Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i vreman dir?

 SAPIT DE

Labib i en liv sorti kot Bondye

Labib i en liv sorti kot Bondye
  • Dan ki fason Labib pa parey okenn lezot liv?

  • Ki mannyer Labib i kapab ed ou fer fas avek ou bann problenm?

  • Akoz ou kapab annan konfyans dan bann profesi Labib?

1, 2. Akoz Labib i en kado ki enteres nou bokou?

ESKI ou rapel en zour kot ou ti ganny en kado presye sorti kot en bon zanmi? Petet sa kado ti enteresan e i ti tous ou bokou. Apre tou, en kado i dir ou en keksoz lo sa dimoun ki’n donn ou sa kado. I dir ou ki i apresye ou lanmitye. Sirman ou ti montre ou rekonesans pour sa kado presye ki ou zanmi ti donn ou.

2 Labib i en kado sorti kot Bondye. I en kado ki nou devret vreman apresye. Sa liv spesyal i dir nou bann keksoz ki nou pa pou trouv okenn par ankor. Par egzanp, i koz lo kreasyon lesyel avek son bann zetwal, later, ek sa premye zonm ek fanm. Dan Labib i annan bann prensip ki ed nou fer fas avek bann problenm ek traka lavi. I eksplike konman Bondye pou realiz son plan e fer later vin en pli bon landrwa pour viv. Pa Labib i en kado ki vreman enteresan!

3. Lefe ki Zeova in donn nou Labib, ki sa i dir nou lo li? Akoz sa i tous nou?

3 Labib i osi en kado ki tous nou bokou parski i dir  nou en keksoz lo sa Enn ki’n donn nou sa kado, Zeova. Lefe ki i’n donn nou en liv koumsa, i montre ki i anvi nou konn li byen. Labib i vreman kapab ed ou vin pros avek Zeova.

4. Kwa ki enpresyonn ou lafason ki Labib in ganny distribye?

4 Petet ou annan en Labib, parey bokou lezot dimoun. Labib in ganny pibliye dan plis ki 2,300 langaz, swa antye oubyen zis en bout. Alors plis ki 90 poursan popilasyon lemonn i kapab ganny en Labib. En mwayenn plis ki en milyon Labib i ganny distribye tou le semenn! Plizyer bilyon Labib in ganny pibliye swa an antye oubyen zis en bout. Sirman napa en lot liv parey Labib.

“Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau” in ganny tradwir dan plizyer langaz

5. Ki mannyer i posib pour Labib “enspire par Bondye”?

5 Deplis, Labib “i enspire par Bondye.” (2 Timote 3:16) Ki mannyer sa? Labib li menm i reponn: “Sent-Espri ki’n pous zonm pour anons mesaz Bondye.” (2 Pyer 1:21) Annou pran en legzanp: En biznesmenn i fer son sekreter ekrir en let. Dan sa let i annan sa ki sa biznesmenn i anvi dir. Alors, sa let i pour li, pa pour son sekreter. I  menm zafer avek Labib. Dan Labib i annan mesaz Bondye, pa mesaz sa bann zonm ki’n ekrir li. Alors, Labib antye i “parol Bondye.”—1 Tesalonisyen 2:13.

I KOZ EN SEL PAROL E I DIR LAVERITE

6, 7. Akoz i remarkab konman Labib antye i koz en sel parol?

6 Labib ti ganny ekrir dan en lespas plis ki 1,600 zan. Bann ki ti ekrir Labib pa ti viv menm lepok e zot ti napa menm ledikasyon. Serten ti bann fermye, peser, ek gardyen mouton. Lezot ti bann profet, ziz, ek lerwa. Lik ki ti ekrir en Levanzil ti en dokter. Kantmenm bann ki ti ekrir Labib ti napa menm ledikasyon, Labib antye i koz en sel parol. *

7 Premye liv Labib i dir nou ki mannyer problenm ti konmanse lo later. Dernyen liv i montre ki later antye pou vin en paradi oubyen en zarden. Labib i kouver plizyer milye lannen listwar. Tou sa ki ladan i relye avek plan Bondye e konman i pou realize. I remarkab konman Labib i koz en sel parol. Me sanmenm ki nou ekspekte avek en liv sorti kot Bondye.

8. Donn serten legzanp pour montre ki Labib i dir laverite lo kote lasyans.

8 Lo kote lasyans, Labib i dir laverite. I menm annan serten lenformasyon ki zonm pa ti ankor dekouver ler i ti ganny ekrir. Par egzanp, dan liv Levitik ti annan bann lalwa pour nasyon Izrael dan letan lontan lo karantenn ek lizyenn. Me lezot nasyon pa ti konn nanryen lo sa bann size. Ti annan en letan kot dimoun pa ti konnen si later i ron. Me Labib li, i ti mansyonnen ki later i ron oubyen dan laform en boul. (Izai 40:22) Deplis, Labib ti byen dir  ki later ‘pa tenir avek okenn keksoz.’ (Zob 26:7) I vre ki Labib pa en liv lasyans. Me ler i koz lo bann size lasyans, sa ki i dir i vre. Pa sa ki nou ekspekte avek en liv sorti kot Bondye?

