Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i vreman dir?

 SAPIT DIZNEF

Reste dan lanmour Bondye

Reste dan lanmour Bondye
  • Ki savedir kontan Bondye?

  • Ki mannyer nou kapab reste dan lanmour Bondye?

  • Ki mannyer Zeova pou rekonpans bann ki reste dan son lanmour?

Eski ou pou pran refiz kot Zeova dan sa movetan?

1, 2. Kote nou kapab pran refiz ozordi?

FER krwar ou lo semen e la movetan i deklare. Lesyel i vin nwanr. Zekler i frape, loraz i kriye, e lapli i konmans devide. Ou degaze pour rod en pti landrwa kasyet. En pti kou ou vwar en pti labri lanmenm lot kote semen. Si ou al anba la, ou pa pou ganny mouye, deplis i paret for, i demann antre anba la menm. Pa en soulazman!

2 Nou pe viv dan en letan ki pa bon menm. Sitiasyon lemonn pe pli pir zour an zour. Me i annan en landrwa kasyet ouswa en landrwa kot nou kapab pran refiz pour ganny proteze. Ki sa landrwa? Get sa ki Labib i dir: “Mon pou dir Zeova: ‘Ou mon landrwa refiz ek mon landrwa proteksyon, mon Bondye dan ki mon pou met konfyans.’”—Psonm 91:2.

3. Ki mannyer nou kapab fer Zeova vin nou landrwa refiz?

3 Zis mazin sa! Zeova, ki Kreater e ki pli  o dan liniver, i kapab vin en landrwa refiz pour nou. I kapab protez nou, akoz i bokou pli for ki nenport ki oubyen nenport keksoz ki oule fer nou ditor. Menm si nou ganny tape par en move keksoz, Zeova i kapab tir tou sa bann move lefe. Ki mannyer nou kapab fer Zeova vin nou landrwa refiz? Nou bezwen met konfyans dan li. Deplis, Parol Bondye i sipliy nou pour: “Reste dan lanmour Bondye.” (Zid 21) Wi, nou bezwen reste dan lanmour Bondye, reste atase avek nou Papa dan lesyel. Koumsa nou ava annan lasirans ki i nou landrwa refiz. Me ki mannyer nou devlop sa latasman avek Bondye?

REKONNET LANMOUR BONDYE E AZIR

4, 5. Nonm serten fason ki Zeova in eksprim son lanmour pour nou.

4 Pour reste dan lanmour Bondye, nou bezwen rekonnet ki mannyer Zeova in montre ki i kontan nou. Mazin serten keksoz ki ou’n aprann dan Labib depi ki ou pe etidye sa liv. Konman Kreater, Zeova in donn nou later konman en zoli landrwa pour reste. I’n met lo later en kantite manze, delo, resours natirel, zannimo vreman enteresan, e bann zoli zoli landrwa. Bondye in fer nou konn son non ek son bann kalite atraver Labib. Deplis, son Parol i montre nou ki i’n anvoy son Garson ki i telman kontan lo later pour soufer e mor pour nou. (Zan 3:16) Ki kantite valer sa kado i annan? I donn nou en lespwar pour en lavenir merveye.

5 Nou lespwar pour lavenir i osi depan lo en lot keksoz ki Bondye in fer. Zeova in etablir en gouvernman dan lesyel, son Rwayonm. Sa Rwayonm pou met en lafen avek tou soufrans e fer later vin en paradi. Zis mazinen! Nou kapab viv lo en later ki annan lape ek lazwa pour touzour. (Psonm 37:29) Me ziska sa i arive, Bondye in donn nou gidans lo konman nou  kapab pli byen viv nou lavi depi konmela menm. I’n osi donn nou lapriyer konman en kado, pour nou kapab koz avek li nenport ler ki nou oule. Sa i zis ennde fason ki Zeova in montre son lanmour anver imen an zeneral e anver ou personnelman.

6. Ki mannyer ou kapab reazir anver lanmour ki Zeova in montre anver ou?

6 Kestyon enportan ki ou kapab demande aprezan se: Ki mannyer mon pou reazir anver lanmour Bondye? Bokou dimoun pou dir, “Be mon bezwen kontan Zeova an retour.” Eski ou santi koumsa ou osi? Zezi ti dir sa i pli gran komannman ki tou: “Kontan Senyer ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou lam, e avek tou ou lespri.” (Matye 22:37) Byensir ou annan bokou rezon pour kontan Zeova ou Bondye. Me eski kontan Zeova avek tou ou leker, ou nanm, ek lespri, i zis en santiman ki ou kontan li?

