Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i vreman dir?

 SAPIT DOUZ

Viv en lavi ki fer plezir Bondye

Viv en lavi ki fer plezir Bondye
  • Ki mannyer ou kapab vin zanmi Bondye?

  • Ki mannyer lakizasyon Satan i enplik ou osi?

  • Ki bann keksoz Zeova pa kontan?

  • Ki mannyer ou kapab viv en lavi ki fer plezir Bondye?

1, 2. Nonm serten legzanp bann dimoun ki Zeova ti konsider zot son zanmi.

KI KALITE dimoun ou ti pou swazir pour vin ou zanmi? Dwatet ou ti pou swazir en dimoun ki annan menm pwennvi ki ou, menm lentere, e menm prensip. Petet osi ou ti pou atire anver en dimoun ki annan bann zoli kalite, parey lonnekte ek labonte.

2 Toudilon listwar, Bondye in swazir serten dimoun pour vin son zanmi pros. Par egzanp, Zeova ti apel Abraam son zanmi. (Izai 41:8; Zak 2:23) Bondye ti dir ki David ti “en zonm selon mon leker” akoz i ti sa kalite dimoun ki Bondye i kontan. (Akt 13:22) Profet Danyel osi ti en dimoun ki Zeova ti ‘byen kontan.’—Danyel 9:23.

3. Akoz Zeova ti swazir serten dimoun pour vin son zanmi?

3 Akoz Zeova ti konsider Abraam, David, ek Danyel son zanmi? I ti dir Abraam: “Ou’n ekout mwan.” (Zenez 22:18) Alors Zeova i vin pros avek bann dimoun ki fer sa ki i demann zot avek limilite. I ti dir bann Izraelit: “Obeir mon lavwa, e mon a vin zot Bondye, e zot zot a vin  mon pep.” (Zeremi 7:23) Si ou obeir Zeova, ou osi tou ou kapab vin son zanmi!

ZEOVA I DONN LAFORS SON BANN ZANMI

4, 5. Ki mannyer Zeova i montre son lafors an faver son pep?

4 Mazinen ki byenfe ou kapab gannyen ler ou zanmi avek Bondye. Labib i dir ki Zeova pe rod loportinite pour “montre son lafors an faver bann ki zot leker i tou pour li.” (2 Kronik 16:9) Ki mannyer Zeova i kapab servi son lafors pour ed ou? Nou vwar en fason dan Psonm 32:8, kot nou lir: “Mon [savedir Zeova] pou fer ou annan bon zizman e ansenny ou ki semen ou devret ale. Mon lizye pou lo ou pour konsey ou.”

5 Pa i tous nou pour vwar konman Zeova i enterese avek nou! I pou donn ou sa gidans ki ou bezwen e ler ou aplik li, i pou protez ou. Bondye i anvi ed ou dan ou bann difikilte. (Psonm 55:22) Alor si ou servi Zeova avek tou ou leker, ou pou annan menm konfyans ki sa ekriven Labib ki ti dir: “Mon’n toultan met Zeova devan mwan. Parski i dan mon kote drwat, mon pa pou drive.” (Psonm 16:8; 63:8) Wi, Zeova i kapab ed ou viv en lavi ki fer li plezir. Me parey ou konnen, lennmi Bondye i oule anpes ou fer sa.

LAKIZASYON SATAN

6. Ki lakizasyon Satan ti fer lo bann dimoun?

6 Sapit 11 dan sa liv ti montre ki Satan ti kestyonn drwa ki Bondye i annan pour dirize. Satan ti akiz Bondye konman manter. I ti osi oule dir ki Bondye pa zis akoz i pa les Adan ek Ev desid pour zot menm sa ki byen ek sa ki mal. Apre ki Adan ek Ev ti’n fer pese e later ti konmans ranpli avek zot desandans, Satan ti kestyonn rezon ki bann dimoun i servi Bondye. Konmsi i ti oule dir: “Dimoun pa servi Bondye akoz zot kontan li. Zis donn mwan en sans,  ou a war si mon pa fer zot tou vir kont Bondye.” Sa ki ti arive avek Zob i montre ki sanmenm ki Satan ti krwar. Lekel li Zob, e ki i annan pour fer avek sa lakizasyon ki Satan ti fer?