9. (a) Akoz nou kapab annan konfyans dan sa ki Labib i rakonte? (b) Ki lonnekte sa bann zonm ki’n ekrir Labib i dir ou konsernan Labib li menm?

9 Labib i dir laverite lo sa ki’n vreman pase. Alors nou kapab annan konfyans dan sa ki i rakonte. I byen presi ler i rakont en keksoz. I pa enkli zis non dimoun me osi non zot zanset. * Kontrerman avek sa bann istoryen dan lemonn, ki laplipar-di-tan pa mansyonn defet zot prop nasyon, sa bann zonm ki ti ekrir Labib ti onnet. Zot ti menm ekrir konsernan zot prop defo ek defo zot nasyon. Par egzanp, Moiz ki ti ekrir liv Nonm ti admet ladan ki i ti fer en fot grav e i ti ganny korize severman. (Nonm 20:2-12) Pa souvan ki nou vwar en lonnekte parey dan bann liv listwar. Me nou vwar li dan Labib akoz i en liv sorti kot Bondye.

EN LIV ITIL KI RANPLI AVEK LASAZES

10. Akoz i pa drol ki Labib i en liv ki itil?

10 Labib i “itil pour ansennyen, pour koriz lerer, pour remet drwat” akoz i enspire par Bondye. (2 Timote 3:16) Wi, Labib i en liv ki itil. I annan en bon konprenezon lo natir imen. Sa pa drol akoz Labib i sorti kot Zeova ki’n kree nou! I konpran nou fason panse ek nou santiman pli byen ki nou. Deplis, Zeova i konnen ki nou bezwen pour nou ere. I osi konnen ki semen nou devret evite.

11, 12. (a) Ki topik Zezi ti diskite dan son Sermon lo Montanny? (b) Ki lezot keksoz itil Labib i koz lo la, e akoz son konsey i marse menm dan nou letan?

11 Annou vwar diskour Zezi ki ganny apele Sermon lo  Montanny, dan Matye sapit 5 ziska 7. Dan sa diskour vreman ekselan, Zezi ti koz lo plizyer topik. Par egzanp, lo konman pour trouv vre boner, konman pour rezourd bann problenm, konman pour priye, e konman pour annan en bon pwennvi lo keksoz materyel. Sa ki Zezi ti dir i ankor osi itil e i annan menm lefe ozordi parey dan letan Zezi.

12 Serten prensip Labib i konsern lavi fanmiy, latitid  anver travay, ek relasyon avek lezot. Bann prensip Labib i aplik pour tou dimoun, e son konsey i touzour benefisye nou. Profet Izai i rezim sa lasazes ki annan dan Labib koumsa: “Mwan Zeova, mon ou Bondye, sa Enn ki pe ansenny ou pour ou prop byenfe.”—Izai 48:17.

EN LIV PROFESI

Izai ti predir defet Babilonn dan Labib

13. Ki detay Zeova ti enspir profet Izai pour ekrir konsernan Babilonn?

13 Dan Labib i annan bokou profesi e en kantite in fini akonpli. Annou vwar en legzanp. Zeova ti fer profet Izai, ki ti viv dan wityenm syek Avan Nou Lepok (A.N.L.), predir ki lavil Babilonn ti pou ganny detrir. (Izai 13:19; 14:22, 23) I ti donn detay pour montre ki mannyer sa ti pou arive. Bann larme atakan ti pou fer sek larivyer Babilonn e antre dan sa lavil san bezwen lager. Pa fini la. Profesi Izai ti menm mansyonn non sa lerwa ki ti pou defet Babilonn. I ti pou apel Siris.—Izai 44:27–45:2.

14, 15. Ki mannyer serten detay profesi Izai konsernan Babilonn ti akonpli?

14 Apepre 200 zan plitar, son aswar le 5 Oktob lannen 539 A.N.L., en group larme ti vin kanpe pros avek Babilonn. Lekel zot komandan? En lerwa Pers ki ti apel Siris. En profesi enkrwayab ti pe al akonpli. Me eski larme Siris ti pou antre Babilonn san bezwen lager, parey ti’n predir?

