Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i vreman dir?

 SAPIT NEF

Nou pe viv dan “bann dernyen zour”

Nou pe viv dan “bann dernyen zour”
 • Ki Labib ti predir pou annan dan nou letan?

 • Ki mannyer Parol Bondye ti dir bann dimoun pou ete “dan bann dernyen zour”?

 • Ki bann bon keksoz Labib ti dir pou annan dan “bann dernyen zour”?

1. Kote nou kapab konnen ki pou arive dan lavenir?

LER ou get nouvel lo televizyon, ou’n deza demann ou lekor, ‘Ki sa lemonn pou devenir?’ Parey nou konnen, maler pa averti. Alor nou pa kapab dir ki demen pou anmennen. (Zak 4:14) Me Zeova li, i konnen ki pou arive dan lavenir. (Izai 46:10) Depi lontan son Parol, Labib, ti predir bann move keksoz ki pou arive dan nou letan. Me i ti osi predir bann zoli keksoz ki pou arive tre byento.

2, 3. Ki kestyon bann disip ti demann Zezi, e ki i ti reponn?

2 Zezi Kri ti koz lo Rwayonm Bondye, ki pou met en lafen avek tou mesanste e fer later vin en paradi. (Lik 4:43) Bann dimoun ti anvi konnen kan sa Rwayonm pou vini. Bann disip Zezi ti menm demann li: “Dir nou kan tousala pou arive, e ki siny ki pou endik ou larive ek lafen dimoun?” (Matye 24:3) Zezi ti reponn ki zis Zeova ki konnen kan egzakteman lafen sa lemonn Satan pou arive. (Matye 24:36) Toudmenm Zezi ti mansyonn  serten keksoz ki ti pou arive lo later zis avan Rwayonm Bondye i anmenn sa vre lape ek sekirite. Sa bann keksoz pe arive la dan nou letan!

3 Dan en pti moman, nou pou diskit bann levidans ki sa lemonn Satan pe ariv ver son lafen. Me avan sa, nou pou koz lo en lager ki okenn dimoun pa ti kapab vwar avek zot lizye. Sa lager ti dan lesyel, me i afekte nou osi.

EN LAGER DAN LESYEL

4, 5. (a) Ki ti arive dan lesyel zis apre ki Zezi ti vin Lerwa? (b) Dapre Revelasyon 12:12, ki ti pou arive apre sa lager dan lesyel?

4 Dan sapit avan, nou ti vwar ki Zezi ti vin Lerwa dan lesyel an 1914. (Danyel 7:13, 14) Deswit, Zezi ti pran aksyon. Labib i dir: “Ti annan lager dan lesyel, Misel [en lot non pour Zezi] avek son bann lanz ti lager kont dragon [Satan]. Dragon avek son bann lanz ti lager.” * Satan ek son bann move lanz, bann demon, ti perdi lager. Zot ti ganny tire dan lesyel e zete lo later. Bann lanz fidel Bondye ti byen kontan ki Satan ek son bann demon ti’n ganny pouse dan lesyel. Me sa pa ti leka pour bann imen lo later. Pour zot, Labib ti predir: “Maler, later . . . parski dyab in desann kot zot avek en gran lakoler, akoz i konnen ki i reste li ankor zis en pti pe letan.”—Revelasyon 12:7, 9, 12.

5 Get byen ki ti pou arive apre sa lager dan lesyel. Satan ti pou telman ankoler ki i ti pou anmenn maler oubyen problenm lo later. Parey ou pou vwar, nou pe aktyelman viv dan sa letan maler. Me i pa pou dir lontan—zis “en pti pe letan.” Menm Satan i realiz sa. Labib i apel nou letan “bann dernyen zour.” (2 Timote 3:1)  Pa i gou Bondye pe al tir tou lenfliyans Satan lo later! Annou vwar serten keksoz ki Labib ti predir e ki pe arive ozordi. Sa i montre ki nou pe viv dan bann dernyen zour e Rwayonm Bondye pou byento anmenn gran benediksyon pour bann ki kontan Zeova. Premyerman, annou vwar kat laspe sa siny ki Zezi ti dir pou mark nou letan.

SITIASYON LEMONN DAN BANN DERNYEN ZOUR

6, 7. Ki mannyer sa ki Zezi ti dir lo lager ek lafamin pe akonpli ozordi?

6 ‘Nasyon pou lager kont nasyon, rwayonm kont rwayonm.’ (Matye 24:7) Dan sa syek ki’n pase, plizyer milyon dimoun in ganny touye dan bann lager. En istoryen Angle ti ekrir: “Ventyenm syek ti sa syek kot plis disan in ganny verse dan listwar. . . . I ti en syek kot ti annan lager zanmen fini. Byen rar ou pa ti pou trouv en group larme pe lager kekpar.” En rapor sorti Lenstiti Worldwatch i dir: “Dan bann lager [20 tyenm] syek ti annan trwa fwa plis viktim ki tou sa lager ki’n annan depi premye syek apre Zezi ziska 1899.” Depi 1914, plis ki 100 milyon dimoun in mor akoz lager. Petet nou menm nou’n konn  douler perdi en dimoun dan lager. Me mazinen ki kantite douler ek soufrans lanmor sa plizyer milyon dimoun in anmennen.