7, 8. (a) Kwa ki ti fer Zob en dimoun remarkab dan son letan? (b) Ki mannyer Satan ti kestyonn rezon ki Zob ti pe servi Bondye?

7 Zob ti viv apepre 3,600 zan pase. I ti en bon dimoun, parski Zeova ti dir: “Napa personn lo later ki parey li, en zonm san repros e drwat, ki annan lakrent pour Bondye e rezet sa ki mal.” (Zob 1:8) Zob ti fer Bondye kontan.

8 Satan ti kestyonn rezon ki Zob i servi Bondye. I ti dir avek Zeova: “Pa ou menm ou’n met en baraz otour li [Zob], otour son lakaz, e otour tou sa ki i annan? Ou’n beni son travay, e son latroup zannimo in agrandi lo later. Me pour en sanzman, avans ou lanmen, silvouple, e tous tou sa ki i annan e vwar si i pa pou modi ou dan ou figir.”—Zob 1:10, 11.

9. Ki Zeova ti fer ler Satan ti kestyonn rezon ki Zob i servi li, e akoz?

9 Alor Satan ti ensiste ki Zob ti pe servi Bondye zis pour li ganny keksoz an retour. I ti osi dir ki si Zob i ganny teste, i pou vir kont Bondye. Ki Zeova ti fer? Vi ki Satan ti pe kestyonn rezon ki Zob i servi Zeova, Zeova ti les li teste Zob. Koumsa zot ti pou vwar si Zob ti vreman kontan Bondye ou non.

ZOB I GANNY TESTE

10. Ki maler ki ti ariv lo Zob, e ki ti son reaksyon?

10 Satan pa ti tarde pour teste Zob dan plizyer fason. Premyerman, serten zannimo Zob ti ganny vole e serten ti ganny touye. Laplipar son bann serviter ti ganny touye. Sa ti fer lavi Zob difisil. Apre, tou le dis zanfan Zob ti mor dan en tanpet. Me kantmenm sa bann maler ti arive, “Zob pa ti fer pese oubyen dir nanryen mal lo Bondye.”—Zob 1:22.

11. (a) Ki sa lot lakizasyon Satan ti fer lo Zob, e ki Zeova ti fer? (b) Ki mannyer Zob ti reakte ler i ti malad?

 11 Satan pa ti oule donn en lape. Menm si Zob ti’n reste fidel apre ki i ti’n perdi tou sa ki i ti annan, son bann serviter, ek son zanfan, Satan ti krwar en maladi pou fer li vir kont Bondye. Zeova ti les Satan anmenn en maladi degoutan e fer mal lo Zob. Me kantmenm sa Zob pa ti perdi lafwa dan Bondye. Okontrer i ti dir avek determinasyon: “Mon pou reste san defo ziska mon lanmor!”—Zob 27:5.

Zob ti ganny rekonpanse pour son fidelite

12. Ki mannyer Zob ti reponn lakizasyon Satan?

12 Zob pa ti konnen si Satan ki ti pe fer li ganny tou sa bann problenm. I pa ti konnen ki Dyab ti pe kestyonn drwa Zeova pour dirize. Zob ti per pangar Bondye ki ti pe fer li ganny tou sa problenm. (Zob 6:4; 16:11-14) Kantmenm sa, i ti reste fidel avek Zeova. Fidelite Zob ti prouve ki lakizasyon Satan i fo parski i ti dir Zob i servi Bondye pour benefisye an retour!

13. Ki ti arive akoz Zob ti fidel avek Bondye?

13 Fidelite Zob ti permet Zeova reponn dan en pli bon fason posib sa lakizasyon ki Satan ti annan lodas pour fer. Zob ti en vre zanmi pour Zeova, e Zeova ti rekonpans li pour son fidelite.—Zob 42:12-17.

