Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Mon liv zistwar Labib

 ZISTWAR 61

David ti vin lerwa

David ti vin lerwa

ANKOR enn fwa Sail ti esey atrap David. Parmi son bann solda i ti pran 3,000 ki ti pli bon e zot ti al rod David. Kan David ti antann sa, i ti anvoy bann espyon pour al gete kote ki Sail ek son bann zonm ti pe kanpe sa swar. Apre David ti demann avek de son bann zonm: ‘Lekel ant zot de ki pou al avek mwan kot kan Sail?’

Abisai ti reponn: ‘Mon pou al avek ou.’ Abisai ti garson Tserouiya, ser David. Pandan ki Sail ek son bann zonm ti pe dormi, David ek Abisai ti antre dousman dan kan. Zot ti pran lans ek brok delo Sail ki ti zis akote son latet. Personn pa ti vwar oubyen antann zot akoz zot ti dan en profon sonmey.

Aprezan get David ek Abisai. Zot in sove, e zot sen e sof anler lo montanny. David ti kriy avek sef larme Izrael an dizan: ‘Abner, akoz ou pa pe protez ou sef lerwa? Gete! La son lans ek son brok delo?’

Sail ti leve. I ti rekonnet lavwa David, e i ti demande: ‘David ou sa?’ Ou vwar Sail ek Abner la anba?

‘Wi, mon senyer lerwa,’ David ti reponn Sail. E David ti demande: ‘Akoz ou pe esey atrap mwan? Ki mon’n fer ou? La ou lans, O lerwa. Anvoy enn ou zonm vin serse.’

‘Mon’n mal azir,’ Sail ti admet. ‘Mon’n azir dan en fason bet.’ Apre sa David ti kontiny son semen, e Sail ti retourn kot li. Me David ti dir dan limenm: ‘En zour Sail pou touy mwan. Mon bezwen sove e al dan pei bann Filisten.’ E se sa ki i ti fer. David ti nobou anbet bann Filisten e fer zot krwar ki aprezan i ti dan zot kote.

En zour bann Filisten ti al lager kont Izrael. Pandan lager, Sail ek Yonatann ti ganny touye. Sa ti fer David vreman tris, i ti ekrir en zoli sanson, dan ki i ti sante: ‘Mon vreman tris pour ou, mon frer Yonatann. Konman ou ti presye pour mwan!’

Apre sa David ti retourn Izrael dan lavil Ebronn. Ti annan en lager ant bann zonm ki ti’n swazir garson Sail, Isboset, pour vin lerwa ek lezot zonm ki ti oule ki David i vin lerwa. Me finalman bann zonm David ti ranport laviktwar. David ti annan 30 an kan i ti vin lerwa. I ti dirize an Ebronn pour set an edmi. Serten son bann garson ki ti ne an Ebronn ti Amnonn, Absalonm, ek Adoniya.

En zour David ek son bann zonm ti al kaptir en zoli lavil ki ti apel Zerizalenm. Yoab, en lot garson Tserouiya, ser David, ti ansarz sa lager. Alor David ti rekonpans Yoab par fer li vin sef son larme. Aprezan David ti konmans dirize dan lavil Zerizalenm.

1 Samyel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samyel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Kronik 11:1-9.