7. Eski lanmour pour Bondye i zis sa santiman ki ou kontan li? Eksplike.

7 Parey Labib i montre, lanmour pour Bondye pa zis en santiman ki ou kontan li. I vre ki sa santiman i enportan, me i zis konmansman vre lanmour pour Zeova. Pour en pye ponm pouse e raporte, nou bezwen son lagrenn. Me si ou anvi en ponm, ou ti pou kontan si en dimoun i donn ou en lagrenn ponm? Non! I parey avek lanmour pour Zeova. Si ou santi ki ou kontan li, be sa i zis konmansman. Labib i dir: “La lanmour Bondye: ki nou obei son konmannman; e son bann konmannman i pa en fardo.” (1 Zan 5:3) Vre lanmour pour Bondye i bezwen raport bon fri. I bezwen ganny eksprimen par aksyon.—Matye 7:16-20.

8, 9. Ki mannyer nou kapab eksprim nou lanmour ek lapresyasyon pour Bondye?

 8 Nou montre nou lanmour pour Bondye ler nou obeir son komannman e aplik son bann prensip. Sa pa tro difisil pour fer. Olye en fardo, lalwa Zeova in ganny fer pour ed nou viv en bon lavi kot nou trouv boner ek satisfaksyon. (Izai 48:17, 18) Ler nou swiv gidans Bondye, nou montre nou Papa dan lesyel ki nou vreman apresye tou sa ki i’n fer pour nou. Malerezman pa bokou dimoun ozordi ki montre sa lapresyasyon. Nou pa anvi mank lapresyasyon parey serten dimoun ki ti viv dan lepok Zezi. Zezi ti geri dis dimoun ki ti annan lalep, me zis enn ki ti retournen pour dir li mersi. (Lik 17:12-17) Nou, nou pa anvi vin parey sa nef ki pa ti montre lapresyasyon, me nou anvi vin parey sa enn ki ti montre son lapresyasyon!

9 Me ki sa bann komannman Zeova ki nou bezwen obeir? Nou’n diskit lo en bon pe dan sa liv, me annou revwar ennde. Obeir komannman Bondye pou ed nou reste dan son lanmour.

 APROS PLI PRE AVEK ZEOVA

10. Eksplike akoz i enportan pour kontinyen pran konnesans lo Zeova.

10 Aprann konsernan Zeova i en tre bon fason pour apros pli pre avek li. Sa i en keksoz ki nou pa devret zanmen arete fer. Meton ou’n reste dan bwa aswar e i fer fre. Ou alim en dife pour sof ou. Eski ou pou les sa dife afebli ziska i tennyen? Non. Ou pou kontinyen met dibwa avek sa dife pour li reste alimen e sof ou. Ou vreman bezwen sa dife! Zis parey sa dibwa i fer sa dife reste alimen, “konnesans Bondye” i fer nou lanmour pour li reste for.—Proverb 2:1-5.

Ou lanmour pour Zeova i bezwen ganny nouri pour li kontinyen brile parey en dife

11. Ki lefe lansennyman Zezi ti annan lo son bann disip?

11 Zezi ti anvi lanmour son bann disip pour Zeova e pour Son Parol presye reste vivan e kontinyen brile parey en dife. Apre ki Zezi ti resisite, i ti ansenny de son bann disip konsernan serten profesi dan Lekritir Ebre ki i ti akonpli. Ki lefe sa ti fer lo zot? Plitar zot ti dir: “Pa i vre ki ou ti a krwar ki ti annan en dife ki ti pe brile anndan nou ler i ti pe koz avek nou lo semen, kan i ti pe eksplik nou Lekritir?”—Lik 24:32.

12, 13. (a) Ki’n arive avek lanmour laplipar dimoun ozordi pour Bondye e pour Labib? (b) Ki mannyer nou kapab anpes nou lanmour diminyen?

12 Pa ou leker ti brile avek lazwa, devouman, ek lanmour pour Bondye ler ou ti pe aprann sa ki Labib i vreman dir? Be wi. Bokou dimoun in santi koumsa. Kestyon aprezan se ki mannyer nou pou fer sa lanmour reste vivan e kontinyen vin pli for. Nou pa anvi vin parey laplipar dimoun dan sa lemonn ozordi. Zezi ti dir ki: “Lanmour en pli gran kantite dimoun pou diminyen.” (Matye 24:12) Ki mannyer ou kapab anpes ou lanmour pour Zeova e pour laverite dan Labib diminyen?