KI MANNYER OU ENPLIKE

14, 15. Akoz nou kapab dir ki lakizasyon ki Satan ti fer kont Zob i enplik tou dimoun?

14 Sa kestyon ki Satan ti leve lo fidelite anver Bondye pa ti pe viz zis lo Zob tousel. Ou osi ou enplike. Nou vwar sa klerman dan Proverb 27:11, kot Zeova i dir: “Vin saz, mon garson, e rezwir mon leker, pour ki mon a kapab reponn sa enn ki pe provok mwan.” Sa parol ki ti ganny ekrir bokou bokou lannen apre lanmor Zob, i montre ki Satan ti ankor pe provok Bondye e akiz Son bann serviter. Kan  nou viv en lavi ki fer plezir Zeova, an realite nou pe ede reponn bann fo lakizasyon Satan e nou pe fer Zeova kontan. Ki ou panse lo sa? Pa i en loner pour ou kontribye ou osi pour reponn lakizasyon Dyab, menm si ou bezwen fer serten sanzman dan ou lavi?

15 Get byen ki Satan ti dir: “Tou sa ki en zonm i annan i pou donnen pour son lavi.” (Zob 2:4) Par dir “en zonm,” i kler ki Satan pa ti pe zis akiz Zob me tou dimoun. Sa i en pwen vreman enportan. Satan pe kestyonn ou fidelite anver Bondye. I ti a kontan vwar ou dezobei Bondye e abandonn sa bon semen ler ou rankontre difikilte. Ki mannyer Satan i esey fer sa?

16. (a) Ki metod Satan i servi pour sey fer dimoun vir kont Bondye? (b) Ki mannyer Dyab i kapab servi sa bann metod kont ou?

16 Parey nou ti vwar dan Sapit 10, Satan i servi diferan metod pour esey fer dimoun vir kont Bondye. I kapab atake “konman en lyon ki kriye, pe rode ki i pou devore.” (1 Pyer 5:8) Alors nou kapab vwar son lenfliyans kan nou bann zanmi, fanmiy, oubyen lezot dimoun i opoz nou kan nou esey etidye Labib e aplik sa ki nou aprann. * (Zan 15:19, 20) Satan i osi “degiz konman lanz lalimyer.” (2 Korentyen 11:14) I kapab anbet ou oubyen fer ou aret viv en lavi ki fer plezir Bondye san ki ou realize. I kapab osi fer ou dekouraze, petet santi ki ou pa pou zanmen kapab fer plezir Bondye. (Proverb 24:10) Me menm si Satan i azir parey en “lyon” oubyen parey en “lanz lalimyer,” son lakizasyon i reste parey: I dir ki ler ou rankontre difikilte oubyen tantasyon, ou pou aret servi Bondye. Ki  mannyer ou kapab reponn son lakizasyon e montre ou fidel avek Bondye parey Zob?

OBEIR KOMANNMAN ZEOVA

17. Ki rezon prensipal nou obeir komannman Zeova?

17 Ou kapab reponn lakizasyon Satan par viv en lavi ki fer plezir Bondye. Ki sa i enplike? Labib i reponn: “Ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm, e avek tou ou lafors.” (Deterononm 6:5) Anmezir ou lanmour pour Bondye i agrandi, ou pou vreman anvi fer sa ki i demann ou. Zapot Zan ti ekrir: “La lanmour Bondye: ki nou obei son konmannman; e son bann konmannman i pa en fardo.” Si ou kontan Zeova avek tou ou leker, ou pou vwar ki “son bann konmannman i pa en fardo.”—1 Zan 5:3.

18, 19. (a) Nonm serten komannman Zeova. (Vwar bwat “ Rezet bann keksoz ki Zeova i deteste.”) (b) Ki mannyer nou konnen Bondye pa pe demann nou pour fer sa ki nou pa kapab?

