ESKI ou vwar lekel sa bann dimoun ki Dina pe al vizite? I pe al vizit serten bann fiy ki ti reste dan sa pei Kanaan. Eski son papa Zakob pou kontan sa? Pour kapab reponn sa kestyon, esey mazinen ki Abraam ek Izaak ti panse lo sa bann fiy an Kanaan.

Eski Abraam ti oule ki son garson Izaak i marye avek en fiy an Kanaan? Non. Eski Izaak ek Rebeka ti oule ki zot garson Zakob i marye avek en fiy an Kanaan? Non. Ou konnen akoz?

Akoz sa bann dimoun ti ador bann fo bondye. Zot pa ti bann bon dimoun pour annan konman msye ek madanm, e zot pa ti bann bon dimoun pour fer bon zanmi avek. Alor nou kapab asire ki Zakob pa ti pou oule ki son fiy i fer zanmi avek sa bann fiy an Kanaan.

Dina ti sirman ganny problenm. Eski ou vwar sa garson Kananeen dan sa portre ki pe get Dina? I apel Sekenm. En zour kan Dina ti al vizit son bann zanmi, Sekenm ti pran li e fors li pour dormi avek li. Sa ti mal, akoz se selman bann dimoun ki’n marye ki devret dormi ansanm. Sa move aksyon ki Sekenm ti fer ti anmenn en kantite problenm.

Kan bann frer Dina ti antann sa ki ti’n arive, zot ti tre ankoler. De parmi zot, Simeon ek Levi ti sitan ankoler ki zot ti pran zot sab e al dan sa lavil e atak bann zonm par sirpriz. Zot avek zot bann frer ti touy Sekenm ek tou lezot zonm. Zakob ti tre ankoler akoz son bann garson ti fer sa.

Konman ki sa bann problenm ti konmanse? Ti akoz Dina ti fer zanmi avek bann dimoun ki pa ti obeir lalwa Bondye. Pa i vre ki nou osi nou pa pou anvi fer zanmi avek sa bann dimoun koumsa?

Zenez 34:1-31.