• Ki mannyer Bondye i vwar lavi?

  • Ki pwennvi Bondye lo lavortman?

  • Ki mannyer nou montre respe pour lavi?

1. Lekel ki’n kree tou keksoz vivan?

“ZEOVA i vreman Bondye. I Bondye vivan.” Sa i parol ki profet Zeremi ti dir. (Zeremi 10:10) Deplis, Zeova i Kreater tou keksoz vivan. Bann lespri dan lesyel ti dir: “Ou’n kree tou keksoz, e se par ou lavolonte ki zot egziste e ki zot in ganny kree.” (Revelasyon 4:11) Lerwa David ti glorifye Bondye dan en kantik e dir: “Sours lavi i avek ou.” (Psonm 36:9) Alors lavi i en kado sorti kot Bondye.

2. Ki Bondye i fer pour nou kapab viv?

2 Zeova i osi donn nou sa ki nou bezwen pour viv. (Akt 17:28) Li ki fourni sa manze ki nou manze, sa delo ki nou bwar, sa ler ki nou respire, e sa later ki nou viv lo la. (Akt 14:15-17) I’n fer sa en fason ki lavi pou gou. Me pour nou benefisye plis avek sa lavi, nou bezwen konn bann lalwa Bondye e obeir zot.—Izai 48:17, 18.

RESPE POUR LAVI

3. Ki mannyer Bondye ti vwar sa mert ki Kaen ti komet?

3 Bondye i oule nou annan respe pour nou lavi e osi pour lavi lezot. Par egzanp, dan lepok Adan ek Ev, zot garson Kaen ti pran en gran lakoler avek son pti frer Abel. Zeova ti averti Kaen ki son lakoler i kapab fer li fer pese grav. Me Kaen pa ti ekout sa lavertisman. I ti ‘atak son frer Abel e touy li.’ (Zenez 4:3-8) Zeova ti pini Kaen akoz i ti touy son frer.—Zenez 4:9-11.

4. Ki mannyer Bondye ti montre konman nou devret vwar lavi en imen dan Lalwa Moiz?

 4 Anviron 2,400 zan plitar, Zeova ti donn lepep Izrael son lalwa pour ed zot servi li dan en fason ki akseptab. Sa bann lalwa i parfwa ganny apele Lalwa Moiz akoz i ti ganny donnen atraver Moiz. Dan Lalwa Moiz i annan en komannman ki dir: “Ou pa devret touy personn.” (Deterononm 5:17) Sa ti montre bann Izraelit ki Bondye i atas en gran valer avek lavi en imen e ki zot osi zot devret vwar li koumsa.

5. Ki mannyer nou devret vwar lavortman?

5 Me ki mannyer nou devret vwar lavi en zanfan dan vant son manman? Dapre Lalwa Moiz, i ti mal pour touy en pti baba dan vant son manman. Wi, menm lavi en zanfan ki pa ankor ne i presye pour Zeova. (Egzod 21:22, 23; Psonm 127:3) Savedir i mal pour fer lavortman.

6. Akoz nou pa devret ay nou frer?

6 Ler nou annan respe pour lavi, nou annan en bon pwennvi lo nou prosen. Labib i dir: “Dimoun ki ay son frer i en kriminel e zot konnen ki napa kriminel ki posed lavi eternel dan li.” (1 Zan 3:15) Si nou anvi ganny lavi eternel, nou bezwen tir okenn laenn ki nou santi pour nou frer dan nou leker, akoz laenn i rasin vyolans. (1 Zan 3:11, 12) I enportan pour nou aprann kontan kanmarad.

7. Nonm serten pratik ki montre en mank respe pour lavi.

7 Eski nou devret annan respe pour nou prop lavi? Normalman dimoun pa anvi mor, me serten i riske zot lavi zis pour plezir. Par egzanp, bokou dimoun i fimen, sik taba, oubyen pran drog dan zot letan lwazir. Sa bann sibstans i afekte nou lekor e laplipar-di-tan zot menm kapab touy nou. En dimoun ki abitye servi sa bann sibstans pa konsider lavi konman en keksoz sakre. Deplis pour Bondye, sa bann pratik i sal. (Romen 6:19; 12:1; 2 Korentyen 7:1) Pour nou kapab byen servi Bondye, nou bezwen aret servi  sa bann keksoz. I vre ki i kapab difisil pour arete, me Zeova i kapab donn nou led ki nou bezwen pour fer li. I osi apresye zefor ki nou fer pour vwar nou lavi konman en kado ki i’n donn nou.

