Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 51

Rit ek Naomi

Rit ek Naomi

DAN Labib ou pou vwar en liv ki apel Rit. I en zistwar baze lo en fanmiy ki ti viv pandan letan kot ti annan bann ziz an Izrael. Rit ti en zenn madanm ki sorti dan pei Moab; i pa ti en Izraelit. Me kan Rit ti aprann konsernan vre Bondye Zeova, i ti kontan li en kantite. Naomi ti en vye madanm ki ti ed Rit pour aprann konn Zeova.

Naomi ti en madanm Izraelit. Li ek son msye ek zot de garson ti’n al viv dan pei Moab letan ti napa ase manze an Izrael. Apre, en zour msye Naomi ti mor. Plitar sa de garson Naomi ti marye avek de fiy Moabit ki ti apel Rit ek Orpa. Me apre 10 an, sa de garson Naomi ti mor. Naomi ek sa de fiy ti vreman sagren. Ki Naomi ti pou fer aprezan?

En zour Naomi ti deside pour fer en gran vwayaz pour retourn kot son prop pep. Rit ek Orpa ti oule reste avek li, e alor zot osi zot ti ale. Me apre ki zot ti’n ariv en serten distans lo semen, Naomi ti dir avek sa de fiy: ‘Retourn kot zot e reste avek zot manman.’

Naomi ti anbras zot e dir zot orevwar. Degre zot ti kontan Naomi en kantite zot ti konmans plere. Zot ti dir: ‘Non! Nou pou al avek ou kot ou pep.’ Me Naomi ti reponn: ‘Zot devret retournen, mon bann fiy. Zot pou pli byen kot zot.’ Alor Orpa ti retourn kot li. Me Rit pa ti retournen.

Naomi ti dir avek Rit: ‘Orpa in ale. Ou osi retourn kot ou.’ Me Rit ti reponn: ‘Pa esey fer mwan kit ou! Les mwan al avek ou. Kot ou ale mon pou ale, e kot ou reste mon pou reste. Ou pep pou vin mon pep, e ou Bondye pou vin mon Bondye. Kot ou mor mon pou mor, e se la ki mon pou antere.’ Kan Rit ti dir sa, Naomi pa ti esey fer li retourn kot li ankor.

Finalman sa de madanm ti ariv Izrael. Zot ti reste la. Toudswit Rit ti konmans travay dan plantasyon, akoz i ti’n ariv ler pour anmas lagrenn sereal. En zonm ki ti apel Boaz ti les li anmas lagrenn sereal dan son plantasyon. Eski ou konnen lekel manman Boaz? Ti Raab ki ti reste Zeriko.

En zour Boaz ti dir avek Rit: ‘Mon’n antann tou konsernan ou, e konman ou’n pran swen avek Naomi. Mon konnen konman ki ou’n kit ou papa ek ou manman ek ou prop pei e konman ou’n vin reste parmi en pep ki ou pa’n zanmen konnen. Fotespere ki Zeova i azir byen anver ou!’

Rit ti reponn: ‘Ou vreman zantiy avek mwan, msye. Ou’n fer mwan santi pli byen par sa bon fason ki ou’n koz avek mwan.’ Boaz ti kontan Rit en kantite, e pa ti pran bokou letan avan ki zot ti marye. Naomi ti vreman kontan! Me Naomi ti pli kontan ankor kan Rit ek Boaz ti ganny zot premye garson, Obed. Plitar Obed ti vin granpapa David. Nou pou aprann plis lo David plitar.

Liv Labib Rit 1-4.