Labib i rakont nou ler Bondye ti kree lemonn. I ed nou apresye bann zoli keksoz ki Zeova ti fer dan lesyel e lo later. Si ou en paran, ed ou zanfan pour apresye bann diferan keksoz ki Bondye ti kree. Montre li ki mannyer Bondye ti kree bann imen bokou pli siperyer ki bann zannimo. Bondye in donn imen sa abilite pour koze, reflesir, envant keksoz, sante e priye. Ed ou zanfan devlop lapresyasyon pour pwisans, lasazes e sirtou lanmour pour tou sa ki i’n kree enkli nou tou.