SALOMON ti en zenn garson kan i ti vin lerwa. I ti kontan Zeova e i ti swiv bann bon konsey ki son papa David ti donn li. Zeova ti dakor avek Salomon, alor en zour swar i ti dir avek li dan en rev: ‘Salomon, ki ou ti a kontan mon donn ou?’

Salomon ti reponn: ‘Zeova mon Bondye, mon ankor zenn e mon pa konnen konman pour dirize. Alor donn mwan konnesans pour diriz ou pep dan en fason drwat.’

Zeova ti dakor avek sa ki Salomon ti demande. Alor I ti dir: ‘Akoz ou’n demann konnesans e non pa pour viv pour lontan oubyen vin ris, mon pou donn ou plis konnesans, plis ki okenn dimoun ki’n deza viv. Me mon pou donn ou osi bann keksoz ki ou pa’n demande, larises ek laglwar.’

En pe letan apre, de madanm ti vin kot Salomon avek en problenm difisil. ‘Sa madanm ek mwan nou reste dan menm lakaz,’ enn ant sa de madanm ti eksplike. ‘Mon ti ganny en pti garson, e de zour plitar li osi i ti ganny en pti garson. En zour swar son pti baba ti mor. Me pandan ki mon ti pe dormi, i ti met son pti baba mor obor mwan e i ti pran mon pti baba. Kan mon ti leve e get sa pti baba mor, mon ti remarke ki i pa ti mon pti baba.’

Apre sa, sa lot madanm ti dir: ‘Non! Sa pti baba ki vivan i mon piti, e sa enn ki’n mor i pour li!’ Sa premye madanm ti reponn: ‘Non! Sa pti baba ki’n mor i ou piti, e sa enn ki vivan i pour mwan!’ Sa de madanm ti kontinyen dispit. Ki Salomon ti pou fer?

I ti demann en sab, e kan i ti ganny en sab i ti dir: ‘Koup sa pti baba an de, e donn sakenn lanmwatye.’

‘Non!’ sa vre manman ti kriye. ‘Silvouple pa touy sa pti baba. Donn li sa madanm!’ Me sa lot madanm ti dir: ‘Pa donn personn ant nou; koup li an de.’

Finalman Salomon ti dir: ‘Pa touy sa pti baba! Donn li sa premye madanm. Se li ki manman sa pti baba.’ Salomon ti konn sa akoz sa vre manman ti kontan son pti baba en kantite ki i ti pare pour donn li sa lot madanm afen ki i pa ganny touye. Kan bann dimoun ti tande konman ki Salomon ti rezourd sa problenm, zot ti vreman kontan pour annan en lerwa ki ti malen.

Pandan ki Salomon ti pe dirize, Bondye ti beni bann dimoun par fer later prodwi en kantite sereal ek fri. Bann dimoun ti met bann zoli lenz e zot ti reste dan bann bon lakaz. Ti annan dekwa bon keksoz pour tou dimoun.

1 Lerwa 3:3-28; 4:29-34.