7 ‘Pou annan lafamin.’ (Matye 24:7) Bann serser i dir ki prodiksyon manze in ogmant en kantite pandan sa dernyen 30 tan. Kantmenm sa, lafamin i persiste akoz bokou dimoun napa ase larzan pour aste manze oubyen zot napa en bout later pour plante. Dan bann pei ki pe devlope, plis ki en bilyon dimoun i bezwen viv lo en lapey en dolar ou mwens par zour. Laplipar sa bann dimoun pa ganny ase manze pour nouri zot toulezour. Dapre Lorganizasyon Mondyal pour Lasante, malnitrisyon i kontribye bokou pour anmenn lanmor plis ki senk milyon zanfan tou le zan.

8, 9. Kwa ki montre ki profesi Zezi konsernan tranbleman-de-ter ek maladi in vin vre?

8 ‘Pou annan gran tranblemandeter.’ (Lik 21:11) Dapre Geological Survey Letazini, nou ekspekte ganny apepre 19 gro tranbleman-de-ter sak lannen. Sa bann tranbleman-de-ter i ase for pour andomaz bann batiman e fann later. Bann tranbleman-de-ter ki ase for  pour kraz bann batiman net ater, i arive tou le zan. Bann rapor i montre ki plis ki de milyon dimoun in mor dan tranbleman-de-ter depi bann lannen 1900. En lot sours i dir: “Progre dan teknolozi pa’n redwir bokou ka lanmor.”

9 ‘Pou annan . . . lepidemi.’ (Lik 21:11) Kantmenm i’n annan progre dan domenn medikal, bann maladi depi lontan ek bann nouvo pe ravaz limanite. En rapor i dir ki 20 maladi ki nou konn tre byen, parey tiberkiloz, malarya, ek kolera, in vin pli komen dan sa bann dernyen dizenn lannen. Deplis i pe vin deplizanpli difisil pour geri serten sa bann maladi. Antretan, omwen 30 nouvo maladi in aparet. Serten sa bann maladi napa gerizon e zot touye.

MANTALITE DIMOUN DAN BANN DERNYEN ZOUR

10. Ki move tre ou vwar dan dimoun ozordi ki 2 Timote 3:1-5 ti’n predir?

10 Apard dekrir sitiasyon lemonn, Labib ti osi predir ki dan bann dernyen zour pou annan en sanzman dan bann dimoun. Zapot Pol ti dekrir konman dimoun an zeneral pou ete. Dan 2 Timote 3:1-5, i dir: “Dan bann dernyen zour pou  annan letan difisil.” Pol ti dir ki dimoun ti pou

 • egois

 • kontan larzan

 • dezobeisan anver paran

 • tret

 • annan leker dir

 • vyolan

 • kriyel

 • kontan plezir plis ki Bondye

 • montre en laparans lapiete, me rezet son vre pisans

11. Ki mannyer Psonm 92:7 i dekrir sa ki pou arive avek bann move dimoun?

11 Eski dimoun in vin koumsa kot ou reste? Sirman. Partou kote ou vwar dimoun avek bann move tre. Sa i montre ki Bondye pou pran aksyon byento, parski Labib i dir: “Kan bann mesan i pouse parey vezetasyon e tou sa ki fer ditor i fleri, zot pou ganny detrir konpletman.”—Psonm 92:7.

BON KEKSOZ KI PE ARIVE!

12, 13. Ki mannyer “vre konnesans” in vin annabondans dan sa “letan lafen”?

12 Vreman parey Labib in dir, sa bann dernyen zour i ranpli avek maler. Me dan sa lemonn problenm,  bann serviter Zeova pe vwar bann bon keksoz arive.

13 “Vre konnesans pou annabondans.” Sa ti ganny predir dan liv Danyel. Kan sa ti pou arive? Pandan “letan lafen.” (Danyel 12:4) Depi 1914 sirtou, Zeova in ed bann ki vreman anvi servi li konpran Labib pli byen. Zot in konpran pli byen laverite konsernan non Bondye ek son plan, sakrifis Zezi Kri, kondisyon bann mor, ek rezireksyon. Deplis, bann serviter Zeova in aprann ki mannyer pour viv zot lavi dan en fason ki benefisye zot e rann glwar Bondye. Zot in osi konpran pli byen rol Rwayonm Bondye e konman i pou remet keksoz drwat lo later. Ki zot fer avek sa konnesans? Sa kestyon i anmenn nou lo en lot profesi ki pe akonpli dan sa bann dernyen zour.