15 Sa zour swar bann Babilonnyen ti pe fete e zot ti santi zot an sekirite deryer zot gro miray. Deor, Siris ti servi son lespri pour fer sa delo larivyer ki desann obor lavil al dan en lot direksyon. Sa ti fer nivo delo desann pour son bann zonm travers larivyer e ariv kot miray sa lavil. Me ki mannyer larme Siris ti pou penetre miray Babilonn? Personn pa konnen akoz, me sa zour swar baro lavil ti’n reste ouver par neglizans!

16. (a) Ki Izai ti predir pou arive avek Babilonn finalman? (b) Eski profesi Izai konsernan zabitan Babilonn in vreman akonpli?

 16 Profesi ti osi dir sa konsernan Babilonn: “En zenerasyon pou ale, lot pou vini, me zanmen pou annan okenn zabitan laba, personn pa pou reste laba ankor. Bann Arab pa pou enstal zot latant laba, e bann berze pa pou les zot troupo laba.” (Izai 13:20) Sa profesi pa ti zis predir defet Babilonn. I ti montre ki personn pa ti pou reste e okip sa landrwa ankor. Ou kapab vwar laprev ki sa parol in vin vre. Napa personn ki reste dan sa landrwa kot ansyen Babilonn ti ete, ki apepre 80 kilomet sid avek Bagdad, Irak. Sa i montre ki sa ki Zeova ti dir atraver Izai in akonpli: “Mon pou balye li avek balye destriksyon.”—Izai 14:22, 23. *

Sa ki reste an Babilonn

17. Akoz lakonplisman profesi Labib i fer nou lafwa vin pli for?

17 Ler nou realize ki nou kapab annan konfyans dan  bann profesi Labib, pa sa i fer nou lafwa vin pli for? Apre tou, si Zeova in akonpli son bann promes dan lepase, nou annan tou rezon pour krwar i pou akonpli son promes pour fer later vin en paradi. (Nonm 23:19) Nou bezwen krwar dan “lesperans lavi eternel. Bondye ki pa zanmen manti ti promet nou sa lavi avan konmansman letan.”—Tit 1:2. *

“PAROL BONDYE I VIVAN”

18. Konman zapot Pol i dekrir “parol Bondye”?

18 Apre sa ki nou’n vwar dan sa sapit, nou ava dakor ki napa okenn lezot liv parey Labib. I koz en sel parol, i dir laverite lo kote lasyans e osi lo sa ki’n pase, i itil e ranpli  avek lasazes, e nou kapab annan konfyans dan son bann profesi. Me pa zis sa ki fer Labib annan en gran valer. Zapot Pol ti ekrir: “Parol Bondye i vivan e i annan pisans. I pli koupe ki en lepe ki koup de kote. I kapab penetre ziska separasyon lam ek lespri, zwentir ek lanmwel lezo. I arive desifre tou dezir ek sekre leker imen.”—Ebre 4:12.

19, 20. (a) Ki mannyer Labib i kapab ed ou egzamin ou lekor? (b) Ki mannyer ou kapab montre ki ou apresye Labib, sa kado spesyal ki Bondye in donn ou?

19 Lir “parol” oubyen mesaz Bondye dan Labib i kapab sanz nou lavi. I kapab ed nou egzamin nou lekor pli byen ki avan. Nou kapab dir nou kontan Bondye, me lafason ki nou reazir anver sa ki son Parol i dir, i montre sa ki nou ete anndan ek nou vre lentansyon.

20 Labib i vreman en liv sorti kot Bondye. I en liv ki nou devret lir, etidye, e kontan. Montre ki ou apresye sa kado ki Bondye in donn ou par kontinyen fouy ladan. Pli ou fer sa, ou pou konpran pli byen plan Bondye pour bann imen. Dan lot sapit nou pou koz lo sa plan e konman i pou realize.

^ par. 6 Kantmenm serten dimoun i dir ki serten bout dan Labib pa tonm dakor avek kanmarad, zot napa laprev solid. Vwar liv La Bible: Parole de Dieu ou des hommes?, sapit 7, pibliye par Temwen Zeova.

^ par. 9 Par egzanp, remark byen laliny bann zanset Zezi dan Lik 3:23-38.

^ par. 16 Pour plis lenformasyon lo profesi Labib, vwar sa brosir Un livre pour tous, paz 27-9, pibliye par Temwen Zeova.

^ par. 17 Destriksyon Babilonn i zis en legzanp en profesi Labib ki’n akonpli. I annan lezot legzanp, parey destriksyon Tir ek Niniv. (Ezekyel 26:1-5; Tsefanya 2:13-15) Profesi Danyel ti predir bann pouvwar mondyal ki ti pou dominen apre Babilonn. Sa i enkli Medo-Pers ek Lagres. (Danyel 8:5-7, 20-22) Vwar “Zezi Kri—Mesi ki Bondye ti promet” anba Lezot lenformasyon, pour en diskisyon lo sa kantite profesi konsernan Zezi Kri ki’n akonpli.