Sail ti dir avek Yonatann ek tou son bann serviter ki i ti anvi touy David. Me Yonatann ti dir avek son Papa: ‘Pa fer ditor David. I pa’n zanmen fer ou okenn keksoz mal. Plito, tou sa ki i’n fer in en gran led pour ou. I ti riske son lavi kan i ti touy Golyat, e kan ou ti vwar sa, ou ti vreman kontan.’

Sail ti ekout son garson, e i ti promet ki i pa ti pou fer ditor David. David ti retourn ankor dan lakaz Sail e i ti servi li zis parey i ti pe fer avan. En zour, toutfwa, pandan ki David ti pe zwe lanmizik, Sail ti ankor enn fwa anvoy son lans lo David. David ti dekile, e sa lans ti tap dan miray. Sa ti fer trwazyenm fwa! David ti konnen ki i ti pou bezwen sove!

Sa zour swar David ti al kot son lakaz. Me Sail ti anvoy serten zonm pour touy li. Mikal ti konn sa ki son papa ti’n deside fer. Alor i ti dir avek son msye: ‘Si ou pa sove ozordi swar, demen ou pou mor.’ Sa swar Mikal ti ed David pour sove par en lafnet. Pour apepre 7 an David ti bezwen kasyet dan en landrwa apre en lot afen ki Sail pa ti kapab trouv li.

1 Samyel 18:1-30; 19:1-18.