8. Akoz nou bezwen toultan pran prekosyon?

8 Si nou annan respe pour lavi, nou pou toultan pran prekosyon. Nou pa pou neglizan e nou pa pou pran okenn risk zis pour plezir oubyen leksitasyon. Nou pou dray avek prekosyon e nou pa pou fer bann sport vyolan oubyen danzere. (Psonm 11:5) Bondye ti donn bann Izraelit sa lalwa: “Si ou konstri en nouvo lakaz [avek en twa ki plat], ou bezwen fer en balistrad [oubyen en pti miray] lo ou twa, pour ki ou pa koupab pour met okenn disan lo ou lakaz, akoz en dimoun i kapab sorti lo la e tonm anba.” (Deterononm 22:8) Ki mannyer ou kapab aplik sa prensip par deryer sa lalwa? Par egzanp, gard ou peron dan bon kondisyon pour ki personn pa glise, tonbe, e ganny dimal lo la. Si ou annan en loto, fer sir i dan en bon kondisyon pour dray. Fer sir ni ou lakour ni ou loto pa vin en danze pour ou oubyen lezot.

9. Ki mannyer nou pou tret zannimo si nou annan respe pour lavi?

9 Eski nou devret annan respe pour lavi en zannimo? Lavi en zannimo osi i sakre pour sa enn ki’n kree li. Bondye pa defann touy en zannimo pour manze, pour ganny lenz, oubyen pour protez nou kont danze. (Zenez 3:21; 9:3; Egzod 21:28) Me i mal pour tret zannimo dan en fason kriyel oubyen touy zot konman en sport. I osi montre ki nou pa vwar lavi konman en keksoz sakre.—Proverb 12:10.

RESPE POUR DISAN

10. Ki mannyer Bondye ti montre sa relasyon ki annan ant lavi ek disan?

10 Apre ki Kaen ti’n touy son frer Abel, Zeova ti dir Kaen:  “Disan ou frer laba ater pe kriy mwan.” (Zenez 4:10) Ler Bondye ti dir disan Abel, i ti pe koz lo lavi Abel. Kaen ti’n pran lavi Abel, e aprezan Kaen ti bezwen ganny pini. Konmsi disan Abel, setadir son lavi, ti pe kriy Zeova pour ganny lazistis. Apre Deliz dan letan Noe, Bondye ti montre ankor sa relasyon ki i annan ant lavi ek disan. Avan Deliz, dimoun ti manz zis fri, legim, ek diferan legren. Apre Deliz, Zeova ti dir Noe ek son bann garson: “Tou zannimo ki bouze e vivan i kapab ganny servi konman manze pour zot. Zis parey avek bann vezetasyon ver, mon donn zot tousala.” Parkont ti annan en keksoz ki zot pa ti pou kapab manze. Bondye ti dir: “Zis laser avek son lavi, savedir son disan, zot pa devret manze.” (Zenez 1:29; 9:3, 4) I kler ki pour Zeova lavi ek disan en zannimo i relye etrwatman avek kanmarad.

11. Ki Bondye ti defann fer avek disan depi lepok Noe?

11 Nou montre respe pour disan ler nou pa manz li. Dan Lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit, i ti dir: “Si dan pe fer lasas, en zonm . . . i atrap en zannimo sovaz oubyen en zwazo ki kapab manze, dan sa ka i bezwen vers son disan e kouver li avek later. . . . Mon’n dir bann Izraelit: ‘Zot pa devret manz disan okenn laser.’” (Levitik 17:13, 14) Sa komannman ki Bondye ti’n donn Noe pour pa manz disan preski 800 zan avan ti ankor an fors. Pwennvi Zeova ti kler: Son bann serviter ti kapab manz lavyann en zannimo me pa son disan. Zot ti bezwen vers sa disan ater, konmsi zot ti pe remet lavi sa zannimo dan lanmen Bondye.

12. Ki lord konsernan disan lespri sen ti donnen dan premye syek ki aplik pour nou ozordi?

12 Bann Kretyen osi ti ganny menm lalwa. Bann zapot ek lezot zonm ki ti annan responsabilite parmi bann disip Zezi dan premye syek, ti zwenn ansanm pour deside ki  lalwa ki ti aplikab dan kongregasyon Kretyen. Zot ti ariv lo sa konklizyon: “Sent-Espri ek noumenm i’n vwar bon ki nou pa devre enpoz okenn fardo an plis lo zot, an deor bann devwar neseser, setadir, ki zot pa manz lavyann ki’n ganny ofer konman sakrifis avek Zidol, ki zot pa manz disan, ki zot pa manz zannimo toufe [akoz son disan pa’n degoute], e ki zot evit tou limoralite.” (Akt 15:28, 29; 21:25) Alors nou ankor touzour bezwen “pa manz disan.” Pour Bondye, manz disan i osi grav ki ador zidol e annan bann relasyon seksyel ki pa akseptab.

Si dokter i dir ou pa bwar lalkol, eski ou pou pran li par pikir?

13. Donn en legzanp pour montre akoz sa lord pour pa manz disan i enkli transfizyon disan.

13 Me eski sa lord pour pa manz disan i enkli transfizyon disan? Wi. Annou pran en legzanp. En dokter i dir ou fodre ou aret bwar lalkol. Eski sa i vedir pa bwar lalkol me ou kapab pran li par pikir dan ou lavenn? Be non! Pour disan osi i parey. Pa manz disan i vedir pa pran li dan nou lekor dan okenn fason. Alors sa lord pour pa manz disan i vedir ki nou pa pou les personn fer transfizyon disan avek nou.