13 Kontinyen pran konnesans lo Zeova e lo Zezi Kri. (Zan 17:3) Reflesir oprofon lo sa ki ou aprann dan Parol  Bondye, e demann ou lekor: ‘Ki sa i ansenny mwan lo Zeova? Ki rezon i donn mwan pour kontan Zeova plis ankor avek tou mon leker, lespri, ek nanm?’ (1 Timote 4:15) En tel refleksyon pou fer ou lanmour pour Zeova kontinyen brile parey en dife.

14. Ki mannyer lapriyer i kapab ed nou gard nou lanmour pour Zeova vivan?

14 Priye regilyerman i en lot fason pour fer ou lanmour pour Zeova kontinyen brile parey en dife. (1 Tesalonisyen 5:17) Dan Sapit 17 sa liv, nou ti aprann ki lapriyer i en kado presye sorti kot Bondye. Zis parey de dimoun i annan en pli bon relasyon ler zot koz fran avek kanmarad, nou osi nou annan en pli bon relasyon avek Zeova ler nou koz avek li regilyerman. Nou bezwen veye ki nou lapriyer pa zanmen vin zis en routin, kot nou repet menm zafer toulezour, san okenn santiman oubyen sans. Nou bezwen koz avek Zeova parey en zanfan ti pou koz avek son papa ki i byen kontan. Byensir nou bezwen koz avek respe, me anmenmtan dir fran sa ki annan lo nou leker. (Psonm 62:8) Wi, etidye Labib lo nou menm e priy avek senserite i form parti nou ladorasyon e i tre enportan pour nou reste dan lanmour Bondye.

ADOR ZEOVA AVEK LAZWA

15, 16. Akoz nou annan rezon pour vwar sa travay predikasyon konman en privilez e en trezor?

15 Etidye Labib lo nou menm e priye i form parti ladorasyon ki nou fer kot nou. Aprezan annou vwar en form ladorasyon ki nou fer an piblik. Sa se koz avek lezot lo nou krwayans. Eski ou’n konmans partaz serten laverite dan Labib avek lezot? Si wi, ou’n ganny en zoli privilez. (Lik 1:74, NW) Kan nou partaz sa laverite ki nou’n aprann konsernan Zeova, nou pe akonpli en travay tre enportan ki tou Kretyen in gannyen. Sa i pres sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye.—Matye 24:14; 28:19, 20.

 16 Zapot Pol ti vwar son predikasyon konman en keksoz presye, i ti dir i en trezor. (2 Korentyen 4:7) Koz avek dimoun konsernan Zeova ek son plan i pli bon travay ki ou kapab fer. Ou pe servi sa pli bon Met, e napa pli bon rekonpans ki ou kapab gannyen dan okenn lezot travay. Ler  ou partisip dan sa aktivite, ou pe ed bann dimoun ki senser pour apros avek nou Papa dan lesyel e pour konmans mars lo sa semen ki anmenn ver lavi eternel! Ki travay ki donn plis satisfaksyon ki sa? Deplis, koz lo Zeova ek son Parol i fer ou lafwa ek ou lanmour pour li vin pli for. Pa bliye osi ki Zeova i apresye ou zefor. (Ebre 6:10) Ler ou toultan okipe dan sa travay, sa pou ed ou reste dan lanmour Bondye.—1 Korentyen 15:58.

17. Akoz sa travay predikasyon i en travay irzan ozordi?

17 Pa bliye ki sa travay predikasyon i irzan. Labib i dir: “Anons Laparol, ensiste dan tou lokazyon.” (2 Timote 4:2) Akoz nou telman bezwen fer sa travay ozordi? Parol Bondye i dir nou: “Gran zour Zeova i pros. I pros, e i pe vin byen vit.” (Tsefanya 1:14) Wi, sa zour pe apros byen vit kot Zeova pou met en lafen avek sa lemonn. Dimoun i bezwen ganny averti! Zot bezwen konnen ki la i lemoman pour aksepte Zeova konman sa enn ki pli o. Lafen “pa pou an retar.”—Abakouk 2:3.

