Skip to content

Al lo konteni

 ZISTWAR 14

Lafwa Abraam ti ganny teste

Lafwa Abraam ti ganny teste

ESKI ou vwar ki Abraam pe fer la? I annan en kouto dan son lanmen, e i paret ki i pe al touy son garson. Me akoz i pou fer sa? Premyerman, annou vwar konman ki Abraam ek Sara ti ganny zot garson.

Mazinen ki Bondye ti promet zot ki zot pou ganny en garson. Me sa ti paret enposib, akoz Abraam ek Sara ti vreman vye. Toutfwa, Abraam ti krwar ki Bondye i kapab fer sa ki paret enposib. Alor ki ti arive?

En lannen antye ti’n pase apre ki Bondye ti’n fer son promes. Apre, kan Abraam ti annan 100 an e Sara 90 an, zot ti ganny en pti baba, ki ti apel Izaak. Bondye ti’n gard son promes!

Me kan Izaak ti grandir, Zeova ti teste lafwa Abraam. I ti apel li an dizan: ‘Abraam!’ E Abraam ti reponn: ‘La mon la!’ Apre sa Bondye ti dir: ‘Pran ou garson, ou sel garson, Izaak, e al lo en montanny ki mon pou montre ou. Laba touy ou garson e ofer li konman en sakrifis.’

Konman sa bann parol ti fer Abraam tris, akoz Abraam ti kontan son garson bokou. Mazinen, Bondye ti’n promet ki bann zanfan Abraam ti pou viv an Kanaan. Me konman ki sa ti pou arive si Izaak ti mor? Abraam pa ti konpran, me i ti kontinyen obeir Bondye.

Kan i ti ariv lo montanny, Abraam ti anmar Izaak e met li lo en lotel ki i ti’n konstri. Apre i ti pran son kouto pour touy son garson. Me sa menm moman lanz Bondye ti apel li an dizan: ‘Abraam, Abraam!’ E i ti reponn: ‘La mon la!’

‘Pa fer ditor sa garson, les li,’ Bondye ti dir. ‘Aprezan mon konnen ki ou annan lafwa dan mwan, akoz ou pa’n refiz mwan ou garson, ou sel garson.’

Pa Abraam ti annan en gran lafwa dan Bondye! I ti konnen ki napa nanryen ki enposib pour Zeova, e ki Zeova i menm kapab lev Izaak dan lanmor. Me Bondye pa ti vreman anvi ki Abraam i touy Izaak. Alor Bondye ti fer en mouton pri lanmenm la obor dan brousay, e i ti demann Abraam pour sakrifye sa mouton dan plas son garson.

Zenez 21:1-7; 22:1-18.