14, 15. Si dokter i dir ki en Kretyen i bezwen ganny en transfizyon disan, ki i pou fer e akoz?

14 Me si en Kretyen in ganny en aksidan grav oubyen i bezwen fer en gran loperasyon? Meton bann dokter i dir ki zot bezwen fer en transfizyon disan avek li, sansan i pou mor. Byensir, sa Kretyen pa anvi mor. I konnen ki lavi i en kado presye sorti kot Bondye. Pour prezerv son lavi, i pou aksepte lezot kalite tretman ki pa pou fer li vyol sa lalwa lo disan. I pou rod lezot tretman ki annan dan plas servi disan.

15 Eski en Kretyen pou kas lalwa Bondye zis pour li viv en pe pli lontan dan sa lemonn? Zezi ti dir: “Sa ki oule sov son lavi pou perdi li, me sa ki perdi son lavi akoz mwan, i ava sov li.” (Matye 16:25) Nou pa anvi mor. Me  si nou esey sov nou lavi par kas lalwa Bondye, nou kapab perdi lavi eternel. Alor pli bon keksoz pour fer, se annan konfyans ki lalwa Bondye i toultan drwat. Nou osi annan konfyans ki si nou mor pour okenn rezon, sa Enn ki donn lavi pou mazin nou ler rezireksyon e redonn nou sa kado presye, lavi.—Zan 5:28, 29; Ebre 11:6.

16. Ki bann serviter Bondye i determinen pour fer an rapor avek disan?

16 Ozordi bann serviter Bondye i byen determinen pour obeir son lalwa konsernan disan. Zot pa manz disan dan okenn fason. Zot pa ni aksepte disan pour okenn rezon medikal. * Zot asire ki Bondye i konnen kwa ki pli bon pour zot, parski li ki’n fer disan. Eski ou osi ou krwar sa?

SEL FASON KI DISAN I KAPAB GANNY SERVI

17. Ki sa sel fason Zeova ti permet servi disan lontan an Izrael?

17 Lalwa Moiz ti atir latansyon lo sa sel fason ki disan i kapab ganny servi. An rapor avek ladorasyon ki bann Izraelit lontan ti bezwen donnen, Zeova ti dir: “Lavi i dan disan e mwan mon’n met li lo lotel pour zot kouver zot pese avek, akoz disan i kouver pese par sa lavi dan li.” (Levitik  17:11) Kan bann Izraelit ti fer pese, pour zot ganny pardonnen zot ti bezwen ofer en zannimo e met en pe son disan lo lotel tabernak oubyen lotel tanp ler i ti’n fini konstri. Sel fason ki disan ti kapab ganny servi ti ler sa bann sakrifis ti ganny fer.

18. Ki bann byenfe nou kapab gannyen gras a sa disan ki Zezi in verse pour nou?

18 Lalwa Moiz pa pour bann vre Kretyen ozordi. Alors zot pa bezwen ofer sakrifis zannimo e met disan zannimo lo lotel. (Ebre 10:1) Me sa disan ki bann Izraelit ti met lo lotel ti pe reprezant sakrifis presye Garson Bondye ki ti pou vini plitar. Parey nou ti vwar dan Sapit 5, Zezi ti donn son lavi pour nou ler i ti les son disan koule konman en sakrifis. Apre i ti retourn dan lesyel e ofer valer sa disan  ki i ti’n verse pour nou enn fwa pour tou. (Ebre 9:11, 12) Sa ti poz en fondasyon pour nou ganny pardonnen nou pese e ouver semen pour nou ganny lavi eternel. (Matye 20:28; Zan 3:16) Ki pli bon fason disan i kapab ganny servi! (1 Pyer 1:18, 19) Zis lafwa dan valer sa disan ki Zezi in verse pour nou ki kapab fer nou ganny sove.

Ki mannyer ou kapab montre ou annan respe pour lavi ek disan?

19. Ki nou devret fer pour nou “pa responsab” lavi personn?

19 Ki kantite rekonesans nou drwa Zeova pour sa provizyon ki i’n fer pour nou ganny lavi! Pa sa i devret pous nou pour koz avek lezot lo sa loportinite ki nou annan pour ganny lavi eternel par lafwa dan sakrifis Zezi? Ler nou vwar lavi lezot parey Bondye i vwar, nou pou fer sa avek bokou lentere ek devouman. (Ezekyel 3:17-21) Si nou seryezman desarz sa responsabilite, nou pou kapab dir menm keksoz ki zapot Pol: “Si okenn ant zot i arive perdi, mon pa responsab. Parski mon pa’n negliz nanryen pour anons zot plan Bondye an antye.” (Akt 20:26, 27) Koz avek bann dimoun lo Bondye ek son plan i en bon fason pour montre ki nou atas en gran valer avek lavi ek disan.

^ par. 16 Pour ganny lenformasyon lo bann tretman ki en dimoun i kapab servi dan plas disan, vwar sa sapit ki annan pour tit “Des substituts de qualité” dan sa brosir Comment le sang peut-il vous sauver la vie?, pibliye par Temwen Zeova.