BANN lafet relizye ek lezot lafet popiler ki ganny selebre en pe partou dan lemonn ozordi pa sorti dan Labib. Alor, kote sa bann lafet i sorti? Si ou kapab fer resers dan en bibliotek, ou pou vwar sa ki bann liv referans i dir lo bann lafet ki popiler kot ou reste enteresan. Annou vwar ennde legzanp.

 Pak. The Encyclopædia Britannica i dir: “Napa okenn lendikasyon dan Nouvo Testaman ki lafet Pak ti ganny selebre.” Be ki mannyer lafet Pak ti konmanse? I sorti dan ladorasyon bann payen. Kantmenm zot dir lafet Pak i komemor rezireksyon Zezi, son bann koutim napa nanryen pour fer avek Kretyen. Par egzanp konsernan “lapen Pak,” The Catholic Encyclopedia i dir: “Sa lapen i en senbol payen e i’n toultan en lanblenm fertilite.”

Lafet Lannen. Dat ek koutim ki relye avek lafet Lannen i varye dan sak pei. Konsernan lorizin sa lafet, The World Book Encyclopedia i dir: “Lannen 46 A.N.L., dirizan Romen, Julius Caesar, ti deklar le 1 Zanvye konman zour Nouvo Lannen. Bann Romen ti dedye sa zour pour Zanis, bondye baro, laport, e konmansman. Mwan Zanvye ti ganny son non apre Zanis, ki ti annan de figir, enn ki get devan [dan lavenir] e lot deryer [dan lepase].” Alors lafet Lannen i baze lo bann tradisyon payen.

Halloween. The Encyclopedia Americana i dir: “Serten laspe bann koutim ki annan pour fer avek Halloween i sorti dan en seremoni [fer par pret bann Selt ki ti apel Druid] avan lepok Kretyen. Bann Selt ti fer lafet pour de bondye—en bondye soley ek en bondye bann mor . . . , e sa lafet ti ganny fer le 1 Novanm, okonmansman Nouvo Lannen bann Selt. Ptit-a-pti lafet bann mor ti entegre dan koutim bann Kretyen.”

Lezot Lafet. I pa posib pour diskit tou sa bann lafet ki annan partou dan lemonn. Me bann lafet ki glorifye zonm oubyen bann lorganizasyon imen pa akseptab devan Zeova. (Zeremi 17:5-7; Akt 10:25, 26) Pa bliye osi ki lorizin bann lafet relizye i kapab dir nou si Bondye i aksepte sa lafet oubyen non. (Izai 52:11; Revelasyon 18:4) Bann prensip Labib ki’n ganny mansyonnen dan Sapit 16 sa liv pou ed nou vwar pwennvi Bondye lo bann lezot lafet sa lemonn.