18 Ki bann komannman Zeova in donn nou? Serten sa bann komannman i demann nou pour pa fer serten keksoz. Par egzanp, get sa bwat ki annan pour tit “ Rezet bann keksoz ki Zeova i deteste.” I donn en lalis bann keksoz ki Labib i montre i mal. Petet premye kou, ou pa pou vwar nanryen mal avek serten sa bann keksoz. Me apre ki ou’n reflesir lo sa bann pasaz Labib ki’n ganny mansyonnen, petet ou pou vwar lasazes par deryer lalwa Zeova. I kapab difisil pour ou sanz ou lavi, petet keksoz pli difisil ki ou’n deza fer. Me selman viv en lavi ki fer plezir Bondye i anmenn bokou satisfaksyon ek lazwa. (Izai 48:17, 18) Deplis, ou kapab fer li. Kwa ki fer nou dir sa?

19 Zeova pa zanmen demann nou pour fer en keksoz ki nou pa kapab fer. (Deterononm 30:11-14) I konn sa ki nou kapab fer e sa ki nou pa kapab fer pli byen ki  nou. (Psonm 103:14) Deplis, Zeova i kapab donn nou lafors pour obeir li. Zapot Pol ti ekrir: “Bondye i fidel dan son promes, e i pa pou permet ki nou ganny tante plis ki nou kapab siporte, me avek tantasyon i osi donn mwayen pour sorti pour ki ou kapab siporte.” (1 Korentyen 10:13) Zeova i menm kapab donn ou “sa pisans ki napa son parey” pour ou siport bann difikilte ki ou rankontre. (2 Korentyen 4:7) Apre ki Pol ti’n pas dan bokou difikilte, i ti kapab dir: “Mon kapab fer fas avek tou par Kris ki donn mwan lafors.”—Filipyen 4:13.

 DEVLOP BANN KALITE KI BONDYE I KONTAN

20. Ki bann kalite ou devret devlope, e akoz sa i enportan?

20 Byensir pour fer plezir Zeova, ou pa zis bezwen rezet bann keksoz ki i deteste. Ou osi bezwen kontan sa ki i kontan. (Romen 12:9) Pa ou atire anver bann dimoun ki annan menm pwennvi, menm lentere, e menm prensip avek ou? Zeova osi parey. Alors aprann kontan bann keksoz ki Zeova i kontan. Psonm 15:1-5 i dekrir serten keksoz ki fer Bondye konsider nou konman son zanmi. Bann  zanmi Bondye i devlop bann kalite ki Labib i apel “fri Lespri.” Sa bann kalite i “lanmour, lazwa, lape, pasyans, labonte, fidelite, ladouser, kontrol lo son prop lekor.”—Galat 5:22, 23.

21. Kwa ki pou ed ou devlop bann kalite ki Bondye i kontan?

21 Lir e etidye Labib regilyerman pou ed ou devlop sa bann kalite ki Bondye i kontan. Ler ou aprann sa ki Bondye i ekspekte ou fer, sa osi pou ed ou aziste ou fason panse avek pwennvi Bondye. (Izai 30:20, 21) Pli ou devlop plis lanmour pour Zeova, pli ou pou anvi viv en lavi ki fer li plezir.

22. Ler ou viv en lavi ki fer plezir Bondye, ki rezilta ou pou gannyen?

22 Nou bezwen fer zefor pour kapab viv en lavi ki fer plezir Zeova. Ler ou sanz ou lavi, ou debaras ou avek sa personnalite ki ou ti annan avan e ranplas li avek enn nouvo. (Kolosyen 3:9, 10) Me konsernan komannman Zeova, Labib i dir: “Obeir zot i anmenn en gran rekonpans.” (Psonm 19:11) Ou osi ou pou vwar ki viv en lavi ki fer plezir Bondye i anmenn en gran rekonpans. Ler ou fer sa, ou pou reponn lakizasyon Satan e fer leker Zeova kontan!

^ par. 16 Sa pa vedir ki bann dimoun ki opoz ou pe ganny kontrole par Satan. Me Satan i bondye sa lemonn, e lemonn antye i anba son pouvwar. (2 Korentyen 4:4; 1 Zan 5:19) Alors pa ekspekte bokou dimoun pour apresye ler ou viv en lavi ki fer plezir Bondye. Serten pou opoz ou.