“Sa Bonn Nouvel Rwayonm pou ganny anonse partou dan lemonn.” —Matye 24:14.

14. Kote sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye pe ganny prese ozordi, e lekel ki pe pres li?

14 ‘Sa Bonn Nouvel Rwayonm pou ganny anonse partou dan lemonn.’ Zezi ti dir sa dan son profesi konsernan lafen sa lemonn Satan. (Matye 24:3, 14) Sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye, savedir kisisa sa Rwayonm, ki i pou fer, e ki mannyer nou kapab benefisye, pe ganny prese dan plis ki 230 pei e plis ki 400 langaz. Temwen Zeova partou lo later pe pres sa bon nouvel lo Rwayonm avek bokou devouman. Zot sorti dan “tou nasyon, tribi, pep ek lalang.” (Revelasyon 7:9) Bann Temwen i ed plizyer milyon dimoun ki anvi konn sa ki Labib i dir pour etidye Labib se zot menm. Zot fer li gratwitman. I enkrwayab ki mannyer sa profesi pe ganny akonpli, sirtou ler nou mazinen ki Zezi ti dir “tou dimoun pou ay” bann vre Kretyen!—Lik 21:17.

 KI OU POU FER?

15. (a) Eski ou krwar nou pe viv dan bann dernyen zour? Akoz? (b) Ki “lafen” pou vedir pour bann ki opoz Zeova ek bann ki soumet anba son Rwayonm?

15 Avek tou sa profesi Labib ki pe akonpli ozordi, eski ou ava dakor ki nou pe viv dan bann dernyen zour? Sa bon nouvel pou ganny prese ziska Zeova i satisfe, e sirman apre “lafen” pou arive. (Matye 24:14) “Lafen” se sa letan kot Bondye pou tir tou mesanste lo later. Zeova pou servi Zezi ek bann lanz pwisan pour detrir tou sa ki oule opoz Li. (2 Tesalonisyen 1:6-9) Satan ek son bann demon pou nepli kapab anbet bann nasyon. Apre sa, Rwayonm Bondye pou vers benediksyon lo tou bann ki soumet anba son dominasyon drwat.—Revelasyon 20:1-3; 21:3-5.

16. Ki i bon ou fer?

16 Vi ki lafen lemonn Satan i pros, nou bezwen demann nou lekor, ‘Ki mon bezwen fer?’ I bon kontinyen aprann plis lo Zeova e sa ki i ekspekte nou fer. (Zan 17:3) Fodre ou serye dan ou letid. Fer li en labitid pour asosye regilyerman avek lezot ki anvi fer lavolonte Zeova. (Ebre 10:24, 25) Pran sa konnesans ki Zeova in donnen annabondans e fer bann sanzman neseser dan ou lavi pour ou ganny faver Bondye.—Zak 4:8.

17. Akoz destriksyon bann move dimoun pou pran zot par sirpriz?

17 Zezi ti dir laplipar dimoun pou inyor levidans ki nou pe viv dan bann dernyen zour. Destriksyon bann move dimoun pou vin en sel kou e san ekspekte. Pour laplipar dimoun, i pou pran zot par sirpriz parey en voler dan lannwit. (1 Tesalonisyen 5:2) Zezi ti donn sa lavertisman: “Larive Fis-de-Lonm pou parey sa ki ti arive dan letan Noe. Dan sa bann zour avan deliz bann  dimoun ti pe manze e bwar, dimoun ti pe marye e zot ti pe fer marye zot fiy, ziska zour Noe ti antre dan lars. Zot pa ti pran kont nanryen ziska deliz ti vini e balye zot tou. Sa zour ki Fis-de-Lonm pou aparet pou parey.”—Matye 24:37-39.

18. Ki lavertisman Zezi nou bezwen pran aker?

18 Alors Zezi ti dir bann dimoun: “Fer byen atansyon zotmenm, pangar zot vizilans i ganny detournen avek festen, labwason ek traka lavi. Fer atansyon sa zour i sirprann zot parey en pyez. Parski sa bann levennman pou tonm lo tou zabitan later. Veye alor e priye tou letan, pour zot ganny lafors pour pas atraver tou sa bann keksoz ki pou arive, e ki zot ava tenir debout devan Fis-de-Lonm.” (Lik 21:34-36) Nou bezwen pran aker parol Zezi. Akoz? Akoz bann ki ganny faver Bondye ek “Fis-de-Lonm,” Zezi Kri, i annan posibilite pour sirviv lafen sa lemonn Satan. Zot pou viv pour touzour dan sa nouvo lemonn manifik ki lanmenm dan kontour!—Zan 3:16; 2 Pyer 3:13.

^ par. 4 Lartik “Lekel sa Sef Lanz ki apel Misel?” anba Lezot lenformasyon i eksplike ki Misel i en lot non pour Zezi Kri.