GET sa bann dimoun pe sikann sa zennonm. Eski ou konnen lekel li? I apel Zeremi. I ti en profet vreman enportan pour Bondye.

Letan Yosiya ti konmans detri bann zidol, Zeova ti demann Zeremi pour vin Son profet. Toutfwa, Zeremi ti panse ki i ti ankor tro zenn pour vin en profet. Me Zeova ti dir li ki I pou ed li.

Zeremi ti demann bann Izraelit pour aret fer sa bann move keksoz. I ti dir: ‘Bann bondye ki bann dimoun pe adore i fo.’ Me en kantite Izraelit ti prefere ador bann zidol plito ki ador sa vre Bondye. Kan Zeremi ti dir avek bann dimoun ki Bondye ti pou pini zot akoz zot mesanste, zot ti riy li.

Bann lannen ti pase. Yosiya ti mor, e trwa mwan plitar son garson Yeoyakim ti vin lerwa. Zeremi ti kontinyen dir bann dimoun: ‘Zerizalenm pou ganny detri si zot pa sanz zot bann move fason.’ Bann pret ti tyonbo Zeremi e zot ti kriye: ‘Ou devret ganny touye akoz ou pe dir sa bann move keksoz.’ Apre zot ti dir avek bann prens Izrael: ‘Zeremi i devret ganny touye, akoz i’n koz kont nou lavil.’

Ki Zeremi ti pou fer? I pa ti per! I ti dir avek zot tou: ‘Zeova in anvoy mwan vin dir zot sa bann keksoz. Si zot pa sanz zot bann move fason viv, Zeova pou detri Zerizalenm. Me asire ki: Si zot touy mwan, zot pou touy en zonm ki pa’n fer nanryen mal.’

Bann prens ti les Zeremi viv, me bann Izraelit pa ti sanz zot bann move fason. Plitar, Neboukadnetsar, lerwa Babilonn, ti vin lager kont Zerizalenm. Finalman, Neboukadnetsar ti fer bann Izraelit vin son bann serviter. I ti anmenn en kantite Izraelit an Babilonn. Zis mazinen konman ou ti pou santi si ou ti ganny anmennen dan en pei etranze!

Zeremi 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Lerwa 24:1-17.