18. Akoz nou devret ador Zeova ansanm avek bann vre Kretyen?

18 Zeova i anvi nou ador li ansanm avek bann vre Kretyen. Se pour sa ki son Parol i dir: “Annou rode konman pous kanmarad pour annan lanmour e fer sa ki byen. Pa abandonn zot lasanble parey labitid serten parmi zot, me ankouraz kanmarad sirtou ki la sa Zour Senyer pe aprose.” (Ebre 10:24, 25) Kan nou rasanble ansanm avek nou bann frer ek ser Kretyen dan renyon, nou ganny loportinite pour loue e ador nou Bondye ki nou kontan bokou. Nou osi batir e ankouraz kanmarad.

19. Ki mannyer nou kapab fer zefor pour ranforsi lanmour dan kongregasyon Kretyen?

19 Ler nou asosye avek lezot adorater Zeova, nou ranforsi sa lanmour ek lanmitye ki annan dan kongregasyon. I enportan ki nou rod sa ki byen dan lezot, zis parey  Zeova i rod sa ki byen dan nou. Pa ekspekte ou bann frer ek ser Kretyen pour fer tou keksoz parfetman byen. Gard antet ki nou tou nou ankor pe progrese spirityelman e ki nou tou nou fer fot. (Kolosyen 3:13) Fer zefor pour vin zanmi avek bann ki kontan Zeova en kantite, e ou ava vwar konman ou pou grandi spirityelman. Wi, ador Zeova avek ou bann frer ek ser spirityel pou ed ou reste dan lanmour Bondye. Ki mannyer Zeova i rekonpans bann ki ador li fidelman e reste dan son lanmour?

ROD SA “VRE LAVI”

20, 21. Kisisa “vre lavi,” e akoz i en zoli lespwar?

20 Zeova i rekonpans son serviter fidel avek lavi. Me ki kalite lavi? Bon, eski la ou kapab dir ou pe vreman viv? Bokou nou pou dir i evidan nou pe viv. Apre tou, nou respire, nou manze, e nou bwar. Alor nou bezwen pe viv. Deplis, ler nou pe fer bann keksoz ki vreman gou, petet nou dir, “Sa wi, mon pe vreman profit lavi!” Me Labib i montre ki dan en sans, napa personn ozordi ki pe vreman viv.

Zeova i oule ou viv sa “vre lavi.” Eski ou pou arive fer li?

21 Parol Bondye i ankouraz nou pour rod sa “vre lavi.” (1 Timote 6:19) Sa i endike ki sa “vre lavi” i en keksoz ki nou pou gannyen alavenir. Ler nou pou parfe, nou pou kapab dir ki nou pe vreman viv akoz nou pou viv parey Bondye ti oule nou viv okonmansman. En zour, nou pou viv an bonn sante, anpe, e dan lazwa. Nou pou viv sa “vre lavi,” lavi eternel dan paradi lo later. (1 Timote 6:12) Pa sa i en zoli lespwar?

22. Ki mannyer ou kapab rod sa “vre lavi”?

22 Ki mannyer nou kapab rod sa “vre lavi”? Zis apre ki Pol ti dir sa, i ti konsey bann Kretyen pour “fer sa ki byen” e pour zot ris “an bonn aksyon.” (1 Timote 6:18) I kler alor ki sa pou depan bokou lo si nou met an pratik sa ki nou’n aprann dan Labib. Me eski Pol ti pe dir ki nou ganny sa “vre lavi” akoz nou bon travay? Non, parski  sa zoli lespwar i posib akoz Bondye li menm in demontre son “lagras” oubyen faver kantmenm nou pa merite. (Romen 5:15) Zeova i pran plezir pour rekonpans bann ki servi li fidelman. I anvi vwar ou viv sa “vre lavi.” Sa lavi ere, anpe, e pour touzour, i pour bann ki reste dan lanmour Bondye.

23. Akoz i enportan pour reste dan lanmour Bondye?

23 I ti a byen si nou tou nou demann nou lekor, ‘Eski mon pe ador Bondye lafason ki i’n demande dan Labib?’ Si toulezour nou fer sir nou pe ador li dan sa bon fason, alor nou lo sa bon semen. Nou kapab annan konfyans ki Zeova i nou landrwa refiz. I pou protez son pep fidel dan bann dernyen zour sa lemonn boulverse. Zeova pou anmenn nou sen e sof dan sa nouvo lemonn merveye ki tre pros. Pa i pou gou sa letan! Vreman nou pou fyer ki nou ti fer bann bon desizyon dan bann dernyen zour! Si ou fer sa bann bon desizyon ozordi, ou pou ganny sa “vre lavi,” sa lavi ki Zeova ti anvi nou viv, pour touzour!