GET Moiz pe taye lwen avek Lezip. Eski ou vwar sa bann zonm ki pe tay deryer li pour atrap li? Eski ou konnen akoz zot oule touy Moiz? Annou vwar.

Moiz ti’n grandi dan lakour Faraon, sef Lezip. I ti’n vin en zonm ki ti vreman malen e enportan. Moiz ti konnen ki i pa ti en Ezipsyen, me ki son vre paran ti bann lesklav Izraelit.

En zour, alaz 40 an, Moiz ti deside pour al vwar sitiasyon bann Izraelit. Ti vreman terib lafason ki zot ti pe ganny trete. I ti vwar en Ezipsyen pe bat en lesklav Izraelit. Moiz ti get partou, e kan i pa ti vwar personn pe gete, i ti tap sa Ezipsyen, e sa Ezipsyen ti mor. Apre, Moiz ti kasyet lekor sa Ezipsyen dan disab.

Lannmen, Moiz ti al vwar bann Izraelit ankor. I ti panse ki i ti kapab ed zot afen ki zot ti pou nepli lesklav. Me i ti vwar de zonm Izraelit pe lager, alor Moiz ti dir avek sa enn ki annan tor: ‘Akoz ou pe bat ou frer?’

Sa zonm ti dir: ‘Lekel ki’n etabli ou sef oubyen ziz? Eski ou pou touy mwan parey ou’n touy sa Ezipsyen?’

Moiz ti konmans per. I ti konnen ki dimoun ti’n dekouver sa ki i ti’n fer avek sa Ezipsyen. Menm Faraon ti’n tann konsernan sa, e i ti anvoy bann zonm touy Moiz. Se pour sa rezon ki Moiz ti bezwen taye lwen avek Lezip.

Kan Moiz ti kit Lezip, i ti al lwen dan pei Madyann. Laba i ti rankontre fanmiy Yitro, e i ti marye avek enn son fiy ki ti apel Sipora. Moiz ti vin en berze e i ti pran swen avek mouton Yitro. I ti reste an Madyann pour 40 an. Aprezan i annan 80 an. En zour, letan i ti pe pran swen avek mouton Yitro, en keksoz enkrwayab ti arive ki ti sanz son lavi. Vir paz, nou a vwar ki sa keksoz enkrwayab.

Egzod 2:11-25; Akt 7:22-29.